Två dagar med Evangeliska Frikyrkans styrelse

Det är nu sen lördag kväll och jag är hemma efter två dagars intensivt styrelsemöte med Evangeliska Frikyrkans styrelse. EFK är ju ett kristet trossamfund och det är 309 församlingar över hela Sverige som samverkar i denna rörelse.

Man har återigen blivit påmind om allt som händer runt om i världen genom EFK:s arbete. Vi finns närvarande i många länder runt om i världen genom våra missionärer, och det är mycket spännande som händer på många platser, både när det gäller evangelisation och församlingsgrundande, ledarutbildning och kristet socialt engagemang. Vi räknar med att vi är verksamma i ett 40-tal länder runt om i världen.

Vi har också varit tillsammans med EFK ungs styrelse, d.v.s.  Evangeliska Frikyrkans ungdomsförbund. Bland annat jobbar vi med framtidsstrategi och framtidsvisioner tillsammans, och det kändes mycket inspirerande att dela tankar och visioner om framtiden med EFK Ung. Jag är glad över den Jesuscentrering och betoning på Jesus-efterföljelse som jag tycker präglar yngre EFK:are.

Det är också roligt att många EFK-församlingar runt om i Sverige växer, och är expansiva, och har en god ekonomi, och dessutom har en låg medelålder – det är ganska unikt i frikyrko-Sverige, tyvärr.

Jag vill informera om en positiv sak, en ny EFK-församling har grundats i Helsingborg.

Men det är ett omfattande arbete som kostar många, många miljoner varje år att dra runt, och vi behöver många, många gåvogivare, och många församlingar som backar upp vårt arbete.

För er som har följt debatter här på denna blogg, kanske undrar vad styrelsen har tyckt om de bloggdebatter jag har varit inblandad i. Jag är glad över att jag återigen fick ett enhälligt stöd och uppbackning från EFK:s styrelse, som jag har haft hittils sedan jag blev vald som ordförande år 2002. Det är strongt gjort av styrelsen, eftersom jag ofta är både i blåsväder och i hetluften. Och styrelsen har inget emot att jag bloggar.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://jdfk-kefas.blogspot.com/ Michael G. Helders

  Finns det inte redan en EFK församlingar i Helsingborg?- Har den blivit så stor att det behövs ytterligare en? I så fall en glädjande nyhet….Men om den inte har blivit så stor, varför inte istället satsa på en stad var det inte finns någon frikyrka- t.ex Kävlinge, Vellinge eller nån annan skånsk stad?

  Grattis till din enhälliga stöd och uppbackning- det behövs förtroende från ens omgivning för att klara av att vara frimodig i sitt arbete.

 • Stefan A

  I Borlänge finns tre EFK-församlingar…. Var går gränsen för när det är ok med fler församlingar? Det är en märklig kommentar…. Det finns väl bara EN församling i en stad, men som är uppdelad av historiska, praktiska och juridiska skäl. Historiska skäl är alla dessa olika rörelser som har brutit fram genom historien. Praktiska skäl är att jag kan inte ha gemenskap med två tusen människor….. Med juridiska skäl menar jag bara att församlingen är en registrerad organisation eftersom vårt samhälle kräver det och har då sina ramar.

  Det finns många mänskliga anledningar till att det startas nya församlingar och som kan kanske ifrågasättas. Det finns också gudomliga anledningar, av vilka vi inte har tillträde till, till att det startas nya församlingar.

  Att det startas en ny församling behöver inte alls betyda att de existerande sammanhangen är fel. Ofta dras den slutsatsen och så skapas det helt onödiga spänningar och konflikter. Vi lever i ett tänkande som domineras alltför mycket av fyrkantighet, av rätt och fel, av höger och vänster vilket tydligt märks i kommentarer här. Varför inte tro att det KAN vara så att den nya församlingen är född av Gud utan att misstänkliggöra den……?

  Gamaliel varnade sina medfariseer när de ville gå hårt fram mot den unga kyrkan och menade att fast vi inte förstår så kan det ju hända att vi går mot Gud….

 • Stefan A

  Det är jättekul att det går bra för många EFK-församlingar! Jag välsignar allt som Gud gör! Samtidigt är det för lite om sverige ska bli återkristnat inom överskådlig tid. Vi måste ha mer av allt som Gud har att erbjuda. Vi måste prova nya vägar oavsett bekvämlighetsgraden. Har Jesus dött på ett kors för mig, ja då kan jag inte sky några ansträngningar för att komma fram. Angenämnt nog är det just där man möter den Helige Ande starkast…. Det finns bara en väg framaåt och det är att släppa taget om kyrkbänken/båten och börja gå på vattnet med Jesus. Visst är det omöjligt men det är det som gör det kristna livet så häftigt att det går ändå!

 • http://www.markuskyrkan.se Rickard Cruz

  Församlingen som startas i Helsingborg är den tredje EFK-församlingen där och det finns många fler församlingar från andra samfund, men Helsingborg är en relativt stor stad med 126 000 invånare och endast 1,3 % av befolkningen (och minskande) tillhör någon frikyrka och kanske hälften av dem är aktiva. Behovet av nya initiativ är stort. Vi drömmer dock om att plantera fler församlingar i regionen. Vem vet, kanske i Kävlinge eller Vellinge?

  Välkomna på invigning av Markuskyrkan i Helsingborg söndagen 4/10, kl 16:00, i den gamla Ångfärjestationen!

  Rickard Cruz
  Pastor – Markuskyrkan i Helsingborg

 • Margret Sundin

  Härligt med en ny församling! Hur har den växt fram?
  Margret Sundin

 • Christer Roshamn

  Härligt med en ny församling i Helsingborg. Jag tror de andra kyrkorna där är glada över hjälpen som de får. Om jag fattat det rätt är väl Immanuelskyrkan i Malmö lite moderförsamling?

 • http://www.markuskyrkan.se Rickard Cruz

  För ett år sen flyttade vi med ett team bestående av sju vuxna och tre barn till Helsingborg för att förbereda för en församlingsplantering. Under året har det framför allt handlat om bön och relationer. Det har kommit till några ytterligare och den 4:e har vi invigning.

  Vi har fått ett väldigt positivt bemötande från de andra kyrkorna. Vi inser ju alla att vi behöver varandra för att kunna nå Helsingborg. Både Immanuelskyrkan i Malmö och Höglandskyrkan i Sävsjö supportar oss på lite olika sätt men Immanuel har tagit ett lite större ansvar inte minst genom Daniel Norburg som coach.

 • Tomas Ander

  Malmö FF – Hammarby IF 3 – 1. Yes!

 • http://www.brefvet.com Gunnel

  Stefan Swärd
  Sverige är så totalt avkristnat, att jag aldrig skulle vilja använda orden ”vår lilla ankdamm”. Det som intresserar mig personligen är hur skillnaden blev mellan stockholmsbaptister och örebrobaptister och hur det kunde ta över 25 års samtal mellan den tidigare nämnda gruppens ledning och SMF(numera SMK) att enas om gemensam satsning. Detta är obegripligt för mig, när människor dör av andlig svält överallt i Sverige.
  Skillnaden i bibeltolkning mellan Pingst och ÖM har jag heller inte fattat finessen av. Så visst är det tröttsamt med teologi!

  Så jag bara önskar Guds välsignelse över hela Skåne! Guds son delar inte sin ära med någon.

  Hälsningar
  Gunnel

 • http://bomanhald.dinstudio.se Björn Hald

  Du berör de ekonomiska kostnader det innebär att bedriva församlingsverksamhet. Är det inte på tiden att stanna upp och analysera om dessa kostnader är rimliga? Går det att försvara att kyrkor lägger miljoner på kyrkobyggnader och övriga omkostnader?

  Som student vid Örebro Missionsskola fick man, åtminstone tidigare, undervisning om husförsamlingen. Tyvärr har detta, så långt jag ser, inte satt några djupare spår i EFK:s arbete. Vi fortsätter att bygga dyra byggnader och konsumerar vad estradörena bjuder oss.

  Jag vet att det finns församlingar som har tagit upp husförsamlingstanken i sin struktur, men man tar inte steget fullt ut. Man har kvar sin kyrkobyggnad, sina stora kostnader och en verksamhet som till stor del bygger på vad ”proffsen” bjuder på från estraden.

  Ser vi på frågan ur ekonomisk synvinkel är husförsamlingen det bästa alternativet. Vi bör också fråga oss vilken församlingsmodell som bäst förmedlar evangeliet. Om svaret även här är husförsamlingen är det hög tid att överge alla våra skrytbyggen för ett enklare liv som Jesu lärjungar.

 • Bennerth

  Har arbetat mycket utifrån husförsamlingstanken och fått se hur Herren försett
  med lokaler och övriga resurser utan stora ekonomiska åtaganden.
  Gud är en stor Gud och det som är fött av Honom kommer inte att sakna resuser.
  Herren själv är den stora källan vi får ösa ur.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Björn, Bennerth,
  Nu hör det till saken att EFK:s pengar i ganska begränsad utsträckning går till byggnader och lokalhyror. Stora fokusen är människor, inte minst att skicka ut missionärer, som är budgetmässiga hjärtat i EFK-verksamheten, och sedan den administration och utbildningsverksamhet som detta kräver.

  hälsn
  Stefan Swärd

 • http://bomanhald.dinstudio.se Björn Hald

  Självklart vet jag att EFK:s pengar inte i första hand går till byggnader och lokalhyror, men jag är övertygad om att de lokala församlingarnas största utgifter handlar om fastigheter samt övriga driftskostnader. Det hade inte varit fel om vi kristna stannade upp och funderade på hur mycket kyrkobyggnader och driftskostnader vi med gott samvete kan lägga pengar på när människor i världen saknar mat för dagen. Om vi skulle lägga mindre pengar på kyrkans ”fasad” skulle det dessutom bli mer pengar för att t. ex. skicka ut missionärer. Jag har en känsla av att det skulle vara, som man säger, ”Gud välbehagligt”. Ja, om jag inte misstar mig skulle även EFK:s styrelse se positivt på om man fick in mer pengar till mission, evangelisation och bistånd.

 • Fredrik

  Varför man väljer att plantera nya församlingar? Jag kan inte svara för EFK, eftersom jag inte är inblandad. Men generellt finns två mycket grundläggande svar:

  1) Det finns inget mer effektivt sätt att föra människor till tro än genom nya församlingsplanteringar.
  2) Det finns inget mer effektivt sätt att föra redan troende in i ett fördjupat lärjungaskap (dvs. ett större ansvarstagande för den egna och andras efterföljelse)

  Det är tråkigt att det fortfarande anses vara så suspekt med nya församlingar. Vi kristna är de enda som aldrig uppskattar hälsosam konkurrens (dåligt ordval, men liknelsen går väl fram?). Vi ska vara glada för mångfalden!

 • http://arekarlsen.blogspot.com Are Karlsen

  Bjørn Hald peker på noe interessant. ”Missionsskolan” på 70-tallet (da jeg gikk der) var forut for sin tid når det gjaldt husmenigheter. Jeg hadde ingen forståelse for den idéen på det tidspunktet. Det har jeg nå. Nå kommer husmenighetene.

  Knut-Bertil Nyström i EFK sier til Dagen 30. september:

  ”Vi har förstått att vi måste satsa bredare och utmana människor till egna initiativ. Vi brukar säga att en församling kan bildas var som helst, när som helst och nästan hur som helst. Det viktigaste är att det händer någonting.”

  Dette er revolusjonerende. Hvilken dynamikk!

  Hvem som helst, hvor som helst, når som helst, hvordan som helst.

  ”Set my people free!”