Halsning fran Gozo

Hade tankt skriva ett inlagg idag med en direkt uppfoljning av intressanta fragor som kom upp i debatten med Pekka. Men idag ar jag turist hela dagen, kommer att skriva nagot under helgen. Saknar dock nordiska bokstaver har pa hotelldatorn.

Blev indignerad idag nar jag besokte ett Natura 2000 omrade pa on Gozo norr om Malta, ett naturskyddat omrade for att radda unika djurarter och vaxter och havsmiljo vid sanddyner. Omradet var froktansvart exploaterat av turism. Usch. Ska skriva till EU och klaga, naturskyddsomraden maste skyddas. Det handlar om att kampa for Guds skapelse.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • olov

  I like!

 • Pekka Mellergård

  Ett tips! Joachim Elsander, EFK-pastor i Borlänge, som har en fin och intressant blogg under signaturen Kolportören, har öppnat upp sin blogg för ett fortsatt samtal om olika former av evangekalism (inom och utanför EFK). Några har redan hakat på, och det skulle vara intressant att få ett lite mer samlat samtal ett tag (här hos Stefan märker ni kanske att det är lite svårt att navigera mellan inläggen, eftersom de finns på olika datum).

  Stefan, du blir väl inte ledsen om inte allt viktigt händer på just din blogg – nu när du har semester, inga svenska bokstäver och dessutom har engagerat dig för djurens rättigheter.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michaels G. Helders

  Pekka: Varför inte lära av Maui Sufi: http://www.youtube.com/watch?v=VoyU3rV1GnU när vi först är i gång, då kan vi ju alla ha det riktigt mysigt tillsammans! 😀 …

 • Ronny

  Michael G Helders det här inläget var onödigt lågt.Och du vet att.Jag gillar dig och din tjänst. Det där var ungefär som : Många tala ord som stinga som svärd men en saktmodig tunga är ett livets träd. Det förstår du väl av Stefans Swärds blogg och tjänst och Pekkas ödmjukhet i den debatt som varit där han undvek prestige och bad om förlåt att de två inte är som det i din wideo länk.

  Om du tänker efter och att de inte vill göra Efk och Inte heller Jochim Elsander . Till nåt sånt som den videon visade. Det där var att gå över gränsen ….

  Och det Gjorde Luther ibland med …Med bland annat judefientlighet ,och att han förföljde troendedöpta till blods.Och hans reformation och still var kanske inte alltid så sund och bra och rättrogen.Och jag tror det finns dyrkan av Luthers Radikalitet och andra tros tjännare som är snud på agudadyrkan .Har varit mycket så själv med .Så att man nagelfar folk och deras lära och sätt att leva tjänst och kyrka och utalande etz. . Som i Luthers fall skulle kunna liknas vid för okänsligt fördömande av oliktänkande.Så man missar Gud och Andens frukter och Guds vilja enligt Ordet och fördragsamheten och kärleken till sin nästa i sin nitiskhet och missar kärleken som överskyller en myckenhet av synd .

  1kor 13 Om jag hadde profetians gåva och viste alla hemligheter och ägde all kunskap och om jag hadde all tro,så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek så vore jag inte.

  Och så säger bibeln också igenom tro och tålamod får man vad utlovat är .

  Så ibland är det väntetid tillskörden kan komma med .Och den ene sår och den andra vattnar och den tredje skördar .Och den en är som den andre sa Palus .Och det är Gud som ger växten .Och ingen annan grund går att lägga än den som är lagd Jesus Kristus .Och var och en må själv se till hur han bygger på den grunden.. Så här behöver vi bli ödmjuk och lära oss vad respekt är för andra och oss själv och främst Gud och Guds Ord och vilja Och är Gud för oss vem kan då vara emot oss . Vi har ingen rätt att var emot nån eller ens oss själva i nåden .Och förmaningens syfte är kärlek till uppbyggelse .Och när Palus förmannar Tessaloniker sa han :Har vi inte varit som en mor och far för er och som det inte skulle var nog så är vi redo att ge våra liv för er .Så det är en sidda som predikas och visats i handling för lite ibland ur Ordet … Herdar och ledare och lärare i tron och tjännare och kristna som är redo att ge sinna liv verkligen för sykonnen och världen för Gud ….

  Och att kärleken hyser icke ag för en oförätts skull men älskar icke orättfärdigheten men sanningen . …

  Så du är inne på rätt väg med vägledning om sundhetet i läran och uppmuntran att ha kärlek till sanningen i våra hjärtan för att vi inte ska komma bort från Gud .Och för att den som inte kommit till Gud ska kunna mötta den sunda tron och läran hos de mogna i församlingarna . Och de mogna och kallade i tron tiil Herrens tjänst ,borde vara de som ledde kyrkorna med .

  Och de som inte är mogna och kallade borde trädda tillbacka ödmjukt för de mogna och kallade av Gud , för Guds skull …Och för världens och församlingens och deras frälsning skull. Och liv och mognad i tron den sunda tron och läran. För de tjännar Gud utvalt och kallat .Som Gud och församlingen skulle välja till församlingens tjännare och leddare och medarbetare till Gud i Ordets tjänst . Så anser jag med .

  Men det är i kärlek det ska ske .Jes 40:10-11.Och sakta för han moderfåren fram och lamen bär han i sin famn.

  Så du får inte ta illa vid dig nu ,jag ville bara visa dig denna övermåttan härliga väg som det står om i 1kor 13 Kärlekens lov. Som vi måste läras oss följa annars blir vi en kligande cymbal och en ljudande malm utan kärlek med kanske i övrigt allt rätt på papret .Men så är ju vår kunskap ett styckverk med , det behöver vi också tänka på .Och att vi vet ju inte alltid bäst. Men det gör Gud om hans vilja och tillåtande vilja .Så vi får lära oss att vara ödmjuka och förståndiga och behärska oss igenom Guds nåd med tro och tålamod .Så klarnar det för oss vad som är bra och dåligt och lösningen på det hela med .Och att det är han vi ska följa och inte hans tjännare under histiorien eller under samtiden eller nåt annat. Inkluderat ingen annan heller och inte oss själva eller nån oss heller.Om vi vill följa Jesus Herren och tro på Gud och Guds ord med den helige Andes Hjälp som Gud vill. Plus tjänst igenom oss människor och tillvaron och samhället och oss kristna och i församlingen ochigenom församlingens tjännare Herrens Tjännare .Och Jesus sa :Hjälparen ska ledda er fram till hela sanningenom allt .Och då får vi igenom Guds nåds kärlek och omsorg och vård och tro och tålamod den hjälp vi behöver, när och om vi vill. För allting har ju sin tid …. För det tar ju tid att kasta bort stennar och att sammla in stennar med Och vi behöver hjälp att inte vara trånsynta och ensidiga utan vidsynta .Så vi kan lära mer och mer att vilja leva mer som Gud vill och se fler siddor. Som var och en behöver sin särskilda tid för var särskild sak. Och för var människan på det sätt som Gud anser är bäst för var och en med.Och det ett steg i taget.Och som det är bäst för barn och unga och äldre och i Harmoni om möjligt… Jesus är Herre och Herde för de som vill det enligt Ordet Och det finns tid för ånger och omvändelse dagligen och stundligen för var och en Frid Ronny 1jhon 1:9 ps 103

 • Ronny

  Mitt för inläg blev långt hoppas det går bra ändå .Ronny

 • kjell

  ”Tomma tunnor”….

 • Stefan A

  Kanske Herr Swärd skulle ha semester nu när han är vid Medelhavet och lägga ner detta en vecka……………… :-)

 • http://www.myspace.com/dannyboypoetryman D.S. Lewis Axberg

  Skramlar val Ocksa—Kanske inte Lika Mycket som Foregaende Talare—Men om Inte Ser Den EVIGA KARLEKS-BJALKEN–JESUS KORS I VART EGET OGA—Sa Ser Vi JU HELA TIDEN DEN LILLA GRENEN—Tunnan-I VAR BRODERS OGA—-
  FORLAT MEN JESUS ALSKAR ER ALLA MED EVIG KARLEK—VARAN PAPPA–JESUS
  VILKEN NAD—JESUS–DEN EVIGA KARLEKS–STORM-WIND-ORNEN–RYMDSKEPPET–JESUS—VI MASTE BLI MER OCH MER GRUNDADE I DEN EVIGA KARLEKS-NADES-STORM-VIND-GRUNDEN-HERREN JESUS-KRISTUS–
  HALLELUJA PAPPA OCH KUNG JESUS KRISTUS

 • BW

  Tack Ronny för ditt inlägg!

 • http://kristusallena.wordpress.com Michael G. Helders

  Ju du har rätt Ronny, gick lite för långt här.

  Men videon speglar vad jag tycks se att en del önskar.
  Ingen av dessa klarade av att argumentera (förutom vissa undantag som Jonas Lundström- som föregår som ett gott exempel i debatten) för sin sak när Swärd granskade McLaren, utan målar upp sig själv som martyrer (vilket de gör gång på gång), eller ännu värre saker.
  Och nu anbefallas vi att diskutera på en blogg var frågor svaras med frågor, och var allt är flytande?

  En stor del av kristenheten har lämnat den historiska, bibliska kristendomen bakom sig, borde inte det leda till att man åtminstone börjar ställa sig själv några kritiska frågor?
  Varför ska det vara bra att dekonstruera klassisk evangelikal kristendom och även problematisera vår bild av bibeln, Jesus, frälsningen, och kristna sanningar?
  Hur stort inflytande ska ”a posteiorien” få i kyrkan (kunskap som är beroende av erfarenheten och sinnesupplevelser)?
  Borde vi inte fokusera lite mer på A priori (kunskap som vi har från början och vars giltighet kan påvisas utan att man behöver referera till verkligheten eller sinneserfarenheter) istället?
  De bibliska författarna använder inte först och främst Bibeln främst, eller sekundärt som en metafor (såsom de postmoderna gör) för att tolka sina egna personliga erfarenheter. Bibeln är berättelsen om om Guds väg till oss, och dessa saker är först och främst viktiga därför de är historiskt sant, det hände verkligen (se t.ex Lukas och Paulus, till exempel, betonade historiska detaljer med noggrannhet i evangeliet händelser,Luk 1:1-4, och 1 Kor. 15:3-8)!
  De bibliska författarna trodde uppenbarligen att syftet med Skriften är att berätta för oss vad Gud faktiskt har gjort för oss, inte att ge berättelser som skall användas som metaforer för vår egen erfarenhet.
  I motsats till vad många påstår, ligger inte den främsta betydelsen i att det ”händer” men att det ”hände.” Detta är den historiska och teologiska verklighet bakom hela Bibeln, inklusive Kristi återkomst. Bibeln säger inte att vi ska uppleva dessa berättelser bildligt utan att tro på frälsningen de pekar ut till oss. Den upplevda koppling mellan läsaren och texten är inte metaforisk utan tro baserad! ”dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.” (Joh 20:31)
  Med andra ord, är nyckeln till att uppleva och delta i Skriften inte att försöka upptäcka jämförbara erfarenheter med sitt eget liv såsom en del här gör, men att tro, lita på, och lära av de erfarenheter av Jesu liv, Bibeln är trotts allt en bok om Honom.
  Att Gud har kommit till oss människor, och att han dessutom av nåd, alldeles gratis, ger oss allt som hör till liv och salighet, det är omöjligt att fatta med vanligt sunt förnuft, långt mindre med postmoderna kunskapsteorier.
  Gud har gett oss en särskild undervisning i form av Bibeln. Den innehåller Guds egen uppenbarelse om allt vad vi behöver veta för att bli evigt saliga.

  Jag är helt säker på att den postmoderna teologiska/filosofiska teologien innan 10 år kommer att hamna i sophögen av misslyckade filosofier, såsom många andra ”ismer”. Men då detta präglar svensk kristenhet i samma utsträckning som liberalteologien tidigare har präglad andra delar av kristenheten, så skulle det inte vara seriöst och moget att sitta tyst och titta på att olika folk dekonstruerar allt som har med evangelikalism att göra.

  Men jag ber om förlåtelse att jag sjönk så lågt. Sådana som Pekka borde lära mig vad det kristna livet handlar om, inte lära mig att anpassa det kristna livet till vad jag själv tycker det borde handla om.
  http://kristusallena.wordpress.com/2009/08/27/har-du-ocksa-funderat-pa-att-ge-upp-nangang-del-2/

  Tack för tillrättavisningen Ronny, du är en underbar broder!

  Gud välsigna dig

 • BW

  Tack Michael 10 för ditt inlägg.

  Jag tror inte att vi kan komma ifrån att det föreligger en dikotomi mellan modernism och postmodernism ungefär som öster förhåller sig till väster. Det blir som två personer som talar olika språk, dom kan möjligen kommunicera mha teckenspråk.

 • Ronny

  Tack Michael av Hela Mitt Hjärta tack min vän och broder . Fridshälsningar med Jesus kärlek även til dig … Ronny ska läsa din lenk senare idag…

 • Nils

  #2

  Reflekterar enbart över den naiva vinklingen av att reka ”kolportören” från en rektor…

  Åter ut på obehärskat djupt vatten
  – visserligen denna gång med enfaldighetens etikett, för att påvisa en associerad vapendragare…