Krönika i Världen Idag om Brian McLaren och ”Kristen på ett nytt sätt”

Idag har jag en krönika i Världen Idag som ger en enklare variant av sammanfattning av det jag har skrivit om Brian McLarens bok ”Kristen på ett nytt sätt”. Du hittar krönikan här.

Men kommentarerna fortsätter strömma in, även direkt till mig, en del tycker det är jättebra det jag skriver, en del tycker det är jättedåligt, och en del är mer nyanserat mittemellan. Men nu har det blivit så mycket McLaren så jag nästan kräks när jag hör ordet.

Men jag kommer att fortsätta på olika i sätt i samtalet om hur samhällsutvecklingen påverkar kristna kyrkan och hur kristna församlingen ska hitta nya vägar inför framtiden, och hur vi ska leva ut och kommunicera evangeliet i vår tid. Och jag kommer säkert att läsa fler av McLarens böcker.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michaels G. Helders

  Tack för en bra krönika!

  I allt fokus och funderingar kring hur kyrkan och hur kristna ska ha för väg inför framtiden och hur vi ska leva och kommunicera evangeliet i vår tid, kanske man borde ställa sig själv några frågor såsom:
  Har man rätt som pastor/predikant/evangelist att predika om sådant som inte står i Bibeln? Om vi anser att Bibeln är så tråkig att vi måste ge den extra krydda, är det då fel på Bibeln eller våran predikokonst (andlig liv)?
  Räcker det att lära och göra allt vad Jesus gjorde och lärde?
  Har den kristna rätt att anpassa evangeliet eller att revidera Guds plan för sin församling?

  Speciellt den sista frågan anser jag själv är ytterst viktigt att ledare såsom dig själv tar och funderar allvarligt över. Speciellt med tanke på den utveckling Sverige går, om vi anpassar oss i dag- vad kommer vi då anpassa oss till i morgon?- Kommer Jesus att hitta tro när han återkommer?

  ”Kampen för mer liberala kyrkor förs dock nu med andra grepp, och nu handlar det om att övertyga pingstvänner och evangelikaler att de behöver bli mindre kategoriska i sin bibeltro och Jesustro. Och motiveringen är att världen håller på att bli postmodern och kyrkorna behöver hänga med.”
  – Dessa som kämpar för mer liberala kyrkor, och dessa som önskar att övertyga pingstvänner och evangelikaer att de behöver bli mindre kategoriska i sin bibeltro och Jesustro, har ingen annat än otro som de behöver omvända sig ifrån, otro är en synd (och jag tror vi alla har otro på olika områden).

 • Henrik Forsgren

  Evangeliska Frikyrkans ordförande skriver alltså i tidningen Världen Idag att postmodernitet inte existerar:

  ”Jag tror inte alls […] att världen håller på att förändras från ett modernt till ett postmodernt
  samhälle.”

  Det komiska är att ingen verkar förstå hur barockt ett sådant uttalande är.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Henrik Forsgren,
  Du får förklara vad du menar med barockt. Jag har ju i långa blogginlägg förklarat vad jag menar med detta.

  hälsn
  Stefan Swärd

 • Sara

  Debatten om Postmodernitet

  Efter de debatter jag följt om postmodernitet tycker jag att det verkar som om detta begrepp har fått en helt annan innebörd och definition inom kyrkan än utanför kyrkan.
  Det tycks finnas två läger inom kyrkan där begreppet används och får olika innebörd.

  Postmodernitetsbekämparna
  Av bekämparna finns det två grupper. Dels de som inte tycker sig förstå världen utifrån detta begrepp och därför ifrågasätter det helt (Stefan Swärd m.fl.). Observera att dessa finns både inom och utanför kyrkan. Sedan finns det de som har gjort begreppet till ett skällsord och kopplar samman det med andra saker som de tycker är negativa (exempel liberalteologi, uppmjukande av moral, m m).

  Postmodernitetsivrarna
  Här har vi flera grupper. Vissa nöjer sig med att låta begreppet förklara personliga upplevelser och begreppet blir ett terapeutiskt redskap (Många personer har berättat om detta). Vissa postmodernitetsivrare tycker att postmodernitet är tillräcklig och ibland den enda samhällsanalysen som kyrkan behöver göra och förlita sig på inför framtiden. För dessa ses den icke-postmoderna kyrkan som ett utdöende släkte. Den sista och allra mest extrema grupp har erövrat begreppet totalt eller kanske snarare låtit sig erövras av begreppet och gjort det till en central del av förståelsen för tron.

  Själv tycker jag debatten är en aning förvirrande då postmodernitetsbekämparna och postmodernitetsivrarna har olika definitioner av begreppet. Det blir ännu mer förvirrande om man också ska ta in hur begreppet används utanför kyrkan.

  Själv tycker jag att debatten är bra då det finns en kamp inom kyrkan mellan postmodernbekämparna och de postmoderitetssivrarna. Jag har dock lite svårt att förstå att den har fått så stora proportioner. För mig fungerar både postmodernitet och modernitet, trots att de till stor del motsätter varandra, som två fruktbara perspektiv att försöka förstå båda samma och olika delar av verkligheten.

  Jag frågar mig om meningsskiljaktigheter såsom den om postmodernitet, som har sitt fokus på olika perspektiv av verkligheten kommer vara det som splittrar och skapar ny inriktningar inom kyrkan i framtiden? Denna oro är å andra sidan kanske helt obefogad då många kristna inriktningar snarare närmare sig varandra idag.

  Hälsningar
  Sara

 • Anna

  Jag tänkte uppmärksamma dig om det som händer med Mr. McLaren. Ganska intressant, dock chockerande:
  http://apprising.org/2009/08/brian-mclaren-of-emerging-church-to-celebrate-ramadan/

  Kanske värd att ta med i tankarna och verkligen bedöma?

 • http://aletheia.se/ Haggaj

  Anna,
  Läs gärna Mikael Karlendals analys av frågan: http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=308

 • Anna

  Tack. Exakt vad jag menade….

  Min gode vän och broder in Kristus, James R. White, har precis debatterat en till Muslim. Denna debatt skiljer sig positivt från alla hans andra med Muslimer, eftersom opponenten är trevlig och lyhörd.

  http://www.aomin.org/aoblog/index.php?itemid=3453