Frikyrklighet gynnar företagande

Nu har jag åkt med hustrun och svärmor upp till Tärnabyfjällen och bor i en stuga vi har lånat av några vänner. Tycker att det är en underbar upplevelse av Guds närvaro att vara ute i naturen, och fjällvärlden hör till höjdpunkterna av det Gud har skapat. I morgon ska jag ut på en riktigt lång heldags fjällpromenad.

Läste i morse en mycket intressant artikel i näringslivstidskriften Axess om sambandet mellan frikyrklighet och företagsamhet, skriven av Anders Johnson. Han driver tesen att aktiv frikyrklighet har skapat ett bra klimat för företagande och företagsamhet. Han ger historiska exempel från Skellefteå, Örebro, Gnosjö, Edsbyn och  Donsö om frikyrkligheten skapade ett klimat av företagande. I frikyrkan var både arbetaren och direktören med i samma församling, och det blev inte samma strikta klassklyftor som i t.ex. bruksorter. Det skapade ett bättre klimat för arbetare att bli företagare. Många driftiga företagare under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal var samtidigt drivande personer inom baptismen, EFS eller missionsförbundet. Anders Johnson menar att högkyrklig eller gammelkyrklig miljö inte skapade samma förutsättningar för företagande.

Johnsons slutsats är att församlingarnas betoning på flit och ansvarstagande kontrasterar mot dagens klippekonomi och oansvariga spekulationer.

Hade artikeln publicerats i en kristen tidning, hade man inte höjt några ögonbryn – det hade uppfattats som att tala i egen sak, men nu är den publicerad i en vanlig kulturtidskrift. Och det var ju detta den världsberömde sociologen Max Weber försökte säga för 100 år sedan, att religion, företagande och ekonomisk utveckling hör ihop. Weber menade att Luthersk-calvinsk-pietistisk kristendom gynnade företagande, genom betoning på arbete, flit, sparsamhet, och leva ett måttfullt och spartanskt liv.

Och Anders Johnsons tes är ytterst intressant när diskussionerna är som hetast om marknadsekonomin och den framtida kapitalismen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • BW

  Här är en länk till en intressant bokrecension i DN som också har kopplingar till den positiva kraften i kristen etik och moral, ja ni förstår kanske vad jag menar när ni läst artikeln. Tråkigt bara att författaren menade sig ha tappat tron på Gud.

  http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-john-rawls-a-brief-inquiry-into-the-meaning-of-sin-and-faith-1.916912

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Företagare gynnar frikyrklighet. Pastor uppmanar till strejkbryteri. Också en sida av saken. Framgångsteologi. Mammonsdyrkan. Vad vore Sverige utan bruksorterna? – numera idylliska kulturminnen. Det finns en annan historia. När passagerarbåtarna började trafikera Sverige – Tyskland under senare delen av 1800-talet mångdubblades marknaden för småländskt hantverk. Det blev ett sätt att överleva i de fattigaste bygderna när jordbruket inte gav tillräcklig försörjning. Så skapades ”Gnosjö-undret”. När passagerarbåtarna började trafikera Norrlandskusten, och när sedan Norra stambanan nådde Boden 1892, sökte sig många söderut som säsongsarbetare. Många mötte nog frikyrkliga väckelserörelser söderöver och tog den med hem till Västerbotten. Glöm inte heller att nybyggare var befriade från skatt, varför det var en ganska stor flyttning TILL de inre delarna av Västerbottens län. Hederlighet i affärer är nog bra, men jag tror inte att bruksdisponenterna var sämre på det. Många byggde kyrkor och anställde präster. Under slutet av 1900-talet har Svenska kyrkan fått överta ett antal f.d. privatägda kyrkor på bruksorterna. Vad man faktiskt kan fundera över, är om inte ”entreprenörsandan” i näringsverksamheten smittade av sig på det religiösa livet, med samfundssplittring som följd. Kopplingen mellan kapitalism och frikyrklighet komprometterar hela kristenheten och har bidragit till sekulariseringen. För att åter vinna Sverige för Kristus måste religionen vara politiskt neutral. Enskilda kristna behöver inte vara det, men kyrkan som helhet.

 • Jonny

  Helt rätt. Frikyrklighetens ideal har gynnat företagsamhet. Problemet är bara att Lars också har rätt. Med tiden smög sig näringslivets ideal in i frikyrkan så som Lars beskriver ovan. Mycket annat från folkrörelsesverige smög sig också in som inte hörde hemma där, men det är ju en annan historia.

 • Jacob

  Det hela måste ses ur ett större perspektiv tror jag. Det var för att frikyrkorna flirtade med socialdemokratin som de fick ett lyft. Näringslivet och ”sossarna” har de senaste hundra åren gått hand i hand. Industrin har hjälpt att bygga vårt folkhem och regeringen har hjälpt industrin. Det låter bra, men i praktikten kan vi översätta Industrin med Wallenbergfamiljen och regeringen med Socialdemokratin. Och då inse att Sverige under de senaste hundra åren har blivit mer och mer styrda av staten. En författare säger att vi har en ”inlärd hjälplöshet”.

 • wildwest

  Rekommenderar läsning av boken om Knut A Wallenberg och hans liv. Där får nog en o annan antikapitalistisk kristen upp ögonen för vad samhällsbyggande med kristen bakgrund innebär (Knut Wallenberg gick i pietisternas internat i Korntal utanför Stuttgart, ett idealsamhälle uppbyggt efter pietistiska ideal). Jag fick en verklig aha-upplevelse. På denna tid, sent 1800-tal/tidigt 1900-tal, var inställningen hos industrialister och företagare att bygga sitt land, var och en på det sätt man kunde. Wallenberg skapade en enorm industriell utveckling, byggde upp hela Saltsjöbaden, startade det som senare blev SEB, osv, osv. Visserligen var han rik, men han gjorde otroligt mycket för samhället som ingen klippare idag ens skulle drömma om.

  Eller fundera över Microsofts grundare Bill Gates, hur många miljarder i välgörenhet har han inte inte gett av sina egna pengar. Jag hör inte till dom som anser att frikyrkan ska ha som målsättning att knappt överleva ekonomiskt. Det är också precis det som Stefan menar i sin artikel: företagande blomstrade med frikyrkliga representanter, det blev välstånd o utveckling som gagnade alla. Jag har själv i min släkt denna bakgrund.

  En bok som är månadens bok i min bokklubb Clio beskriver de franska hugenotterna. Genom den starka kalvinistiska betoningen på att förvalta sitt pund blev de inflytelserika företagare och påverkade radikalt även svensk industrialism genom att många av de valloner som kom hit var kalvinister resp franska hugenotter.

  Flumkristendom på det ekonomiska området, för mej bäst representerad genom Jesusrörelsens kollektiv på 70talet, överlever inte. Ansvar, flit, sparsamhet, dygd däremot lyfter ett helt samhälle.

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Jonny skrev:
  ”Problemet är bara att Lars också har rätt.”

  Nu skrev jag inte bara att näringslivets ideal smög sin in i frikyrkligheten, utan också att det finns alternativa förklaringar till ekonomiska framgångar. Att man bodde på rätt plats under rätt tid, exempelvis. Och kan inte den positiva inverkan på näringslivet, som tillskrivis frikyrkligheten, tillskrivas religion i allmänhet? För tusen år sedan var islam motorn i världens ekonomiska utveckling. Därom vittnar bl.a. fynd av arabiska silvermynt från vikingatiden i svenska åkrar. Kilovis med arabiska silvermynt. Under 1400-talet hade arbernas roll övertagits av de norditalienska städerna, som även kom att leda den kyrkliga utveckling, som reformatorerna vände sig mot. Det moderna bankväsendet grundades i de norditalitenska städerna. Den dubbla bokföringen var bara en av innovationerna. De norditalienska bankirerna tillsatte påvar, som var deras egna hejdukar. Speciellt intressant i det sammanhanget är påven Clemens VII, som var en oäkta son till finanshuset di Medici. Det var fram för allt denne påve, som drev fram brytningen mellan påvestolen och Sverige, genom sitt absurda stöd till Danmark och Kristian Tyrann. Handelspolitik!

  Jesus är inget ekonomiskt smörjmedel. Men naturligtvis måste det betyda något att vara kristen företagare. Hederlighet i affärer är väl det minsta man kan kräva. Men kristenheten, och särskilt frikyrkligheten, bör nog tänka över sina relationer med arbetarrörelsen, som gnostiska sekter nu försöker ta över. Det är illa om den traditionella kristendomen, som framför allt har varit slavarnas och fattigfolkets religion, uppfattas som ”högerkristendom”.

 • wildwest

  Man ska ändå komma ihåg att de var dom kristna som drev hela kulturen i Mellanöstern även under islamskt styre. De var, likt Daniel, höga statstjänstemän, översättare av allt från grekiska filosofer till buddhistiska texter, där fanns stora universitet långt innan Ansgar ens hade dykt upp i Norden. Det var den kulturella eliten, sen må vara att handelsmännen var muslimer.

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Och ändå var det en muslim som förde civilisationen (om man med detta ord menar statsmannakonst) till Europa. Han hette Ibn Rachid (Averroes) och blev europé när norra Spanien, som dittills varit en del av Arabimperiet, återerövrades av kristna trupper. Arabimperiet var under sin storhetstid världens mest avancerade statsbildning.

  Vi kristna som inte erkänner Muhammed som en Guds profet, måste i stället erkänna honom som en av världshistoriens största kommersiella, religiösa, politiska och militära begåvningar. Den blodtörst som vissa Koran-verser ger uttryck för, förklarar inte de lysande militära segrar som krävde strategiskt tänkande. Och står i motsättning mot faktumet att de kristna fick fortsätta att driva kulturen och filosofin i Mellanöstern, även under islamskt styre. Hans karriär som både religions- och statsgrundare började när han gifte sig med den rika änkan Kahdija och gav sig ut på handelsfärder med hennes kameler, varigenom han kom i kontakt med judar och kristna.

  Islam är alltså en religion som har grundats av en sann ”entreprenör”. Islam är en religion med konkreta anvisningar om hur man ska bilda företag med flera delägare och driva affärer. Faktum är att kommunismen och planhushållningen har haft svårt att slå rot i muslimska samhällen.De socialistiska och kummunistiska idéerna har fått långt fler anhängare i kristna och buddistiska samhällen.

  Debattämnet nu är ju om frikyrkligheten har haft en särskilt stor positiv påverkan på affärslivet och landets välståndsutveckling. Jag hävdar att det till stora delar är en synvilla, som har givit upphov till farliga villoläror och Mammonsdyrkan.

  Den moderna klippekonomin är inte ett resultat av sämre affärsmoral än tidigare hos de gamla ägarfamiljerna, utan av globaliseringen och – paradoxalt nog – demokratiseringen av aktieägandet. Den som aktiesparar till sin pension är ingen långsiktig placerare.

  Den svenska kristenhetens stora problem är avkristningen, samt faktumet att vänsterväljarna (i runda tal halva väljarkåren), i den mån de är religiöst intresserade stöts bort av den frikyrkliga brackigheten och blir ett lätt byte för nygnosticism och en nyhedendom, som dyrkar sexualdriften som en gud.

 • Micke

  Intressant hur s.k evangelikala kristena oftast är synonyma med starkt vänsterhat. (Ej menat just till Stefan)

  Är väl själv inte direkt vänster men finner oftare dess ideologi betydligt mer människovänlig än den cyniska högerns. Var i bibeln står det att en kristen ska hata ex. socialdemokratin?

  Intressant är även att bloggförfattaren verkar ha stugor till höger o vänster, allt i från Stockholms skärgård till de norra delarna av landet.

  Varför inte i radikalismens eller i Jesu namn sälja allt och ge till de fattiga?

  Mvh MS

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Företagande och frikyrkotillhörighet går många gånger hand i hand och gör det med framgång.

  Läste i en artikel för ett par dagar sen att just folk inom frikyrkan lyckas oftare som företagare.

  Vilket skulle kunna bero på att dom vågade mer och det i sin tur har väl den logiska förklaringen att tron på Gud skapar en inre trygghet och så räknar man med hans välsignelse.

  Vår familj är själva ett exempel på frikyrkotesen och företagande.

  Vi driver ett design företag som vi startat mitt i lågkonturen och med ett par vänner har vi dagarna startat en stiftelse med namnet Lotsen som skall hjälpa människor vidare på olika sätt i tillvaron.

  Det är härligt med tron på Gud för den öppnar många dörrar och vägar och ingenting är omöjligt.

  Ett par korta rader blev det om detta ämne var välsignade och ha en trevlig helg.

  V v v v Thommy Bergenwall.

 • Staffanw

  Håller med Stefan. Det är nog rätt klart att de kristna väckelserörelserna som växte fram under slutet av 1800 talet och början på 1900 talet, var med och skapade grunden till både företagsamheten och det välstånd vi har i Sverige idag. Bygder med stark frikyrklighet, exempelvis i Småland, uppvisade en ökad företagsamhet och minskad arbetslöshet när företag startades och samhället myllrade av liv och initiativ. Något som består än idag. Här växte också den berömda ”Gnosjöandan” fram.

  Att be om Guds välsignelse i arbetslivet och om ”dagligt bröd” – vilket Herrens bön uppmanar oss att göra leder ofta till ett ansvarsfullt och gott förvaltarskap av de medel som ett företag eller en kommun förfogar över. Jag tror också att detta skapar en hederlighetstradition som medför både god etik och brinnande engagemang.

  Läste nyligen en artikel om en man som sängliggande efter en skogsolycka gjorde sitt livs uppfinning – en hydraulisk traktorprocessor som i dag säljs över hela världen. Han och hans hustru säger:
  ”Framgångarna i vårt företag, beror ytterst inte på oss utan på Gud. Vi ser det som hans välsignelse”. Och de refererar bl a till Josua bok:” Här finns hela receptet för den som vill bygga ett företag, säger de och citerar bland annat: ”Då ska du lyckas i det du företar dig … och inget kan stå dig emot”.

  Att det sedan finns en massa andra förutsättningar och faktorer som tillsammans skapar ett gott företagsklimat förtar ju Guds kraft i detta.

  Sedan Micke, ska du nog vara försiktig med att utmåla grupper som hatiska. Hat är ett starkt ord, du får gärna exemplifiera vad du egentligen menar.

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Stöd saknas i Bibeln för vissa borgerliga politikers och sympatisörers sossehat. Stöd saknas i Bibeln för vissa socialdemokratiska politikers och sympatisörers moderathat.

  Till en del tillhör det den politiska retoriken, men det finns nog äkta sossehat och moderathat också.

  Det förvånar mig varje gång att vissa sossar inom bekantskapskretsen inte kan erkänna minsta gnista av medmänsklighet hos någon enda moderat. Men det förvånar mig också hur borgerliga sossehatare, utan minsta analys av verkligheten, beskyller sossarna som ensamma ansvariga för angrepp på kristendomen som sexliberaler i folkpartiet och centerpartister med storbondekomplex ligger bakom.

  Jag tror inte ett skvatt på att Gud belönar någon med framgångar inom affärslivet eller politisk karriär för att han är en god kristen. Skulle då en arbetare, som stannar kvar på samma arbetsplats, och gör samma sak dag efter dag var en sämre kristen? Luthersk arbetsmoral är väl snarare att värdesätta det enkla och lågavlönade arbetet som en god kristen gärning.

  – Om sedan den frikyrkliga företagaren lägger ner, och kastar ut den svenskkyrkliga arbetaren i arbetslöshet och misär (på grund av fel kyrkotillhörighet) så bevisar det vem som var kristen och vem som inte var det? Vad händer med den arbetare, som är medlem i samma kyrka som företagaren själv? Den arbetaren erbjuds nog ett nytt jobb hos samma eller någon annan frikyrklig företagare.

  Jag förmodar att ordet ”inte” (som jag satt inom parantes i citatet) föll bort i sig staffanw:s inlägg: ”Att det sedan finns en massa andra förutsättningar och faktorer som tillsammans skapar ett gott företagsklimat förtar ju (inte) Guds kraft i detta.”

  Varför skulle Gud stötta just frikyrkliga företagare?

 • Micke

  ”Vilket skulle kunna bero på att dom vågade mer och det i sin tur har väl den logiska förklaringen att tron på Gud skapar en inre trygghet och så räknar man med hans välsignelse.”

  Totalt fruktansvärt ologiskt!
  De flesta av dagens och genom tiderna s.k framgångsrika har väl sällan varit ”evangelikaler”
  Att det sedan gått bra för en del av dessa är bara att gratulera till.

  Skulle tro att framgångsrika muslimer och hinduer resonerar i liknande banor, men utifrån deras tro.

  Synd bara att Jesus gjorde mycket hårda utfall gentemot världslig framgång betecknades Mammon.

  Mvh MS

 • O.K

  Micke 9

  Läs Pred.10:2

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Micke m.fl.
  Jag skriver inte om vänsterhat, jag skriver om företagande, vilket alla partier i Sverige helt ställer sig bakom, Vänsterpartiet kan t.ex. klassas som ett småföretagarvänligt parti, man har i varje fall velat profilera sig på det sättet.
  Företagandet är motorn i hela västvärldens ekonomi, den avgörande frågan är att driva företagande med en bra etik, och här tycker jag Anders Johnssons artikel pekar på något viktigt.
  Företagarna är nyckelpersoner när det gäller att skapa jobb och resurser, även inom kristna sfären. Skulle vi sätta i system att ge bort allt, skulle vi inte kunna driva några företag, för vi har inget kapital. Ett av de viktigaste sättet att hjälpa de fattiga i världen idag, är att hjälpa människor att få igång egna företag, det är detta som en industrialist som Percy Barnevik har begripit, och satsar sin tid och kraft på, att hjälpa fattiga kvinnor i Indien att starta eget företag och därmed skapa en stabil bas för sin försörjning och komma ur sin fattigdom.
  Andra avgörande faktorer är naturligtvis utbildning och sjukvård som den kristna missionen har ägnat sig åt i alla tider.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • http://www.stnkavtvivel.blogspot.com Leif Ekstedt

  När jag läser om den kristna frikyrkan och hur utvecklingen i t.ex. Gnosjö blivit så är det säkert en fördel för både religion och samhälsutveckling.
  Men sätter samtidigt i halsen när man färgar det för ljust.
  Rabbiner i New Yersey rannsakar inte enbart sina njurar utan säljer sin nästas.
  Fri företagsamhet när den blivit som sämst.

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  En kd-riksdagsman kom ut till den lokala partiavdelningen och delade ut en belöning till den partimedlem, som betytt mest för att skapa jobb och resurser. Så han frågade om det fanns någon företagare bland medlemmarna. En person anmälde sig och fick belöningen. Han var brottmålsadvokat, som får sin inkomst från staten. Brott lönar sig. En annan gång kom partiets vice ordförande med den berömda prispallen, med människovärdet på andra plats. Företagandet på första plats och sjukvården på tredje plats. Då förstod jag att kd har slängt ut kristendomen och startat en ny religion, Mammons-dyrkan. Människovärdet kan inte mätas i hur stora resurser ett land kan satsa på sjukvården. Har människovärdet ökat för att svensk sjukvård har resurser till över 38.000 aborter varje år? Jesus kom inte till världen för att skapa jobb och resurser. Jag har pekat på alternativa förklaringar till skillnader i företagande mellan olika landsdelar, och ifrågasätter dessutom orsak och verkan. Frikyrklighet gynnar företagande – eller var det företagandet som gynnade frikyrkligheten? Frågeställningen rymmer inte bara den klassiska motsättningen arbete – kapital, utan också storföretag – småföretag. Efters sovjetsystemets fall finns det knappast någon realistisk människa som ifrågasätter marknadsekonomin. Även människor med orealistiska politiska idéer behöver frälsas. Frågan är i vilken religion. Ska de först omvändas till kapitalismen, lär vi få vänta på att de ska bli kristna. Och är islam den religion vi ska omvända oss till om muslimer startar fler företag än kristna?

 • Staffanw

  Lars, helt rätt om det ”inte” som föll bort. Att räkna med Guds välsignelse i arbetslivet och att be Gud om försörjning och dagligt bröd – vilket Herrens bön uppmanar oss att göra – innebär ju inte ett försvar för överdåd eller omåttlighet eller dyrkan av mammon. Det handlar väl mer om ett ansvarsfullt och skäligt förvaltarskap som är grunden för all sund företagssamhet. För att återvända till Gnosjö så tycks hemligheten med både den låga arbetslösheten och den framgångsrika integrationen mellan svenskar och invandrare vara småföretagen, familjeföretagen och nätverket mellan företag och ideella organisationer. Man behöver varandra inom företag och organisationer, man konkurrerar också, men är positiva konkurrenter. Att säga detta betyder självfallet inte att det finns en annan sida också, och människan i Gnosjö inte är självfallet ett dugg bättre människa än någon annan. Och att det förekommer sådant som Lars beskriver, även om detta med ” den frikyrkliga företagaren lägger ner, och kastar ut den svenskkyrkliga arbetaren i arbetslöshet och misär” verkar vara hämtat ur något socialistiskt klasskampsmanifest. Men jag undrar hur Lars Flemströms företagssamhet ser ut, och var den isåfall praktiserats.

 • Anna-Karin Johansson

  Wild west no 5

  I all rimlighets namn ska man, då man talar om Bill Gates stora frikostighet till välgörenhet, minnas 2 saker:
  1.En stor del av det som i USA bekostas via välgörenhet sköts via vårt skattesystem i Sverige.
  2. Gåvor till välgörenhet ger rätt till skatteavdrag i USA.

  I övrigt tycker jag att inlägg no 9 var intressant….. :-)

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  staffanw

  Om en präst eller pastor håller en predikan som liknar ett kommunistiskt eller socialistiskt klasskapsmanifest vore det ett övergrepp mot de församlingsmedlemmar har borgerliga partisympatier och / eller själva är ”kapitalister”.

  Men omvänt gäller också att en predikan som liknar ett borgerligt / kapitalistisk klasskampsmanifest vore ett övergrepp mot de församlingsmedlemmar som har en mer socialistisk politisk övertygelse.

  Problemet är, som jag skrivit i en kommentar till föregående inlägg, att kyrkan som sådan måste vara politiskt neutral, samtidigt som det är nästan en skyldighet för politiskt intresserade kyrkomedlemmar att delta i det politiska livet – i det parti som man känner störst åsiktsgemenskap med. Oavsett om det blir Vänsterpartiet eller Moderaterna.

  Det är väl naturligt som kristen att be inför större händelser, exempelvis större affärshändelser om man är föregare, och då tycka sig ha blivit bönhörd om det går bra. Om då en kristen företagare tar hem en order i konkurrens med en icke-kristen föregare, finns risken att man tror att Gud belönar den troende med ekonomisk framgång och straffar den icke-troende med vikande orderingång. Skulle Gud straffa kristna anställda med arbetslöshet för att de har en arbetsgivare som är ateist?

  Det har faktiskt hänt att arbetare, som blivit arbetslösa, har fått nytt jobb direkt hos en arbetsgivare som tillhört samma frikyrka som de själva. Var det diskriminering av andra arbetssökande, med annan eller ingen kyrkotillhörighet?

  Ingen kan väl förneka att det knyts värdefulla kontakter även företagare emellan i den frikyrkliga miljön? Och att det kanske är lättare att göra affärer med någon som talar och tänker som man själv? Det är lättare att sådana kontakter uppstår i ett relativt litet samfund med hög andel företagare bland medlemmarna, än i exempelvis Svenska kyrkan. Men den som förnekar att det finns duktiga företagare även bland Svk:s medlemmar pratar strunt.

  Det problem, som jag särskilt har försökt peka på, är följande: Att det finns högutbildade teologer, som under sina präststudier har lämnat den kristna tron, men uttnyttjar den dåliga kristna representationen bland vänsterväljarna till att sprida nygnosticism och nyhedendom under den falska benämningen ”vänsterkristendom”. Samtidigt som de kallar traditionell frikyrklig eller svenskkyrklig tro för ”högerkristendom”. Alla, oavsett politisk tillhörighet, måste känna sig ”bekväma” i den kristna kyrkan, i Svenska kyrkan, och i varenda frikyrka. Det är en ”ödesfråga” för Sveriges framtid som kristet land att både höger och vänster har samma kristna tro.

  Att jag talar mig varm för vänsterväljarna beror på att själafienden har haft störst framgång bland dem, att det i första hand är bland vänsterväljarna som kristenheten måste sätta in en motoffensiv mot de falska lärorna.

 • Staffanw

  Lars, håller helt med om det du skriver:”Alla, oavsett politisk tillhörighet, måste känna sig “bekväma” i den kristna kyrkan, i Svenska kyrkan, och i varenda frikyrka. Det är en “ödesfråga” för Sveriges framtid som kristet land att både höger och vänster har samma kristna tro. ” Sverige skulle må väl av detta, och att kyrkorna blir en garant för sammanhang och framtidshopp, en röst i ett allt hårdare klimat som tydligt för de svaga och nödställdas talan. Men grundvalen för detta, trons grundval, får aldrig kompromissas bort, en tro med bibeln, evangelierna och Jesus i fokus. Måste erkänna att jag efter ha läst (S)-dokumentet Manifest för en kristen vänster, är pessimist i detta avseende. I de två första versionerna nämndes inte Jesus en enda gång. I det tredje, och kanske den slutliga versionen, hade man faktiskt, efter mångas påpekanden, också fått med Jesus på ett hörn. F.ö är det svårt att föra en bra och ärlig dialog i den snuttifiering som bloggandet innebär, det är alltför lätt att vi pratar förbi, och misstolkar varandra, när vi kanske egentligen ligger väldigt nära i syn.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Beror på om man är medlem i familjen eller ej.

 • wildwest

  Jag finner inte att kristendomen varken är socialistisk eller kapitalistisk. Den är en tredje väg. Det finns detaljer i socialismen jag som fd moderat kommunalpolitiker kan sympatisera med. Problemet är dess ursprung i klasskamp, revolution, omstörtande och med Marx ord ringande i öronen att religion är opium för folket. Tycker inte det låter särskilt kristet. På Jesu tid fanns det sannerligen många skäl att vara revolutionär mot den romerska ockupationsmakten. Ändå säger Jesus att vi ska betala det som kejsaren tillhör (en skatt som också användes till t ex grymma gladiatorspel och erövringskrig). Långt ifrån revolution.

  Men samtidigt är rövarkapitalism, den totala egoismen, som materialiserat sej främst i det fd Sovjet (intressant koppling egentligen till det marxistiska experimentet dessförinnan – kanske båda ismer är samma andas barn?), sannerligen inget att framhäva som kristet ideal. Där medkänslan om sin nästa är noll och där det bara går ut på att jag ska få allt jag vill ha, på endera sättet, lagligt eller icke-lagligt.

  Många av senare seklers kristna företagande har varit frikyrkliga kristna, där just fri företagsamhet och kopplingen till filantropin funnits. Knut A Wallenberg var uppväxt och uppfostrad i gammalpietistisk anda i tyska Korntal. Min farfarsfar var företagare och entreprenör i Stockholm men samtidigt starkt engagerad i Immanuelskyrkan och det tidiga Missionsförbundet. Han var omvittnat oerhört noga med sitt tiondegivande t ex, något som gick i arv till min farfar, nästan in absurdum. Understödde starkt missionen och evangelisationen. I sitt hyreshus i Stockholm City fanns alltid en eller två lägenheter tomma för missionärer på permission (hade varit intressant att veta vilka dessa var), och han ”envisades” med att renovera lägenheterna inför varje nytt besök, det skulle vara så fint som möjligt. Säg vilken kommersiell fastighetsägare idag skulle göra nåt sånt? Lägenheter som kan ge 7-8000 i månaden som bara står tomma? Det är den typen av engagemang, samtidigt med ett blomstrande företagande, som kännetecknar en troende kristen. Avarter finns överallt och Gud välsignar flit, så man kan som kristen inte bara luta sej bakåt (se Japan, få kristna, stor rikedom).

 • kjell

  O.K 14

  Svarade Micke 9

  Med predikarens ord Den vise har sitt hjärta åt höger men dåren har sitt hjärta åt vänster Kan det möjligen vara så att alleredan då fanns politiska åsikter med vänster höger begreppet

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Nej, det politiska begreppsparet höger – vänster uppstod under franska revolutionen under slutet av 1700-talet. För att underlätta en omröstning om monarkin bestämdes att de som vill avsätta och avrätta kungen skulle sätta sig till vänster i salen, de som ville avsätta men inte avrätta kungen skulle sätta sig i mitten, och de som varken ville avsätta eller avrätta kungen skulle sätta sig till höger.

  De flesta som satte sig till vänster skulle med nutida definitioner kallas borgerliga, eller möjligen borgerlig vänster. Kommunism som poliltiskt begrepp uppstod under 1800-talet, men ordet som sådant har gamla anor, och syftade före 1800-talet på bl.a. den egendomsgemenskap som fanns i en del urkristna församlingar.

  Före demokratins genombrott, innan det fanns möjlighet att rösta bort en regering, var revolutioner inget som var förbehållet det som nu kallas extremvänstern. Både över- och medelklass kunde tillgripa väpnat uppror (revolution) för att främja sina intressen. Franska revolutionen tjänade främst medelklassens intressen – mot adelsprivilegierna, för en liberalisering av näringslivet. Karl Marx tog fasta på detta. Enligt honom var franska revolutionen ”den uppstigande kapitalistklassens revolution” – som inom en snar framtid skulle avlösas av den proletära revolutionen, d.v.s arbetarklassens revolution – för: först ett socialistiskt, och sedan ett klasslöst kommunistiskt samhälle.

  Idéhistoriskt har begreppet vänster flyttat från från medelklassen och längre vänsterut. Vad som egentligen menas med begreppet vänster är ingalunda klart. Det är en politik, som historiskt sett, har ansetts gynna ”folket” eller folkflertalet, alternativt de fattiga delarna av folket. Men ibland hela folket med undantag för det absolut översta skiktet av överklassen.

  Under 1960-talet kallades borgerliga radikaler (sexliberaler m.fl) i Sverige fortfarande ”vänstern”. Ett parti, som tidigare hetat Sveriges Kommunistiska Parti antog 1967 den nya partinamnet ”Vänsterpartiet Kommunisterna” – med följd att ”vänstern” upphörde att användas som benämning på borgerlig radikalism.

  Begreppet vänster står också för åtgärder som historiskt sett har drivits av den politiska vänstern, för att de har ansetts gynna de fattigare delarna av folket, även om den historiska utvecklingen har visat att så icke har varit fallet. Slutligen har begreppet vänster ”kidnappats” av personer, som otvivelaktigt tillhör medelklassen, men tycker att det är fint att vara ”vänster”. Ett exempel är nedmonteringen av äktenskap och familj. På vilket sätt skulle det gynna folkflertalet eller de fattiga?

  Ett annat exempel är hårdlanceringen av ”kristen vänster” som benämning på nygnosticism och nyhedendom. Under antiken var gnosticismen en lära som tilltalade den högutbildade medelklassen, men inte alls slavarna och det lägre skiktet av de fria arbetarna. Det kan nog finnas fog för påståendet att höger och vänster numera är modeord, som bytt plats med varandra.

  Om någon kallar sig vänster, kan man aldrig vara säker på var han står politiskt, och än mindre religiöst. Att professor Tiina Rosenberg, som i dagens Aftonbladet angriper PRIDE-festen för att vara borgerlig och heteronormativ, skulle vara vänster i traditionell bemärkelse, är väl närmast skrattretande. Hon klagar på ”homomedelklassens sätt att konsumera sig till medborgarskap” (i heterosamhället). Marx, med sin vision om en proletär revolution, skulle vända sig i sin grav, om han fick höra.

 • kjell

  Lars

  Det var många ord men du hittade inget svar på frågan vad predikaren menade men jag tror i vilket fall att vänster höger är äldre du behöver bara gå till när Jesus sitter på faderns högra sida och sätter fåren på sin högra sida och getterna på sin vänstra =närmast fadern

 • Micke

  ”Men samtidigt är rövarkapitalism, den totala egoismen, som materialiserat sej främst i det fd Sovjet (intressant koppling egentligen till det marxistiska experimentet dessförinnan”

  Den s.k rövarkapitalismen torde väl tydligast manifestera sig i länder som Kina eller Vietnam.
  Så klart även i f.d Sovjet, men dock inte främst!!

  Trots att jag är ”Usa-älskare” tycker jag att man heller inte får glömma dess rövarkapitalism!!

  Mvh MS

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Kjell

  Frågan var ju när man började använda höger – vänster som politiska begrepp.. Innan dess har de säkert stått för något annat.