Kyrkan och homosexualiteten

Frågan om homosexualiteten har blivit en av de mest splittrande frågorna i västvärldens kyrka under senaste 10-20 åren. Allra mest uppmärksammade är nog världsvida Anglikanska kyrkan som helt håller på att splittras sönder, uppmärksammat i dagens Dagen i en debattartikel. Men det handlar naturligtvis om många andra frågor, men homosexualiteten blir en så medial fråga, genom medias uppmärksamhet och genom att ”gay marriage” är på agendan i hela västvärlden. Frågan har också berörts på SVD Brännpunkt.

För att få någon rätsida i denna diskussion tycker jag att det är nödvändigt att skilja på olika arenor.

1. En arena är församlingsmiljön, undervisningen och hur vi ska leva som kristna. Och hur vi hanterar homosexualiteten där. På denna nivå tror jag inte detta är någon stor fråga, kanske i enstaka församlingar som ska ta ställning till detta. Denna arena handlar också om teologin och diskussionen om hur vi ska tolka Bibeln. Denna arena handlar också om evangelisationen och hur vi möter människor som är homosexuella eller som brottas med sin sexuella läggning.

2. En annan arena handlar om politiken och lagstiftningen. Ska man motverka enkönade äktenskap och ytterligare liberalisering eller kan man som kyrka bejaka denna utveckling.

3. En tredje arena handlar om media och hur kyrkan ska agera gentemot media, eftersom de är mycket aktiva i att uppmärksamma om kyrkor kan acceptera samkönade äktenskap. Medias strålkastarljus har skapat en image kring kristna kyrkor att de är emot homosexuellas rättigheter.

Något förenklat skulle man kunna dela in kristna i liberala och konservativa. Men sen finns det gradskillnader. Konservativa värnar om kristna traditionen och den klassiska tolkningen av Bibeln. Homosexualiteten har uppfattats som synd och något som ska fördömas, det har varit huvudlinjen i kristna kyrkan i 2000 år.

Liberaler vill anpassa sig till samhällsutvecklingen och menar att kyrkan tidigare har haft fel i denna fråga, och för snävt tolkat Bibeln.

Man bör också påpeka att man kan vara konservativ när det gäller församlingen och kyrkans liv, men liberal när det gäller politiska arenan. Som kristen ser man homosexualiteten som synd men ser inte att man kan påtvinga övriga samhället sina kristna ideal, utan bejakar religionsfrihet och yttrandefrihet – det kan vara en möjlig ståndpunkt.

Det är inte kristna kyrkan som har lyft fram frågan om homosexuellas rättigheter på offenliga agendan, det är media och politiken som har lyft fram detta.

Katolska kyrkan har i sin etik i stor utsträckning förenat kyrkans etik och undervisning och vilken politik man förordar, och driver en konservativ kristen hållning i denna fråga, både när det gäller kyrkans inre liv och när det gäller politisk påverkan. Det har också varit den allmänna hållningen bland pingstförsamlingar och evangelikala kyrkor.

Genom att i stort sett alla kyrkor i Sverige, även de mest konservativa, har accepterat registrerade partnerskapet, så har vi i praktiken skilt på kyrkans etik och hur vi anser att samhällets regler ska utformas. Och här har det blivit en omsvängning väldigt snabbt utan större debatt i svensk kristenhet, när det registrerade partnerskapet infördes i mitten av nittiotalet var det nästan bara ärkebiskop KG Hammar som accepterade denna samlevnadsmodell. Det är märkligt med denna omsvängning, utan större debatt – där jag bland annat själv har varit aktiv. Som konservativ evangelikal kan jag dock få ihop denna liberalisering i synen på lagstiftningen, genom att skilja på kyrkans inre liv, och samhällets lagstiftning.

Mediaarenan är mycket svår för oss kyrkor att hantera. Homosexualiteten är en het mediefråga, vare sig vi vill eller inte. Och vi får frågorna från journalisterna hur vi ställer oss, vare sig vi vill eller inte. Och pingströrelsen fick under flera år kämpa intensivt med sin Åke Green-debatt, men vi i de andra kyrkorna var berörda av detta. Och media under trycket av hbt-rörelsen sätter trycket på kyrkan i dessa frågor. Och här känner många av oss att medias fokus på denna fråga, inklusive kristna pressen, kan skymma huvudfrågorna i evangeliet och i evangelisationen. Jag tror inte att det finns någon seriös kristen ledare som vill att vår inställning om homosexualitet ska vara det budskap som hörs från kyrkan i första hand. Det är nog mest kyrkans kritiker som försöker skapa denna mediafokus just på denna fråga.

Och hur vi ska lösa detta ligger utanför min förmåga att begripa. Att få medias och samhällets godkännande i denna fråga, kräver, i varje fall i Sverige, att man helt ställer upp på hbt-rörelsens krav, inklusive samkönade vigslar i kyrkorna, en omöjlighet för en katolik, en ortodox, en pingstvän och en evangelikal kristen. För att nu inte tala om muslimer, för dem är det en total omöjlighet.

Här menar jag att vi kristna inte får styras av samhällstrycket. Vår lojalitet måste alltid vara till Kristus, Guds ord, och vi behöver också söka vägledning från kyrkans historia under 2000 år när vi tolkar skrifterna. Samtidigt måste vi kunna ompröva oss, och erkänna när vi har tolkat Bibeln fel, och när vi har gjort fel bedömningar.

Och jag tycker att vi kan erkänna att vi har haft fel när vi tidigare har anpassat oss till övriga samhällets homofobi och den kränkning av människor med en homosexuell läggning som har kännetecknat historien. Historiskt tror jag där att kyrkan har varit styrd av tidsandan. Att möta människor med kärlek och respekt är nödvändigt, och visa förståelse för brottningskampen med synden och livet – som vi alla känner på olika sätt – är nödvändigt. Och här har vi felat.

Att konsekvent hävda nåden och evangeliet, och samtidigt lyfta fram omvändelsens utmaning som gäller oss alla, samtidigt som man handfast håller fast vid den kristna äktenskapssynen och synen på sexualiteten – det är den enda framkomliga vägen som jag ser det. Men det skapar varken godkännande eller applåder i sekulära media.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  ”The church has lost her testimony. She has no longer anything to say to the world. Her once robust shout of assurance has faded away to an apologetic whisper. She who one time went out to declare now goes out to inquire. Her dogmatic declaration has become a respectful suggestion, a word of religious advice, given with the understanding that it is after all only an opinion and not meant to sound bigoted. Pure Christianity, instead of being shaped by its culture, actually stands in sharp opposition to it.”

  ”We must be concerned with the person and character of God, not the promises. Through promises we learn what God has willed to us, we learn what we may claim as our heritage, we learn how we should pray. But faith itself must rest on the character of God.

  Is this difficult to see? Why are we not stressing this in our evangelical circles? Why are we afraid to declare that people in our churches must come to know God Himself? Why do we not tell them that they must get beyond the point of making God a lifeboat for their rescue or a ladder to get them out of a burning building? How can we help our people get over the idea that God exists just to help run their businesses or fly their airplanes?

  God is not a railway porter who carries your suitcase and serves you. God is God. He made heaven and earth. He holds the world in His hand. He measures the dust of the earth in the balance. He spreads the sky out like a mantle. He is the great God Almighty. He is not your servant. He is your Father, and you are His child. He sits in heaven, and you are on the earth.”

  Båda citat av A.W. Tozer…tycker dessa citat förklarar varför homosexualitet är ett problem i församlings miljön.

 • Rodica Dobondi

  ” när människorna började föröka sig på jorden…” (1Mos 6 ) en bedrövad Gud i sitt hjärta ångrade sig att Han hade skapat människa . Han ville utrota de från jordens yta men vi vet att Han inte gjorde det helt och hållet och för alltid. Noa hade funnit nåd hos Gud.
  Det blev inte mycket bättre sedan . Jesus kom , en ny tidsepok började med den nya förbundet.
  2000 år efter det brottas vi med samma problem. Människan har bytt Guds sanning mot lögn och så upplevde de Gud som ett hot mot deras lust att leva. Och de påstår fortfarande att de är visa. Rom 1 :22 säger helt annat.

  1 Kor 6:9-11 går inte att tolka på andra sätt än att vissa får ärva Guds rike och vissa får inte göra det. Paulus säger till korinterna att sådana var en del av dem. Han säger inte att sådana ni är det är okej ni är ren tvättade , har blivit förklarade rättfärdiga och varsågod fortsätt.
  Det handlar om både homosexualitet ,alkohol missbruk, tjuvar , giriga osv.
  Under alla år många människor som har haft dessa problem har gift sig framför en präst.
  Vi alla brottas med synden .

  Skillnaden mellan Paulus och väst världens kyrkan är inställningen . Paulus säger”Jag skäms inte för evangelium ”… Rom 1:16-17.
  Evangelium passade inte alla varken judar eller hedningar med ”det är Guds kraft som frälser”.Det var budskapen i Kyrkans begynnelse.
  Vi får tacka Jesus att han inte började bygga sin församling med ” liberaler”.
  Jag tror att på samma sätt som de fanns 7000 som inte tillbad Baal i Gt kommer att finnas många tusen i dag som tar Bibeln på alvar.
  Att regeringar, media osv promoverar allas rätt att leva som de vill är är inte så konstigt. Det är inräknad i Uppenbarelse boken

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Människan utanför kyrkan lever ett liv som kan dra i vilken riktning som helst,en del hamnar i drogmissbruk andra lever ett liv i kriminalitet och en del lever ett liv i homosexualitet,vilket inte är konstigt för dom lever utanför, det riktiga livet i Jesus.

  Nu tycker nog en del som råkar finnas i ett och annat sammanhang som vill kalla sig kyrka att dom inte lever utanför och har ett liv med Jesus fast dom lever i missbruk eller homosexualitet mm.

  För min del så lämnar man det liv som man inte orkar vill eller kan leva kvar i, för att komma till Jesus och bli fri och på börja något nytt där man blir fri,i en gemenskap som fungerar som en fri zon för tyngda människor.

  Jesus både kan och vill hela och befria den som vill något ,den som vill bli fri hel nykter,sund.

  Utanför kyrkan lever man ett liv på denna världens vis med allt vad det innebär innanför kyrkan skall det vara en fri zon för den som vill ha hjälp.

  Världen har en referens ram kyrkan skall ha en helt annan som är förankrad i Guds ord.

  V v v v Thommy Bergenwall.

 • Inge Nilsson

  Den logiska konsekvensen av kyrkans beslut att följa världens uppmaning att välsigna ut levd homosexualitet måste då bli att Kyrkan tvingas avskaffa synd begreppet!
  Det kan inte längre finns något som man med bestämdhet utifrån bibeln kan säga vara rätt eller fel, sant eller falskt? Sanningen blir relativ. Det som är sant idag kan lika väl vara falskt i morgon. Det som är fel idag kan mycket väl vara rätt i morgon. Absoluta sanningar i bibeln kan och bör omprövas om en majoritet anser detta, även om det är i konflikt med bibeln och Jesu egna ord!

  Frågan är om vi då fortfarande kan kalla oss Kristna?

 • Mikael

  Hej på er som skrivet ovan!

  Er ton är civiliserad och öppenhjärtlig, det ställs bra frågor och det finns väl inga lätta svar!

  Om jag har en fin bil på min gård som varit onödigt dyr i inköpet och är dyr i bränsle, är jag utan synd då?

  Men jag behöver en bil, och den bil jag har hjälper mig vid alla de behov jag har med transporter!

  Men detta är bara undanflykt för att ta till mig sanningen!

  Jag är en syndfull människa som äger min ögonsten.

  Måste jag nu sälja min bil för att vara med i er församling?

  Och häri ligger ett stort dilemma! Nej, jag behöver inte sälja min bil för att frossa i lyx har bara varit en synd om man inte har råd med det!

  Och i detta har jag försökt att skapa grunden för frågans svårighet.

  Om jag får synda varför får inte andra göra det?

  Här är Jesus glasklar i sitt utlåtande.

  Arbeta med dig själv, följ gyllene regeln och var ett ljus samt ett salt för andra.

  Så min fråga är kan jag förskjuta homosexuella så länge jag äger min bil?

  Bryter jag inte mot gyllene regeln när jag stöter bort människor.

  Och vilket exempel blir jag när jag stöter bort människor var finns ljuset i en sådan handling?
  Kan detta vara svaret på, att vara ett salt för människorna?

  /Mikael

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Stefan har gjort en mycket bra analys, men tvingas erkänna att han inte har några svar. Jag har inte heller mycket till svar, men vill dock ge några synpunkter:

  Det är dags att sluta hålla liv i kd med konstgjord andning, och i stället bilda kristna lobbygrupper i de anda partierna. Vänster är inte mer kristet än höger, och vice versa, varför kristenheten som kristenhet måste sluta förfasa sig om det blir ett regeringsskifte. I stället måste kristenheten som kristenhet vara trygg i förvissningen om att det finns kristna i de nya regeringspartierna också. Detta förutsätter att kristenheten som kristenhet måste lära sig att vara partipolitiskt neutral, medan den enskilda kristne får ha hur starka partipolitiska lidelser som helst. Och det förutsätter ju att politiskt aktiva kristna måste kunna spela båda spelen. Både det politiskt neutrala (som kristenhet) och det politiskt icke-neutrala (som kristen partimedlem).

  För så här säger ju Mona och Fredrik: ”De kristna röstar ju ändå på kd, så dem kan vi strunta i.” Och så här säger Göran: ”De kristna röstar ändå på oss, så därför kan vi strunta i vad de vill.” Och enskilda kristna, som velat påverka politiskt, har satt av all sin tid på att fila på motioner eller skrifter till kd, och nästan helt försummat de andra partierna. Om vi nu börjar bearbeta de andra partierna, har vi en tung uppförsbacke framför oss. ”Vi har ju redan lovat att motarbeta det här”, skulle partierna svara.

  Det får inte finnas några vita fläckar på den politiska kartan. Det är ju att låta själafienden härja fritt i ett helt parti, med alla dess medlemmar och väljare. Den socialdemokratiska och kristna Broderskapsrörelsen, som grundades 1928 av vanligt folk för att ta upp kampen med den ateistiska akademisk eliten (Arthur Engberg, m.fl) i det egna partiet, har idag kidnappats av en teologiskt högutbildad elit, som angriper traditionell kristendom i Jesu namn. De försöker göra sin egen variant till den enda formen av tillåten religiös tro i hela partiet. Högst 1 / 10-del av alla socialdemokrater som har uppdrag i Svenska kyrkan är medlemmar i Broderskap. 9 / 10-delar förvägras alltså rätten att ha något att säga till om. Och de har svårt att säga till om något på grund av en generellt sett låg teologisk medvetenhet bland kristna socialdemokrater. Här skulle frikyrkligheten kunna göra en insats i det ekumeniska samarbetet med Svenska kyrkan på lokal nivå. Stötta de kristna socialdemokraterna i Svk! Men försök inte göra dem till allianspartiväljare. Skilj mellan religion och partipolitik! Och dra inte upp gamla samfundsskiljande tvistefrågor! Lämna barndopet, nattvarden och prästämbetet åt sidan och koncentrera på de kristna kärnfrågorna. Inbjud gärna till gemensamma bibelstudiegrupper.

  Folkpartiet bildades under 1930-talet genom en sammanslagning av två partier, Liberalerna och Frisinnade. Liberalerna dominerades av burgen medeklass i de större städerna med delvis vänstrradika idéer (”Ned med tronen, svärdet, altaret och äktenskapet”), medan Frisinnade partiet dominerades av frikyrko- och nykterhetsfolk i småorterna och på landsbygden. Under ledning av DN:s chefredaktör, ateisten Herbert Tingsten trängdes de frisinnade inom fp tillbaka, vilket blev en anledning till att KDS bildades 1964. Kvarvarande kristna i fp varnade för att de övriga partierna skulle dräneras på kristnam, så att kristenhetens politiska inflytande skulle minska. De hade rätt! Det enda kd har åstadkommit är att marginalisera kristenheten i politiken. Kristna fp-väljare måste nu starta det mödosamma arbetet med att återerövra Folkpartiet.

  Den kristna delen av fp domineras nu av radikaler såsom katoliken och mediemogulen Gert Gelotte, ledarskribent i liberala Göteborgs-Posten, den prästvigda EU-parlamentarikern Cecilia Wikström, och så prästen Karin Långström-Vinge. Konflikten mellan Gelotte och Katolska kyrkan visar vad det handlar om. Kyrkan har sedan gammalt varit den främsta opinionsbildaren i samhället. Media försöker ta över denna roll. Det är förklaringen till att media och journalister hela tiden angriper traditionell kristen tro.

  Gelotte vill ersätta de nuvarande påve-valen, som görs av kardinalerna, med elktorsval enligt samma modell som presidentvalen i Finland. Alla världens katoliker skulle då välja elektorer, men i praktiken skulle påven utses genom mediakampanjer i de stora kommersiella medieimperierna, såsom Murdock-koncerna och pinsamt nog för Gelotte Berluscone-koncernen i Italien. Mäktiga ekonomiska intressen står bakom attackerna mot kristendomen.

 • Ronny

  Tack för det här finna vägledande inläget Stefan. Guds frid och välsignnelse!!! Ronny Ps 23

 • wildwest

  Att den kristna kyrkan med Kristus som rättesnöre nånsin skulle få applåder från den sekulära pressen eller det sekulära etablissemanget är totalt uteslutet. Istället ska man vara glad över motståndet, för det visar att vi irriterar dom andemakter som styr det sekulära. Tyvärr tror jag att förföljelsen mot kristna ökar, värst kommer det kännas när s k ”kristna” förföljer kristna. Det kan vara en nymorgnad insikt i ett Sverige som för inte så länge sedan ändå var så kristet i grunden att ren förföljelse var relativt otänkbar.

  Där man kommer in på frågan om vad kristna ska göra åt samhället utanför kyrkorna. Man kunde ju, precis som med hbt-frågorna, tänka sej att kristna låter samhället sköta den hårdare attityden mot alla religiösa, dvs lägga sej ganska platt och skilja på kyrka o samhälle. Eller ger man sej in i debatten, försöker bilda opinion för den linje som menar att en kristen grundsyn i ett samhället är demokratins enda chans till överlevnad.

  I mina mörka stunder känner jag att vi är i samma situation som judarna i Tyskland var i början på 30talet. Nog tycker man retrospektivt att många väl kunnat emigrerat, man såg varthän utvecklingen gick. Precis som för de kristna i Sverige. Ett land som totalt avfallit från Guds väg har inte mycket till beskydd och välsignelser att vänta från Gud. Straffet, om man får kalla det så, kommer bli hårt. Vi har upplevt stora folkväckelser, sänt ut många missionärer och klarat oss igenom två världskrig. Därefter har vi avfallit, många kristna inklusive. Om Gud nu välsignat oss länge nog med fred och välstånd, hur ska vi nu väckas? Det kan bli ett hårt uppvaknande.

 • http://gregoriusrex.blogspot.com/ Gregorius Rex

  Tack, Stefan, för att du är så rak och inte sticker under stol med din inställning till homosexualiteten och den homosexuella människan. Tydlighet och klarhet är bra!

  Jag hade dock hoppats på en något större kunskap om vilka krafter som drivit frågorna om homosexuellas rättigheter genom tidierna. Dessa krafter arbetar ju för att människor ska få det bättre i sina liv och slippa leva under mentalt och socialt förtryck. Att påstå att det är media som driver dessa frågor blir lite fånigt. Att tala om homolobbyns arbete för rättigheter är dessutom likvärdigt med att tala om ”negerlobbyn” som arbetade för ökade rättigheter för svarta i USA…

  Vidare undrar jag hur många synder man som kristen kan få lov att begå enligt den evangelikala kristendomstolkningen för att driva en fråga. Hur ofta/mycket får man ljuga om världen och dess olika fenomen för att få sin teolog att gå ihop? Hur mycket får man skada sin medmänniska för att genomdriva sin teologi? Det finns många frågor som uppstår om just detta, när kyrkan tvingas förhålla sig till en ny värld, men envist håller fast vid en gammal världsbild.

  Men tack igen för att du inte skäms för din homofientlighet utan står för den!

 • Nils

  Stefan !
  Vill bara flasha för ytterligare en bra artikel i SvD som de också flashar på första sidan:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3236673.svd

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Nils:

  Det var en bra artikel!- Och lite lustigt att se att man kan vara med Gudsfruktig i SvD än va man kan vara i tidningen Dagen.

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  På bloggen Kalles kyrkliga kommentarer skriver Kalle, som är präst i Borgå och medlem i Svenska folkpartiet i Finland: ”Läser man Romarbrevet och Paulus texter noggrant så märker man att han skriver om heterosexuella som straffas med homosexualitet. Det onaturliga ligger i att de får lustar som går emot deras natur. Vem vet, om Gud blir arg under Pride så kanske han straffar bögarna med heterosexuella drifter som går emot deras natur. Det vore i så fall jämförbart med det straff som Gud gav männen och kvinnorna i Paulus text. Men de homofobiska teologerna väljer att kasta om texten så att straffet blir synden.”

  Jagf har svarat: ”Så du menar att det är ett straff att vara homosexuell? Har du tänkt på att alla straff är kriminella handlingar, när de inte används som straff av behörig bestraffare? Om homosexualitet är ett straff, bör väl homosexuella befrias från detta straff?

  Kalle svarade: ”Läste du texten ordentligt nu? Inte tolkade du den väl med homofoba glasögon, hoppas jag? Att drivas till homosexuella handlingar är ett straff för avgudadyrkande heterosexuella, enligt Paulus. En homosexuell läggning är däremot helt naturlig och inget straff för något alls.”

  Kalle har därefter fegat ut och inte publicerat mitt svar på hans svar. Jag skrev ”Jag bestämmer över min hjärna och du ska inte tillvita mig en viss sorts glasögon. Ingen föds homosexuell, om man nu kan tala om sexuell läggning vid så låg ålder. I varje fall kan du inte bevisa att någon föds homsexuell”.

  Kalle, som skriver att han är luthersk präst, hotar mig med att kalla mig ”homofob”. Sådana har inte rätt att yttra sig i debatten. Kalle berömmer sig av att kämpa mot den egna kyrkans (Finska kyrkan, som före 1809 var en del av Svenska kyrkan) förtryck. ”just nu är de homosexuella på tapeten” – och själv gör han sig skyldig till förtryck av kristna som inte delar hans egan övertygelser. Om Kalle är luthersk präst är det i ordets allra sämta bemärkelse. Det förekom väl förr i tiden att någon luthersk präst sa: ”Du ska hålla käften för du är en frimickel.” Nu ska man hålla käften för att man är ”homofob”.

  Så här står det på webbplatsen Vårdguiden, som drivs av Stockholms läns landsting: ”Samhällets ansvar. Det är fel att förutsätta att alla barn som kommer till världen är heterosexuella eller passar in i normen för vad som traditionellt anses som manligt eller kvinnligt. Tyvärr gör många av oss det idag och det försvårar för barn som är homosexuella, bisexuella eller transpersoner att acceptera sina känslor och den man är. ”

  Sanningen är ju att: Det är fel att förutsätta att alla barn som kommer till världen, KOMMER ATT UTVECKLAS TILL till heterosexuella vuxna. Det finns fortfarande inten forskning, som kan förklara varför vissa individer blir homosexuella. De flesta homosexuella säger att de började ana detta i nedre tonåren. Ett fåtal kopplar det till barndomsupplevelser. Det finns alla möjlig spekulationer, från genetisk disposition, till att man varit utsatt för sexuella övergrepp som barn. Vad är ”naturligt”? Med påståendet att det är ”naturligt” och t.o.m. medfött vill man ha sagt att ingen rår för sin sexuella läggning, att det inte är den homosexuella personens eget ”fel”. Men måste det vara medfött, för att det inte ska vara individens eget ”fel”?

  Så här står det också på landstingets webbplats: ”En del upptäcker sent i livet att de kan förälska sig i och/eller bli sexuellt attraherade av personer av samma kön eller att de inte känner sig hemma i det kön de registrerats som vid födseln.” Nej, man kan nog inte tala om sexuella läggningar redan vid födseln, men nog har man ett kön redan vid födseln, det är inte bara något som man ”registreras som”. Varför kallar de homosexuella sig själva för ”bögar” om de är män, och ”flator” om de är kvinnor?

  Därför att de är män eller kvinnor! Men här resonerar de ”hbt-vänliga” prästerna som om de inte vore det – som om homosexuella inte vore människor som vi, att det är deras ”natur” att vara homosexuella, på samma sätt som vi säger att det är djurens natur att bete sig på ett visst sätt. Och därför måste vi ”bekräfta” denna ”natur” genom samkönade vigslar i kyrkan. Men då blir ju kyrkvigseln något annat än vad den har varit, precis som kyrkoherden Tronet skriver i SvD idag. Kyrkvigseln blir ett inlägg i en politisk debatt.

 • wildwest

  Vore väldigt intressant att veta hur det står till i den akademiska världen när det gäller bevisföringen att homosexualitet kan vara medfött. När dessa argument kommer upp i samtal står jag mej slätt eftersom jag inte kan bevisa att dessa avhandlingar inte existerar. Sant är ju att många människor redan vid födseln har psykiska eller fysiska defekter, vi föds inte fullt upp friska. Har en nära anhörig med adhd konstaterad från första början. Ska man ursäkta denna persons handlingar för att vederbörande föddes med adhd? Ska man, även om jag inte vet om det stämmer, ursäkta en homosexuell persons handlingar med att vederbörande föddes som homosexuell? En del föds med en läggning som är snar till vrede. Att utöva den vreden är synd enligt Bibeln. Även om det föds människor med homosexuell läggning måste det vara synd att utöva den.

  Stämmer inte det så är det genernas fel att vi synder och därmed behöver vi inte be om förlåtelse för våra synder, Kristi offerdöd var onödig.

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Att det skulle vara genetiskt är en numer klassisk förklaringsmodell till allting som man inte kan förklara. Mig veterligt har ännu inga genetiska markörer för homosexualitet upptäckts. Allting medfött behöver dessutom inte vara genetiskt, eftersom fosterutvecklingen även styrs av moderns, fostrets och eventuella tvillingfosters hormoner. Kvinga som föds tvilling med tjur blir steril till följd av hormonpåverkan från tjurfostret. Man kan kanske misstänka liknande orsak till homosexualitet, men det har inte gått att bevisa och dessutom talar skillnad i blodomloppet mellan kor och kvinnor mot teorin.

  Professor Christopher Gillberg, som står bakom Damp-begreppet, är dömd för att ha förstört 22 hyllmeter patientjournaler, när hans forskning skulle granskas av sociologen Eva Kärfve och barnläkaren Leif Elinder, som är specialist på genetiskt ärftliga barnsjukdomar. Jag har tala genetik i fem kvart med Elinder. Han är då kunnig. Gillberg behärskar inte ämnet genetik, men hans huvudargument var ju att Damp har genetiska orsaker. Nu är hela Damp-begreppet utmönstrat och ersatt med bl.a. ADHD, men även detta begrepp är skumt. Är ADHD en sjukdom eller bara en benämning på icke önskvärda beteenden?

  Det intressant med Gillbergs forskning var att han kopplade Damp till motoriska störningar, så det kan vara så att han faktiskt har upptäckt något som han har feltolkat. Det finns en kromosomavvikelse, som kallas Fragile X, som liknar Damp. Dessa kromosomavvikelser är ytterst sällsynta, och en av Elinders invändningar, i samtalet med mig, var att Damp var alldeles för vanligt för att Gillbergs forskning skulle vara trovärdig. Det kan vara skador av missbruk också, men då hamnar vi i en helt annan typ av sjukdomar. Det blir inte bättre om man byter ut Damp mot ADHD. Vetenskapen har haft fel förr, och kan ha det nu också.

  Så låt oss då konstatera att orsaken till homosexualitet känner vi inte till. Men vi måste ju ha rätt att framföra egna idéer, även om det inte skulle passa homorörelsen. Vi heterosexuella har ju faktiskt också erfarenheter av könsidentitet, och att nog de flesta känner sig osäkra i nedre tonåren, under könsmognaden. Intresset styrs inom några månader in på det motsatta könet, men för en del ungdomar tar det längre tid och osäkerheten ökar.

  Vi kan acceptera att det kan vara svårt, eller omöjligt, för många homosexuella att ändra läggning. Visst kan Gud göra under med människor, men det sker inte så ofta.
  Vi kan ha förståelse för att det kan vara svårt att avstå från homosexuella handlingar, och ska inte ställa krav på homosexuella som vi inte ställer på oss själva. Men frågan om kyrkvigsel handlar om något helt annat, vilket framgår av artikel i dagens Svenska Dagbladet. Ingen människa har rätt att förbjuda Gud att välja ut vissa människor för särskilda uppgifter och nu har Gud valt ut män och kvinnor till äktenskap. Alla män och kvinnor är dock inte utvalda till äktenskap. Det finns även heterosexuella som inte är utvalda till äktenskap.

 • Kalle A

  Till Lars Flemström: Orsaken till varför professor Christopher Gillberg förstörde patientjournalerna var att han ville förhindra att sociologen Eva Kärfve – som är en synnerligen skum person med obehagliga kopplingar till scientologkyrkan – skulle få tillgång till och möjlighet att trakassera de familjer/individer som ingick i hans forskningsprogram. Scientologerna har ju ett egenintresse av att man ej erkänner några neuropsykiatriska funktionshinder då man erbjuder sina egna dyra kurser som patentmedel.
  Jag förstår av din fördumsfulla attityd att du inte kommit i kontakt med särskilt många människor med ADHD. ADHD står snarare för en rad svårigheter som man kan ringa in i olika tester, där herediteten är stark, och kan vara väldigt handikappande för en del människor. Men det är väl klart, som kristen ska man väl förklara allt genom att hänvisa till demoner och demoner och andebesättelse?

 • BW

  Jag kan inte motså utmaningen att ta upp tråden och spinna vidare på Wildwest’s intressanta frågeställning.

  I 1 Kor. 6: 9,10 står en uppräkning av några olika kategorier av orättfärdiga som inte ska få Guds rike till arvedel. Sådana som ”syndar mot naturen”, äktenskapsbrytare, drinkare, tjuvar, giriga och smädare är några av de uppräknade kategorierna. (Om bibelns definitionen på äktenskapsbrott är Guds sanning måste det innebära att många som nu räknar sig som frälsta medlemmar i kristna församlingar inte kommer att få Guds rike till arvedel. Men vi har bara Guds nåd att hoppas på eftersom ingen av oss är utan synd!)

  Drinkare är medtagna i denna förteckning. Vad jag vet så hävdar forskare att vissa människor på grund av sin genuppsättning har lättare att hamna i alkoholmissbruk. Detta skulle alltså vara ett exempel på att en persons genuppsättning kan öka risken för att fastna i ett beteende som av bibeln betecknas som syndigt. Men det är klart, det förutsätter ju ändå att personen i fråga någon gång har gjort ett val att börja dricka alkohol.

  Homosexualitet får ju antas hamna under rubriken ”att synda mot naturen”. Rom.1: 26.27 talar också om ”onaturligt umgänge” i termer av homosexualitet.

  Det är svårt att förena bibelns budskap om människans ansvar för – och förmåga att kunna välja att leva efter Guds bud med idén om att orättfärdighet kan vara genetiskt betingad på samma sätt som t.ex. begåvning och temperament. Logiskt sett skulle ju då även sådana gärningar som tjuveri och mord kunna skyllas på en persons genuppsättning, men då har vi också hamnat i en deterministisk människosyn, dvs uppfattningen att en människa saknar en fri vilja och att hon och hennes gärningar endast är en produkt av arvet, miljön och slumpen.

  Sanningen tror jag ligger någonstans mitt emellan, nämligen att ”arvet” tillsammans med miljömässiga faktorer faktiskt kan påverka sannolikheten för att en person hamnar i ett ”syndigt” beteende. Detta är också något som jag själv har observerat i mötet med olika människor. Dessutom tillkommer självklart en persons förmåga att i större eller mindre grad kunna göra ett fritt och medvetet val.

  En annan aspekt på detta är något som är mer eller mindre tabu att tala om i en stor del av kristenheten, nämligen existensen av en ond andevärld som aktivt försöker att påverka och fresta människor att göra sådant som bibeln och Gud kallar för synd och orättfärdighet.

  [Gud är kärlek och vårt primära behov är att känna oss älskade, bekräftade och behövda. Djälvulens strategi är primärt att introducera förkastelse i en människas liv så tidigt som möjligt, dvs en känsla av att inte vara älskad eller värdefull. En person som har problem med förkastelse hamnar i en ond cirkel av beteenden som är antingen är en reaktion på – eller en kompensation för denna förkastelse, känslan av att inte vara älskad. Förkastelse kan introduceras redan i moderlivet hos ett foster när modern inte vill eller kan föda barnet. Vem har sagt att djävulen har känsla för rent spel? Sexuell promiskuitet och lusta är exempel på sådant som kan vara en reaktion på och en kompensation för en förkastelseproblematik i en persons liv. Detta får väl sägas vara lite överkurs och väldigt provocerande ord i somligas öron. Mer skulle kunna sägas i detta ämne men jag nämner det bara kort i samband med att jag tog upp existensen av den ondes verksamhet som är att stjäla slakta och förgöra. Men Gud vare tack och lov för att det finns någon som är starkare och som har vunnit seger över ondskans härsmakt, nämligen Gud genom sin son Jesus Kristus. Jag önskar att kyrkan skulle upptäcka mer av den härlighet och kraft som finns tillgängligt i Jesu namn till att frälsa och befria människor.]

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Ni kan själva läsa vad sign Kalle A, som kan antas vara en supporter til prof. Gillberg inom den medicinska forskarvärlden, har skrivit om sociologen Eva Kärfve, som f.ö. är katolik och ej scientolog. Så här har Gillbergs vänner gått på under flera år i både dagspress och läkartidningen. Faktum är att Gillberg är dömd för att ha försört 22 hyllmeter patientjournaler. Mig veterligt är Kärfve inte dömd för något, och hennes forskningsprojekt stöddes av Lunds universitet. Nog om detta. Det som Kalle A skriver om demoner och andebesättelse är däremot fasligt intressant. När den vetenskapliga halten i Gillbergs forskning har ifrågasatts har hans anhängare menat att det dock är bättre att skylla på generna än på onda andar och demoner. Generna har alltså ersatt andar och demoner som förklaringsmodell av mänskliga fenomen, som vetenskapen inte har någon förklaring till. Gäller det också homosexualitet?

  Generna är en del av individen själv, andar och demoner är det inte. Ingen kan bli kvitt sina gener. Men hur är det med andra och demoner?

 • wildwest

  Gener samt miljöpåverkan tror jag är avgörande för hur vi blir. Och det är under mitt luddiga begrepp miljöpåverkan som den kristna ”fostran” ligger. För antingen ger man den unge fritt spelrum att testa vad som helst eller så fostrar man den unge i den riktning som överensstämmer med ett gott liv enligt Bibeln. Istället för att underblåsa längtan till att experimentera med sin sexualitet och att ifrågasätta mans- och kvinnobegreppet i mycket unga år (nu ska man ju t o m i förskolan framställa homosexualitet som ett fullgott alternativ, för övrigt är all annan påverkan tabu) så vore rätt metod istället från föräldrar, släktingar, skol- och sjukvårdspersonal att bekräfta den könsidentitet barnet har. Trygghet är viktigt och särskilt i det mest grundläggande, sin könsidentitet.

  När det gäller bokstavssjukdomar så är jag lindrigt skeptisk. I min nära släktings fall ser jag dock svart på vitt att vederbörandes symptom stämmer exakt med den vedertagna för adhd. Dessutom finns där en hereditet. Här låter man nu inte personen ifråga leva vind för våg utan uppmuntrar och tränar de områden där en adhd-person behöver stöd. Förr i världen fanns säkert många med dessa symptom, fast man inte visste vad det handlade om. Då sågs det mera som en annorlunda personlighetsläggning. I värsta fall var man byfånen. Men även det här med bokstavssjukdomar kan gå överstyr när många våldsbrottslingar ursäktas med asperger, adhd, damp, m m när allvarliga brott har begåtts. I trasiga familjeförhållanden, där en fostrande part inte finns, är det inte så konstigt att dessa får fritt utlopp för den underliggande skadan. Fortfarande är det dock ett eget val.

  Det är väl här många av våra kristna vänner från Afrika o Asien talar om demonpåverkan och förvånas över att vi i väst alltid bortförklarar allt med gener, taskig barndom och psykiska sjukdomar. Om nu Bibeln talar om demonpåverkan så finns den och den är förstås inte geografiskt begränsad till Haiti, Kongo eller Laos. Eftersom vi är så förnuftstroende så är det förstås en het potatis att tala om demonpåverkan. Men det som attackerar det goda som Gud skapat, vad är då annars det?

  Till Micke ville jag säja tack för att jag inte är tappad bakom flötet, det var en rolig kombination av två uttryckssätt. Ska använda mej av den. Men samtidigt tror jag inte på det som Micke hetsar upp sej över, att den gode Guden förleder heterosexuella att begå homosexuella handlingar och sen förkastar dessa till ett evigt straff. Det är inte Gud utan djävulen som förleder människor till detta. Gud vill befria. Men hänger man sej som människa under denna last/synd så kan förstås Gud, som hatar synden men älskar syndaren, inte erbjuda evigt liv. Däremot finns alltid befrielse och förlåtelse och upprättelse för alla synder, även denna. Ett kärnproblem med hela homosexdebatten är ju att en synd enligt Bibeln upphöjs av stat o kyrka till att inte vara en synd, man är stolt o stursk och tror att man vet bättre än Gud själv. En ödmjuk utövande homosexuell människa som inser att det han gör är fel, vill bli fri, kämpar men ofta faller, har min allra största respekt!

 • O.K

  Stefan

  Ditt slutord låter bra men om en som säger sig vara homo men blir omvänd och får komma med i församlingen men sedan återfaller och gifter sig med en av samma kön hur skall församlingen hantera det.Är det ett lagbrott att utesluta eller får församlingen ha sådana regler.

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  1) Med heriditet menas vä ändå en genetisk ärftlighet, Detta kan enkelt konstateras när det gäller sådant som hudfärg. Men om det handlar om alkoholism och kriminellt beteende kan du inte veta vad som är genetiskt respektive socialt arv.

  2) Församlingen får ha sådana regler. Det är inget lagbrott. Däremot kan den teologiska lämpligheten ifrågasättas. Men varje samfund får svara för sig, beroende på medlemskriterier.

 • Benny Fhager

  En intressant bok är J.Swartvik: Bibeltolkningens bakgator. Han gör en analys hur kyrkan förhållit sej gentemot judar.slavar och homsexuella. Jesper Swartvik utgår från grundtexterna och sätter in dessa i sitt historiska sammanhang. Slaveriet på 1800-talet,juden på 1900-talet och idag synen på homosexualitet.

 • wildwest

  Gillar inte dom där ihopkopplingarna, hjälper inte att författaren är präst. De homosexuellas situation i dom flesta länder är ljusårslåååååååångt ifrån de hemskheter som drabbat judar eller för den delen slavar. Hur många miljoner homosexuella har gasats ihjäl? Hur många miljoner homosexuella har försmäktat på slavskeppen över Atlanten eller hos muslimska härskare på afrikanska östkusten? Nej, just det… Förmodligen är man som EU-anhängare i Jämtland, vargälskare i Sysslebäck eller flykting i Vännäs bra mycket mera utsatt än den kvalificerade majoriteten homosexuella. För att inte tala om nästa vecka när jag som singel-heterosexuell med en av nån anledning oönskad dragning på homosexuella ska jobba i Stockholms innerstad.

 • Benny Fhager

  wildwest har du läst boken (Swartvik:bibeltolkningens bakgator) ?

 • wildwest

  Benny: Nej, bara bläddrat i den och gav upp direkt eftersom Svartvik är liberalteologiskt positiv till homosexuella, därmed förvränger bibelordet och därför är totalt ointressant för mej som bibeltroende kristen. Visst finns det ett problem med ersättningsteologin och den kristna hållningen mot judar, men det handlar inte den här debatten om. I det fallet kanske Svartviks bok hade varit upplysande på ett eller annat sätt.

  Kommer nån nutida författare, vare sej vederbörande är präst, socionom eller grönsakshandlare, fram till att det som varit mainstream kristen doktrin i 2000 år är fel, felaktigt tolkat eller omöjligt att tro på i vårt moderna upplysta och arroganta samhälle så är vederbörande för mej ute på synnerligen tunn is och jag tänker inte åtfölja honom dit.

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Djävulen kallas även åklagaren eftersom han anklagar Gud och hans heliga Ord och de kristna som följer Ordet. Syftet är givetvis att vända de kristna mot deras egen tro. Redan i ormens gestalt framträdde djävulen som åklagare. Ormen anklagar Gud för att utan orsak ha förbjudit människorna att äta av den förbjudna frukten. Han ger dem en annan version av vad som är Guds vilja. Vår tid vimlar av åklagare, en del i prästkappa och med fina teologiska titlar från universitet. Skulle vi inte genomskåda det?

 • Micke

  Michael G Helders: Det där var väl en debattartikel alltså inte skriven av Svd. Det säger väl inget om varken den tidningen eller om Dagen. Fattar inte hur du menar.

 • inid

  Jag bara undrar hur en kommentar som Mickes (16) får stå kvar på denna blogg?

 • BW

  Inid, jag blir lite nyfiken om du syftade på en svordom som jag tror att Micke lyckades prestera. Hans kommentar verkar inte längre finnas kvar, med det är kanske mig du syftar på eftersom min kommentar har nr 16.

 • inid

  BW, nej jag ser att den kommentaren är borttagen nu. Den var inte uppbygglig att läsa.

 • Patric Dalid

  Läste just en recension av Svartviks bok som omtalas ovan, den verkar väldigt intressant. Kyrkans och kristendomens tolkning och syn på bibeln har ju i många frågor förändrats under århundradena och jag kan inte förstå varför vi just nu skulle ha kommit fram till den slutgiltiga tolkningen som inte får granskas och revideras…
  Jag tycker att många kursändringar genom historien har varit bra och jag tror nog att det kan behövas fler.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Jag kan lika lite som någon annan läsa all smutslitteratur, som har till syfte att svärta ner den traditionella kristendom,som Jesus har givit oss. Det finns så mycket god kristen litteratur, som jag ännu inte hunnit läsa. Rekommenderas: Hur uppstod de klassiska dogmerna av Alan Rickhardsson, Kampen för tron av Fredrik Sidenvall, Den stora berättelsen av Dag Sandahl. Läser sistnämnda bok just nu.

  Påven Johannes Paulus II:s bok till 50-årsminnet av hans prästvigning (glömt titeln, men något i stil med Gåva eller Nåd) ger en oerhört intressant inblick i 1900-talets historia av förföljeser mot både judar och kristna och påvens personliga engagemang för judarna – ljusår från Svartviks anklagelser mot kristendomen.

  Har emellertid surfat runt och läst recensioner av Svartviks tydligen mycket tendiösa och osakliga bok om bibeltolkning samt även läst en sammanfattning av bokens budskap av honom själv. Han uppträder verkligen som åklagare, som tillvitar den traditionella bibelförståensen åsikter, som den inte har haft, bl.a. att evangelisten Johannes förföljde judar. Vad Svartvik inte vill förstå, är att medan kristendomen fortfarande var en rörelse inom judendomen, så användes både ordet ”judarna” och ”fariséerna” om vissa grupper av judar, vilka var kristendomens motståndare.

  Svartvik ger sig också på Hugo Odeberg, som var en mycket kunnig teologiprofessor under tiden 1940 – 1960-tal och anklagar honom för nazism. Detta är påståenden som tar tid att kolla upp, då man måste ha tillgång till ett välsorterat teologiskt bibiotek. Odeberg anklagas av Svartvik för att ha spridit negativa åsiskter om fariseism.

  Slutligen undrar jag om det är Svartvik själv som uppträtt som anonym bloggare, och då först kallat sig ”Vänsterliberal småbarnspappa” för att plötsligt – när han inte klarade debatten mot mig om slaveriet – åberopa sin vetenskapliga auktoritet som ”präst och forskarstuderande i Nya Testamentet”. Eller var det en av Svartviks lärjungar? Vad Svartvik inte verkar känna till, är vad profan historieforskning har att berätta om kyrkan och slaveriet. Stöd för slaveriet har aldrig varit ”main stream” kristendom, utan det har varit tillfälliga ”bakgator”.

  Hela argumentet ”såsom kyrkan ändrat sig om slaveriet, kan kyrkan ändra sig om t. ex. homosexualiteten” faller därmed. När kristna kyrkor har stött slaveriet har det varit tillfällliga anpsassningar till ”tidsandan”. I medvetetande om att man haft hela den kristna traditionen mot sig, har slavägarna försökt göra sina egan bibeltolkningar, precis som nutida liberalteologer gör idag, och har tidvis fått den egan kyrkan med sig.

 • wildwest

  Bra skrivet, Lars Flemström. Jag hinner inte surfa runt så mycket och hitta bevis på Svartviks mer eller mindre avvikande bibelsyn. Det ger mej heller inget att läsa nånting som jag vet bara gör mej irriterad och vilket jag inte kan bemöta, framförallt för att ingen icke-akademiker av facket nånsin skulle acceptera mina invändningar som lekman.

  Men om jag mot förmodan tycker att nuvarande kristendomstolkning, den som ändå kallas klassisk och mainstream under 2000 år, är omodern och inte passar, då är det självklart att jag söker mej ut mot dessa områden. Det känns allt som oftast att personer som gör detta försöker rättfärdiga sina egna synder och tillkortakommanden med en mer liberal texttolkning, istället för, som ofta anges, vilja modernisera tron och hjälpa människor till, ja, vaddå? En urvattnad och halvdan kristendom utan makt och under, nån slags torr livsfilosofi. Som man snart blir besviken på och lämnar för nåt mera häftigt och politiskt korrekt.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Micke: Poänget var att en artikel som har sådan fokus på Gud hade inte blivit godkänd hos tidningen Dagen.

 • Micke

  BW + Inid!

  Gillar normalt heller inte svordomar men i det censurade inlägget tycker jag dock det fyllde sin funktion!

  Torde vara en västanfläkt i jämförelse med vart många önskar större delen av mänskligheten!!

  Mvh MS

 • Pingback: Fördomar och minoritetsförtryck försvinner inte för att man försöker tvinga folk att tänka queer. - Bengts Blogg()