Humanisterna till kamp mot religionen på DN debatt

Tolv ledande humanister publicerade en artikel på Sveriges viktigaste debattforum på midsommarafton, Dagens Nyheters debattsida. Bland undertecknarna fanns bl.a. Christer Sturmark, PC Jersild, astronauten Christer Fuglsang, Dagens Nyheters förre chefredaktör Hans Bergström, Eva Dahlgren, Stellan Skarsgård, Björn Ulvéus m.fl. Du hittar artikeln här och tidningen Dagens sammanfattning här.

Artikeln har rubriken ”Därför är det viktigt med ett sekulärt samhälle”. Den argumenterar för att religion i alla dess former ska förvisas till den privata sfären, och den övergripande hållningen i artikeln är att religion är skadligt för samhället.

Det finns vissa saker i artikeln som jag håller med om det finns vissa saker jag inte alls håller med om.

En punkt jag håller med om är kritiken mot resolutionen från FN:s råd mot mänskliga rättigheter som vill förbjuda kritik mot religioner. Det beslutet drevs fram av muslimska stater som bekämpar religionsfriheten. Det fanns ingen, så vitt jag vet, kristen förankring bakom det beslutet. Jag tycker att det är självklart att religion ska kunna kritiskt granskas på samma sätt som alla andra verksamheter i ett samhälle ska kunna granskas kritiskt.

Och jag är inte heller emot till vissa delar ett sekulärt samhälle. Jag tänker på att väckelse- och frikyrkorörelserna på sent 1800-tal kämpade för religionsfrihet i Sverige och mot den lutherska statskyrkans religionsmonopol. Man ville inte att staten skulle ta ställning för en viss religiös riktning utan samhället måste ge utrymme för olika religiösa riktningar. Det var liknande typ av religionsfrihet man efterfrågade, som t.ex. utvecklades i USA i samband med att man bildade Amerikas Förenta Stater. Statskyrkoidén avvisades från början.

Men artikelförfattarna talar om en annan typ av sekulärt samhälle, det religionsbefriade sekulära samhället. Det är en annan sak.

Jag tvivlar på att det överhuvud taget går att skapa något religionsbefriat och ideologibefriat sekulärt samhälle. Idéer, övertygelser, värderingar och ideal – som är nödvändigt i ett samhälle – formas av livsåskådningar, och som ofta i varje fall tangerar det religiösa området.

De kommunistiska länderna som utvecklades från 1917 och framåt, de försökte skapa ett religionsbefriat sekulärt samhälle. Det som fortfarande är bestående är Kina. Dels blev dessa samhällen kraftigt förtryckande, och de religiösa elementen blev förtryckta. Samtidigt skapade ateismen en ny form av religiositet där Lenin, Marx och Maos skrifter blev de nya biblarna. Och staten och kommunistledarna blev de nya gudarna.

En renodlad religionsbefriad och neutral stat är svårt att skapa. Sverige har kommit långt på det området, men vår ateism-agnosticism har ju också fått karaktären av statsreligion, som tenderar att bli förtryckande mot andra. Hur aktiva kristna har förtryckts och begränsats på arbetsmarknaden, under många år, är en fråga som inte har uppmärksammats i tillräcklig utsträckning.

Det idealsamhälle som humanisterna förespråkar, med samma respekt för alla människor oavsett kulturell och religiös bakgrund, där detta är mest framträdande i världen idag, är det inte i länder med kristen tradition och bakgrund? Dessa ideal uppkommer ju inte heller i ett ideologiskt vacuum.

Sedan är jag mycket skeptisk till de tolv humanisternas generaliserande sätt att skriva. Alla religioner klumpas ihop. Och man radar upp en rad exempel på skadliga religiösa influenser, som t.ex. terrorism, könsstympning, hedersförtryck etc. Humanisternas kamp mot dessa religiösa extrema avarter, kan jag som kristen lätt delta i. Och jag tycker att dessa religiösa avarter ligger mycket långt från Jesu budskap om kärlek, frid och försoning. Men sådana nyanseringar görs inte i humanisternas artikel.

Artikelförfattarna skriver om dessa religiösa krafter som vill vrida tiden tillbaka. Men även här uttrycker man sig generaliserande. Alla dras över en enda kam.

Hör Martin Luther King, Nelson Mandela och Moder Teresa till de religiösa krafter som vill vrida tiden tillbaka?

Att religiös tro i stor utsträckning inspirerar människor till god moral, att visa osjälviskhet, och barmhärtighet – detta framkommer inte i humanisternas artikel.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.monicaolssonkolkman.blogspot.com/ Monica

  Bra skrivet.

  Jag tror Humanisterna har blandat ihop idéen om den sekulära staten med det sekulära samhället. Samhället kan aldrig bli sekulärt, eftersom det i princip är vi som är samhället. Däremot bör en stor del av samhällets institutioner vara sekulära, det som har med statsapparaten att göra.

 • http://www.monicaolssonkolkman.blogspot.com/ Monica

  Ledare i UNT skriver också om detta:
  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=25-AV_ID=919461,00.html

 • http://narvaroattacker.blogspot.com excelsis

  Den stora blindheten hos humanisterna är att man tror att man inte är påverkad av ideologi och idégods. Man tar ingen ställning, menar man. Man är emot att ta ställning utan har skeptikerns glasögon och låter sig inte övertygas så lätt av den typ av vidskeplighet som allt som inte mätts och bevisats är.

  Att man i själva verket befinner sig i en idéströmning som inte kommer vara för evigt och som inte är den sista, som inte är särskilt objektiv och inte utan godtyckliga (i meningen inte via observationer bevisade) ställningstaganden verkar man inte lägga märke till. När ett synsätt blir förhärskande kan det tas för givet. Common sense – det fattar väl varenda människa att det är såhär – är en totalt livsfarlig hållning då den leder till precis denna form av intolerans.

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Bra skrivet Stefan. Vi kan hålla med humanisterna på många punkter och samtidigt konstaterar att de ändå har grundläggande fel.

  Mvh

  Berndt Isaksson

 • Pingback: Habermas visar vägen till en integration av religionen i det moderna samhället. - Bengts Blogg()

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Humanisterna eller humoristerna är i bland samma personer,men visst man kan inte slänga allt över bord som dom tycker dessutom är dom under denna världens blindhet,så det finns mycket barmhärtighet för dom..

  v v v v Thommy Bergenwall

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson
 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  Stefan, du skriver:
  ”Att religiös tro i stor utsträckning inspirerar människor till god moral, att visa osjälviskhet, och barmhärtighet – detta framkommer inte i humanisternas artikel.”
  ………..

  Enligt Bibeln kan inte människan göra någonting utan Herren Jesus…

  Skulle religionen inspirera det gamla adam-köttet till god moral och barmhärtighet – vilket den säkert KAN göra – då skulle Jesus inte behövt dö på korset…

  Vi kan inte frälsa oss själva och när Jesu lärjungar tappar fokus på korsets radikala uppgörelse med köttet – att det måste ’dö’, korsfästa synden! – så blir det konsekvenser: kraftlösa filosofier och ideologier börjar ta över.

  Och hur detta slutar, det har vi sett i historien. Men vi har inte lärt någonting av den…

  Tillbaks till Ordet, till omvändelse och överlåtelse – utan kompromiss!
  ………………………………

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  (Moderator!
  Detta är den korrekta texten. Kasta min första kommentar och ta bort denna parentes är du vänlig. Tack på förhand.)

  Stefan Swärd skriver ”Det idealsamhälle som humanisterna förespråkar, med samma respekt för alla människor oavsett kulturell och religiös bakgrund, där detta är mest framträdande i världen idag, är det inte i länder med kristen tradition och bakgrund? Dessa ideal uppkommer ju inte heller i ett ideologiskt vacuum.”

  Om det är sant, är det också sant att nazism och fascism vore en omöjlighet utan en kristen tradition och bakgrund. Det ena landet dominerades av den Lutherska kyrkan och det andra av Katolska kyrkan.

  Men vårt demokratiska och jämlika samhälle uppstod trots kyrkorna. Fri- och rättigheter är ett uttryck för den frihet och de rättigheter individen har i förhållande till staten.

  Upplysningens idéer segrade över kyrkans mörker. Vi har bl a Voltaire, Montesquieu och Rousseau, upplysningstidens giganter, att tacka för dagens fria och demokratiska samhälle. Inte kyrkan.

  Låt oss tacka Gud för att han skapade dessa fritänkare, som vågade trotsa kyrkan, denna institution skapad av människan. Den har aldrig varit en garant för fred, frihet och jämlikhet.

 • Magnus Axelsson

  Jag säger bara en sak. Må Herren möta dessa fina, duktiga, begåvade och av Jesus högt älskade människor. Jag kan förstå mycket av deras resonemang, eftersom religionen genom världshistorien förtryckt människor. Detta skulle man kunna prata länge om.

  Men den sanne Jesus är ingen förtryckare utan en befriare! Låt oss förenas i förbön för våra medmänniskor så att DHA får möjlighet att uppenbara Kristi kärlek i deras hjärtan. HERRE, UTGJUT DIN HÄRLIGHET OCH UPPRÄTTA DITT FOLK SÅ ATT VÄRLDEN KAN SE DIG SOM DU VERKLIGEN ÄR.

  Shalom/Magnus

 • http://www.samhallsfilosofi.blogspot.com Anders Ekman

  Stefan Swärd skriver: ”Samtidigt skapade ateismen en ny form av religiositet där Lenin, Marx och Maos skrifter blev de nya biblarna.”

  1. Vad har du för källa för detta kausalsamband…?

  2. Det är ett märkligt påstående att hävda att ateismen (dvs. att försanthålla tesen om att gudarna inte existerar) SKAPADE marxismen och leninismen. Att ateism var en del av marxismen är ju riktigt, då Marx menade att religionen använts för att förtrycka människor (vilket ju är och var sant) och var ett opium för folket som kunde utnyttjas av de härskande klasserna för att upprätthålla det borgerliga klassamhället.

  Men att hävda att det var den fullkomligt rimliga tesen om att förneka existensen av en övernaturlig kraft som strider mot fysikens lagar som SKAPADE marxismen och leninismen tyder i bästa fall på okunnighet om historia och filosofi, i sämsta fall på intellektuell ohederlig debatteknik.

  Jag gissar på det senare dessvärre.

  Mvh
  Anders

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Anders Ekman,
  Du något övertolkar det jag säger.

  Jag påstår följande:
  1. De kommunistiska länderna, som Sovjetunionen, Kina, Vietnam, Rumänien, Albanien, Bulgarien etc. hade ateismen som en del av sin statsideologi, för dem var det ett viktigt mål att skapa ett religionsbefriat samhälle. Jag besökte både Sovjetunionen och Rumänien under kommunistiska förtrycket och har direkt på plats studerat hur man bekämpade kyrkan och kristendomen. Jag påstår inte att ateismen skapade marxismen och kommunismen, men att ateismen var en viktig del av marxismen och kommunismen.

  2. I det religiösa vacuum som uppstod i dessa religionsbefriade länder så märker man en nästan religiös kult som uppstår kring marxismen, de kommunistiska skrifterna och dess ledare, det märktes även i Sverige under vänstereran under sent sextio- och tidigt sjuttiotal. Jag tolkar detta som att ateismen och den religionsbefriade staten skapade en grogrund för detta. Detta är min bedömning, påståendet kan man naturligtvis argumentera emot.

  hälsn

  Stefan Swärd

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Bengt Wikström,

  Nazismen och fascismen bör man väl rimligtvis tolka som historiska paranteser. Den kristna kyrkan var en av de största motståndarna mot nazismen och många radikala präster dog i koncentrationsläger. Sedan har kyrkan traditionen att hålla sig väl med statsmakten, jag är övertygad om att alla kyrkor idag tycker att kyrkan under 30-talet var för undfallande mot nazismen och fascismen. Demokratirörelsen och det teknokratiska samhället har dock varit den breda rörelsen i västvärlden under de senaste 100 åren. Min notering är att detta har vuxit fram i länder med kristen tradition, och jag gör bedömningen att kyrkan har varit en positiv kraft, våra universitet startades i regel av kyrkan. Men jag är väl medveten om att den tesen är omstridd.

  hälsar

  Stefan Swärd

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Gott Stefan Swärd,

  Vår etik förvaltas av olika kristna traditioner och västerländsk humanism.
  Källorna till den västerländska kulturen är Hellas och Israel.

  Vi, medborgare i de senaste århundradena, har skapat de
  grundläggande fri- och rättigheterna tillsammans.
  Det kristna har inspireras av Kristus och de andra av förnuftets klarhet.

  Gud är en jordnära Gud. Han vandrar lika nära ateisten som den troende här på jorden.

  Gud församlar människor och inte kyrkor. På samma sätt som företag inte gör affärer med företag – människor gör affärer med människor.

  Vi har bara ett liv på jorden, och det ska vi leva tillsammans.
  Sedan kan vi gå skilda vägar. Var och en till sitt. Med eller utan Gud.

  Men det är en helt annan historia.

 • anja

  Ärligt talat hade jag högre tankar om Humanisterna…men efter att ha sett deras religionstest har jag förlorat all respekt för dom. Om dom verkligen menar allvar med detta? Men jag har lite svårt att tro det…i mina ögon verkar det vara ett skämt. Kan människor verkligen vara så intoleranta och insnöande?

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  ”Humanisterna” är en organisation, som har till enda syfte att underminera religionen. De har inget eget att komma med. Jämför gärna med marxismen. Ateismen är vissereligen en grundsten i marxismen, men marxismen har dock ett vildare (och mer prioriterat) syfte än att bekämpa religionen, och det finns många marxister med en stark kristen tro. Men de är givetvis inte renläriga marxister.. Marxismenm försöker förklara historien i skenet av ”produktivkrafternas” uteckling och försöker förutsäga framtiden, som en fortsättning på ”produktivkrafternas” utveckling, vilket enligt marxismen ska resultera i en rättvisare och mer jämlik värld. Religionen bekämpas för att den anses stå i vägen för denna utveckling – inte för att kampen mot religionen är ett självändamål. Det är den däremot för ”humanisterna”, som därmed är den farligaste av alla ateistiska åskådningar. De tar inget ansvar för vad deras nedrivande verksamhet leder till. De vill inte bygga upp någonting bättre i stället. ”Humanismen” är fullständigt principlös, och resultatet kan bli vad som helst.

  Historiskt sett har humanismen resulterat i:

  Religionskrig.
  Religiösa domedagssekter.
  Kolonialismen.
  Återinförandet av slaveriet.
  Massutrotning av människor.
  Försök att skapa en ”övermänniska” genom människoavel.
  Sanslösa ekonomiska experiment (allt från kapitalistisk rovdrift till kommunistisk planhushållning), som bl.a. har lett till svår livsmedelsbrist så att mång har svultit ihjäl. .

  ”Humanismen” banar alltså väg för religiösa domedagssekter. Någpt annat måste ju fylla tomrummet, när ett lands traditionella religion har eroderats ner. Det är en riktig iakttagelse att kommunistiska samhällen har utvecklat ledarkult etc. som ett religionssurrogat. Därigenom har man dock förhindrat uppkomsten av rent religiösa domedagssekter och rent religiös terrorism i det religösa vacum, som uppstått när den traditionelal religionen har sopats bort.

  En domedagssekt, som het nyligen väntade på yttersta dagen i en grotta i Ryssland , förklarades av den rysk-ortoxa kyrkan med ”den post-sovjetiska generationens” brist på kristendomsundervisning. Kulten kring sovjetledarna hade Gud ske lov upphört, men vad hade kommit i stället i de delar av det post-sovjetiska samhället som ingen kyrka ännu har lyckats återerövra?

  ”Humanisterna” i Sverige angriper som bekant också all religionsundervisning som bygger på tro och har ett sanningsanspråk och inte relativiserar allt, och banar därför väg för liknande domdagssekter även i Sverige. Det är dags att inte bara försvara kristendomen, utan också att granska vad ”humanismen” – denna auktoritära och människoförnekande rörelse egentligen står för – och vad deras ansvarslösa anti-religösa kampanjer kan leda till.

  Att det finns dåliga kristna, som förtrycker andra människor, känner vi till. Men hade de varit mindre förtryckande, om de inte hade varit kristna?.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders
 • http://www.stnkavtvivel.blogspot.com Leif Ekstedt

  Det är ganska underligt, att Humanisterna inte har synpunkter på ,att staten inte övertagit vigselrätten.
  Det är ganska underligt,att Humanisterna inte säger ett knäpp om ,att de politiska partierna nominerar till Svenska Kyrkans Kyrkomöte,stift och församlingar.
  Det är ganska underligt,att en mängd Humanister ingått äktenskap genom kyrklig vigselakt.
  Det är ganska underligt,att Humanisterna vet i ärenden där andra tror.

 • Frederik VDW

  Bra skrivet artikel. Håller helt med.

  Skrämmande hur okunnig – vissa (ska ju inte generalisera) – humanister är om religion och tro. Och vetenskap och filosofi för den delen. Deras gudsbild är urfattig. Undrar om Christer F slutligen har bevisat för sig själv att Gud inte finns efter hans rymdresa, för han såg inte gubben sitta på molnen?? (första kosmonauterna sa så!)

  En liknelse om deras agerande – det skulle vara lika begåvad att vilja utrota Politik. Med stort P. Jo, för Politik har är orsaken till det flesta krig. I dess nam har männsikor dödat, förtryckt, torterad, stulit, förvrängd, misbrukat vetenskapen, byggd vapen för att förstöra jorden hundra gånger om, förstört miljön, förtryckt kvinnan, avrättad homosexuella, etc. Därför måste Politik bort från samhället. Fast det gå bra att utöva Politik in i de privata sfären. Naturligtvis. Hur vi ska se till att det efterföljs, eller andra konsekvenser, det har vi inte tänkt på. Inte heller alla problem Anarkism har ställt till med. Man kan ju inte ta hänsyn till allt. Men bort med Politik!
  ———
  Slut på liknelsen

  Mvh

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Om jag får fortsätta att försvara marxismen, så har den en ganska vettig förklaring till historiejn, det som har varit, nämligen ”produktivkrafternas” utveckling. Alla måste väl ändå hålla med om att det är väsentlig skillnad mellan det monetära systmemet i ett stenålderssamhälle, där du måste köpa dig ett stycke flinta för att tillverka en flintyxa och vårt nuvarande ”post-industriella” samhälle där du kanske köper ett dataprogram?

  I ena fallet har du inte ens pengar att betala med. Och i andra fallet ser du inte röken av några pengar, efterssom du betalar genom en betalningsorder till din internetbank. Och påverkas inte människors tänkande av detta, till och med deras religiösa beteende. Kollekthåven i kyrkan håller på att ersättas av kollektomaten, där du ger kollekt genom att dra ditt bankkort och trycka in din kod.

  Kärnan i marxismen är alltså att ”produktivkrafternas” utveckling är grunden, och religion och intellektuell verksamhet är ”överbyggnaden”, som förklarar och försvarar den samhällsordning, som produktivkrafternas utvecklingsnivå har tvingat fram (allt från ett primitivt slavsamhälle till den moderna kapitalistiska överflödsstaten). Felet med marxismen är att den är bättre på att förklara historien än att förutsäga framtiden, och därför har misslyckats med att skapa sitt framtida lyckorike, samt ser religionen enbart som en ”överbyggnad” och alltså inte som given av Gud.

  Av den marxistiska förklaringsmodellen följer dock att ”produktivkrafternas” utveckling är den yttersta orsaken till krig och förtryck, med Politiken som verkställare, medan ”överbyggnaden” (religion mm) är ett ideologiskt försvar av det onda, men inte dess orsak. Och ingen kan väl förneka att mycket ont har försvarats i Guds namn? Otvivelaktigt har religionen ofta använts som ”överbyggnad” i marxistisk mening. Men för den troende är detta ett missbruk av religionen, och alltså inte religionens egentliga syfte.

  Men vad säger nu ”Humanisterna”? Jo, att religionen, och inte ”produktivkrafterna” eller Politiken, är roten till det onda. ”Humanismens” förklaringsmodell är alltså sämre än marxismens, och ett steg tillbaka t.o.m. jämfört med 1968 års idéer. Vi måste därför avvisa alla anspråk från ”Humanisterna” att just de står för intellektuell hederlighet, förnuft och vetenskap. Som sagt var. Som vetenskap är t.o.m. marxismen bättre!

 • true Love

  Intressant att observera att humanisterna väljer att gå ut med detta på just midsommardagen. Tänk och begrunda!

  De kanske innerst inne har en tro. Som de vill ha rätt att föra fram till deras och våra barn. Nej deras tro och åsikter tycker jag vi ska skydda deras och våra barn från, deras åsikter är en fara för vårt samhälle!

  En av dem har skrivit musiktexter som inte är bra för barn eller vuxna att lyssna på. De borde förbjudas!

  En annan av dem har bl.a. medverkat i skräckfilmer som det inte är nyttigt för varken vuxna eller barn att titta på. De borde förbjudas!

  En av dem har skrivit obehagliga böcker som inte är nyttiga att läsa! De borde förbjudas åtminstonde för barn under 12 år!

  En annan av dem lever öppet som homosexuell och anser att det är helt naturligt och bra.

  Undrar vilkas tro och åsikter som förstör ungdomar i Sverige mest!

  Waterloo, when I kissed the teacher, money money osv. kontra.

  Jesus den skönaste, dyraste renaste namn som på människors läppar är lagt, rik på barmhärtighet, sanning och salighet , rikt på Guds kärlek Hans nåd och Hans makt.

  Du är den skönaste, godaste, renaste ge mig ditt sinne och gör mej till din, lös mig ur snarorna, fräls mig från farorna, tag mig till sist i din härlighet in.

 • Uppmuntraren

  Bättre och bättre dag för dag!

  Säg det med ett leende! Och en glimt i ögonvrån!

 • true Love

  Jag menade naturligtvis att de gick ut med detta på midsommarafton som är ännu speciellare dag om man säger som så.

  Ett tillägg är att en av dem är för aktiv dödshjälp alltså att ha rätt som läkare att medvetet döda en annan människa.

  Ja det var verkligen inte en salig blandning av människor bland humanisternas förespråkare. De representerar nästan alla Guds bud i omvänd riktning om man säger som så.

  Kanske därför de är så rädda för kristna värderingar i samhället och för Gud, tänk om han finns, vad skulle de då göra med sina liv. De skulle antingen fortsätta med sina onda handlingar eller radikalt behöva omvända sig från sin synd och helt ändra sina liv och inställning i livet.

 • Micke

  ”En liknelse om deras agerande – det skulle vara lika begåvad att vilja utrota Politik. Med stort P. Jo, för Politik har är orsaken till det flesta krig.”

  Men liknelsen stämmer ju inte alls!!!!!
  De vill inte utrota vare sig kristendom eller annan religion.
  Däremot begränsa dess inflytande i vårt vanliga sekulära samhälle.

  Några av politikens konsekvenser är ju tyvärr Hitler, Stalin och utan andra jämförelser, Alf Svensson.

  Några av religionens konsekvenser är bokstavstolkningar som förutsätter evigt lidande för de icke rättroende (islam o kristendom), fördömande av all mänsklig sexualitet som inte följer respektive skrift och den totala övertygelsen om en enda sanning och in jagande av fruktan för diverse!!!
  I vanlig demokratisk politik saknas anspråken på total sanning och orsakar sällan fruktan!!!

  Mvh MS

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Micke

  Tillåter mig att citera vad Monicka skrev (kommentar 1): ”Jag tror Humanisterna har blandat ihop idéen om den sekulära staten med det sekulära samhället. Samhället kan aldrig bli sekulärt, eftersom det i princip är vi som är samhället. Däremot bör en stor del av samhällets institutioner vara sekulära, det som har med statsapparaten att göra.”

  Varför ska vi begränsa religionens inflytande” i vårt vanliga sekulära samhälle”? Hur ska det gå till? Vi har en ordning, där religioner liksom varje annan åskådning får diskuteras och ifrågasättas. Denm som inte vill tro på en viss religion behöver inte göra det. Ingen är tvungen att tro på några religiösa dogmer. ”Humanisterna” vill införa en ordning, där alla är tvungna att tro på deras dogmer. De vill avskaffa andras rättigheter. ”Humanismen” är motståndare till demokrati och mänskliga rättigheter.

  Vi behöver inte diskutera det förflutna (Hitler, Stalin, Pol Pot, Kim Il Sung….) Vi behöver diskutera framtiden, hur den blir om ”humanisterna” får bestämma. Socialen kommer att ta barn från deras föräldrar för att de läser aftonbön med barnen. Polisen kommer att göra razzior mot svenska moskéer i jakt på bomber. Inte för att där finns några, utan för att människor som lyssnar på ”humanisterna” tror det.

 • Pingback: FAVORIT I REPRIS: Supremacy of Christ Vs Christer Sturmark & Co « Erevna – Blogg & Tankesmedja()

 • Religion är väldigt fel

  Wat? Det du har skrivit är bara nonsense.

 • Zcvzxcbxcb

  Detta är ju inte riktigt sant