Första kommentar angående samtalet med Jonas Gardell

Då har vi genomfört samtalskvällen med Gardell med Daniel Grahn som moderator, i en välfylld Söderhöjdskyrka – dock inte fullsatt. Jag vågar inte bedöma hur samtalet gick, det är publiken som får sätta sådana betyg. Vi får se vad kristna pressen gör för bedömningar.

Jonas och jag hade ju kommit överens om i förväg att föra samtalet på ett respektabelt sätt och hitta en mer vänlig samtalston och det tycker jag att vi lyckades bra med båda två. Frågorna kretsade kring grundläggande trosfrågor som Bibelsynen, evangelierna som historisk skildring,  uppståndelsetron och naturen hos Jesu födelse. Och jag tycker att jag lyckades föra fram de ståndpunkter som har varit ”mainstream” i kristna kyrkan under 2000 år. Och jag tyckte också att Jonas bemötte oss med stor respekt, och visade inte alls den avoga hållning mot evangelikala kristna som skymtar fram i boken och i andra framträdanden av honom. Och det var utmärkt med Daniel Grahn som moderator som gav en viss styrsel åt samtalet.

Jag försökte också visa på en ödmjukhet, hur en evangelikal kristen också brottas med Bibelordet, och hur man ska tolka saker och ting i Bibeln är inte alla gånger självklart. Och att även vi evangelikaler har lätt för att välja och vraka bland det vi gillar i Bibeln, ungefär som liberalerna gör, även om man väljer och vrakar bland andra Bibelord. Och jag tyckte nog att Jonas inte särskilt tydligt distanserade sig från uppståndelsetron, evangeliernas historicitet, eller möjligheten att Gud blev människa i Jesus Kristus. De synpunkter jag tidigare har fört fram här på bloggen när det gäller Gardells Jesusbok, förde jag också fram i detta samtal.

En sådan här tillställning ska inte förstoras, det är ett inslag bland många saker vi gör bland kyrkorna i Stockholm när det gäller att presentera evangeliet om Jesus, och kommunicera med kyrkans omvärld. Andra viktiga saker vi satsar på är t.ex. Alfa-kurser, Ungdomskyrkan Konnekt, och utåtriktade cellgrupper.

Men jag tror att det är viktigt att de evangelikala och karismatiska kyrkorna deltar i den Jesusdiskussion som pågår i samhället och att vi kommunicerar med omgivningen på ett sätt så att folk i allmänhet lyssnar och tar oss på allvar. Och att vi inte behöver vara rädda för att möta någon eller vara någonstans för att delta i detta samtal.

Just nu är jag nog för trött för djupare analys än så.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • wildwest

  Har aldrig stött på debatt i debatten om anonymiteten. Den tycker jag på nåt vis är självklar. Som känd människa kan man ta upp testballonger, se hur andra reagerar, bli lite mer rak i tonen, ungefär som man är runt ett köksbord med familjen.

  Det finns många i min vänkrets och släkt som vet att jag periodvis är aktiv som bloggkommentator. Alla vill veta mitt alias för att kunna kolla vad jag skriver. Så kul är det faktiskt inte att ha en hög med välvilliga censorer så fort man träffar familj, släkt och vänner. Skriver jag mej med riktigt namn så är jag förstås omedelbart igenkänd och google-bar. Man skriver inlägg här ganska snabbt, ibland med taskig svenska och interpunktion och ibland med mer eller mindre genomtänkta ansatser. Det är då nyttigt att bli korrigerad av andras åsikter. Men allt detta vore jobbigt om jag skrev ut riktigt namn.

 • Mattias Gustafsson, Malmbäck

  Okej, jag fick en del svar & förklaringar på min undran & det var ju det jag bad om. Tack för det. Och vill någon med namnet Bo som jag inte har en aning om vem det är, undra om jag är enfaldig så varsågod. Det är okej för mig. Men jag undrar lite om du hade tagit till samma ordval om vi mötts? Kan man medge att detta är åtminstone lite problematiskt?

 • Stanley Sjöberg

  Jonas Gardell har med sin förvanskning av evangelierna och förfalskning av Jesus som historisk person, som Frälsare och Herre, försökt att skapa ett ironiskt skimmer, med förlöjligande och förnekande av kristendomens innersta sanningsområde.

  Det finns i det Jonas Gardell skriver, ingen jämförelse med historisk kristen tro och global kristen övertygelse. Då vi med respekt inför Bibeln bearbetar vår tro, sker det på ett helt annat sätt än när Jonas Gardell menar sig veta bättre än Gud själv. Jonas Gardell har valt att ta avstånd från Bibeln och vända sig mot Jesus i det mest väsentliga.

  Vi begår ett historiskt misstag om vi betraktar honom som en kristen. Han ska respekteras som vi respekterar muslimer och människor med annan tro, men Jonas Gardell är inte en kristen. Han har själv avsagt sig gemenskapen med Bibelns Jesus och har klargjort att han inte behöver någon omvändelse, han har frånsagt sig behov av förlåtelsen och tycker att Jesus dog på korset helt i onödan.

  Jag tycker att det saknas skärpa i ställningstagandet inför denna villfarelse. Jonas Gardell är en skicklig komiker, en populär kulturpersonlighet, han sjunger bra och kan prata om det mesta…. men har är inte en kristen i Bibelns mening. Han är säkert vänlig, lättrörd, snäll mot sin mamma och lättsårad av sina vänner. Men han är inte en kristen i ordets egentliga innebörd. Inte förrän han ber om förlåtelse och ändrar sig.
  Stanley Sjöberg

 • BW

  Mattias och Stefan, jag ber om ursäkt för ordvalet.

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Ett Varmt Tack till Stanley Sjöberg för den tydlighet och saklighet du visar. Föredömligt håller du isär frågan om personen Jonas Gardell å´ ena sidan och å´ andra sidan det som är hans budskap och agenda. Jag önskar att alla samfundsledare enats i något uttalande liknande det som du gör här i bloggen. Gardells bok läses av många utanför våra kyrkor och man uppfattar det som att han bara presenterar det senaste inom Jesusforskningen och att kyrkorna försöker förtiga det han framställer som fakta.

  Mvh

  Berndt Isaksson
  metodistpastor

 • Anna-Karin Johansson

  Vad än Stanley S säger så har Jonas Gardell all rätt att kalla sig kristen.Det kan Stanley S inte besluta om, blott och bart ha en åsikt om.

 • Jamo

  Anna – Karin:

  Alla kan självklart kalla sig kristen, men följer man bibeln så har ju faktist Stanley rätt i det han skriver.

 • Stanley Sjöberg

  Jag måste tillägga att när det blir klarlagt att Jonas Gardell inte representerar kristen tro, då grundar sig denna bedömning på hur Bibeln beskriver just Gardells åsikter som ett totalt avsteg från den gemenskap med Gud som människan erbjuds tack vare Jesus som kom i mänsklig gestalt, föddes av en jungfru i Betlehem, växte upp som unikt påläst i Skrifterna, med gudomlig förmåga att tala, göra under och bevisa att Han är Guds Son, för att sedan ta mänsklighetens kamp mot ondskan till sig och å våra vägnar dö på ett kors för att i dödsriket avväpna ondskans makt att dominera evigheten och därmed frälsa oss. Jonas Gardell beskriver en ”kristendom” som är mer främmande för kristen tro än Jehovas Vittnen eller Mormonerna och är dessutom så ytlig att även Islams teologi vänder sig bort. Det finns inte en enda seriös forskare inom Nya testamentets kunskapsområde som stödjer Jonas Gardell, även om han citerar dem genom förvrängda klipp i texterna. Jonas Gardell är dramatiker, en teatermänniska, en komiker, han förvrängde ”väckelsemötet”, hånade Frälsningsarmén och representerar lögnen i en kulturellt förfinad men förråande form.
  Stanley Sjöberg

 • http://aletheia.se/guest/ Kamau Mweru

  Stanley!

  Utan mycken kontakt och fast vi huvudsakligen vistats i skilda länder…

  Tack för din och din faders inflytande i mitt och de minas liv!

  (Sorry! off topic!)

  /Kjell

 • Torbjörn Nyström

  Angående Josefs far:

  Den person som kallas för Josef i början av Matteusevangeliet var INTE Marias make utan hennes far. Matteusevangeliet skrevs på hebreiska. Att sedan inte alla detaljer har hängt med då man översatt är sorgligt. Läser man i ett hebreiskt eller eventuellt arameiskt Matteusevangelium kan sanningen komma fram. Detta har jag fått reda på genom att titta på videoseminariet: Raiders of the Lost Book!
  http://www.michaelroodministries.com/raiders_feature.html

  Om det inte skulle vara på ovanbeskrivna sätt, hur skulle man då kunna veta att Jesus var Davids son. Han var ju inte direkt biollogisk son till Josef, men genom att Maria är efterkomling till David så är Jesus Davids son.

 • Ingrid Rönnberg

  Tack!! till Stanley Sjöberg för din kommentar som är så kristallklar! Håller även med Mattias Gustavsson som efterlyser rakryggade och vågar uppge sitt namn i samband med kommentar. Läs Jeremia 17 :5-8. ”Vi som förtröstar på Gud fruktar inte när hettan kommer utan är som ett träd planterat vid vattenbäckar.”
  Jonas Gardell förför många människor som vill ha budskap som ”kliar dem i öronen” som Paulus skriver. 2 Timoteus 4:3-4..
  ” Ty det ska komma en tid då människan inte längre ska stå ut med den sunda läran,utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare alltefter som det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter” * (kommentar till myter 1 Tim 1:4 i meningen struntrprat.) Detta är vad Jonas Gardell sysslar med. Jesus säger ”Ve den människa vilken förförelse kommer genom, det vore bättre för den människan att hon aldrig blivit född”. Detta är Guds eget ord som ingen människa kan ändra på.