Om församlingsmedlemskap

Har fått frågor om den bibliska förankringen kring min processmodell när det gäller församlingsmedlemskap. Jag skrev om tre nivåer av församlingsmedlemskap. Det kanske låter för hierarkiskt. Man skulle kunna använda sig även av olika cirklar som modell.

Tankegången är inte särskilt unik. Frälsningsarmén har ju ett utvecklat system för detta. Det finns sådana inslag i Katolska kyrkan. Och i praktiken har Svenska Kyrkan liknande typ av modell.

Ska försöka ge en biblisk förankring – kortfattat.

Frälsningen och tron beskrivs dramatiskt i nya testamentet. Från död till liv. Omvändelse från döda gärningar. Född på nytt. Bibelns grundmodell är att det bara finns två stadier. Guds barn och djävulens barn. Innanför eller utanför. (jag vet att det låter förskräckligt i en sekulariserad svensk miljö, men jag har inget mandat att ändra på vad som står i Bibeln, så står det)

”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genomera överträdelser och synder.” Ef. 2:1

”också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus”. Ef. 2:5

”Han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.” Kol 1:13

”Hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden.” 1 Tess. 1:9

”På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn.” 1 Joh. 3:10

”Vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt.” Rom. 6:6

Det är bara exempel på några Bibelreferenser som lyfter fram den tydliga distinktionen mellan att vara ett Guds barn eller inte, död eller levande, etc. Det är något dramatiskt som händer med en människa som börjar tro, och Bibeln använder ord som omvändelse, pånyttfödelse, att bli ett Guds barn, att få evigt liv – för att markera den dramatiska skillnaden. Dopet är en central del i denna process.

Att tala om flera nivåer av församlingsmedlemskap, efter frälsningen, omvändelsen, pånyttfödelsen, det handlar då om andlig mognad, att växa upp, att bli andlig förälder – och inte längre vara barn i Kristus, i vissa fall kan det innebära att man går in i olika former av ledarskap. Bibelreferenser är bl.a. Ef 4, 1 Joh 2, 1 Kor 3, 2 Tim. 2:2. Men en strikt lära kan inte göras kring tydliga steg, utan det finns antydningar i Bibeln, om att det kristna livet är en process, ett livslångt lärande, ett ständig utveckling i likhet med Kristus m.m.

Sedan handlar det om det första steget. De som bara är med utan att ha gått igenom omvändelsen, en medveten upplevelse av frälsning och vara Guds barn, kanske inte har kommit fram till en formulerad tro än. Och här tror jag att det inkluderande tänkandet är så viktigt. I evangelierna var det många sorts människor som rörde sig kring Jesus, det var både lärjungar i inre cirkeln, lärjungar i yttre cirkeln, beundrare, nyfikna, kritiker – om vartannat.

Och processen att bli kristen kan ta olika lång tid för olika människor. Och vi får inte vara för strikta när det gäller att bedöma vilka som är Guds barn eller inte, ytterst är det bara Gud som har koll på sådant.

Läser vi i Apostlagärningarna ser vi i vissa fall en process när människor kommer till tro, och där de delar en gemenskap, för att få mer undervisning, innan de har tagit steget fullt ut i kristen bekännelse. Man ser det mönstret t.ex. i Apg 19 när Paulus börjar sitt arbete i Efesus. I Apg 10 möter oss också en process, i Kornelii hus fanns det sökande människor, men när de får möta Petrus och höra ”hela” evangeliet läggs pusselbitarna på plats, och deras Jesustro blir mer uttalad och bekräftad.

Så min modell med flera cirklar tror jag inte man kan göra en strikt doktrin omkring, utan det handlar mer om ett arbetsredskap när man bygger en församling, att både ta emot nya människor och vara en öppen gemenskap, för dem som är sökande, och ännu inte fullt ut kommit fram till en kristen tro och liv, och det handlar också om att utmana de troende att växa, utvecklas, ta mer ansvar, och koppla församlingsmedlemskapet till olika utvecklingssteg.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Mikael

  Hej Olof!
  Du kanske har helt rätt, men då sjunker jag ner till de andras nivå.
  Och sedan att hoppa ifrån 1 JOH 1:10 till JOH 1:10 var en miss men en stilig sådan.

  Och Olof jag skall börja studera Predikaren nogare nu det krävs all kraft för att möta dessa kommentarer som jag får här!

 • Olof Lundgren

  Hej Mikael!

  Jag tycker att jag var lite hård i mitt omdöme gentemot dig. Men, jag förmanar dig till att fortsätta skriva på bloggen. Keep on!

  Mvh/OL

 • A fool for Krist

  Olof!

  Det är lustigt att den som vill föregå med gott exempel talar om dårskap. Vad säger då Bibeln om de som kallar sin broder för dåre? Take out the branch in your own eye.

 • Mikael

  Snälla Jesu lilla dummerjöns!
  Förstår du inte att hela debatten handlar om detta!

  Mikael

 • A fool for Krist

  Det gör jag så klart, jag tyckte bara att det var lite roligt som han uttryckte sig.

  Sluta kalla mig lilla dummerjöns nu och säg ngt snällt istället!
  Annars kommer vi aldrig att kunna avsluta denna tråden.

  Visa kärlek mot din nästa!

 • Mikael

  Hej!
  Det konstiga i att översätta tror jag gav tydlig bild av här!
  A fool for Krist är en liten sött namn så jag trodde det var det namnet skulle bli på svenska, men det låter Bättre på din Svengelska.
  När Arameiskan översätts Hebriskan och sedan till Grekiskan är det svårt att få med, alla nyanserna.

  Jag tror detta är en av orsakerna att vi inte ser att Johannes pratar om synd på två sidor om den smala vägen.

  För Johannes slår emot två falska läror!

  1 JOH 1:6-10 Förnekandet av att synd finns. Johannes klargör att om vi fortsätter att synda kan vi inte göra anspråk på att tillhöra Gud. Om vi menar att vi inte har någon synd lurar vi bara oss själva och vägrar acceptera sanningen.
  (Det är denna falska lära jag slår emot på denna sida nu och Johannes utpekar de som gör det till Djävulens barn.)

  Och sedan 1 JOH 2:22 Förnekandet av Jesus som Messias och Gud i mänsklig gestalt.
  + 1 JOH 4:1-3 Johannes visar att var och en som tror att Jesus var både Gud och människa och förlitar sig på honom för sin frälsning är Guds barn.

  (Här har jag sett att den bild som Jonas Gardell vill ta fram visar en klarare bildför oss Jesus var även en helt vanlig människa också.
  Men för att få texten klar gör han medvetet våld på de två bibelställena ovan han säger i en dialog att vi måste välja vilken Jesus vi vill hålla oss till. Och det är kruxet man måste nog provocera fram en tanke för att se vilket dike vi håller på att ramla i.)

  Mikael

 • A fool for Krist

  Det var intressent att du ramlade i där…..

  Jag skulle försvara dig mot någon som antydde att det var dårskap bl.a. det som du skrev och du vände det mot mig och du visade ingen kärlek när jag stavade fel.

  Men jag förlåter dig.

 • Mikael

  Hej A fool for christ!

  När man blir attackerad för att inte läst tillräckligt bibeln och efter det påvisad att, en sådan som du måste vara djävulens barn.

  Sedan svara för sig på varje bibelställe och vända med att påvisa vem som har tagit åt sig titeln alldeles självmant.

  Detta gör inte mig något förmer snarare så är jag med alla andra barnen och smågnabbas i samma farliga dike. men jag skall snart väldigt snart gå upp på vägen igen!

  Såg du nu skrev jag ditt Alias på Engelska hoppas du inte blev ledsen för det också!
  Det är något magiskt med språk.
  På hebreiskan/arameiskan finns bara ett ord för kärlek, på grekiskan minst sju olika ord.
  På svenskan kan vi ha både fred och frid samtidigt, shalom betyder väldigt många saker.
  Så om vi fastnar i översättningen så är det inte konstigt, då är det nog bara att gå tillbaks till Jesus och ta hjälp av honom i tolkningsförfarandet mitt tips är att ta hjälp av gyllene regeln den brukar reda ut svåra tolkningslägen.

  Mikael

 • A fool for Christ

  Jag tog på mig titeln eftersom Paulus skrev i

  1Kor 1:18
  Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

  I Kor 4:10-14
  Vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut. När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn.

 • Mikael

  Hej A fool for Christ!
  Först vill jag bara säga att den analys om två falska läror kommer från En handbok för livet (Internationella Bibelsällskapet bibel).

  Och du A fool for Christ min svenska översättning var kanske inte så dålig ändå!

  Men jag måste lyfta på hatten och mina vänner i Kristus läs och begrunda min kompis favoritbibelord!

  1 Kor 1:18 och 1 Kor 4:10-14

 • A fool for Christ

  Hej Mikael!

  Jag är inte din kompis, vänner kallar inte varandra för din lilla dummerjöns!

  Sedan var inte dessa bibelord jag skickade senast några av mina favoriter, jag citerade dem eftersom de var aktuella i det sammanhanget. Du ska få ett nytt bibelord av mig detta är Jesus själv som säger.

  Matt 5:22
  Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.

 • Mikael

  Hej A fool for Christ!

  Du har fattat :)

  Mikael

 • Not a fool but in love with Christ!

  Hej Mikael!

  I hope you understand!

  In love with Christ

 • In love with Christ!

  Intellektuella högmodsdemoner sätter sig på kristna som i övrigt är ganska perfekta.

  Så se upp med bland annat sådana. Översitteri och att se ner på sina bröder och systrar är inte från Gud!

  Vandra i kärlek på vägen.

 • Mikael

  Hey In love with Christ!

  :)

  Mikael

 • In love with Christ!

  Hej Mikael!

  Frid och God bless! :)