Onsdag förmiddag

Nu är det onsdag förmiddag och jag sitter och lyssnar på Erwin McManus, på en Willow Creek-dag, i Filadelfia. Inspirerande att lyssna på Erwin. Träffar många goda vänner här också, jätte nice.

Noterar många inlägg med anledning av mina kommentarer angående Runar Eldebos artiklar (jag har i många år uppskattat Eldebos insatser, mina frågor gällde bara dessa artiklar och ingenting annat). Observera att jag inte på något sätt ”sågar” Eldebo. Jag ställer undrande och delvis kritiska frågor, men uttrycker mig försiktigt. Sedan kan inte jag ta ansvar för var alla bloggkommentarer hamnar.  Jag efterlyser ändå större tydlighet, noterar att Olof Djurfeldt kommenterar Eldeboartikeln i Dagen idag, har dock inte hunnit läsa artikeln.

Återkommer senare idag.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Jag är inte personligen bekant med Eldebo, och har enbart bedömt det som han skrev i Dagen. Förutsättningslöst. Det är samma sak med Gardell. Hans innersta tankar känner jag inte. Det har blivit en otäck kult kring Gardell, vilken exkluderar. En av av hans anghängare ställer som kriterium för att en lära ska vara kristen, enbart att den ska kännas igen som kristen. Det ger en gräddfil åt dem som är uppvuxna i frikyrkomiljön. De kan avlägsna sig mer från den ursprungliga kristendomen är Muhammed och ända ”kännas igen” som kristna. För att återgå till Eledebo får han faktiskt skylla sig själv, när han skriver för det frikyrklig innegänget, som kan fylla ut hans otydligheter med vad de hört honom säga i andra sammanhang.

 • Kjell Gustafsson

  Hej !

  Det finns intressant läsning om Willow Creek på
  http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/index.php?cat=19

  Hälsningar
  Kjell Gustafsson

 • http://efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Djurfeldts artikel är alldeles utmärkt. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=169600

  Fantastiskt väl avvägd och tydlig. Gillar inte minst slutklämmen. Tack Gud för Olof – låt honom leva här länge än.

 • Bo

  Jag håller med Andreas Holmberg om Djurfeldts kvalitéer. När Olof Djurfeldt kommenterar det andra kriteriet, om den samlade kristna tron, betonar han att skriften är överordnad alla traditioner. Det är ett viktigt tillägg och Djurfeldt har tidigare i tidningen Dagen diskuterat spänningsfältet mellan skriften och traditionen med fokus på Katolska kyrkan. Jag har dock svårt att hänga med när Djurfeldt säger att han ”fattar Runar Eldebo så att han är tveksam när enhetssträvan hindrar en sådan biblisk granskning.”

  Visst är Eldebo luddig och otydlig. Likt många intellektuella och verbalt begåvade personer hamnar han i ett intellektuellt ”frihjulande” med abstrakta schablonmässiga formuleringar som t.ex. när han säger ”Här handlar det om att i varje tid och i varje samhälle ta bort det som skymmer Jesus och bana sig väg genom den heliga bråten till det som är trons verkliga anstöt.” Detta kan ju uppfattas som beskrivning av en apologetik (anpassning) på klassisk evangelikal grund likaväl som ett undergrävande av densamma.