Eldebo är för otydlig

Har fått en fråga av en bloggläsare vad jag tycker om Runar Eldebos artikel i Dagen, torsdag 30 april om ”Fyra kriterier för trons utveckling”.

Har problem redan med första meningen av artikeln: ”Varje tid gör sin konstruktion av kristen tro”. Utgångspunkten bakom en sådan formulering är att kristen tro är något vi människor formulerar och skapar, tyngdpunkten handlar hos människan mer än hos Gud. Det är väl ett typiskt postmodernt teologiskt förhållningssätt.

Jag ser den kristna tron som en uppenbarelse från Gud, uppenbarad genom Ordet, Anden och genom Jesus – Gud blev människa för 2000 år sedan. Det är en storhet utanför oss själva. Det handlar om att upptäcka, förstå, få ljus över, den sanning från Gud som är evangeliet om Jesus. Sedan har den kristna kyrkan under historiens gång haft benägenhet att glida bort från detta centrum, men genom reformationer och väckelserörelser har man återvänt till den genuint kristna tron. Att vi kristna ser lite olika på olika saker beror inte på att tron skulle vara ambivalent och föränderlig, utan det beror på att vi människor är föränderliga, och har benägenheten att glida bort från den uppriktiga tron på Kristus. Tron på att det finns en äkta, autentisk kristen tro är av stor betydelse, inte minst med tanke på hur många starka krafter under historiens gång som har försökt att lägga under sig kyrkan, och göra henne till ett system strikt underordnat statsmakten, och göra kristna tron till något som tjänar rent värdsliga intressen. Att vi människor har olika perspektiv, glasögon, förhållningssätt, utifrån vilket vi läser Bibeln och tolkar kristen tro, förändrar ju inte den autentiska kristna tron.

Det är möjligt att Eldebo håller med om allt detta, men det skulle vara upplysande i artikeln att han också säger det. I hans Gardellartikel i Sändaren kritiserar han Gardell främst för att han är så självsäker och färdig i sina övertygelser.

Har också vissa frågor och invändningar när det gäller de fyra kriterierna. Om man tänker sig dessa som en analytisk modell kan det väl vara okey, men jag tycker att Eldebo resonerar mer åt det normativa hållet. Det enda grundkriteriet tycker jag är Bibeln. Det skulle nog en baptist, lutheran eller pingstvän säga. En katolik skulle också lägga till kriteriet med den samlade kristna tron. Jag kan se det kriteriet som ett komplement för att förstå och uttolka skrifterna. Anden som ett kriterium, dess roll är väl att bekräfta och upplysa i skrifterna, inte att kriterium skilt från Bibeln. Vem hävdar det?

Kriteriet sammanhanget, samtiden är det mest problematiska. Kan inte se att det har någon relevans för trons innehåll, eller hur vi ska leva som kristna. Däremot har det relevans för hur vi ska förkunna evangeliet, den kulturanpassning som Paulus talade om, att vara jude för jude, och grek för greken. I Eldebos analysmodell tycks det bli ganska oproblematiskt att Gardell väljer bort några kriterier, kristna kyrkan har godtyckligt valt mellan dessa kriterier menar Eldebo, tycker att resonemanget är problematiskt.

Förhoppningsvis har jag missuppfattat Eldebo, men förtydliganden vore inte fel.

Nu blir jag säkert sågad av ett antal teologiska besser-wissrar. Varsågoda.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://katobs.se Andres Chacòn

  Korrekt, Christian. Det är ingen slump att den avfällige Luther, ville plocka bort just Jakobsbrevet ur NT(och samtidigt faktiskt tog bort 7 st brev ur GT av just samma skäl) för att detta brev inte passade hans nya teologi med bla tesen ”sola gratia”.

  Som St Jakob skriver, så hör tro och handlingar intimt ihop. Det ena föder det andra och kan ALDRIG skiljas åt. Detta är klassisk apostolisk-kristen tro. Det som Kyrkan genom historien känt sig tvunget att dogmatisera, just pga heretiska hot, går just ALDRIG att backa på. För EVIGT just Sanning.

  När Påven (Petrus) uttalar sig gällande Tron, gäller det samma. Kristi Ställföreträdare på jorden, Benedictux XVI har fått detta mandat av Kristus själv i Matt 16:18-19.

  Pax tecum/andres

 • Christian

  Tja, du Andres, följande uttalande från din sida visar hur långt vi står från varandra och att RKK inte har förändrats och aldrig heller kommer att göra det, trots att vissa s k enhetsstävare menar det

  ”Den avfällige Luther…”

  De 7 böckerna ej brev har aldrig ingått i judisk kanon och betraktas ej som Guds ord, men är nyttiga att läsa.

  Korrekt, tro och handlingar hör ihop och Luther har aldrig hävdat ngt annat. Vad gäller Jakob så finns det nat.vis ingen motsättning mellan honom och Paulus. Vad vi talar om är rättfärdiggörelsen och där gäller tron ALLENAST. Gärningarna följer på rättfärdiggörelsen och har med helgelsen att göra, inget med rättfärdiggörelsen.

  Vad gäller enhetssträvanadena som enbart sftar till att vi ska inordna oss under den ”ofelbare” påven har min svärfar uttalat följande visdomsord

  ”På min tid sökte vi Gud men nuförtiden söker man i stället enhet”.

 • Christian

  För resten intressant att du använder beteckningen Kristi ställföreträdare om påven…

  Jaha, du menar i stället för, d v s på grekiska anti…?

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Andreas:

  Den debatten hör inte hemma här. Men ta studera fornkyrkan lite närmare- så vill du nog se att Luther står nog närmare fornkyrkan än va din kyrka gör- och att din kyrka är bildat av gud- kan man nog säga, frågan är nog vilken gud- inte biblens gud åtmistone.

  Dock måste jag säga jag tycker om din iver och att du till skillnad från många andra katoliker- är ytterst duktig på att upphöja Jesus Kristus- det tycker jag om!

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  – förlåt Andres självklart

 • TB

  Undra på att kristna får skulden för mycket elände i världen!

  Andres Chacón:
  ”Dock har Kyrkan i Rom (som de facto är den ENDA Kyrkan som har grundats av Gud kommen i kött-Jesus Kristus själv”
  ”/Med önskan om Moderns förbön för Israel och Hennes Kyrka”
  ” Kristi Ställföreträdare på jorden, Benedictux XVI har fått detta mandat av Kristus själv i Matt 16:18-19. ”

  Det är så dumt att man vill gråta åt det, vilket jag tror att Gud gjort mer än en gång!

  Konkordat med Hitler: http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_403203.svd

  Helgon dyrkan: Vad säger Gud om att tillbe döda?

  Den heliga inkvisitionen: Hur många miljoner (bl.a. kristna) har satt livet till? Du skall icke dräpa.

  MARIA är det, och inte Jesus man ska be till (Himmelens Drottning!!!! Läs din bibel) Maria (Gud välsigne henne) är död och begraven sedan ca 2000 år tillbaka!

  O.s.v., o.s.v , o.s.v…..

  Korstågen, krucifix, reliker (sönderhackade skelettdelar), bannlysningar, bullor, Hoc est corpus meum filioque (Hokus-pokus-filiokus) vinet blir bokstavligt talat blod!, häxbål, skärselden (köp loss dina avlidna släktingar), ockultism…
  Listan kan göras hur lång som helst på denna idioti – vissa historia idag, andra fortsätter. RKK förföljer fortfarande evangeliska kyrkor och dem som blir frälsta på många håll i världen.

  OBS! Det finns givetvis massor av underbara människor som älskar Gud inom RKK, och Gud älskar alla människor.

  MEN JAG BLIR SÅ ”HELIGT VRED” NÄR KATOLSKA KYRKANS DOGMER OCH ”ANTIKRISTLIGA” IRRLÄROR FRAMHÅLLS SOM ”DET ENDA SANNA OCH RÄTTA”!!!

 • TB

  En lite fråga:
  Vilken stad vilar på 7 kullar?
  Finns detta omnämnt i Bibeln också kanske?
  I så fall, vad kallas ”Hon” med ett annat namn?
  Inte är det ”Det Heliga Moderns Kyrka” i alla fall!

 • http://katobs.se Andres Chacòn

  ”De 7 böckerna ej brev har aldrig ingått i judisk kanon och betraktas ej som Guds ord, men är nyttiga att läsa.”

  Broder Chrisian: Den rabbinska judendomens val av kanon, är återigen knappst ngt Guddomligt rättessnöre om vad som ÄR autentisk Skriftskanon. Istället måste vi återigen lita på att Kyrkan här leder oss rätt, precis som Kristus faktiskt har lovat Henne en gång.

  Att GT:s kanon består av 46 böcker och inte 39 finns det en faktiskt orsak till. Det är absolut förbjudet att ta bort böcker ur Guds Ord som Broder Luther gjorde, bara för att det inte passade hans nya teologi.

  ”På min tid sökte vi Gud men nuförtiden söker man i stället enhet”.

  Bönen om Enhet är Kristi egen och sista bön. Samtidigt är det just denna strävan som kanske ligger Den Heliga Treenigheten närmast. Kyrkan och Tro är just EN. Så vart det menat att vara och detta måste vi ALLTID och med nit sträva efter att återskapa, för att världen skall tro på Honom som har sänt oss att förkunna Evangelium. Det som en gång varit ETT och sen söndrats genom heresier och mänskligt högmod, måste nu återställas. Vill understryka att detta INTE är ett mänskligt verk, utan endast kan åstadkommas genom Andens verk. Vi människor är sen naturligtvis Herrens redskap för detta verk.

  Michael G Helders: Tack för dina uppmuntrande ord, Broder!! :) Ja, nog är Kristus (Det Inkarnerade Ordet) det mest centrala i katolsk teologi. Utan Honom är vi just ingenting. Svårt att ibland inse.. :)

  Jag önskar att protestantiska missionärer, med din ovanligt härliga glöd, skulle ge sig själv tiden att gå en introduktionskurs i katolsk Tro, för att se vad som förenar oss och vad som är faktiska skillnader oss kristtrogna emellan. Detta gör att man sen slipper att spekulera ang. katolsk Tro, vilket många gör ute på bloggarna. Detta istället för att hänge sig åt fakta ang. Kyrkan i Rom och dess Tro. Som gammal evangelikal så kan jag bara intyga vilken vändning denna katolska Troskurs fick för mig. Vederkvickande studium tilllönskar jag dig, Broder!! :)

  ”Helgon dyrkan: Vad säger Gud om att tillbe döda?

  Den heliga inkvisitionen: Hur många miljoner (bl.a. kristna) har satt livet till? Du skall icke dräpa.

  MARIA är det, och inte Jesus man ska be till (Himmelens Drottning!!!! Läs din bibel) Maria (Gud välsigne henne) är död och begraven sedan ca 2000 år tillbaka!

  Korstågen, krucifix, reliker (sönderhackade skelettdelar), bannlysningar, bullor, Hoc est corpus meum filioque (Hokus-pokus-filiokus) vinet blir bokstavligt talat blod!, häxbål, skärselden (köp loss dina avlidna släktingar), ockultism…
  Listan kan göras hur lång som helst på denna idioti – vissa historia idag, andra fortsätter. RKK förföljer fortfarande evangeliska kyrkor och dem som blir frälsta på många håll i världen.”

  Broder TB: Ja, ska försöka att besvara dig. Just de 7 böcker som Luther djupt orättfärdigt (Vem gav han denna rätt???) valde att ta bort ur GT behandlar just förbön för de döda och de ”dödas” bön för oss. (läs 2 Mackabeusboken kap 12)

  De ”döda” lever ju i själva verket mer än någonsin, med vår Fader i himlen. För visst ber väl även Ni om förbön ifrån dina medkristna vänner. Dessa helgon (alla i himlen) som då saknar andlig tröghet uppe i himlen, är väl då en minst lika god hjälp i förbön TILL Treenigheten, som dina kristna Bröder här på jorden?

  Moder Maria saknar grav här på jorden. Som Guds Moder saknar hon motstycke i Skriftens troshistoria. Det levande tabernake´l och sanna Bat Mitzwa som hon var, kan vi och ska vi alltid prisa henne salig som Lukas skriver i kap 1:39-46. Gör DU detta, Broder TB??

  De övriga exemplen ur Kyrkans historia är alla tragiska exempel Kristi Kyrkas tjänare vilka alla är och ALLTID kommer att vara, just syndare. Detta ger idag Kyrkan en ödmjuk insikt om att gå omvändelsens, botens och helgelsens väg. Trots Kyrkans stundtals tragiska historia, så har Kristus ALLTID bevarat Henne och Israel.- De två förbundsfolken som delar samma himmelska hopp!!

  Tron har ALLTID bevarats ren och oförvanskad trots att PRAXIS av Tron stundtals har varit ren miserabel. Inte minst under högmedeltiden. Detta gav Luther all orsak att kritisera Henne. Att sen likt Luther söndra Henne och hänge sig åt okristligt högmod likt Luther, var naturligtvis inget bra. Luthers 95 teser var dock alla både rättfärdiga och fullt försvarbara utifrån katolskt teologi.

  Dina förslag på att sammanblanda Kyrkan i Rom med det hedniska Rom som dödade och förtryckte Kyrkans trogna i Rom, är knappast seriöst. (Däribland St Peter) Denna teologi finner du idag bara bland maranata-aktivister och bland vissa messianska eboniter. Tack och lov har Kristi Kropp avancerat framåt.

  FRÅGAN ÄR SLUTLIGEN: Vad kom först, Kyrkan eller Skriften?? Utifrån detta svar kan Broder TB och alla kristtrogna dra sina egna slutsatser kring vad vi troende alltid måste falla tillbaka mot, trots mänskliga tillkortakommanden inom Kristi Kropp…Just Kyrkan.

  /Men önskan om Moderns förbön för alla oss syndare i Hennes Kyrka

 • Mattias

  Jag kan hålla med om att Eldebos artikel möjligen var något svår, men Paulus uppmanar ju oss att inte bara dricka modersmjölk.

  I övrigt förstår jag inte kritiken. Framför allt inte i en del av kommentarerna. Har ni överhuvudtaget läst artikeln.

  Och Stefan, jag läser faktisk de fyra kriterierna som en analytisk modell om hur det sett ut och ser ut inte en normativ beskrivning över hur det bör vara.

  … t.ex. att den kristna tron och vilken tyngdpunkt man valt att pängtera har påverkats av den kontext vari den befunnit sig är väl knappst något kontroversiellt. Jag vågar påstås att även din och min tro är påverkade av vår förförståelse, dvs allt det vi bär med oss av erfarenheter.

  Allt gott