Kommentar på 114 kommentarer

Har försökt skumma igenom de 114 kommentarer som har kommit på mitt tisdagsinlägg med anledningen av Dagenintervjun i tisdagsnumret. Tack för all uppmuntran. Till och med från Norge. Några reflektioner vill jag ge på kritiken.

Jag skriver ibland spontant och ganska känslomässigt, och jag har en hyfsat vass penna. Jag beklagar att det då ibland blir ordval och formuleringar som vissa kan känna sårande. Det jag skrev om Svenska Kyrkan var vasst, men jag kan inte begripa annat än att det är sant. Sedan är det naturligtvis självklart att de som är verksamma i Svenska Kyrkan inte står för de värderingar jag nämner. Men min poäng var, att framhålla frikyrkans unika karaktär, det är inte en församling för alla och för vem som helst. Men Svenska Kyrkan är det. Men förlåt alla trogna Kristi tjänare i Svenska kyrkan som tyckte mina formuleringar var stötande. Och kommentaren var kopplad till Dagenrubriken som lyfte fram EFK-församlingen där inga homosexuella är välkomna.

Jag tycker inte heller att jag kopplade ihop homosexualiteten automatiskt med en promiskuös livsstil, det behöver naturligtvis inte hänga ihop, men beklagar otydlighet i formuleringen.

Och sedan har jag synpunkter på hur tidningen Dagen tog upp frågan. Intervjun med mig kopplades ihop med en annan intervju där de två intervjuerna speglades mot varandra. Och där den andra intervjun var huvudnyheten och huvudrubriken. Och där görs ett normativt journalistiskt ställningstagande. Alla ska få vara med, och ingen ska inte inneslutas. Det är budskapet med Malinintervjun. Medan mina kritiska reflektioner om att ta bort omvändelsekrav för församlingsmedlemskap i perspektivet av Malinintervjun presenterades som utestängande och intolerant.

Och EFK-församlingen presenteras som en sluten och förtryckande miljö där människor inte vågar tala öppet om sina liv. Det blir budskapet i artikeln. Jag är överhuvud taget tveksam till anonyma intervjuer, det ska bara användas i nödfall.  Var det församlingens och pastorns fel att en medlem inte kan berätta om sitt liv? För att få svar på den frågan borde man intervjua fler personer än Malin. Varför hade Malin inte försökt att berätta om sitt liv?

Jag har inget emot att EFK-församlingar granskas kritiskt, men det bör då framgå utifrån vilka värderingar de granskas. Och jag är klart tveksam med greppet av en anonym kritiker mot en anonym församling, är det verkligen ett bra journalistiskt grepp? I vilka kontext använder man sådana journalistiska metoder? Är det inte bara jätteskumma verksamheter där det är nästan omöjligt att få fram öppen information, där man använder en sådan metod?

När jag läser lite olika inlägg på andra bloggar m.m. så konstaterar jag att hela denna diskussion blir svår därför att vi har så olika utgångspunkter och perspektiv. Dagenpresentationen är uttryck för en allmän humanistisk agenda som bygger på människors åsikter och behov av bekräftelse. Men för mig handlar inte kristna tron om åsikter och bekräftelsebehov. Det handlar om att följa Kristus, att inse kampen mot synden i mitt eget liv, och vår kärlek till Kristus visar sig i att vi håller hans ord. Och det handlar om Guds helighet. Synd är något allvarligt, oavsett om det är stora eller små synder. Gud ser med stort allvar på synden i våra liv. Jag undrar var finns Gudsfruktan i denna debatt? Var finns respekten för Guds ord i denna debatt? Var finns syndanöden och förkrosselsen över synden? Istället tycks det vara någon sorts kristendom som handlar om att jag ska få må bra, och få göra som jag vill.

I Romarbrevet kapitel 1:21-32 har vi en ganska lång syndakatalog, bland annat nämns  om skvaller, förtal, svek, illvilja, trolöshet, kärlekslöshet, hjärtlöshet, ondska, girighet, elakhet, homosexualitet m.m.. Längre fram i samma brev läser vi om Jesu seger över synden. Vi läser också att syndens lön är döden. Min fråga är kort och gott, är någon eller några av de synder som tas upp i detta bibelavsnitt inte längre synder? I så fall vilka synder? Och vem bestämmer vad som inte är synder längre? Vilka av dessa synder kan man hävda att de är helt okey att göra och samtidigt vara kristen? Är vi syndfria – naturligtvis inte -Vi kämpar alla vår kamp mot synden. Men kan man då hävda att något av de synder som tas upp, är acceptabla kristna beteenden, som man stolt kan berätta om, och hävda sin rätt att få göra, att detta får jag göra och leva med som kristen? Är det okey att vara kristen och förtala? Är det okey att vara kristen och vara elak? Är det okey att vara kristen och vara girig? Vi skulle nog inte svara ja på frågan rakt av, men vi skulle nog reservera oss med att säga att vi känner av vår kamp mot ondskan inom oss. Ingen skulle nog säga att jag är kristen och elak, och är stolt över det, och kräver min rätt att få vara elak, och jag tänker inte ändra mig och bli mindre elak. Ordet elak kan bytas ut mot andra ord i denna lista.

Så tänker jag. Det är Gud som bestämmer. Han har talat till oss genom sitt ord. Vi behöver lära oss hans ord och visa respekt för hans ord.

Och pastorer och församlingsledningars uppdrag är att lära ut Guds ord, och lära församlingen att leva efter Guds ord, och själva vara goda föredömen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Lite kring mina egna reflektioner:
  ”Istället tycks det vara någon sorts kristendom som handlar om att jag ska få må bra, och få göra som jag vill.”
  Ska inte nämna namn, men ljusna på landets 5 största predikanter, och va lär dem? Ju ”inte ska vi ha en mörk och dyster gudsbild, nej vi ska fröjdas över nåden, jesus är kärlek, Jesus har en stor plan för ditt liv, osv osv” Det finns ju en extrem vikt på Herrens välsignelser, men ytterst lite om synd, gudsfruktan, omvändelse och dylikt. Så hur ska en homosexuell tolka detta?
  Ju en homosexuell kan ju ingenting annat tolka att Gud älskar alla människor, har en plan för alla människor, men oj- så snabbt nån nämner homosexualitet så ropar man ”fy! Usch! Vilken SYND!”, och va slags självbild ger detta de homosexuella? Gå på vilken stor kristen konferens som helst, Europa Konferensen, E-Veckan eller dylikt- och du hör inget annat än en sorts kristendom som handlar om att jag ska få må bra, och få göra som jag vill. Så inte konstigt att homosexuella känner sig utanför, det hade jag också gjort.
  ”Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla.” Jak 2:10, Jesus själv sa vi skulle vara lika heliga såsom Fadern är helig, detta är våran måttstock, och allt som strider emot detta är synd.

  ”Och EFK-församlingen presenteras som en sluten och förtryckande miljö där människor inte vågar tala öppet om sina liv. Det blir budskapet i artikeln. Jag är överhuvud taget tveksam till anonyma intervjuer, det ska bara användas i nödfall. Var det församlingens och pastorns fel att en medlem inte kan berätta om sitt liv?”
  – Jag kan ärligt säga att jag inte har varit i nån EFK eller Pingst församling var man vågar tala öppet om sina svagheter och sina liv. Det är ju inte konstigt, eftersom tittar man på de som tillhör medelklassens frikyrko gäng, så ser man ju att det finns en extrem form av naivitet som preglas av moral utan Kristus, man har växt upp mitt ibland frikyrkans ”trygga” murar, och varken ser eller förstår synden i sitt eget liv, hur ska man våga tala öppet om sitt liv i sådan gemenskap? Säger inte det är så i alla församlingar, har hört talas om församlingar var det inte är så, såsom exempel ”New Life”- men har inte varit där själv, talar endast om de EFK och Pingst församlingar jag har besökt.

  Nu första gången i mitt kristna liv är jag med i en gemenskap var folk vittnar varje vecka med va de har brottas med, hur de kanske har fallit i synd, osv- utan att bli dömd ut…som jag själv tror är en frukt av att pastaorene/predikanterna i församlingen predikar lagen fullt ut, och man på sådan sätt kan se synden i sitt eget liv- och är därför inte i en position var man kan döma ut synden i andras liv, utan hjälpas åt att leva ett överlåtet liv i Kristus.

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Det homodiskussionen handlar om är inte homosexualitet i allmänhet. Ingen är vad jag vet för alla uttryck för samkönad sexualitet, lika lite som man är för alla uttryck för heterosexualitet. Det vi har olika övertygelser om, som jag ser det, är om alla samkönade partnerskap/äktenskap alltid ska motarbetas. Och då har jag svårt att se att Rom 1 är så tydlig vägledning, eftersom samkönade äktenskap inte fanns när Paulus skrev.

  Jag tycker det finns andra paulinska texter som talar för samkönade äktenskap i vissa fall. Dessa handlar förstås inte om detta i sitt sammanhang, men det gör som sagt inte Rom 1 heller. Ett ex. som nämnts här är Paulus resonemang i 1 Kor 7. 2 Kor 6:11- tydliggör att Paulus betraktar äktenskap mellan troende och icke-troende som något dåligt (”synd” skulle väl dom konservativa här säga?), men 1 Kor 7 visar att han ändå tycker att när en sådan relation redan existerar så är det bästa att försöka bevara relationen och undvika skilsmässa. Skulle inte dom som tänker ”konservativt” kring homosexualitet resonera på liknande sätt. Jfr också en situation som ibland uppstått i kulturer med månggifte. Är det bästa alltid att skilja sig från alla hustrur utom en?

  En annan text som kan användas är Gal 3, där Paulus verkar hävda att distinktionerna mellan klasser, etniska grupper och könen smälter bort i Messias. Att generellt ta avstånd från alla samkönade äktenskap, är inte det att göra könet för viktigt i ljuset av det Gud gjort i Messias?

 • kjell

  En synd som lätt får fäste i våra församlingar är förtal men om vi ser på Lot,s handlande så kan vi få en bild av hur stor synd homosexualiteten är när han var beredd att lämna ut sina döttrar.

 • Nils

  Stefan:
  Ett litet råd – ”när profeten har talat behöver han inte efterkommentera”.

  Du kan slita ut dig för mindre med att anstränga dig med efterkommentarer.
  Det du har skrivit av tillrättavisning & övertygelse behöver du inte alltid efterkommentera.

  Udden behöver inte efterslipas…
  Och din hälsa behöver viloperioder – även på detta område.

 • Tomas Ander

  Bra Stefan. Mycket bra!

  Dagen gjorde ett annat övertramp i går när de utifrån en anonym austalisk bloggare hänger ut Hillsongpastorn Brian Huston som diktatorisk. Jag har tillskrivit Dagens Chefred och frågat vem denne anonyme bloggare är och vem han representerar mer än sig själv? Tyvärr inget svar på den frågan.

  Jag har aldrig tidigare varit med om att en kristen tidning i Sverige någonsin tidigare kastat skit på en högt uppskattad andlig ledare utifrån en anonym bloggare. Snacka om lågvattenmärke vad det gäller seriös journalistik.

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Jag tror vi får lov att ge Jonas Lundström totalt underkänt i exegetik. Det finns inget i Bibeln som stöder samkönade äktenskap. Och om man läser lite noggrannare i de bibeltexter som tar upp homosexualitetet, så kan man rätt snart finna att det är den sexuella akten mellan två personer av samma kön som i Bibeln är i blickfånget och som där anses extra förkastlig. Bibeln fördömer inte människor som frestas, Bibeln fördömer de handlingar som följer av att man faller för frestelsen.

  Enda sättet att komma med sådan fria fantasier som du gör, måste vara att du helt enkelt inte vill se sanningen i vitögat. Med den typ av bibel(miss)tolkning du gör, kan man säkert få Bibeln till att förespråka könsbytesoperationer som ett krav på medlemskap!

  Om man är promiskuös eller trogen i en fast parrelation, har ingen betydelse alls i sammanhanget. Homosexuellt leverne är synd oavsett detta. Att synda troget, gör inte synden mindre syndig.

  Sen är det i största allmänhet väldigt synd att man inte ska kunna diskutera detta ämne utan att dra in alla andra synder. Det är väl ingen som när han/hon skriver en artikel om girighet, ständigt känner sig tvingad att tala om att det är fel att begå otukt, så att inte de giriga ska känna sig utpekade?

 • Marica

  Att följa Jesus pga att man älskar Honom är att vara Kristen. Omvändelsen från att själv vara Herre i sitt eget liv och bestämma sin egen moral är första steget i ens kristna liv. att vara kristen handlar om att ge upp sin tro på att själv kunna nå upp till Guds vilja. Kristen tro handlar om att erkänna Jesus Kristus som Herre och överst på pallen som den som är tongivande i ens liv. Och det sker genom att vi tar emot Hans kärlek. Inte att vi försöker förverkliga Hans vilja i vår egen kraft. Att försöka i egen kraft är en skymf mot Kristi offer på korset! Han vill göra hela verket själv. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske utan genom min Ande, säger Herren. Det handlar inte om huruvida vi ”lyckas leva riktigt” eller inte. Det handlar inte om att om man lyckas att leva ett rättfärdigt liv så är man välkommen. Nej, det handlar precis, som Stefan säger, om våra attityder och vår livshållning gentemot Gud som älskar oss och vill ge oss kraft och en vilja att leva ett liv som gott och välbehagligt inför Honom.

  Hans vilja är fullkomlig och god. Och en kristens längtan är att vara honom till behag i tankar, ord och gärning. Men inte! i egen kraft. Vi är alla syndare och har aldrig haft förmågan att leva syndfritt, det var aldrig tänkt att vi skulle det heller. Men en har gjort det i vårt ställe och genom sitt blod har Jesus renat oss från all vår synd och bortvändhet. Jesus är värd hela vårt hjärta och all vår uppmärksamhet.
  Han vill bli älskad och den man älskar vill man behaga, eller hur?
  Den man älskar visar man trohet och tillit. Trohet i att när Gud visar en sin vilja så vill man följa, i den tilliten att Han oxå då ger en allt det som behövs för att det ska kunna ske. Även om vi vet Hans vilja så faller vi. Men om vi ber Honom om förlåtelse så är Han trofast och rättfärdig och förlåter oss alla våra överträdelser.
  Och lever man i den ödmjukheten och tilliten till Gud som älskar en över allt annat då får man oxå leva ett liv i Guds underbara närhet och erfara Hans kärlek.
  Han älskar oss naurligtvis oavsett om vi fäljer Honom eller inte. Men i den ödmjukheten inför Honom får vi ¨mer erfara Hans kärlek och Hans kraft som förvandlar oss inifrån och ut.
  Det är omvändelsen från ett liv i bortvänhet från Gud = synd, till att förstå och vilja ha Jesus som centrum och frälsare i sitt liv som gör att man blir en del i Guds familj och därmed anser jag oxå medlem i Guds församling.
  Jesus var inte den som slätade över synden. Tvärtom när så behövdes lyfte Han upp den med en attityd som inte fördömde utan befriade. Läs Joh 4
  Den livshållningen och attityden måste vi i Guds församling vara tydlig med.

 • Per-Erik Johansson

  Tack för tydlighet! Det öppnar gemenskapen, skapar trovärdighet och trygghet för de som är utsatta för det som anges i Romarbrevet kapitel 1:21-32 och ber om hjälp. Det ger stöd till de som vågar vara skillnad.

 • http://www.mariamagdalenas.se Andres Chacòn

  Bäste Broder Stefan!!

  Delar dina åsikter i allt och är föga förvånad över Sarons “statement. Som gammal aktiv frikyrklig i just Gbg, är Sarons teologiska svängning allt annat än obekant. Just nu väntar undertecknad och många med mig, att en annan EFK-församling: Matteuskyrkan i Majorna, ska göra samma om inte ett än större “statement”. Denna församling är känd för att ha “mkt högt i tack”.

  Det får bli ett slut på denna liberalteologiska sörja. EKF:s ledning måste nu sätta ner foten och uppenbarligen definiera vad som är klassisk kristen moral, etik och Lära.

  In Christo/andres chacòn (katolik i gbg)

 • http://www.mariamagdalenas.se Andres Chacòn

  Bäste Broder Stefan!!

  Delar dina åsikter i allt och är föga förvånad över Sarons “statement. Som gammal aktiv frikyrklig i just Gbg, är Sarons teologiska svängning allt annat än obekant. Just nu väntar undertecknad och många med mig, att en annan EFK-församling: Matteuskyrkan i Majorna, ska göra samma om inte ett än större “statement”. Denna församling är känd för att ha “mkt högt i tack”.

  Det får bli ett slut på denna liberalteologiska sörja. EKF:s ledning måste nu sätta ner foten och uppenbarligen definiera vad som är klassisk kristen moral, etik och Lära.

  In Christo/andres chacòn

 • Tenny Bewer

  Jaha, då var vi där igen…. Hur läser vi Bibeln egentligen? Jo vi tolkar det som står där eller? På vissa punkter så läser vi som det står och för över det direkt till vår egen tid, medan vi i andra sammanhang talar om att man levde annorlunda då och att samhället såg helt annorlunda ut än det gör idag. Det lustiga är ju då att vissa tycker att det som står i Bibeln om homosexualitet är helt överförbart till det samhälle vi lever i idag medan tex. kvinnans ställning i församlingen är en kulturell fråga och kan därmed inte appliceras på dagens samhälle. Det är ju därför vi kan ha ha kvinnliga pastorer inom EFK annars skulle vi ju gå emot Bibeln ord eller??? Om man ser på den homosexualitet som beskrivs i tex romarbrevet så handlar det ju om ett promiskuöst leverne där män hade sexuella förbindelser med barn eller med varandra utanför äktenskapet. Det är i denna kontext som vi ska se läsa Bibelns texter angående homosexualitet.

  I frågan om att Sarons ledning vill öppna för att också homosexuella, som lever i partnerskap, kan bli medlemmar i församlingen kan man ju ställa sig denna fråga:
  Vad gör ni som pastorer när ni upptäcker via tex ett förtroget samtal att det finns medlemmar som växt upp i församlingen och som är homosexuella. Har ni uteslutet de eller hur har ni reagerat? Hur har du gjort Stefan, för jag antar att du har stött på detta i dina långa 20 år som pastor?

  Sedan kan man ju undra hur högt det är i tak för denna fråga inom EFK. Är det verkligen bara Sarons ledning som diskuterat detta spörsmål eller har fler församlingar haft liknande diskussioner? Kan det vara helt enkelt så att man inte vågat ta upp frågan med EFK’s ledning pga av rädsla för att bli uteslutna från EFK? När man läst det du skriver Stefan så kan man ju faktiskt förstå detta för du representerar ju EFK’s ledning. Att i samma text blanda ihop pedofiler, promiskuöst homosexuellt leverne med homosexuella kristna är ju helt enkelt så lååååågt

 • wildwest

  I Sverige har jag en känsla av att företeelsen girighet (skattebrott/bonusar/pensionsförmåner) är syndigare än alla andra synder tillsammans. Fick enorma reaktioner på en insändartikel för nåt år sen om hur man definierar girighet och när det kan anses vara så att man går över den gränsen. Det handlar faktiskt i grund och botten om min inställning och den vet bara Gud.

  Sen håller jag med Mikael Karlendal om att en synd alltid är en synd oavsett antalet syndtillfällen, dvs distinktionen mellan promiskuös homosexualitet och att man bara ligger med samma person är ganska absurd. Skulle det vara bättre om jag förtalar enbart samma människa hela tiden än om jag förtalar olika människor lika många gånger? Där håller jag faktiskt för en gångs skull inte fullt med Stefan. Glidningen i heterosexuella sammanhang i den här frågan kan man understundom läsa i ungdomsbilagor. Idag börjar man anses slirig vid 20 partners… Skulle man acceptera icke-promiskuös homosexualitet kommer man snart ta sej uppför antalsskalan, det är bara en tidsfråga.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Tenny Bewer,
  Att någon EFK-församling av rädsla för att bli utesluten från eFK, inte tar upp en fråga, det har jag aldrig hört talats om. Det har knappt existerat uteslutningar av församlingar, men frågan har väckts på senare år efter Pingströrelsens erfarenhet med Knutby.

  Du säger att jag blandar ihop olika saker i min text, som promiskuitet och homosexualitet, ja, men i samma text skriver jag om helt andra synder, och min egen kamp med synden när det gäller materialism m.m.

  När det gäller praxis i EFK-församlingar, så är vi 315 stycken, och varje församling har sin egen praxis. Det är svårt att generalisera. Det jag försöker argumentera för är att se över vad det innebär att vara församling.

  hälsar
  Stefan Swärd

 • Tenny Bewer

  Stefan:
  Jak kanske jag tog i lite när jag skrev att man är rädd för att bli utesluten. Det jag menade är att man kanske inte vågar ta upp frågan med EFK’s ledning då det inte verkar utrymme för en diskussion. Det tycker jag stigmatiseringen av Saron är ett bevis på. Det är ju bara o se folks kommentarer på din blogg o andras bloggar där man ser hur polariseringen är fullständigt total.

 • Ronny

  Mikael karlendal jag håller med att det inte finns något som stöder samkönnade äcktenskap i Bibeln .Och blandar mig inte in i ditt omdöme om Jonas lundström . Men håller som sagt med dig i den sakfrågan

  Men i denna din slutsat med risk att starta en ny debbat blandar jag mig i , som följer .Som jag tyckte var sund och lärande för mig …

  – Sen är det i största allmänhet väldigt synd att man inte ska kunna diskutera detta ämne utan att dra in alla andra synder. Det är väl ingen som när han/hon skriver en artikel om girighet, ständigt känner sig tvingad att tala om att det är fel att begå otukt, så att inte de giriga ska känna sig utpekade?

  Upprepar sista menningen : Så att de giriga inte ska kunna känna sig utpekade .

  Och här kommer mitt argument som är ett ledande påstående med . Är inte att bli en troende och få gå med i en Kyrka efter man blivit en troende någott för alla ???

  Och ett nytt påstående är det inte så att vi drar alla över en kam .Skälet till det att vi inte vill att nån ska känna sig utpekad . Utan förstå att frälsningen inkludera alla och att kunna få var med i en Kristen Kyrka med . Men på Guds Ords vilkor . Och det är här det skärs sig . För alla kan inte enligt Bibeln räkna sig som en kristen eller alla Kristna samhang och församlingar och förkunnare och medarbetare meddlemar i de sk församlingarna för att vara Kristen och ett kristet sammhang…

  För vi människor har dragit in vårt eget i kyrkan eller sk kyrkor och kristen livet.Och pågrund av det finns stor okunighet i Biblisk tro. Och om vem som egentligen är en Kristen eller ej eller Kristen Ledare tex pastor eller äldste diakon etz . Och därför vi anpassat oss i den frågan efter olika kyrkofäder Kyrkor och samtida moderna teloger och kyrkor . Så står vi inte enligt den mer Bibeltrogne i tron . Och Gud och Guds Ord . I tron och läran särkilt nära i visa frågor som om homsexfrågan Gud och Guds vilja .

  Och det vore väl ingen katastrof om vi vore ödmjuka när Gud vill visa oss det eller de han vill sända oss . Men tyvärrså verkar det som vi ännu envisas med vårt eget och framhärdar i det . Och driver oss själva och andra och samhället och kyrkan ut i synd oss och de till olyka enligt Bibeln Och i värsta fall så somliga av oss går evigt förlorade och andra pga av oss.

  Och det är det som är problemmet ,och stora allvaret i detta .Bristen på Guds Andes ledning och telogi och förnyelse och vilja till hos oss när det är så . Och att oss väntar tragedier enligt Guds Ord Just därför .Och evigheten i Helvetet. Om vi inte gör bättring och vill lyssna på Gud . Och detta Gäller oss alla …

  Och när jag tänkte på detta tykte jag vi Kristna och våra kyrkor och världens människor låg risigare till än vi anat…

  Och att det är bättre med en öppen förmanning i Kärlek en ett stilla tigasittande står det nånstans i Ordspråksboken .

  Att Gud har sinna gränser och vill vi väljer dem är ju för att han älskar oss .Och inte vill att vårt egensinne eller andras påverkan ..Och påverkan i Kulturen och samhället och Kyrkan . Ska med djävulen loka oss bort från Gud eller vi andra . Så de vi går evigt förlorad …

  Det Är Guds skäl till sinna gränser tror jag .Alltså en God fars kärlek om det mest underbar han har sin egen avbild människan . Han vill inte förlora dig eller mig för gott därför han älskar dig och mig .Och vill att vi ska älska honom och varandra och oss själva och livet som han gör det efter hans vilja .Och igenom hans andes Hjälp.

  För han lämnar ju oss inte Faderlösa . Sa Ju Jesus då han skulle dö till försonning för våra synder . Utan han skulle sända en annan Hjälpare Den Helige Ande . Och nåt tryggare och säckrare än Guds Ande kunnde Gud inte gett oss hans egen livskälla och närvaro osynligt för att tro på Gud . För Ordet är dig nära i ditt hjärta och i din mun .För om vi tror i våra hjärtan att Gud uppväkt Jesus från de döda då blir vi för vårt Hjärtats tro skull rättfärdiga .Och om vi bekänner Jesus som Herre blir vi frälsta Fritt siterat….

  Så nära är Gud oss i vårt hjärta och i vår mun. Så det är inte långt till Gud eller svårt att komma till Gud .Han är hos oss alla redan . Men vi får inte bli ett Guds barn och förlåten vår synd och vandra med Gud som ett Guds barn med evigt liv förän vi tror Gud och lyder Gud . Eller förbli hans barn förän vi lyder Gud enligt hans Ord vilja…

  Så enkelt är det tror jag och han som utranskar hjärtan och njurar vet vad vi vill. Så ingen av oss kommer undan inför Gud med ursäckter av några slag .Och Gud är mäktig att upplysa oss om sin nåd och sanning och få oss att lyssna i tro på Honom och tro och lydda honom . Så vi kan ödmjuka oss och tro och lydda Gudoch Guds Ord och förstå som det står skrivet .Och omvända oss bli och förbli frälsta till Guds barn med evigt liv igenom Guds Nåd och sanning och osynliga närvaro i Guds särskilda omsorg och kärlek om oss var och en . Och välja en Kyrka med ett leddarskap efter Guds Hjärta med telogi enligt Guds Ord …

  Och när jag tänkte på det såg jag det blev glest i bänkarna av de som blev kvar och av kyrkor som kallades kyrkor och kristna samhang men ändå inte var det. Och så tänkte jag många är kallade men få är utvalda . Och många är det som går på den breda vägen som ledder till fördärvet ..Och få är det som går på den smala vägen som ledder till livet.

  Och detta Gällde frikyrkorna och de traditionnela kyrkorna och alla kristna även mig och hela folket .Och hela världen och Israel och hela försammlingen…

  För det är ju inte bara homosexuallitet som är synd utan även villolära och att ljuga och stjäla och göra människans och världens normer till lära för tron och kyrka och meddlemskap etz….

  Och varför vill man bry sig om sånt och orda om detta ja gör inte Gud och Kärleken det. Vad vore väl Gud för Gud om han har normer och hans tjännare för tjännare . Om Gud och vi inte väglede människor om det och varnade för konskevenserna av att inte göra som Gud vill? Frid Ronny

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Stefan Swärd:
  Lite frågor utanför debatten:
  ”När det gäller praxis i EFK-församlingar, så är vi 315 stycken, och varje församling har sin egen praxis” – det är ju förståeligt då det finns en extrem spännvid mellan de samfund som tillsammans med EFK.
  Om man ska ta Bibeln på allvar, och då kanske specifikt Paulus undervisning i 1 & 2 Tim, och 1 & 2 Thess så borde man lämna de sammanhang som klart och tydligt har läror som strider emot Bibeln, också en linje som exempel David Wilkerson har börjat predika utifrån- med tanke på den utveckling vi kan se inom de evangelikala.

  Samma tankar som Anders Sjöberg tar upp i sin gäst krönika i dag i tidningen Dagen, var den orsak jag själv lämnade EFK och inte önskade att kopplas ditt längre.
  Anders Sjöberg skriver ”Om den objektiva uppenbarelsen utelämnas är nämligen faran stor, att talet om den subjektiva uppenbarelsen, min egen upplevelse av vad som är rätt i förhållande till tron och livet, bara blir ett försök att dölja ”ursynden” – vår önskan att själva vara Gud och få avgöra vad som är gott och ont.” detta är ju helt klart den väg trosrörelsen, EFK och Pingst har vald att gå, tittar vi på Svenska Kyrkan’s historia- kan vi klart och tydligt se var denna hållning ledar nånstans.
  Hur ser du själv på detta?
  Jag kan se två saker på denna blogg efter senaste dagars diskussioner: 1. Det finns en enorm längtan efter liv, och andlig hunger efter sanning 2. Det finns många som har ett stort behov av upprättelse i Kristus (mig inräknat).
  Inom kort tror jag inte dessa som längtar efter liv- som har en andlig hunger efter sanning kommer att ha nån stans att ta vägen, och som klimatet är den dag i dag- kan jag inget annat se än att det finns behov för antingen ett nytt samfund som inte följer denna världens filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus, utan återgår till sina baptistiska grunder, eller att man manar om omvändelse inom de egna leden.

  Va är dina tankar kring detta?
  PS: Du borde skaffa twitter- så du kan själv läsa hur människor briljerar sig över denna debatten, och vilka som briljerar.

 • http://www.mariamagdalenas.se Andres Chacòn

  Uppenbarligen behöver EFK.s ledning sätta ner foten en gång för alla gällande Läran.

  Uppenbarligen finns det extrem-protestanter bland de frikykliga, som tolkar Skriften utifrån sig själv och sin lilla ö. Istället för i gemenskap och med alla de kristtrogna genom Kyrkans 200-åriga historia.

  Detta gör de facto vi katoliker och ortodoxa. Då slipper man denna liberalteologiska sörja. Lider med frikyrkligheten i Sverige som spretar åt så många olika håll. Tack Gud för ledare som Swärd och Ekman som vågar vara klassiskt kristna istället för tillrättalagt modernistiska.

  Tack, Stefan. Du är en profet i en samtid av nöd och synd i vårt land Sverige.

  Broderligen/andres chacòn

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Andres Chacon:
  Tror du vill se att frikyrkan i sin lära är mycket äldre än 200 år.
  Att tolka skriften utifrån sig själv är synd enligt Bibeln, så ska man självklart inte göra!- Men du har tyvärr rätt, dagens klimat är mycket lik den vi hittar i new-age sammanhang, och bland det som är politisk korrekt- att var och en har rätt till sin egen tro och att det inte finns någon sanning- allt är relativt.
  Dock inte helt sant att man slipper liberalteologiska sörja i ortodoxa och katolska sammanhang, finns gott om liberal teologer där också- Katolsk Vision för att ta ett exempel.

  Men håller med, Stefan Swärd är en bra ledare.

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Mikael. Nä, det kan förstås vara så att jag gärna vill vara olydig mot Gud och sanningen och att alla andra som inte håller med anti-homoäktenskapslinjen antingen är okunniga, illvilliga eller direkt onda. Men du kanske borde granska mitt liv och min undervisning närmare för att se hur mycket oviljan att lyda Gud och dissa sanningen präglar mig i stort för att kunna bedöma detta? Det vore nice åtminstone med en liten öppning för att det kan finnas andra förklaringar än illvillighet. Eller rentav för att Gud kan låta nytt ljus bryta fram ur sitt Ord.

  Mikael/Wildwest. När det gäller girighet så finns det anledningen att dra upp detta. Skrifterna angriper rikedomsansamlande väldigt mycket oftare och tydligare än dom sex texter där samkönad sexualitet kritiseras. Det är därför verkligen svårt att förstå hur man kan (globalt sett) leva i lyx och överflöd samtidigt som syskon svälter ihjäl, och inte känna sig drabbad av skriftens undervisning om detta, och samtidigt strida i homofrågan.

  Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig, syndare.

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Michael. På en annan blogg så påstås idag att du använder dig av åtminstone tre olika identiteter på internet, ”Vita Luna Records”, ”Kefas JDFK” och ”Michael G. Helders”. http://barnabasbloggen.blogspot.com/2009/04/oppenhet-och-tydlighet.html

  Stämmer detta? Hur många identiteter har du? Vill du nämna alla namn du brukar använda dig av så man vet?

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Jonas Lundström:
  Om du klickar på ”Kefas-jdfk” kommer du till min blogg (”Michaels Blogg”), där står det i presentationen klart och tydligt att mitt namn är Michael G. Helders, har har aldrig bloggat eller kommenterat anonymt- jag står för mina åsikter och backar om jag har fel.

 • wildwest

  Mmm, Jonas, då är jag tillbaka i diskussionerna kring min insändare för något år sen angående rikedom. Exakt hur gör vi då för att, om vi nu anses vara syndare på girighetens område, bli mindre giriga genom att hjälpa våra fattigare medmänniskor i tredje världen???

  Även i tredje världen finns enorma inkomstskillnader. Är storbonden i den afrikanska byn mindre girig än en stockholmare om han inte vill hjälpa sina grannar om dom knackar på hans dörr?

  Girigheten ligger inte i det vi f n råkar ha att redovisa som realiserbara tillgångar. Det ligger i vår inställning till det vi har. En enligt mitt synsätt riktig inställning påträffade jag nyligen i en bok om Knut Agathon Wallenberg, Saltsjöbadens grundare. Läs den.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  PS: Jonas här kan du läsa en insändare jag hade i ViD för lite över ett år sedan: http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=2729&Itemid=29

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Michael G Helders/Kefas JDFK. Det är förvirrande att du gör på detta sätt och skapar intrycket att det rör sig om två olika personer. Man undrar varför du gör på detta sätt? Alla klickar verkligen inte på ditt namn! Och hur är det med Vita Luna Records?

  Wildwest. Att det handlar om inställningen är definitivt inget som står i texterna. Jesus och Jakob förkunnar ve över dom rika och uppmanar dom att göra sig av med sitt överflöd, sluta samla skatter på jorden, och ge till dom fattiga. Hur säljer man ägodelar och ger till dom fattiga i sin inställning? Jesus tar upp detta många gånger och exemplifierar själv en enkel livsstil. Även Paulus förespråkar radikal ekonomisk utjämning i 2 Kor 8, och urförsamlingen praktiserade egendomsgemenskap/ekonomisk utjämning. Och den huvudlinjen i fornkyrkan fram till Konstantin tycks ha varit att ta avstånd från överflöd och engagera sig för dom fattiga och förtryckta.

 • Kjell

  Mikael Karlendal skrev: ”Jag tror vi får lov att ge Jonas Lundström totalt underkänt i exegetik.”

  Funderade själv på att skriva i samma riktning som du. Men behöver nu bara hålla med :-))

  Det Jonas sysslar med heter väl kanske ”eisegetik”.

  Sedan vad det gäller att kunna diskutera separata synder isolerat finns det en sak som kanske är värd att uppmärksamma.

  En person som ofta far med osanning kallar sig sällan ”lögnare”.

  En persom som tillägnar sig saker utan lov kallar sig sällan ”tjuv”.

  Men en person som drabbats av sexuell attraktion till det egan könet säger: ”Jag ÄR homosexuell!”

  Andra synder GÖR man tydligen, men denna speciella frestelse till speciell synd ÄR man.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Jonas Lundström:
  Min blogg heter jdfk-kefas (Jesus den fasta klippan- klippan) – därför använder jag även det som google nick, min blogg hör bland sveriges mest lästa kristna bloggar, och vem som helst kan läsa presentationen var det står att mitt namn är Michael G. Helders och att jag bor i Lund. Sen fungerar Google på detta sätt, vet inte ens hur jag kan ändra till mitt eget namn. Här skriver man in sin information, samma gäller bloggar såsom Glandberger, Aletheia, Teologisk Forum, Dagen m.fl – där använder jag alltid mitt eget namn.
  Det är första gången jag blir anklagad för detta, va är ditt poäng? Mitt namn är Michael G. Helders, min blogg url är jdfk-kefs, min google nick som hör till min blogg är kefas-jdfk som i sin tur är länkad till min blogg var det står en presentation för den som önskar att läsa eller se om jag är anonym.

  Det är viktigt med goda gärningar, men om dina goda gärningar inte är en frukt av Jesu verk i dig så är de inget annat än onda gärningar inför Herrens ögon (Jes 64:6). Mest av allt ska vi förvalta sanningen, Jesu blev inte korsfästad för sina goda gärningar, och vi kan inte förvänta oss att bli förföljd pga goda gärningar utan för att vi proklamerar att Jesus Kristus är Herre och endast hos honom finns frälsningen. Men den som är frälst visar också detta genom gärningar, men inte tacket vara att han själv är så himla god- utan för att Kristus gör sitt värk i honom.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  PS: Om du önskar mer info om mig så har jag följande:
  Adresse: Blekingevägen 1C, 22225 Lund
  majl: kefasmusic@gmail.com eller michaelhelders@gmail.com
  Sen är jag född: 801203****

  Telefon nr ger jag inte ut pga tidigare telefon terror, men det finns möjlighet att få det om man efterfrågar det genom mejl.

  Församlingstillhör: Pingst/ genom International Fellowship, men inte medlem i något samfund, varken Pingst eller Svenska Kyrkan, och har inte planer om att bli medlem heller.

  Jag skäms inte för min tro, så att jag skulle försöka visa att jag är två personer på nättet tycker jag är en ganska låg anklagelse. Men är det nått du önskar att veta om mig som person- så är det bara att fråga på.

 • wildwest

  Jonas: Egendomsgemenskapen verkar inte ha varit en långvarig historia i den första kristna församlingen. Det står dessutom att man samlades i någons hus för att fira gudstjänst. Alltså råkar det finnas nån rik fastighetsägare… Enligt biskop Gärtner har det man grävt ut i Kapernaum med stor sannolikhet varit Petrus hus. Han var alltså inte barskrapad, han heller.

  Och ser vi på Maria som utljuter äkta nardusolja över Jesu fötter så visar det sej att denna olja var ungefär en arbetares årslön, i runda slängar 250,000 svenska kronor. Har man råd att hälla ut detta över Jesu fötter och även fortsättningsvis inte svälta ihjäl resp söka hjälp från den tidens fattigvård (hur nu den såg ut) så betyder det att Maria och hennes syskon inte direkt var fattiga.

  Om vi ger bort allt vi äger och har är vi inte i stånd att hjälpa våra medmänniskor överhuvudtaget. Det kan alltså inte vara så det är tänkt. Lever vi på andras allmosor så är vi istället snyltare om vi först kastat bort vår förmögenhet.

  Så jag ser Dej framför mej, gående i ett par jeans och en tröja som Du hittat i en papperskorg, äter tallkottar och dricker ur stadens fontäner efter det att Du gett allt till dom fattiga – som ser ut hur?

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Wildwest. Detta går utanför ämnet och jag lämnar det här. Du är välkommen att diskutera frågan på min blogg, två av dom tre senaste posterna berör dina frågor.

 • wildwest

  Jonas: Du har rätt. Det är utanför ämnet. Tackar för inbjudan till Din blogg. Kanske tittar in där nån gång. Problemet är att jag redan läser för många bloggar som det är och oftast inte kan avhålla mej från kommentarer. Bloggkommenterandet tar redan så mycket tid att kvällarna på jobbet blir längre än normalt (har dock ingen övertidsersättning, så det är ingen stöld av firmans pengar…).

 • Kent Mossheden

  Tack Stefan! Tack för enkel och klar tydlighet i en högst aktuell ödesfråga för församlingen.

 • http://www.mariamagdalenas.se Andres Chacòn

  Michael G Helders:

  Skrev naturligtvis fel. Menade förstås 2000 år!! :)

  Liberal-teologer finns det även ibland katolikerna. Dessa likt katolisk vision, kan vi dock påvisa att de inte håller sig till Läran. Detta genom vår nedtecknade Lära: Den Katolska Kyrkans Kates. Detta är en ENORM styrka och gåva som de protestantiska kyrkorna saknar. Detta skulle EFK med en hel frikyrklighet, behöva i tider som dessa.

 • Stigan

  Hm, ta 100 bloggare (plus jag själv) som sitter och bloggar, läser, svarar, läser igen. Minst en timme var varje dag. Swärds blogg idag! Sen har vi ju både fler dagar och fler bloggsidor. Törs inte räkna ut hur många timmar som går åt till detta. En sammanfattning från Bibeln: ”Gå ut i hela cyberrymden och gör alla till bloggare. Twittra och twingla och lär dem att hålla alla bloggposter öppna. Och se jag är med er på www intill tidens slut.”
  Många är kallade men få urlvalda.

 • Pingback: What have same sex relationships and kleptomania to do with each other? « Synergetics()

 • Pingback: John Van Dinther & Friends » Blog Archive » What have same sex relationships and kleptomania to do with each other?()