Gardell nobbar samtal?

Har fått indikationer idag om att Jonas Gardell inte ville träffa mig i något TV-samtal, trots rejäla ansträngningar från Svenska Televisionens sida. Man har även försökt att få med Elisabeth Sandlund från Dagen i samtalet. Och något svar på middagsinbjudan har jag inte heller fått.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Tea Gustavsson

  Jag vet inte, tycker du att det är konstigt? Jag skulle inte heller vilja komma hem på middag hos en för mig relativt okänd person som dessutom skriver om inbjudan vitt och brett vilket medför att det vips står i tidningen och SVT knackar på dörren osv. Lätt form av stalking hade jag upplevt det som, alldeles särskilt som man vet att vitsen med bjudningen någonstans finns i ”vi ska prata om att jag inte håller med dig”. För egen del kan jag tänka mig trevligare fredagkvällar…

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Det är en offentlig person (med tunga uppdrag osv) som bjuder in en annan offentlig person, som i en bok indirekt gått ut med en hård kritik mot det som den förstnämnda personen står för och delvis även den rörelse som han företräder. Med den ställning som Swärd har inom EFK kan man nog tala om en moralisk skydlighet att bjuda in Gardell till samtal. Svenska kyrkan är däremot inte skyldig Gardell något. Han är inte uppväxt i Svk. Så det är ytterst märkligt att Svk upplåter kyrkor för ett budskap som, strider mot Svk:s lära, trots allt från frikyrkliga utgångspunkter. Gardells budskap är delvis en starkt karikerad bild av frikyrkligheten, dels ett skarpt avståndstagande från frikyrkogheten, utan att han på nåot vis har anslutit sig till svenskkyrkligheten eller något anna (kaolicism, osv),. Har Gardell fått felaktig undervisning? Har han blivit illa behandlad av frikyrkan? Det var helt rätt att bjuda in Gardell till ett samtal mellan jämlika parter. Om Gardell har ett seriöst syfte, borda han tacka ja,

 • http://bjornhorst.wordpress.com/ Björn Horst

  Ha lite is i magen och tålamod – det kanske sker i ett helt annat sammanhang :)

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Tea,
  Jag tycker nog inte att jag har skrivit om inbjudan vitt och brett, har nämnt det i några meningar på min blogg. Jag tyckte dock att det var en viktig information för mina bloggläsare, eftersom jag har kritiserat både innehållet i Gardells bok, och det öppna mötet i Norrmalmskyrkan, jag tyckte att det var viktigt att visa att jag gärna har dialog och samtal, även med personer där man har olika uppfattningar. Offentliga personer träffar ständigt personer de inte känner, så det är nog inte så dramatiskt.
  hälsn

  Stefan Swärd

 • TOR

  Tråkiga besked men på ett vis tror jag mig förstå Jonas Gardell. Kan vara att han inte är intresserad av att diskutera Jesus med den etablerade kyrkan. Kyrkans uppfattning är känd och Gardell vill inte diskutera rätt och fel. Han är en soloartist som trivs bäst med att ge sin subjektiva bild, en bild av flera möjliga, som han inte heller begär att andra måste dela. Hans syfte och det enda han vill är att presentera sin egen personliga tolkning och säga att såhär kan man också se på saken. Så här skulle det kunna vara. Och visst har han forskat. Hans tolkning liksom andras kan dock kritiseras men det är kanske inte det mest intressanta för Gardell. Vem som helst har rätt att skriva en bok och säga att så här ser jag det. Att han sen talat om sin bok i Norrmalmskyrkan är väl heller inget uppseendeväckande att kritisera, var ju där han växte upp och inte kom han väl dit för att omvända församlingen. Men tydligen tyckte församlingen att hans föredrag var intressant. Kan man väl få tycka utan att ens egen bekännelse för den skull måste förändras.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Har börjat ana just det, att Gardell är en soloartist, dvs att han är en artist, med ”konstnärens frihet” och allt det där, och att han vill framträda solo, utan någon med- eller motspelare som också får visa sig duktig. Gardell är stjärnan. Och om det bara är artisteri ska vi skratta och applådera, alternativt,bli uipprörda och sörja, som man gör när filmen får ett sorgligt slut. Men det tragiska i sammanhanget är väl i så fall att delar av publiken uppfattar farsen som ett knippe religiösa sanningar. Och då måste jag få återkomma till det kristna ”varumärket”. Vad skulle Gardell säga om någon annan artist gjorde sig löjlig på hans bekostnad, och rentav snodde publik från Gardell genom att t.ex, spela Jonas Gardell, som kommer hem bakfull och vältrar sig i spyor? Och skulle det inte finnas risk att Gardells egna fans, de tror på Gardell som både artist och profet, skulle känna sig sårade och förnedrade – på samma sätt som muslimer känner sig sårade och förnedrade när deras profet skändas? Och om Gardells hädelser mot Jesus, – som är vår älsade Guds son och muslimernas älskade profet Issa – egentligen inte var avsedda att framföra ett religiöst budskap utan bara att underhålla, roa och förarga.. Naturligtvis stödjer jag inte muslimernas alla överreaktioner, när de tar till våld och bränner ambassader för några bilders skull eller kräver inskränkningar av yttrandefriheten,. Men jag är mig veterligt enda infödda, kristna svensk, som vågat gå ut offentligt och säga att vi faktiskt borde ha en lag mot hädelse, exempelvis den lag som gällde 1948 – 1970. Jag är av den bestämda åsikten att man vare sig ska häda någon annan religions profet eller det man själv håller heligt. .

  Och på tal om muslimer. Om vi utan vidare godtar Gardells falska läror som en riktning inom kristendomen, så är muslimerna berättigade att säga; ”Men oss erkänner ni inte som kristna bara för att vi är invandrare”,

  Någon konsekvens får det vara! Men Gardell vill tydligen inte träffa Stefan Swärd. Han tar inte chansen att reda ut eventuella missförstånd om att han inte skulle vara kristen. Han tar inte chansen att visa att vi, som tvivlar på det, har feltolkat honom, eller rentav utgått från våra egna fördomar.The show must go on!

 • Tobias Fritzon

  Lars. Nej tack, ingen lag om hädelse, snälla… Vad hände med Voltaires ”jag håller inte med dig i din övertygelse, men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka den”? Dessutom, vem skulle ingå i ”kommisionen för granskning” av denna lag? /Tobias Fritzon.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Detta är nog inte rätta platsen för att diskutera en lag mot hädelse. Men vi har haft två sådana lagar i modern tid i Sverige, dels den lag som upphävdes 1948 och dels den lag som gällde 1948 – 1970. Jag har läst bägge lagtexterna. Jag noterar då att den förstnämnda lagen inte hindrade frikyrkorörelsens explosionsartade framväxt, samt att den sistnämnda lagen inte hindrade Ingemar Hedenius och Herberet Tingstens hårda och välformulerade kristendomskritik. Men kritiken var kanske välformulerad för att lagen fanns? Vi slapp i alla fall vara med om sådan hädelse som kyrkans tjänare numera själva släpar in i våra kyrkor och vars enda syfte är att förnedra kristna och ta ifrån dem känslan att det finns något heligt. I avsaknad av en sådan lag görs försök att ”vränga” lagen om hets mot folkgrupp, när det i själva verket är folkgruppens religion och inte folkgruppen som sådan som skymfas. Sedan ska man komma ihåg att vanlig lag är underordnad grundlagen, vilket innebär att en lag mot hädelse inte alls skulle inskränka yttrandefriheten, utan endast motverka sådana fall då syftet med hädelsen uteslutande är att göra sina medmänniskor ledsna. Det behövs ingen ”kommission”.

 • Jan Sköld

  Det finns ett svalg befäst mellan människor och det heter pånyttfödelsen. En människa som inte är pånyttfödd i den Helige Ande kan aldrig föstå vem Jesus Kristus är. Hon är andligt blind , och ingen erfarenhet av den Helige Ande.Ja tycker mig finna denna blindhet hos Jonas Gardell men ochså hos många som kallar sig kristna ( biskopar ,präster ,pastorer, debatörer etc.).Botemedlet är att döpas i den Helige Ande, i förkrosselse och omvändelse,Görs inte detta så kommer man aldrig att nå fram tillvarandra.

 • Jag tror inte ”rätt”….

  Jag tror inte Gardell är rädd, han har ju haft långa diskussioner med Stanley Sjöström/Sjöberg – jag har så svårt för namn! – och klarar man det …..Däremot kanske han tycker det är så låsta positioner redan. Stefan S.har redovisat hur en ”sann kristen” ska tro och Jonas Gardell har en annan uppfattning. Ingen av dem vill kanske kompromissa så vad är det då för vits…..

  Om en diskussion ska kunna leda någon vart bör båda parter kunna visa ödmjukhet inför varandra. Jag upplever Jonas Gardell som betydligt mer ödmjuk än Stefan S. men han har å andra sidan betydligt mindre att förlora också! Han är älskad,uppskattad – och i vissa kretsar avskydd! – ändå!

  I övrigt håller jag med Tobias F. om ”hädelselagen”. Det som är hädelse för den ena är inte hädelse för den andra och att ha en ”hädelselag” i ett sekulärt samhälle skulle bli, ja hopplöst……

 • Kenneth

  Om det verkligen är så att Gardell tackar nej så är det nog uttryck för feghet. Trist!

  Eftersom Gardell är teologie hedersdoktor och ropar högt i diverse medier om sin Jesusbild är det ytterst svagt att inte våga möta en frikyrkoledare i samtal/debatt om den egna boken. Fegt, svagt och ynkligt!

  Men han kanske ändrar sig och visar en gnutta mod?

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  I senaste nr av Amos kan vi ju läsa ”släpp korset! Låt livet gå vidare” var eller artikeln handlar om att vi inte behöver Jesu försoningsdöd på Korset (”var ju bara en protest mot den etablerade makten”).
  Jonas Gardell’s tankar och idèr är ju inget nytt…tycker Jan Sköld har ett gott och viktigt poäng!

 • Bo

  Ett meningsfullt samtal mellan två personer, dvs ett samtal som kan leda till att den ena eller andra parten reviderar sina åsikter, är beredd att ändra åsikt och kanske till och med omvända sig främjas knappast av att det sker offentligt eller med offentlighetens kännedom. Jag tror att omständigheterna kring herr Gardells liv behöver radikalt förändras om han ska kunna komma i den positionen att han skulle kunna ödmjuka sig och omvända sig. Förhärdelse är en reell möjlighet. För den som är rik, som har ”vunnit” hela världen är det svårt att komma ini himmen enligt Jesus men för Gud är allting möjligt. Bed att Gud förbarmar sig över Jonas Gardell och tar till dom ”metoder” som behövs för föra honom till en position där han kan bli frälst.

 • Christian

  Vad skulle syftet med/ motviet för ett sådant samtal vara? Vad hoppas du uppnå?

 • Kenneth

  # Christian skrev: Vad skulle syftet med/ motviet för ett sådant samtal vara? Vad hoppas du uppnå?

  Syftet med ett offentligt samtal bör naturligtvis vara att inför allmänheten granska om Gardells upphaussade Jesusbild har en hållbar grund. Varför ska svenskarna tvingas matas med en påståenden om att Försonaren Jesus inte behövs? Oemotsagt?

 • Nils

  Stefan !

  Du uppträder ändå föredömligt som kristen representant !
  Det ska du ha all kredit för.

  Inte många i dag som kliver utanför sina predikostolar eller försöker ta med sig predikostolen till allmänna arenor.

 • Patric Dalid

  Måste säga att det är en väldans tur att inte vi i slutändan ska avgöra vem som tror rätt eller fel. Kommer ihåg en liten seriestrip i tidningen ”Trots allt” för många år sedan…det var en person som föreställde sig att det så småningom blir en ceremoni där pris för den mest exakta förståelsen av kristendomen delas ut…och att just han skulle få det. Jag tror inte att tron i första hand handlar om en sådan tävling och jag har för länge sedan slutat sträva efter att få priset…
  Känns tråkigt att läsa omdömen som att någon är förhärdad eller andligt blind när man inte ens känner personen ifråga, vad är det det står….döm inte….

 • Christian

  Kenneth
  OK. Finns det verkligen någon som seriöst kan mena att hans bild har en hållbar grund?

 • Bo

  Patric, ledsen om jag gjorde dig upprörd, jag menade inte att påstå att Jonas Gardell är förhärdad. Som du säger känner jag inte honom. Jag menade inte mer än just det jag skrev: ”Förhärdelse är en reell möjlighet”. Även för JG. Kanske var det en överflödig kommenter, i hastigheten slinker det lätt med formuleringar som man skulle klarat sig utan.

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Vi ber Stefan,även Gardell är mottaglig för bön, även om han inte tror det eller ens vet om det.

  Men för Gud är allting möjligt,tro mig……………..

  kastasten.se

 • Tobias Fritzon

  Men Lars, hur kan någon ta ifrån kristna känslan av det heliga? Vilken tro är det som inte tål att prövas? Min tro bygger inte på andras omdömen eller ifrågasättanden. Dessutom: Med de subjektiva kriterier som du anför hamnar vi snart i en ”kränkningsdebatt” som Zaremba så förtjänstfullt belyste med sina artiklar i DN för en tid sedan. Vi lever inte i ett homogent folkhemssverige längre utan i ett pluralistiskt samhälle. De lagar du hänvisar till är en del av den lutherska staten som, oavsett vad vi tycker om det, vi har lämnat bakom oss. Vi måste ha helt andra strategier som kristna idag. Vi måste diskutera, som t ex Stefan gör, och försöka övertyga, inte lagstifta! /Mvh,
  Tobias Fritzon.

 • Olof Lundgren

  Efter att ha läst kommentarerna i denna dags blogg, kan det fastslås hur rätt kommentar Nr 9 (Sköld) är.

  Jag känner igen mig från min tid före pånyttfödelsen.
  Man är som icke-troende nästan helt i mörker och Guds ljus är det enda som kan upplysa den människa som får höra om Jesus.

  Ps 36:10
  Joh 8:12
  Rom 10:17, 18.

  End.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Torbias Fritzon
  Eftersom detta är Stefans blogg och ämnet handalr om att Gardell verkar nobba samtal med Stefan, är det kanske inte rätta forumet för att diskutera lagstiftning mot hädelse. Detg är ju ingenting som Stefan har krävt, utan tvärtom har ju Stefan bjudit in Gardell till samtal inför TV-kamerorna. Jag kanske skriver något framöver om denna lag på min egen blogg, http://larsflemstroms.blogg.se. Så du får väl hålla utkik om något dyker upp. Jag vill emellertid påminna dig om att frågan om avbildning av ”det heliga” har diskuterats även inom kristenheten och är inte alls självklar. Man behöver bara jämföra en svensk frikyrka, med dess nakna väggar, med den rika utsmyckningen med väggmålningar och helgonstatyer i katolska kyrkor. Den frikyrkliga linjen är väl att den enskilda gudstjänstbesökaren ska nå fram till Jesus genom sin egen bön, och inte genom olika konstnärers ögon? I det syftet ska Guds ord rent och klart predikas.

 • Maja

  ”den etablerade kyrkan” – skulle det vara EFK det? Please. Jag har bott i hela mitt liv i Sverige och aldrig hört talas om EFK förrän jag kom till den här bloggen. Inse att ni är en liten isolerad ö som ingen längre (om någonsin) bryr sig om utom ni själva. Typ som i högstadiet ungefär när man trodde att innegänget verkligen var inne i större utsträckning än på ens egen skolgård. Er pappa lyckas ju inte ens få uppmärksamhet i media om han inte hänger på några större pappors axlar (Sturmark, Gardell).

  Däremot har er frigida lantisteologi fått fäste i folks uppfattning om vad en kristen är. Man får ju skämmas när man säger att man går i kyrkan (obs alltså den riktiga kyrkan). Ingen orsak till oro på den lilla ön, dock, jag kommer inte att besöka den här sidan igen. Det finns ju så mycket här i världen som ger långt mer stimulerande tankar, att stirra in i en vägg t ex eller se på när vatten kokar eller att låta sig sövas ner i djup, djup medvetslöshet – ’den etablerade kyrkan’ ha! vilka dumheter, pfft.

 • StaffanW

  Maja,måste säga att jag skäms över dina inlägg, var finns din ödmjukhet och tolerans?

  Sedan, efter att ha läst söndagsintervjun med Jonas Gardell i SvD, förstår jag kanske varför Jonas nobbar inbjudan. Vem vill äta middag med idioter – som är kontentan av hans uttalande: ”Gardell vill vrida Gud ur idioternas händer.” Eftersom Gardells Jesusbild, på i stort alla centrala punkter avviker från bibeln och evangelierna, och den syn som kanske 99 % av kristenheten står för, så betyder det väl detta att alla dessa kristna är idioter, allt från C S Lewis, Dag Hammarsköld, Carl-Erik Sahlberg till vår drottning, inkl Stefan Swärd. I samma intervjuserie uttryckte Gardells frände Alexander Bard ” … jag hatar kristendomen för att den är så dum”. Detta med tolerans är tydligen svårt

 • Jag tror inte ”rätt”….

  Jag visste faktiskt inte att Alexander Bard var Jonas Gardells frände……eller……och Majas inlägg var väl en skön kontrast till alla brösttoner här!!

 • Bo

  Maja skrev: ”den etablerade kyrkan” – skulle det vara EFK det? Please. Jag har bott i hela mitt liv i Sverige och aldrig hört talas om EFK förrän jag kom till den här bloggen. Inse att ni är en liten isolerad ö som ingen längre (om någonsin) bryr sig om utom ni själva. Typ som i högstadiet ungefär när man trodde att innegänget verkligen var inne i större utsträckning än på ens egen skolgård. Er pappa lyckas ju inte ens få uppmärksamhet i media om han inte hänger på några större pappors axlar (Sturmark, Gardell).”

  Maja känner kanske till att det finns flera olika kyrkor (samfund) med olika beteckningar, t.ex. Pingstkyrkan, Baptistkyrkan, Evangeliska frikyrkan; olika namn utåt men ändå med likartad tro och bekännelse. Hon påminner oss om att det finns ett problem med att vi profilerar oss med olika namn och tillhörigheter. Vi är rotade i olika kristna traditioner som vi känner stor lojalitet med och som historiskt uppkommit på grund av olika sätt att tolka bibeln, men borde det inte vara möjligt för oss som tillhör dessa (o)lika kristna traditioner att markera vår vilja till enhet inför både Gud och människor genom att presentera oss utåt med ett och samma namn. Jag tror att det finns förutsättningar i dag för att kunna ta ett sådant steg. Kanske behöver vi ta ett steg i tro på detta område och inte bara sitta och vänta på att en större enhet ska växa till av sig själv. En större enhet genom Guds Helige Ande mellan troende men också mellan olika samfund och kyrkor. Ett trossteg som Gud kan välsigna.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Jag kan väl hålla med Maja om att EFK är en bagatell jämfört med Svenska kyrkan, som jag har tillhört hela mitt liv. EFK är på sin höjd etablerad inom en del av frikyrkligheten. Eftersom EFK inte är en ren nybildning, utan en sammanslagning av olika frikyrkosamfund, som har funnits under flera generationer, så är EFK naturligtvis en etablerad kyrka inom sin del av den svenska kristenheten. Men naturligtvis är Svenska kyrkan, och bara den, den etablerade kyrkan inom hela den svenska kristenheten. Men faktum är också att de omdömeslösa personer, som upplåter domkyrkor som arena för Gardell, håller på att de-etablera Svenska kyrkan som ett kristet samfund. Och jag har inte det minsta emot att frikyrkokristna ställer upp för Svenska kyrkan, för den gemensamma kristna tro som vi delar med de frikyrkokristna. För så är det ju också. Kyrkan är inte bara medlemsmatriklar, utan alla kristnas gemenskap. Och då kan man ju säga att den etablerade kyrkan, är den kyrka över alla samfundsgränser, som bekänner kristendomens alla centrala dogmer.

  Det gör inte de, som tror på det som Gardell skriver. Vad han själv tror, om han verkligen tror på vad han skriver, känner jag inte till.

  Dessutom är Gardell inte uppväxt i Svenska kyrkan. Även om Gardell (tvärtemot det intryck som hans bok ger) har stannat kvar i den kyrkas tro, i vilken har är uppväxt, så är det inte Svenska kyrkans lära i de samfundsskiljande delarna. Detta framgick ju bl.a. av Gardells funderingar kring nattvarden, som vi diskuterade på en annan blogg. Om det är samma Maja som skriver här.

 • TOR

  Gardell rör om i grytan ordentligt med sina böcker men jag tycker inte att detta är ett problem. Den kristna tron är väl i grunden personlig för varje människa och Gardell bekänner sig fortfarande som kristen, om än en egen variant av tro. Sen är det lätt att vrida och vända på allt, när Gardell håller föredrag i sin barndoms baptistkyrka så är väl detta i sig inget att förfasa sig över om man nu inte kallar det för att han predikar där och får det att låta som att han är en pastor, rentav församlingens herde och lärare. Föredrag låter helt annorlunda än predikan, eller hur. Om sen Gardells bok skulle användas i en studiegrupp så är väl lätt hänt att även vrida till detta så att det låter som att församlingen ska lära sig vem Jesus är av Gardell och låta honom bestämma vad och hur man ska tro. Församlingen är väl inga förståndsbefriade fårskallar. Men tänk om det är så att en bok som ger en ny och annorlunda bild av Jesus underlättar att själv mejsla ut och konkretisera vad och hur man tror. Kontraster underlättar väl hellre än försvårar att se den tro man bekänner sig till.

  Sen är väl detta med tro och dogmer inte så enkelt och självklart. Det finns många varianter, kyrkor och traditioner, är väl bra att några slår sig ihop och gör kyrkokartan lite enklare och mer överskådlig. Katolska kyrkan har väl fått en sorts upprättelse på senare tid bland protestanter men ses ändå av vissa som avfällig. Jehovas vittnen anses kanske av de flesta inte som kristna, men dock inte av alla. En ny gruppering har dykt upp som kallas Messianska föreningen med nya eller nygamla läror, kristna eller inte. Många andra finns som vill kalla sig kristna; mormoner, kristen vetenskap, antroposoferna, plymothbröder, med flera, etablerade eller sekter, jag känner säkert inte till alla. Gardell är säkert inte den mest avvikande av alla. Vad är rätt tro och vem ska avgöra det. Varför måste just Gardell anses som hädare. Tänk om människor kunde se allt med Guds ögon.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  För vem är det ett problem att Gardell ”rör om i grytan”? Inte för oss kristna i varje fall. Utom möjligen för Baptistkyrkan i Stockholm, där han är uppväxt. Frågan är ju om Gardell är en smart affärsman med hädelse som affärsidé, eller om han är ”offer” för felaktig själavård. För vem är Gardell ett problem? För dem, som tycker som han. De sinm skrier högst om att ”inte döma”, och framställer varje kritisk granskning av Gardells (och deras egen) teologi som ett fördömande.

  För dem är Gardell ett problem, eftersom Gardell är det tröskverk som skiljer agnarna från vetet så att alla kan se. Somliga tål inte att få ljuset på sig. De, som låtsas vara kristna, fastän de inte är det.

  Gardell må ha en gudstro, men är han kristen? Allright, visst kan han vara kristen, men den religion som tydligen är hans affärsidé är inte kristendom. All gudstro är inte kristendom. Men toleransen mot de icke-kristna religionerna har aldrig varit så stor. På katastrofplatser runt om i världen arbetar kristna hjälparbetare och muslimer sida vid sida. Och här hemma är nyhedningar,som åkallar asa-gudarna i de gamla offerlundarna bara ett pikant inslag i landskapsbilden, vilket inte väcker minsta förargelsle. Allt är frid och fröjd så länge de nya hednareligionerna inte framträder under falsk kristen flagg. Men om de avstår från det får de lita på de troende i sin egen religion för sin försörjning. Det är där skon klämmer.

 • TOR

  Förstår inte nedsablingen av Gardell och allt misstänkliggörande. Att han antingen är ett offer eller en smart affärsman och hädare. Det är inget fel att kritiskt granska läror och trosuppfattningar men man kan ju göra det med respekt och saklighet. Om nu Gardell bekänner sig som kristen och har en gudstro så har han väl det. Varför måste detta vara hans affärsidé bara för att han skriver en bok som får stor uppmärksamhet? Och är det fel om han tjänar en slant på sitt författarskap? Eller är det mer okej om han gör förlust på böcker om Gud men tjänar pengar på profana ämnen och som komiker? Jag uppfattar faktiskt Gardell som en ärlig och modig man som har en egen uppfattning och vågar ge en egen och annorlunda bild. Gardell är väl snarast ett problem för dem som inte tål att se en annan bild av Jesus än av västerländskt snitt som en ljus bildskön fotomodell. Och varför skulle någon låtsas vara kristen som inte är det? Vad är poängen med det? Så populär är väl ändå inte kristendom, kyrka och tro. Tvärtom skulle jag vilja säga så är det en krisbransch med trovärdighetsproblem och en rätt besvärande förvirring. Där är det skon klämmer och man är rädd för att Gardell ökar på förvirringen och förvärrar problemen och släpper ut fåren ur fållorna. Men visst anser jag att man får och bör kritiskt granska. Inget hindrar heller att man i sin församlingen står upp och säger att: Vi i vår församlingen anser inte att Gardells teologi är förenlig med kristen tro. Jag kallar inte det för att döma. Men jag har en känsla av att vissa kristna strömningar med viss motvillig beundran sneglar mot den muslimska taktiken att skaffa sig respekt genom högljudda rop om hädelse, hot och förbud.

  Men Gardell har ägnat mycket tid och arbete på att försöka reda ut och få klarhet medan kyrkans signum i allt för hög grad varit att mörklägga och sopa under mattan. Tala om förvirring. Och vilka är det som har försökt att reda ut trasslet med skandalen i Knutby och svara på frågan hur detta kunde hända? Ja inte är det väl i första hand kyrkan som gjort det.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Sign TOR tillverkar halmgubbar, som han sedan bränner på kättarbålet, på grund av vilda spekulationer om att sinnebilden för halmgubben inte tål att se några andra Jesusbilder än en västerländsk bildskön fotomodell. För att i nästa mening spekulera om österländska förebilder, nämligen ”den muslimska taktiken att skaffa sig respekt genom högljudda rop om hädelse, hot och förbud.” Har någon hotat? Eller är det den vanliga rekvisitan, när fördomarna mot muslimer ska luftas?

  Om Gardells personlighet vet jag ingenting. Jag känner inte mannen. Men om han inte själv är en smart affärsman, så är bokförläggaren det. Recensionerna är t.ex. väl tajmade. Detta är en för Tor kanske okänd uppgift som jag fått från recensent.

  Och vilka är det som har försökt att reda ut trasslet med skandalen i Knutby … ? – Har Gardell något att göra med Knutby???? Mig veterligt har företrädare för en relativt ny mesteriereligion, med säte i Schweiz försökt ”reda ut trasslet” i Knutby.

  Och varför skulle någon låtsas vara kristen som inte är det? – Ha TOR inte upptäck att religionsbranschen kan vara riktigt lönsam, och åtminstone i vårt land är de flesta religionskonsumenterna kristna.

  Vi i vår församlingen anser inte att Gardells teologi är förenlig med kristen tro. Jag kallar inte det för att döma. – Nehej, när TOR gör det är det inget dömande. När andra gör det är det dömande.

  TOR har just dömt över 700 präster i Svenska kyrkan, som har skrivit under ett upprop med samma tankar som Gardell framför i sin bok. Deras telogi är väl inte heller förenlig med kristen tro? Men de tjänar förstås ingenting på att vara präster i en kyrka, vars bekännelseskrifter de inte tror på?

 • TOR

  Jag resonerar fritt och spekulerar, har brister i kunskap, har inte all information, och är kanske naiv. Men försöker vara mild utan fula påhopp och personangrepp. I den mån jag kritiserar är det snarare något än någon och är överlag svepande som en mild fläkt över landskap och företeelser. Föredrar att vara positiv och uppmuntra istället för negativ och sur. Anser att det är ungefär vad man kan göra när ingen vet vem man är, av särskilda privata skäl har jag gjort det valet.

  Jag ogillar fördomar och brukar inte tala illa om muslimer. (Intervention och krig mot muslimska länder ogillar jag särskilt mycket). Men noterar att Profeten har väldigt ömma tår i många muslimers ögon. Inte alla, finns säkert många som föredrar frihet i tanke, yttrande och tryck. Tror verkligen inte att förbud mot kreativitet gagnar någon. Apropå att döma så nej anser inte att döma är samma sak som att vara klar över vad man anser är förenligt med kristen tro. Andra kan tro annorlunda och det får man finna sig i.

  Nej Gardell har inget med Knutby att göra. Att jag gjorde en koppling var ju nyckelorden utredning och klarhet. Gardell har ju forskat och kommit fram till en alternativ tolkning som han anser rimlig. Men verkar som om han enligt somliga borde låta bli, tystas ner och hånas. Inte heller Knutbytragedin bör tystas ner anser jag. Borde vara särskilt viktigt att förstå sammanhang och samband om hur det kunde hända. Lite konstigt verkar det om det bara är profan psykologisk expertis som har intresse, vilja och förutsättningar att förstå människor i religiösa, andliga, karismatiska miljöer.