Vad tycker Gud om kärnkraften?

Senaste månaden har jag ägnat en del energi åt att analysera den svenska energipolitiken, inom ramen för min konsultverksamhet. Regeringen har ju lagt fram energi- och klimatpropositioner, och kommit fram till en energiöverenskommelse. Oppositionspartierna har också försökt samla ihop sig kring en gemensam linje.

Detta innebär en storsatsning på att bygga ut vindkraften i Sverige. Och det kan bli möjligt att bygga nya kärnkraftverk i framtiden. Och vattenkraften ska inte byggas ut, annat än marginellt där den redan finns. Och skogens resurser använder vi rikligt, bl.a. i form av biobränslen. Sverige använder ju knappt fossila bränslen för att producera el- och värme, det är framförallt naturgas i syd- och västsverige, och lite kol finns kvar.

Kan man ha en kristen syn på energifrågorna? Och hur ska man då resonera? Energianvändningen som förstör naturen borde vara etiskt tveksamt ur kristen synvinkel, det handlar ju om Guds skapelse, och även miljöfarligt avfall. Och hur ska man se på naturingreppen med vattenkraften? Och hur påverkas naturen och Guds skapelse av att vi bygger tusentals vindkraftverk i värdefulla naturområden? Och i den snabba ekonomiska tillväxt som pågår i vissa fattiga länder, som t.ex. Kina och Indien, medför lyftet från fattigdomen att man bygger massor av nya kolkraftverk som förstör miljön.

Vad tycker Gud om kärnkraft? Vad tycker Gud om vattenkraft? Och kan han ha någon synpunkt på vindkraftsexpansionen. Som evangelikal kristen söker jag mig hela tiden till Bibeln för vägledning i ett ställningstaganden. Men det är inte så lätt i detta fall. Man byggde varken kärnkraftverk, vindkraftverk eller vattenkraft på Jesu tid.

Vad tycker bloggläsaren?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Maja

  Gud (Jesus) tycker att man inte ska spara och inte bekymra sig för morgondagen. Det kan tolkas som fritt fram att slösa el och inte bry sig om klimathot & ändliga bränslekällor. Men Paulus menar att det största budet är att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det kan tolkas som att om vi inte själva vill växa upp i ett Tjernobyl så ska vi heller inte utsätta andra för risken att göra det. Med tanke på att Jesus inte explicit talade om kärnkraft och råolja så är jag med Paulus här. Lagen sammanfattas i det dubbla kärleksbudet. Spara på elen och sluta köra bil (och inte bara en dag om året för att mjölkpaketet säger så)!

 • Jonny

  Människan har alltid nyttjat naturen för sin egen nytta. Man har eldat (förmodligen ganska stora utsläpp när alla eldade), bränt svedjeskogar etc etc. Det finns inget enbart rent förr och ett enbart smutsigt nu. I städerna var miljöförstöringen förmodligen mycket värre på exempelvis 1300-talet jämfört med idag om vi inte bara ser till avgaser. Vissa sotiga 1800-talsstäder i England var förmodligen rent livsfarliga att vistas i. Problemet är att vi i vår tid har gjort allt i större skala – hela industrisamhället och den på sikt följande livsstilen slår hårdare. Bibelns beskrivningar av tusenårsriket tycker jag tyder på en återgång till ett jordbrukssamhälle när Jesus får styra. Det är nog det i grunden mest naturliga. Att nyttja vind och sol verkar också hyfsat bra om inte vindkraftverken skadar förstås.

 • http://pendlatillnorrkoping.blogg.se Roberth

  Vattenkraft har man väl nyttjat på jesu tid? Tänker på kvarnar m.m…

 • Anders

  Tror inte han (Herren) kanske har så mycket synpunkter på energiform… Det tenderar att bli lite galet de gånger kristendom ska paketeras politiskt, oavsett ideologi. Vad-frågan framgår tydligt i evangelierna (ex. motarbeta sjukdom och fattigdom (kan här säkert läsa in (miljöförstöring)) men hur-frågan tycker jag biblen är tyst om (klokt nog!).

 • http://www.stnkavtvivel.blogspot.com Leif Ekstedt

  Herren har överseende med oss människor. Det hjälper inte att tävla om vem som är mest troende. Han låter oss tänka fritt och svara för våra handlingar. Men det bästa av allt är att han sänder en hjälpare när vi har behov av det.

 • Olof

  Vind, Gud älskar vinden. Stormvinden och vinden (Anden) i Genesis, i samtalet med Nikodemus. Vind är kraft och vi behöver mer vind i kyrkan i Sverige. För att koppla till det du skrev Stefan så ligger det väl i vårt uppdrag som förvaltare av denna jord att ha så miljövänliga alternativ som möjligt vad beträffar energipolitik.

 • Ylva

  Gud har givit oss ett förnuft. Det blir väldigt tokigt när man försöker tolka olika bibelord för att hitta svar på moderna företeelser som inte existerade i biblisk tid. I ljuset av den allmänna uppenbarelsen (att vi är satta att bruka och bevara jorden och därför har ett ansvar för skapelsen) bör vi rationellt använda oss av de lösningar som expertis kommer fram till är mest miljövänligt och förlita oss på att Gud då leder oss rätt.

 • JB

  Man kan ju lägga flera aspekter på denna fråga. Jag tror helt klart att om Jesus hade gått och agiterat bland oss idag hade miljöförstöringen varit ett ämne han hade tagit upp. Vad hade han tyckt? Kan man ha en kristen miljöpolitik? När vi kristna inte ens kan ha en kyrka, hur ska vi då kunna enas kring vad en kristen miljö/energipolitik!

  Sedan kan ju jag som kristen tolka bibeln och ha sina åsikter om vad som borde göra som kristna. Man kan ju ställa sig frågor om vad konsekvensen blir av ens handlande blir. Ska vi ha kärnkraft, om ja, vilket personligt ansvar har jag om en kärnkraftsolycka händer? Om vi inte har kärnkraft, vilket ansvar har jag för att kolförbränningen ökar osv. Något riktigt allvarligt dåligt med vindkraft har jag nog svårt att se, lite oljud, möjligen kan det ju störa djurlivet. Vattenkraftens miljöförstöring skedda när man byggde ut och skapade dammar, förstörde reproduktionen för fiskar osv.

  Det finns en ganska intressant politisk aspekt, i och med traditionellt är frikyrkan borglig i sina värderingar, medan större delen av miljörörelsen har varit vänster, och frikyrkan har inte direkt ståt på barrikaderna för miljön, sedan finns det undantag, det vet jag mycket väl.

  Så Stefan, du får ta dig en funderare, om det är OK att hjälpa de stora energidrakarna med att putsa på sin yta, medan de jobbar för fullt med att bygga ut kolkraft i tyskland, vill bygga ut kärnkraft i sverigre osv, medan om man bara har Guds skapelse för ögonen så kanske en mindre konsumtion av energi är lösningen :-)

 • wildwest

  En mycket intressant frågeställning som jag nog aldrig sett förut. Vore kul att veta vad Stefan kommer fram till. Bara jag slipper se massa knas som att vi ska sluta köra bil, lägga ned industrierna och flytta in i jordhålor. Jag hade en våldsam insändare för nåt år sen i Dagen om detta som jag fick lika mycket på skallen för som klappar på axeln.

  Som ett inlägg i debatten tycker jag iaf att det motsvarar Jesu lära att inte bygga några nya energianläggningar som inte kan stå på egna ben ekonomiskt inom rimlig tid. Att lita till statliga subventioner är alltid fel väg. Jesus talar om byggmästarna som estimerar sina kostnader innan han bygger sitt hus. Får han inte ihop kalkylen bygger en vis byggmästare heller inget. Vindkraften känns som ett bräckligt husbygge. Det är ett spel för gallerierna, för hur många vindkraftverk krävs för att ersätta Sveriges energi bara till kanske 50%? Och skulle nån ens bygga ett vindkraftverk utan subventioner?

 • http://www.reclaim.nu/wordpress Mattias Berggren

  Kärnkraft som den är utformad idag är en omöjlighet på längre sikt då uran är en begränsad resurs. Dessutom är det ett fruktansvärt hyckleri av Sverige att importera uran som vi har gott om, pga miljöförstörningen vid brytning. Det slöseri som vi avsätter på överkonsumtion är inget annat än frosseri. Evig tillväxt på en begränsad planet är omöjligt. Paulus säger att vi ska vara nöjda med mat och kläder. Jesus går ännu längre…

  Jag har skrivit längre artiklar om frågorna se:
  Överkonsumtion är ett stort miljöhot
  http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155866

  Kräv svar från kärnkraftsförespråkare efter tillbudet i Forsmark
  http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=121416

 • http://www.reclaim.nu/wordpress Mattias Berggren

  wildwest
  Det är en fysisk omöjlghet för alla jordens invånare att äga en bil, det finns inte tillräckligt med resurser att tillverka så många bilar. Det skulle också försvinna alltför mycket jordbruksmark för att bygga vägar, parkeringsplatser etc för att rymma alla dessa bilar. Vad ger oss då i den rika delen av världen rätt att använda detta energi- och utrymmeskrävande fordon?

  Kärnkraften är oherört subventionerad när de inte behöver stå för sina egna försärkingskostnader vid en ev olycka, kostnader som miljöförstring vid urangruvor samt slutförvar får kommande generationer stå för.

 • Rosig

  Är det inte så enkelt som att Jesus predikade måttlighet snarare än ständigt ökande konsumtion för de redan mätta? Och det är på grund av den ständigt ökande och alltmer giriga konsumtionen vi omsätter alltmer energi.

 • Christian

  Gissa det du…

 • wildwest

  Mattias. Ja, då är vi där igen! Då föreslår jag Dej att presentera det modena samhället Sverige där alla transporter av människor och gods, inkl ambulanser, post, livsmedelstransporter, timmerbilar och för all del även nöjeskörning förbjuds (turismindustrin är inte en marginalföreteelse nuförtiden)! Är detta möjligt inom en överskådlig tid utan en totalitär stat som brutalt reglerar folks vardagsliv? Nej. Kommer en sån stat överleva ens tre månader finansiellt? Helt uteslutet. Miljöalarmisters lobbyism kommer ändå generera den beramade totalitära världsstaten, syftet är ju gott och människor kommer känna sej moraliskt tvingade att rösta fram den. Ansatser syns redan. Jag tänker inte medverka till den.

 • http://www.reclaim.nu/wordpress Mattias Berggren

  De transporter du beskriver är de nödvändiga, men 90% av våra transporter idag är inte nödvändiga utan kan rationaliseras bort, ersättas med kollektivtrafik etc.

  Jag undrar fortfarande hur det är moraliskt försvarbart för oss att leva på en nivå som det är fysiskt omöjligt för alla att leva på då det krävs 4 jordklot.

 • Jonny

  Man kan väl säga att alla kulturer efter syndafallet är präglade av synden. Därför känns det mer naturligt med en bredare civilisationskritik, än att slå ned på enskilda uttryck som kärnkraft, bilar och industriskorsstenar. Avancerad teknik i syndfulla människors händer kan sluta var som helst. I ett jordbrukarsamhälle ställer det på sin höjd till skada på lokal och regional nivå, men i ett industrisamhälle globalt.

 • http://www.reclaim.nu/wordpress Mattias Berggren

  Jonny: Jag håller helt med och det är det jag menar när jag ifrågasätter hela det tillväxttänkande som vår västerländska cilivisation bygger på. Jag menar att evig ekonomisk tillväxt är vårt moderna Babels torn. Jag kan rekommendera att läsa ekonomen Herman Dalys syn på ekonomi, han är en av företräderna inom det som kallas ekologisk ekonomi och han utgår i sin kritik delvis ifrån ett kristet persektiv. I dokumentären Planeten som gick för ett par år sedan finns bra intervjuer med honom.

  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=56205&a=652976

  Se även följande artikel för en bra introduktion till Herman Dalys kritik av den ekonomiska tillväxten.
  http://www.thesocialcontract.com/artman2/publish/tsc1303/article_1138.shtml

 • wildwest

  Mattias: Du får gärna redovisa vilka 90% av våra dagliga transporter som inte är nödvändiga. Förutom att turistindustrin med alla nöjesparker, matställen, hotell skulle gå i kvav. Är det nödvändigt att skjutsa barnen till dagis? Är det nödvändigt att ta sej till jobbet om man inte bor där kollektivtrafik råkar finnas? Är det nödvändigt att hälsa på sina föräldrar? Är det nödvändigt att åka till kyrkan, den finns ju på nätet? Jag kommer inte längre ihåg siffrorna, men det s k ”nöjeskörandet” är oerhört litet i förhållande till de nödvändiga transporterna. Och hur definierar man nöjeskörande?

  Ska man vara elak kan man fråga sej hur det är moraliskt försvarbart för uländernas befolkning att skaffa sej massor med barn som dom knappt kan försörja. (Se brittiske miljöministerns uttalande nyligen om att världsmedborgare borde förbjudas att ha fler än ett barn!)

  Och stämmer det där med fyra jordklot egentligen? Vem har räknat ut det? Vem står bakom dessa organisationer som räknar på sånt?

 • http://www.reclaim.nu/wordpress Mattias Berggren

  wildwest: Det du räknar upp är väl knappast transporter som behvös för vår överlevnad, men jag anser att vi har byggt upp samhället utifrån ett systemfel, en övertro på evig ekonomisk tillväxt pga låga energipriser. Detta har lett till att vi byggt ett samhälle som slösar med ändliga resurser, vi har haft mänskliga samhällen i tusentals år men bara oljesamhället i 100 år och det kommer inte vara särskilt länge till.

  Det är väl först när u-ländernas befolkning vill börja leva på samma sätt som vi som det blir problem, se bara på vad som händer när en liten andel av Kinas befolkining ökar sin levnadsstandard med bilar och köttkonsumtion så får det ett oerhört genomslag. Men de har väl samma rätt som vi att göra det? Om både Jesus och Paulus förespråkar en enkel, dock inte asketisk, livsstil ska väl vi som kristna leva efter det? Och här tror jag vi har pudelns kärna, det är främst ett andligt problem, vi följer inte Gud i västvärlden vi följer mammon och materalismens avgudar ivrigt påhejade av media och indivualism!

  Ja, det där med fyra jordklot stämmer, det är ganska enkel matematik att gå igenom hur mycket yta det går åt för att producera det man konsumerar under ett år och multiplicera denna siffra med jordens befolkning för att se hur många jordklot det går åt. Modellen används på de flesta svenska universitet och av många kommuner. Googla på ekologiskt fotavtryck så får du se.

 • Susanna

  Vi människor skulle råda över jorden och föröka oss. I det ligger att förvalta den så att kommande generationer kan leva av det goda som jorden bringar. Vid användning av kärnkraft går människan in och klyver protonkärnor med förödande konsekvenser. Avfallet har en halveringstid som är så lång att vi inte ens kan överblicka den, och märk väl att den då bara är halverad. Att till kommande generationer lämna detta avfall är direkt oansvarigt och ett typexempel på dåligt förvaltande. Själv så tycker jag att Bibeln har en mycket tydlig förvaltartanke, både i GT och i NT. En annan tanke som slår mig är att Gud har i sin skapelse en ordning. Han har skapat vår jord och runt den ett ozonskikt som faktiskt håller mycket av den farliga strålning från rymden borta, och vad gör vi människor? Jo, vi fixar strålning själva och inbillar oss att vi kan förvara den säkert. I hur många år? Tiotusentals? Miljontals? Och avfallet minskar ju inte. Man bör vara medveten om att det var en mycket liten mängd uran i bomben över Hiroshima om man jämför med våra ”tickande bomber” till kärnkraftverk. En annan aspekt i att vi är inne och stör i Guds skapelseordning är att vi genom att klyva kärnan gör våld på de beståndsdelar som han ordnat in materian i. I vår värld kan vi se en mängd kretslopp, ta regnet som inte faller tillbaka utan att ha vattnat jorden eller människan som är gjord av stoft. ”Av jord är du kommen och jord skall du åter varda” (ungefär). Eller ett annat exempel är matrester – kompost – jord. Atomerna kan i dessa kretslopp växelverka med varandra, åter och åter igen. Men vid kärnklyvning förstör vi denna skapelseordning. ”Delarna” hittar inte tillbaka till varandra. Ytterligare ett argument för att avstå från kärnkraft, förutom det jag tidigare tagit upp är ”förnuftargumentet”. Gud skapade oss människor med ett förstånd, och ser man inte det totalt oförståndiga i att ge sig i kast med att försöka förvara det livsfarliga avfallet i så lång tid att ingen människa kan överblicka den (tiden), så kanske man ändå kan inse att vissa samhällen verkligen inte ens klarar av den ”skenbara” säkerheten. Jag tror ni har förstått att jag inte förespråkar kärnkraft! Nej, låt oss sträva efter att tillsammans värna om att vi inte går mot naturlagarna som faktiskt vi människor inte har hittat på. Det gjorde vår store Gud. Vi kan väl välsigna kommande generationer med en jord som bär god frukt, som inte är förstörd av miljögifter och dylikt! Gud välsigne dig Stefan och alla läsare av Bloggen!

 • http://nope Dan

  Ja vad tycker Gud? I skapelseordningen finns tanken att vi ska råda och utnyttja dom resurser naturen ger till välsignelse för alla men som vanligt så kommer den onda naturen och egoismen in och förstör allting. Sen är det väl ganska intressant att se hur industrialiseringen förändrat människans syn på sig själv och hur kristendomen med sina många naturskildringar i viss mån förlorat sin betydelse eftersom man kanske inte har samma kontakt med naturen. I stället så har ett mekaniskt sätt att läsa och tyda skriften kommit och det har inte bara varit av godo om man så säger.

 • Kent

  Ja, det är verkligen en svår nöt som engagerar många. Intresset för naturvetenskap och längtan att utforska och förstå hur naturen fungerar, liksom viljan att förbättra våra levandsvilkor tror jag ligger nedärvt i våra Gudagivna gener. Att värna om skapelsen är lika uppenbart ett Gudagivet uppdrag.

  Den centrala frågan är beroendet av Gud och kärleken till Honom och våra medmänniskor. Gud har också lovat att han vill leda oss och sagt att vi skall be om Andes ledning. Jag tror att det är dags för oss,Guds folk, att hänge oss åt att söka Hans hjärta och med frimodighet be om vishet. Be om profetisk klarsyn, först och främst för min egna uppgifter och engagemang men också för de stora samhållsfrågorna. Israel skulle vara ett vittnesbörd om vad det betyder att vara beroende av Gud och hans välsigand egendomsfolk. En vägledare för folken. I rådande världskris är Guds folk kallade att med profetisk smörjelse och kraft vara just det. Gud kan använda vem han vill, men han utrustar och förbereder människor för sina uppdrag. Således var beredd Stefan – Herren vill vägleda dig och kanske visa på större ting.

  Apropå Jesus som miljöagitator. Säkert fanns det allvarliga miljöproblem också på Jesu tid. Jesus fokuserade på hjärtats renhet det dubbla kärlsksbudet, vilket innebar stort fokus på barmhärtighet och omsorg om fattiga, sjuka och nödställda. Därmed är vi inne på den oändliga frågan om vår livsstil, och då är det dags att sätta punkt.

 • TOR

  Jag tror inte Gud har några som helst synpunkter på konkreta frågor. Istället blir det säkert kryptiska svar om att världens problem är synd och ondska. Och orsaken till krig, fattigdom och miljöförstöring. Vad vi kan göra är det bästa möjliga i denna ofullkomliga värld. Det mest förnuftiga är inte det mest fundamentalistiska. Kärnkraft kan inte uteslutas men bör undvikas om bättre alternativ finns. Ekologisk mat och odling är kanske, men inte så självklart säkert, det mest hälsosamma och miljövänliga, men är kanske inte lösningen på världens försörjning. Ingenting i denna värld är svart/vitt.