Lite personligt – lite hemlisar

I början av åttiotalet flyttade jag och min hustru från Järfälla och Järfälla Pingstförsamling till en stökig och totalt ”okristen” Stockholmförort, Brandbergen – Vendelsömalm, hette området. Det var Gud som kallade oss dit med uppdraget att grunda en ny församling, och vi fick med oss en liten grupp vänner från Järfälla som var med i grundarteamet. De flesta var småbarnsfamiljer så man måste inte bli passiviserad i församlingens utkanter bara för att man har bebisar. Vi arbetade med evangelisation och församlingsgrundande och i början av 1985 bildade vi officiellt en församling som fick namnet Brandbergens frikyrkoförsamling, vi hade då cirka 30 medlemmar. Jag var samtidigt akademiker och sysslade med att doktorera i Statskunskap, och började arbeta som konsult inom näringslivet efter min doktorsexamen. Men jag valdes som den nya och lilla församlingens pastor. Vi gick sedan vidare steg för steg, byggde upp församlingen, människor kom till tro, kristna flyttade till oss för att hjälpa till, jag fortsatte vara pastor, och samtidigt försörjde jag mig som konsult inom näringslivet. Under första av halvan av nittiotalet expanderade församlingen också geografiskt, och vårt högkvarter flyttades till gamla Baptistkyrkan Ebeneser på Södermalm. Vi döpte om församlingen till Ichtys, efter några år kom vi på att det var ett ganska konstigt namn för folk som inte var kristna, och då ändrade vi namnet till Söderhöjdskyrkan. Jag fortsatte vara pastor, hade det som huvudsyssla, men extraknäckte som konsult inom näringslivet, för att begränsa löneuttaget från församlingen. I början av 2000-talet började jag känna att jag har gjort det jag kunde som pastor för församlingen, och började arbeta med att rekrytera en efterträdare, det blev Kjell Söderblom. Församlingen hade då vuxit litegrann varje år, och 2002 hade vi blivit 320 medlemmar. Drygt 100 av dessa avknoppades sedan år 2004 till en självständig latinamerikansk dotterförsamling. Vi fick inte plats i kyrkan med all verksamhet och alla människor. I samband med att hålla på att fasa ut som församlingsföreståndare och ”senior pastor” för Söderhöjdskyrkan 2002 fick jag en förfrågan att bli ordförande för Evangeliska Frikyrkans styrelse. Min kallelse från Gud vid denna tidpunkt var att mer börja engagera mig på ett övergripande plan i svensk kristenhet och rollen som EFK-ordförande skulle passa väldigt bra. Jag valdes i denna uppgift i maj 2002 vid EFK:s kongress. Jag är vald i det uppdraget till maj 2010. EFK-uppdraget är på ett mer övergripande plan, det är ju Anders Blåberg som missionsdirektor och biträdande missionsdirektorerna Bernth-Åke Ottosson och Gudrun Boström som leder EFK:s löpande operativa verksamhet. Utifrån rollen som EFK-ordförande har jag dock blivit djupt involverad i svensk kristenhet, jag är en mycket aktiv skribent utifrån den rollen och har ett antal olika uppdrag och engagemang som berör svensk kristenhet i allmänhet, bland annat ordförandeskapet för Claphaminstitutet och styrelseengamang i Evangeliska Alliansen. Jag är ständigt ute och predikar i EFK-församlingar, och är engagerad i att utveckla vårt arbete i Stor-Stockholm. Senaste året har Ungdomskyrkan Konnekt blivit en av mina hjärtefrågor. Jag är fortsatt kvar i församlingsledningen i Söderhöjdskyrkan.

Några månader tillbaka fick jag en förfrågan från en församling att bli dess ”senior pastor”, församlingsföreståndare, eller vad man nu kallar det för. Jag har absolut inget intresse av att bli en förvaltande pastor, som bara tar hand om en befintlig församling. Det intressanta med detta är att det handlar om en församling med en tydlig pionjär vision, och som vill satsa på expansion och församlingsgrundande. Det vi diskuterar är ett upplägg där jag kan fortsätta som EFK-ordförande och i varje fall en del av mina övergripande uppdrag i kristenheten, och engagemanget för Konnekt, och gå in i detta nya uppdrag.

Jag tror att de svenska församlingarna står inför stora förändringar, och vi måste hitta helt nya vägar för att arbeta inför framtiden, och ännu mer bygga församlingar som grundar nya församlingar, vi behöver hitta nya vägar för att nå ut med budskapet om Jesus. Jag tror på den svenska frikyrkans framtid, men jag tror också att den behöver förändras en hel del för att kunna ha en framtid. Men dessa förändringar är möjliga. Min dröm och vision är, om vi når fram till ett beslut i denna fråga, är att skapa ett center för pionjärarbete, församlingsgrundande, och en experimentverkstad för att hitta nya vägar för att nå ut med budskapet om Jesus till vanligt folk. Och ge fullt utrymme för olika sorts ”emerging church” att blomma ut, utifrån denna församling.

Vilken församling handlar det om, det säger jag inte just nu. Alla medlemmarna i den berörda församlingen blir informerade om detta först idag. Det är endast rekryteringsgruppen och ledningen som jag hittills har diskuterat detta med. Det blir intressant att se hur snabbt det läcker ut. Jag fortsatt ber till Gud om ledning i denna fråga, men det känns klart intressant. Jag känner mig ganska sugen på att gå in i ett mer handfast lokalt ledarskap igen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Bo

  C G Hjelm skriver i sin bok ”Pröven andarna” från 1952:

  ”Den gåvan (att skilja mellan andar, min kommentar) förstår vi bättre om vi påpekar att ordet andar här (1Joh 4:1) vore bättre översatt med ordet ingivelser Tro inte utan vidare på alla dina ingivelser och förnimmelser. Pröva huruvida de är av Gud. Gåvan att pröva andar betyder således inte i första hand att bedöma andras andar utan sina egna”

  Det här är kloka ord och jag tror att kristenheten skulle tjäna mycket på att börja att tillämpa detta.

  Hälsningar

  Bo Westin

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Olof:
  Självklart håller inte människor som utgår ifrån den kristna kyrkan- men som inte längre tillhör den- människor som som tillhör den kristna kyrkan.

 • Christer Roshamn

  Micahel!

  Jag mår illa av det du skriver. Du slår vilt och dömer så många. Hur är det med kärleken till din nästa? Vi ska ju hålla Jesu bud (Matt 28:19), och du säger dig hålla hans bud högt, men på det sätt du skriver och dömer andra så rimmar det illa.

  Christer

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Mattias:

  Det vill komma ett längre inlägg av mig på min blogg om en veckas tid, var jag bemöter dessa icke-kristna läror.
  Sök upp fakta innan du uttalar dig, istället för att följa dina egna känslor.

  Stefan:
  Min fråga gällde den helgelse lära som ”Kristi brud” blev matat med under ditt ansvar, den helgelse lära vi kan se så starkt i dokumentären ”vägen hem”.
  Vill du även ha spridning av andra former av gnostiska läror på ditt samvete?- Blev inte konsenkvenserna i Knutby illa nog?

  Sen kan du avsäga dig din post hos Chapman, och SEA- eftersom EC strider emot allt va dessa står för.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Christer:
  Läs gärna hela kapitlet innan du använder det emot mig.
  Jag varnar häller starkt när människor är på väg rakt till helvete- utan kärlek, en att sitta tyst utan.

  Missionsbefallningen där sa du det! Menar du människor som anser Jesus var bög, människor som anser att Jesus inte är uppstånden, människor som inte tror på jungfrufödseln människor som påstår att de icke-omvända är frälsta, människor som använder sig av nyandlighet, gnostisism, och buddistisk filosofi, människor som står emot all form av kristen tro, för att nämna några saker som EC står för- följer missions befallningen?
  Matt 18:
  6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. 7 Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  sitta tyst med kärlek…skulle det va

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders
 • Christer Roshamn

  Du tillskriver mig en massa saker som jag inte påstått, men Gud kommer också döma utifrån hur mycket kärlek det finns i våra liv, eller hur? Varför inte läsa 1 Kor 13? På tal om EC. Har jag ens nämnt det? Men har du suttit och samtalat med Brian, Rob eller Erwin? Erwin kommer förresten till Filadelfia i Stockholm 6/5, varför inte gå och lyssna på honom? Hans bok ”En barbarisk väg” är helt superb! Den gör mig ivrig att vittna om Jesus! på tal om detta om dömandet, det är ju tur att det är HAN och ingen annan som ska göra det.

  Christer

  Christer

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Christer:

  Jag har precis blivit far. Om min son en dag kommer hem och säger han har blivit satanist- så kommer jag att fråga honom samma frågor som jag gör här, eftersom jag har kärlek för min son- och det sista jag önskar honom är att han ska hamna i helvete, då hamnar häller jag.

  Fråga dig istället: Vågar du dö för den Jesus som blir presenterad av människor som Brian, Erwin och Rob? Va kan denna Jesus göra i ditt liv, förutom- få dig att uppleva att du är en fin människa?

  Min Jesus dör jag gärna för, och har redan sätt döden i vit ögat tacket vara Honom, till trotts för att han hatar allt som gör mig människa.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  PS: Christer- kring att inte döma, det handlar inte om att döma. Endast Gud ser vilken som är frälst eller inte frälst, endast Gud kan se in i våran hjärtan.
  Men det handlar om det som är falskt, det som drar de människor som var utvald till en evighet tillsammans med Jesus Kristus blir förförd och hamnar på en väg som går rakt till helvete. Att varna för falskhet, irrlära, falska evangelium, falska Jesuser, och tala om vilken konsekvens detta har- har ingen ting med att döma att göra, det vill du se själv om du läser hela Matt 7.

  Ni alla ihopa är säkert finare Svensson’s än va jag själv är, ni har säkerligen en högre moral och etik än va jag har, en del av er är säkerligen mer helgad än va jag er. Men det spelar ingen roll, om ni som har vandrat länge med Herren, och fått mycket god undervisning- väljer att göra det samma som staden Kafarnaum. När man hör god sund undervisning- så för man också Guds ljus uppenbarat, och utifrån det har man också ett ansvar- precis som staden Kafarnaum.

  Inte för sent enda, men om ni inte vänder om ifrån EC, kommer det att bli precis som Paulus varnar om:
  “Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten.” (2 Tess 2:9-12)

 • Christer Roshamn

  Det är väl inte någons Jesus man följer? Eller följer du dina predikanters Jesus som du så ofta hänvisar till? Michael, vi avslutar vårt samtal på bloggen, det blir inget fruktbart.

  Mvh

  Christer

 • Calle

  Michael: Du får en sista chans – vem är det som påstår att Jesus var bög, inte uppstånden och allt det där andra som du tillskrev Emerging Church i ett inlägg? Sånt kan du inte bara slänga ur dig hur som helst.

 • Christer Bergh

  Ja det är bara att gratulera den församling som det nu gäller. Det är roligt att se och höra om ditt brinnande engagemang Stefan. Keep on moving.

  Christer