Aborter av flickor

Igår kväll och i dag på morgonen har jag skrivit ihop en artikel om ”flickaborterna”, och jag har nu presenterat artikeln för en av våra rikstidningar, vi får se om de är intresserade. Frågan har debatterats intensivt senast 14 dagarna, det har ju visat sig att norska kvinnor kommer till Sverige för att göra abort på grund av att fostret har fel kön. Och fel kön tycks alltid vara en flicka. Anledningen är att Sverige har fri abort till den 18:e graviditetsveckan, Norge och de flesta andra EU-länder har fri abort till den 12:e veckan. Det är först efter vecka 15 man enkelt kan fastställa fostrets kön, det går att göra det tidigare men är mer komplicerat.

Abort på grund av kön är vanligt i Kina och Indien. Och Kinas myndigheter har förbjudit könsaborterna. Så vitt jag vet är alla gynekologiska föreningar i världen emot detta, och det är ju gynekologerna som utför aborterna, så de är ju inga abortmotståndare.

Abort på grund av kön klassas som våld mot kvinnor, en del av det patriarkaliska förtrycket.

Frågan ställer hela abortproblematiken på sin spets. Abort på grund av kön är fel, i ett civiliserat samhälle kan vi inte värdera könen olika. Men abort på grund av sjukdom är okey i Sverige, friska är mer värda än sjuka, är det så man ska tolka det hela?

Men fri abort handlar ju ytterst om att de oönskade ska aborteras och de önskade ska få leva. Människorna sorteras in i önskade och oönskade, och de värderingarna fortsätter finnas med i samhället under livsresan, är du önskad eller oönskad. Men vi tycks ha en ofantlig rädsla att diskutera etiken kring dessa frågor. Och om man som kristen säger något, då är man direkt kristen höger. Moder Teresa var alltså kristen höger. Hon är väl världens största abortbekämpare.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonny Nilsson

  Helt riktigt och logiskt resonemang. Varför är så få logiska och konsekventa i debatten?

 • Roger Gustavsson

  Jag förmodar att du följer Newsmills debatt i frågan. Där argumenterar såväl Torbjörn Tännsjö som statsvetaren Nadia Butt för flickaborter.

  Det är väldigt bra att du orkar debattera vidare Stefan, och jag tror faktiskt att ett fortsatt arbete med detta kan få många att inse skillnaderna mellan argument utifrån en kristen grundsyn och från ett specifikt kristet högerperspektiv. Det senare är ju ytterst ovanligt på svensk mark.

  Så ett tänkvärt citat som tillskrivs Martin Luther. Säger en hel del om att vara rakryggad vilket jag är glad att några törs vara, med den risk det finns att bli missförstådd eller stämplad som ”kristen höger” eller värre.

  “If I profess with the loudest voice, and clearest exposition every portion of the truth of God, except precisely that little point which the world and the devil are at that moment attacking I am not confessing Christ, however boldly I may be confessing Christ. For where the battle rages, there the loyalty of the soldier is proved, and to be steady on all the battlefield besides is mere an flight and disgrace if he flinches on that point.”

 • Olof

  Stefan: Viktigt och känsligt ämne. Dock något som alla kristna traditioner är överrens om, det vill säga att det handlar om människovärdet, människans utsatthet och sårbarhet, och som kyrkan måste våga tala om. Modigt av dig, tycker jag.

 • Christer Roshamn

  Bra Stefan! Tack att du tar dig an denna viktiga fråga.

  Christer

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Det är ju inte bara fråga om uppdelning i önskade och oönskade, utan också fråga om vem som gör denna uppdelning. Om det enbart är kvinnan själv som bestämmer, behöver ju barnet i sig inte vara oönskad, utan det kan vara tidpunkten för födseln som är oönskad, t ex att hon är arbetslös och inte kan försörja ett barn. Och sedan har vi ”bekvämlighetsfallen”, att ett barn skulle hindra studier eller karriär. Vem är det som inte önskar att barnet ska födas i dessa situationer. Vem får försörja barnet, om varken modern eller fadern kan det? Det får samhället göra, och i så fall är barnet oönskat av samhället. Och vem företräder Kristdemokraterna i riksdag, regering, kommunstyrelse och socialnämnd? Samhället! Men DET skrev du inte! Trots att kds agerande ar moraliskt mycket mer avskyvart an en kvinnas, som gor abort i en ekonomiskt pressad situation. For vem har forsatt henne i denna situation_ Sag inte att det ar hon sjalv! Regeringen har alltid det yttersta ansvaret, och de politiska maktmedlen och finansiella resurserna att hjalpa aven manniskor som har stallt till det for sig. Och det ar ju inte det vantade barnet som har stallt till det. Men du lar ju verka som nagot slags lobbyist for kd inte ska trilla ur riksdagen. Vore det inte battre att lata kd/arna ta sitt straff och starka det kristna inflytande i de andra riksdagspartierna i stallet/

 • Glad mamma

  Tja….
  5 män kommenterade….
  En nunna nämndes…..

  Lätt vara abortmotståndare om man aldrig behöver stå inför faktum att man är gravid, den eventuelle pappan har flugit sin kos och andra livets prövningar som kan drabba en gravid.

  Jag har gjort en abort och jag har aldrig ångrat detta. Jag har heller aldrig legat vaken för det. Det fanns inget annat val. Jag är glad att jag bor i ett land där jag själv får bestämma om jag ska bli mor. Jag är glad att leva i en tid då jag fick göra min abort på ett säkert sätt, inte utlämnad till charlataner som tjänade pengar på andra människors olycka.

  Man ska komma ihåg att många kvinnor dött då de försökt fördriva foster, med eller utan hjälp av andra. De tiderna skall vi inte återvända till.

  Jag är alls inte blind för de etiska dilemman som abortlagstiftningen leder till menjag ska kämpa med näbbar och klor för att aborträtten ska bli kvar.