Befria Svenska Kyrkan från politikerna

Idag skriver kyrkopolitikerna Olle Burell och Karin Perers på SVD Brännpunkt och kritiserar de nio biskopar som vill att kyrkan ska fråntas vigselrätten. De menar att det egentliga skälet är att stoppa de könsneutrala äktenskapen, som man tror att kyrkomötet kommer att godkänna till hösten. Burell är socialdemokraternas gruppledare i kyrkomötet och Perers är centerpartiets. Dessutom tycker de att biskoparna ska hålla tyst.

Jag är en stor motståndare till både statskyrka och folkkyrka, men tycker att Svenska Kyrkan är en för viktig angelägenhet för alla kristna i Sverige, för att vi inte ska bry oss om vad som händer där. Inlägget visar bara vilket perverst system det innebär att politiker fortfarande ska styra över Svenska Kyrkan. Det är en relik från gamla statskyrkotiden, och så vitt jag vet är det i internationell jämförelse en unik åtgärd.

Jag har under hela mitt liv haft med Svenska Kyrkan att göra och har vid vissa tillfällen predikat där. Och har vid många tillfällen haft utmärkt samarbete med många präster. Jag minns särskilt ett tillfälle då jag kallades in som medlare då den djupt troende och karismatiske kyrkorherden hade råkat i luven på sitt kyrkoråd. Och jag skulle medla mellan den troende kyrkoherden och den socialdemokratiske och moderate politikern. De berörda politikerna skröt om sin ateism och hade ingen förståelse för fem öre för kyrkans andliga uppdrag. Jag led med den berörda kyrkoherden som tvingades samarbeta med ett totalt ogudaktigt kyrkoråd.

Jag tänkte på denna händelse när jag läste Svenska Dagbladet idag. Man undrar om Burell och Perers har någon aning om vad det innebär att Kristus är kyrkans Herre och att Guds ord är hennes rättesnöre.

Systemet med kyrkopolitiker medför också att det lätt blir så att det blir politiskt följsamma präster som når de högsta positionerna i Svenska Kyrkan, och det blir en snedvridning i rekryteringen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://narvaroattacker.blogspot.com excelsis

  Amen!

 • http://bettermarkus.blogg.se Markus

  Trots att jag själv är kyrkopolitiker så håller jag med dig. Jag ser själv, både lokalt och i stiftsfullmäktige, hur det teologiska fullständigt ignoreras.

 • http://www.kristenunderjord.wordpress.com elof

  ja det är verkligen problematiskt.

 • Tomas Ander

  TACK Stefan för ännu ett viktigt inlägg!

 • Bo

  Tack Stefan, för dessa sanningens ord!

 • Olof

  Jepp, låt kyrkan, inklusive frikyrkan, koppla loss helt och hållet från staten. Det inkluderar att att agera remissinstans i olika frågor, försök att påverka lagstiftningen i olika riktningar och diverse andra semi-statskyrkliga kvarlevor. Låt kyrkan vara politisk på sitt eget sätt, i linje med hennes kallelse, i efterföljd av Jesus själv som var extremt politisk utan att söka samarbetspunkter med sin tids statliga myndigheter. Lång mening, men ändå!

 • http://www.katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/Default.aspx Bengt Malmgren

  Olof: Nu tar du väl i. Helt fri från staten, ja – självklart. Men att agera remissinstans är väl med fördel sådant som fristående organisationer kan göra. Katolska kyrkan t.ex. som är helt frikopplad från staten och kyrkornas samarbete i SKR är remissinstans ibland. Staten är suverän i att inhämta synpunkter från vilka instanser man vill, statliga, kommunala likväl som fristående ideella organisationer.

 • http://www.frimodigkyrka.se Jan-Anders Ekelund

  Ockupationen av Svenska kyrkan blir allt mer tydlig. Riksdagspartiernas inflytande har aldrig varit större. Men det finns ett verkligt alternativ i kyrkovalet den 20 september.

  Alternativet är FRIMODIG KYRKA. FRIMODIG KYRKA är fri och obunden till de politiska partierna, samtidigt som bekännelsen och troheten till Jesus Kristus som Kyrkans Herre är tydlig.

  Precis som Stefan skriver är Svenska kyrkans situatin för viktig för att inte bry sig.

  Gå in på http://www.frimodigkyrka.se

 • Olof

  Bengt: Jo, kanske tar i, men med tanke på den historia vi har, de glidningar mellan kyrka och stat som har varit, tror jag att man ska praktisera närmast total avhållsamhet på detta område för en tid. Men sedan är det såklart så att det finns ett värde i att uttrycka vår hållning i olika frågor, men det är svårt att stå oberoende som kyrka i sådana processer, man sugs lätt in i systemet och börjar operera utifrån helt fel utgångspunkter.

 • Peter LM

  Din omdömen om Burell och Peres är så pass billiga att du blir svår att ta på allvar.

  – Vad menar du egentligen med det du skriver? Är det att de sitter i kyrkomötet som är problemet eller de åsikter de för fram? Använder du samma retorik med de inom din egen styrelse som jag förmodar ibland har en annan åsikt än vad du själv har?

  Du verkar göra likhetstecken mellan att sitta i kyrkomötet och vara den ateistiske kyrkorådsordförande du en gång träffade på. Också det en underbar analys …

  Kritisera gärna systemet med politiska nomineringsgrupper men gör det på en något mer värdig nivå.

  Jag är glad att det finns sådana som du i kyrkomötet, sådana finns men de betraktar sig förhoppningsvis inte som motståndare till sin kyrka. Men jag är också glad att det finns andra. Jag är glad att det finns en folkkyrka i Sverige, men jag uppskattar också t.ex EFK och Pingst.

 • Pingback: basun » Blog Archive » Finn 1000 fel()

 • http://www.stnkavtvivel.blogspot.com Leif Ekstedt

  Partierna f¨ån höger till vänster lider inte av blygsamhet precis.
  Alla är pigga på att nominera till Kyrkomötet – motiveringen är att de i annat fall ser sina politiska motståndare vinna terräng.
  Det är ganska klart att partifolket inte behärskar religionsanalys i någon högre grad.
  Men de har hört det där om ”makten och härligheten” därför sitter de där de sitter.
  Alla har rösträtt som politiska företrädare – deras protokoll( inte de vises) är behängda med prefix M S C KD . Folkpartiet kallar sig Fisk (borde läggas på is).

  Renodlar partierna sitt sekulära beslut i form av registrering av parförhållanden i statlig regi så lämnas fältet fritt för samfunden att själva fatta beslut i äktenskapsfrågan.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Peter LM, min kritik handlar främst om att de vanliga politiska partierna ska styra över Svenska Kyrkan. Jag använde bara artikeln som en exemplifiering och belysningsexempel på denna kritik. Jag anser inte att de sekulära politiska partierna har kompetens att lägga sig i en kristen kyrkas angelägenheter. Om det skapas konstellationer i kyrkovalen med människor som aktivt företräder och delar kyrkans tro, vilket jag räknar med att t.ex. Frimodig kyrka gör, då är det en annan sak. I vilka andra länder förekommer liknande partipolitisering av den lutherska kyrkan?
  hälsn

  Stefan Swärd

 • wildwest

  Stefan, intressant att för första gången så vitt jag vet se att någon är skeptisk även till folkkyrkotanken. Att många är negativa till statskyrkotanken är iof inget nytt. Folkkyrkotanken är fin och passar bra i snällismens högborg på jorden, dvs Sverige, men jag undrar om inte just den tanken varit förödande för kristen tro. Det betyder att kyrkan, den största kyrkan, inte längre kan sätta gränser för vad som är kristet och inte, för gör man det utesluter man 95% av sina egna medlemmar. Det går liksom inte. Vad skulle hända om alla Svenska Kyrkans medlemmar aktivt fick gå in i sin kyrka igen, acceptera trosbekännelsen och Bibelns ord som sanna? Då hade vi en riktig mätare på engagemanget, förmodligen skulle vi bli mer än mörkrädda för resultatet.

 • Jacob

  Svenska kyrkan stavas med litet k. Kyrkan med stort K är något helt annat och ska inte blandas ihop med samfundet Svenska kyrkan. :)

 • digitalToo

  Du missade väl inte Göran Skyttes kolumn dagen innan, eftersom du inte nämner den.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Bengt Malmgren förtiger att Katolska kyrkan har ingått konkordat med statsmakten i flera länder och därigenom fått ställning som statskyrka. Inte sällan har man därigenom fått tillgång till statens maktmedel för förföljelse av icke-katoliker. Nu är Malgren ute och hugger mot Svenska kyrkan, som han tydligen vill befria från sina medlemmar. Biskoparna ska bli enväldiga, som i Katolska kyrkan. Inbillar sig Malmgren verkligen att fjorton protestantiska biskopar, som sitter för sig själva i ett hörn av världen, kan utgöra något slags ofelbarhetens ämbete (som de katolska biskoparna är, enligt den katolska läran)? Vilka politiska krafter skulle ta över Svk, om partivalen upphörde? Det som hände i Knutby Filadelfia skulle kunna hända i svaga Svk-församlingar. Att ersätta partivalen med nya strukturer, tar tid. Även Frimodig kyrka är en del av kyrkans eget partisystem, men men kan vara en övergångslösning tills nya strukturer har vuxit fram. Den processen hämmas av att utomstående, som använder religionen som röstfiske för en borgerlig valseger i riksdagsvalet, lägger sig i. Jag kritiserar nu ingen för att han /hon har borgerliga politiska sympatier, utan själva kopplingen av kristen tro till det ENA av de politiska blocken. Jag är lika kritisk mot t.ex. Broderskapsrörelsens agerande, och speciellt mot det förhållandet att c:a 3.000 medlemmar i Broderskap faktiskt bestämmer vad c:a 30.000 socialdemokrater, som har uppdrag i Svenska kyrkan, ska tro i klart teologiska frågor. Att medlemmarna i Sveriges största religiösa samfund har olika partipolitiska tillhörigheter och olika grader av politiskt engagemang, går inte att komma ifrån.