Nyhet – EFK-styrelsen rekommenderar att vi avsäger oss vigselrätten

Evangeliska Frikyrkans styrelse beslutade i lördags, att gå ut med ett uttalande om att vi tycker att Evangeliska Frikyrkan ska avsäga sig vigselrätten. Vi vill dock att vårt representantskapsmöte som möts den 16 maj ska fatta beslutet. Men vi rekommenderar representantskapsmötet att fatta ett sådant beslut. Idag har denna information gått ut till våra församlingar, och under eftermiddagen går vi också ut med pressinformation om detta.

Skälet till detta styrelsebeslut är att det finns en skepsis inom EFK sedan långt tillbaka om att vara statlig myndighetsutövare – som man är när man har statlig vigselrätt. Det handlar om principen att skilja kyrka och stat åt. Vi är också oroliga för vart samhällets äktenskapslagstiftning ska hamna och de nya krav som signaleras från politiskt håll som kan krocka med våra övertygelser som evangelikala kristna.

Vår tanke är också att ännu mer slå vakt om det kristna äktenskapet och att förätta bröllop och vigslar i våra församlingar, utifrån kristen tro och tradition, och med förbundslöften inför Gud.

Det vi eventuellt förlorar med detta – är framförallt alla de vigslar som våra pastorer har med människor i församlingens yttre kontaktnät, och där man kanske inte kommer att söka sig till en EFK-kyrka för bröllopet, om vi inte har kvar den statliga vigselrätten. Kontaktnätet via vigslar är mycket betydelsefullt för våra församlingar. Men summa summarum – vi kommer att fortsätta precis som tidigare, att viga människor till ett äktenskap – inför Gud.

Men, beslutet kommer att fattas den 16 maj.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.stnkavtvivel.blogspot.com Leif Ekstedt

  Det är ett rakryggat beslut Ni fattar. Det enda som kan hjälpa Svenska Kyrkan är att staten drar in vigselrätten. Jag får aldrig svar från Svenska Kyrkan hur de ser på välsignelseakter – det förefaller som de anser den staliga verksamheten i kyrkans regi är viktigare än religionstolkning. Under fyra år har jag sökt övertyga mitt borgerliga parti –
  men det stupar på att det sitter 45 valda ´Kyrkomötesdeltagare och trivs med bibeltolkning och sammanträdesarvode.

 • Olof

  Bra val! Äntligen!

 • David Axelsson

  Intressant nyhet!
  Jag tycker det är ett riktigt ”tänk” och det är bra att EFK går före och tar initiativ i frågan!

 • http://aletheia.se/ Haggaj

  Bra jobbat!

 • JP

  Rätt beslut. Stat och kyrka är olika saker med olika funktioner. Kontaktnät får man skaffa på annat sätt.

 • Lars-Gunnar Forsberg

  Ett välsignat uttalande från EFK:s styrelse!

  Uttalandet kommer i rätt tid och ger en tydlig signal samt en konsekvensbeskrivning inför riksdagens beslut i maj. Vi får hoppas och be att fler kyrkor nu följer i spåren så att riksdagens politiker verkligen tvingas inse den ohållbara hållning man har intagit.

  Om alla kyrkor skulle besluta såsom EFK förhoppningsvis gör så leder ju detta i praktiken till en civilrättslig äktenskapspraxis. Jag håller med Leif Ekstedt om att det enda som skulle kunna hjälpa Svenska kyrkan är att staten drar in vigselrätten. Tyvärr kommer man nog inte att göra det eftersom riksdagsmajoriteten inte vill driva igenom en civilrättslig äktenskapslagstiftning. Kyrkomötet är dessutom nästan helt genompolitiserat (förutom ”frimodig kyrka”) och därför är det i princip förutsägbart hur man kommer att rösta till hösten. Det vore oerhört positivt om alla andra kyrkor som idag har vigselrätt skulle avsäga sig den. Det skulle då bli än mer uppenbart att Svenska kyrkan är statens förängda arm i likhet med ”Tre själv kyrkan” i Kina som ju konsekvent går i den totalitära kommunistregimens ledband.

 • jan

  Hur många är det på en skala som gifter sig i en frikyrka….. De flesta följer ju traditionen med präst, kyrka från 1300talet med släktens generationsband osv…. Så konsekvenserna av detta beslut är rätt marginellt.

 • Emil Mattsson

  Yes!

 • http://efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Bra föredöme, EFK! Ja, jag hoppas också att fler fria kyrkor följer i spåren – det vore verkligen en kraftfull markering gentemot staten och det politiserade kyrkomötet!

  MEN VÄNNER: Skulle årets kyrkoval innebära att de politiska partierna gick kraftigt bakåt, skulle det innebära en motsvarande kraftig legitimitetsförlust för höstens kyrkomöte, det som är politiskt dominerat och sammanträder EFTER valet för att bl.a. ta ställning till äktenskapsfrågan. Jag vill, liksom Torbjörn Lindahl i Frimodig kyrka, vädja till de frikyrkomedlemmar som fortfarande också är medlemmar i Svenska kyrkan, att de verkligen röstar i höstens kyrkoval men bojkottar de partipolitiskt icke obundna nomineringsgrupperna. (Kvar finns Frimodig kyrka, Posk, Öppen kyrka OCH ALLA NOMINERINGSGRUPPER SOM STÅR KYRKOMEDLEMMAR FRITT ATT BILDA ÄNDA FRAM TILL APRIL!).

  Och skulle någon kyrkopolitiskt aktiv läsa detta, vill jag vädja till honom/henne att genast lämna varje icke partipolitiskt obunden nomineringsgrupp (dit räknar jag även FiSK, ViSK och MiSK liksom Fädernas kyrka, förutom givetvis (s), (m) och (c)) och ställa upp till höstens kyrkoval i en (riks- och kommun-)politiskt obunden nomineringsgrupp. Låt oss hjälpas åt att realiter skilja Svenska kyrkan från staten! Den är för viktig för normbildningen och evangelisationen i vårt land för att lämnas åt politrukerna!

  Den som inte är medlem i Svenska kyrkan men i något (riks- och kommun-)politiskt parti, kan också göra en insats genom att vädja till partiet att inte låna ut sitt namn eller sin partiorganisation för inblandning i något trossamfunds inre angelägenheter.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Jag som är relativ nyfrälst har mycket svårt för känslobaserad kristendom. Tror också Gud har visat det senaste decenniet att Han börjar bli trött på sådant, se Messiah församlingen, KC, Knutby, Charisma, m.fl Jag försöker dö bort från världen, blir inte enklare när kyrkan försöker bli som världen.

  Det kyrkan behöver är inte nya heftiga församlingar, som ger det båda va trötta kristna som världen vill ha, utan ett återgående till sunda doktriner levande gjort genom ödmjukhet inför Anden och Korset- något McDonalds kristendom aldrig kan göra eller ge.

  Men kanske jag har fel? – Hillsong har åtminstone fin lovsång såsom ”This Is My Daily Bread”

  MVH
  Michael

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Amen!

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Kom. # var fel tråd!

 • Jan Sköld

  som jag ser det är det 2 frågor som diskusionen handlar om 1. genomförandet av könsneurtrala äktenskap i riksdagen , vilket kommer att genomföras i mars , för att tillfredställa homosexlobbyn, när detta är genomfört kommer under nästa mandatperiod i riksdagen att innebära beslut om civilrättsligt äktenskap högre än så är inte den politiska nivån i Sveriges riksdag o regering. 2. I svenska kyrkan är det inte iförsta hand de politiska partierna som driver frågan utan vissa biskopar med ärkebiskopen i spetsen . Det är ärkebiskopen som går före o visar vägen i avfallet

 • JB

  Jan Sköld, som jag ser det handlar denna bloggpost bara om att EFK ska sluta ha vigselrätt. Enligt Svärd själv så har det inget med homoäktenskap att göra, utan rent baptistiska traditioner att hålla kyrka och stat åtskilda.

  Jag tycker, trots de baptistiska traditionerna, att EFK ska behålla vigselrätten. Att avsäga sig den medför inget positivt.

  I och med att Stefan förordar att separera stat och kyrka hoppas jag även att ha ska vara konsekvent och förorda att EFK inte ska vara remissinstans vid politiska frågor.

 • Pelle Bark

  Rätt beslut!

 • Olof

  Ja, det är ju bra det här, och en konsekvent baptistisk linje, som du påpekar, Stefan. Men som JB påpekar krävs det också att EFK slutar upp att vara remissinstans i politiska frågor, något som i allra högsta grad handlar om att vara en del av statlig maktutövning. Kyrkan är politisk på ett annat sätt, med andra medel, och med andra syften än den form av politik som har utvecklats i relation till statliga myndigheter, och det bör vara synligt och tydligt för samhället i stort. Kommer ni att gå vidare på detta spår? Annars kan man faktiskt tro att det handlar om det gamla vanliga, homofrågan, och att man som vanligt är reaktiv snarare än teologiskt välgrundat proaktiv.

  Olof P

 • Daniel R

  JB och Elof, I en mycket intressant debatt på EFKs Kongress diskuterades denna fråga utifrån ett kyrka/start perspektiv. Detta var utgångspunkten och vi var nära att ta ett rikigt proaktivt beslut ..Även om det beslut som tas i maj har sin grund i kyrka stat frågan kommer det tyvärr inte uppfattas. Detta på grund av tidpunkten. Det finns andra frågor där vi som samfund tvingats/gått en annan väg och idkat oberoende från staten och vägrat rätta oss efter deras direktiv. Därför står vårt ungdomsförbund utan statligt stöd. Det finns en välgrundad skepsis mot beroende av staten i EFK, intressant läsning för er kanske debatten om statliga bidrag som pågick inom Örebro Missionen ett av EFKs grundarsamfund. Den andra frågan om remiss instans blir larvig ..den stora frågan för framtiden måste bli hurvida man skall ta emot pengar från staten mvh Daniel R aktiv på EFKs Kongresser mm

 • http://fredrik.hulth.se/ Fredrik Hulth

  Skulle vara intressant att se hur EFK-styrelsen resonerar kring hur vigsel inom kyrkans ramar skall ske om man inte har den direkta kopplingen till staten.
  Det kommer ingås äktenskap i EFK-kyrkor även utan vigselrätten om jag fattat det hela rätt, eller hur är det Stefan?
  Finns det något dokument uppe hos SKR med information om tolkningar av äktenskapet ur en kristen synvinkel? Eller kommer det att baseras på något dokument grundat på konsensus mellan olika kyrkliga inriktningar?

  Olof, att agera remissinstans i politiska frågor är bara positivt, eller skall vi inte dela med oss av våra synpunkter i saker som anknyter till olika kyrkors hjärtefrågor?

 • Daniel R

  Det jag menar med larvig är att EFK fungerat som remissinstans i denna fråga, en fråga där interaktionen är nödvänding utifrån historiska frågeställningar. mvh Daniel R

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Fredrik,
  självklart ska det fortsätta att ingås äktenskap i EFK-kyrkor precis som tidigare, men pastorn kommer inte att skicka in en blankett till skatteverket som gör vigseln juridiskt giltig. Det blir den stora skillnaden.
  Vi har en etablerad praxis, teologi kring bröllop och vigslar och det har ingenting med statliga vigselrätten att göra. Men försvinner den statliga vigselrätten kommer vi att ta tillfället i akt att fördjupa vår teologi och praxis kring det kristna äktenskapet.
  hälsn

  Stefan Swärd

 • Rune Jonsson

  Jag tycker detta är ett bra beslut. Att det sedan går att fira bröllop i frikyrkor är inga problem. Jag har själv jobba ti Frankrike där detta är praxis sedan kyrkan skildes från staten i början av förra århundradet. Man vigs först borgligt och sedan har man ett bröllop i kyrkan där man också avger löften inför Gud och församlingen, får förbön och välsignelser.
  Mvh
  Rune

 • Rune Jonsson

  Jag menar ett bra förslag. Beslut är ju inte fattat än.