En heldag i Uppsala

En intensiv måndag då jag var i Uppsala hela dagen. Först möttes vi i Evangeliska Frikyrkans presidium, det är operativa ledningen, vi kallar det för missionsledningen, och styrelsens ordförande och båda vice ordföranden, Christer Bergh och Hanne Carlsson. En dag i bön och samtal om framtiden, och hur vi ska formulera EFK:s strategi och vägval i ett längre perspektiv. En känsla vi har är att evangelisationen behöver komma överst på agendan, att göra Kristus känd, trodd, och efterföljd – det behöver vara fokus och inriktning, i både ungdomsarbete, drivkraften i det internationella arbetet, och grunden för församlingsgrundandet och församlingsförnyelsen, och prägla utbildnings- och konferensverksamhet, och diakonalt arbete.

Därefter var det styrelsemöte och rådsmöte för Claphaminstitutet. Jag omvaldes som ordförande för institutets styrelse. Sedan avslutades dagen med att vi hade en offentlig samling i Uppsala pingstkyrka med socialministern och partiledaren Göran Hägglund som gäst. Claphaminstitutet handlar om att på bred front mobilisera kristna ledare och engagerade kristna som utifrån sin yrkesroll kan fungera som opinionsbildare eller på annat sätt bidra till en tankesmedjeverksamhet. Vi är ett 80-tal personer som är stiftare. Vi engagerar kristna ledare och yrkespersoner från samtliga de fyra kyrkofamiljerna, ortodoxa, katolska, lutherska och frikyrkorna. Vi har en mycket prominent styrelse i Clapham med samfunds- och kyrkoledare som Anders Sjöberg från EFS, Ulf Ekman från Livets Ord, Sten-Gunnar Hedin och Dan Salomonsson från Pingströrelsen, opinionsbildare som Elisabeth Sandlund från Dagen och Carin Stenström, flera professorer -Yvonne Maria Werner och Eva M Hamberg, och företrädare från en rad olika samfund, Per-Inge Pihlström baptisterna, Peter Baronowsky Frälsningsarmén, svenskkyrkliga Per-Olof Hermansson är kassör. Sveriges främste och mest namnkunnige konkursadvokat är vice ordförande i Styrelsen, Rolf Åbjörnsson, nyvald styrelseordförande i Carnegie. Andra i styrelsen är riksdagsledamoten Mikael Oscarsson, Anne-Berit Ekström som är ordförande för organsationen för kristna läkare och Stefan Gustafsson som är chef för Evangeliska Alliansen. Tuve Skånberg är en utmärkt direktor för verksamheten. Tuve står ju på femte plats på KD:s lista inför valet till Europaparlamentet, så vi får se var han hamnar.

Med begränsade resurser har vi under 2008 publicerat 31 artiklar som processats genom tankesmedjan, artiklar som bl.a. publicerats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, och många regionala tidningar, samt den kristna pressen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Brother Omar

    Finns det nåt ställe de där 31 artiklarna är sammanställda, så man kan få grepp om vad Clapham jobbar med?