Söndag i Elim, inför kommande vecka

Den här söndagen har jag varit helt ledig och jag och hustrun gjorde ett oplanerat smygbesök i en EFK-församling, nämligen Elimkyrkan, som är den församling som ligger närmast vår bostad. En jättebra och framåtriktad församling som räknar med Guds aktiva närvaro. En av pastorerna, Martin Vänelid, höll en utmärkt predikan. Proppfullt, ja överfullt med folk, men så brukar det ju vara i EFK-församlingarna i Stockholm. Vi behöver inte åka till andra världsdelar för att lära oss hur en församling kan växa, och bygga ett omsorgsfullt och utåtriktat församlingsliv, vi har en hel del sådana församlingar i Sverige, som kan vara föredömen för andra församlingar.

Kommande vecka kommer jag att vara två dagar på en energikonferens i Bryssel. På lördag har vi styrelsemöte för Evangeliska Frikyrkan hela dagen, och nästa söndag kommer jag att predika i EFK:s latinamerikanska församling i Stockholm, Iglesia Icthus. Den hyr in sig hos Adventskyrkan på Olof Palmes Gata.

Ber till Gud för kommande vecka, och lägger allt i Guds händer. På familjeplanet händer en spännande sak, den yngste sonen ska börja plugga i Schweiz, och åker dit på lördag. Det känns lite speciellt.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399