Intressant i riksdagen om lagstiftning för giftermål

Var i riksdagen i eftermiddags på ett seminarium om en civil samlevnadslagstiftning som alternativ till könsneutral äktenskapslagstiftning. Det var de olika krafter som stöder detta som hade kommit samman, en något ohelig allians med Humanisterna och Christer Sturmark, biskop Anders från Katolska kyrkan, pingstpastor Sten-Gunnar Hedin (han är nu på deltid EFK-pastor vilket är en andlig resa åt helt rätt håll och uttryck för fördjupad andlighet och andlig mognad som gör mig djupt imponerad), Barbro Hedvall från Dagens Nyheter och Madeleine Leijonhufvud, juridikprofessor. Samtalet leddes av Siewert Öholm, och förutom kristdemokraternas Stefan Attefall medverkade avvikande röster från de tre andra allianspartierna, centerpartisten Staffan Danielsson, moderaten Lars-Arne Staxäng och folkpartisten Cecilia Wikström.

Ett initierat samtal som handlade om att låta staten sköta sitt, d.v.s. det juridiska, och att låta kyrkor och andra att sköta sitt, att viga människor inför Gud i ett äktenskap, eller om det är något annat man vill göra. Tanken är att plocka bort begreppet äktenskap från lagstiftningen och kyrkorna kan sedan återerövra begreppet.

Kristdemokraterna har idag också lagt fram en partimotion med ett eget förslag. Ska läsa den ikväll.

Frågan kommer att bli het. Noterade bland annat att TV-4 nyheterna var med på seminariet.

Nästa lördag 31 januari möts Evangeliska Frikyrkans styrelse och då kommer vi att ta upp denna fråga. Dagens seminarium blir ett viktigt underlag för oss i vårt beslutsfattande.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.stnkavtvivel.blogspot.com Leif Ekstedt

  KD har haft möjlighet att godta en civilrättslig beteckning äktenskap och då ställa kravet att (eller önskemålet) att vigselrätten övertas av Staten.

  Samfunden kunde då faktiskt etablerat sig i den religiösa sfären genom högtidliga välsignelseakter. Staten är sekulär men det är viktigt att religiösa(troende) personer
  får sköta sina egna affärer. En levande Kyrka ger staten styrka – men den skall vara fri.

 • Olof

  Bra förslag. Men är du politiker också? Är EFK engagerade i civilsrättsliga frågor? I sådana fall å vilken grund?

 • Stefan Swärd

  Olof, samtliga kyrkor och samfund har engagerat sig i frågan om äktenskapslagstiftningen och bland annat skrivit remissvar med anledning av den tidigare statliga utredningen. EFK:s medarbetarförbund diskuterade frågan om att avsäga oss vigselrätten, och den frågan finns med på agendan på EFK:s kommande styrelsemöte.
  hälsn

  Stefan Swärd

 • Olof

  Jaha…det gör det väl inte mer bibliskt, men det kanske inte är så viktigt? Tycker det är helt makalöst att ni fortfarande håller på den den där typen av politiskt reformarbete, helt obegripligt givet NTs troendekyrkomodell och det baptistiska arvet.

 • Stefan Swärd

  Olof,
  om vi ska diskutera att avsäga oss vigselrätten, är det väl i synnerhet en del av det baptistiska arvet.
  hälsn

  Stefan Swärd

 • Tomas Ander

  Stefan, du skriver: ”pingstpastor Sten-Gunnar Hedin (han är nu på deltid EFK-pastor vilket är en andlig resa åt helt rätt håll och uttryck för fördjupad andlighet och andlig mognad som gör mig djupt imponerad).”

  Ovanstående kan tolkas på olika sätt. Jag vill inte ge mig in i att tolka, men skulle gärna vilja få din tolkning.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Tomas,
  Jag skojar bara, men det kan ju vara sant för det. Jag har inte lärt mig än det tecken man skriver ut när man skämtar på en blogg. Kan någon lära mig det.
  Bakgrunden är ju att Sten Gunnar Hedin det här halvåret har en begränsad deltid i EFK-församlingen Ryttargårdskyrkan i Linköping. Och det stämmer ju, det är inget skämt.
  Jag träffade Sten Gunnar idag i riksdagen i samband med äktenskapsseminariet, och lovade att skämta om honom på bloggen.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Ludvig Hoffman

  Tomas:
  Det kallas humor.

 • S-E Sköld

  Sten-Gunnar Hedin är en synnerligen sympatisk person, och det förvånar inte mig, att han har förmåga till breda samarbets -och samförståndslösningar.

  Problemet med honom är emellertid, att han som andlig ledare aldrig förstått betydelsen av att ”kämpa för den tro, som en gång för alla ÖVERLÄMNATS åt de heliga”. Det står i Guds Ord, vad gäller just den bestämda tron, hur vi skall förhålla oss till falska – d.v.s. obibliska läror – men Sten-Gunnar Hedin har snarare skrivit under fredsfördrag med företrädare för sådana, än avslöjat -och avvisat deras falska läror.

  Om JESUS -och hans apostlar hade förhållit på liknande vis till villoläror, hade vi inte haft någon Bibeln; utan en uppsjö av läror: typ ”smörgåsbord”. Men nu stred de som väl är, för att bevara den kristna tron, så att vi som lever nu fick möjlighet att nås av den i oförfalskad form: i Bibeln.

  Sten-Gunnar var f.ö. en av intiativtagarna till Pingst-ffs, och jag minns att man under förarbetet med Pingst-ffs menade, att den organisationen skulle bli ett värdefullt redskap i väckelsen tjänst i vårt land, vilket jag betvivlade då och gör nu.

  Det är Guds Ord som skall frälsa vårt folk, och Ordet är Andens svärd och är alltså beroende av Andens kraft, för att kunna verka det verk vartill det är sänt: och Gud döper mig veterligt inga kyrkor eller organisationer i Den helige Ande; utan enbart enskilda Människor.

  För att få Sveriges folk på fötter i andligt avseende räcker det med en Johannes Döparen, ”en man uppträdde, sänd av Gud”. Samfunds -och andra liknande organisationer är snarare ett hinder än en tillgång; i den mån de kväver Andens suveräna ställning: så att man inte hör vad Andens/Huvudet säger, för att sedan kunna göra därefter, utan i ställlet föreskriver Anden vad Han skall göra, efter beslut i styrelsen…

  Om Anden finge råda i det som kallas Guds verk, Guds församlingar på jorden, är min tro, att det skulle verka långt mer, och ända upp i den lagstiftande nivån, för att där påverka besluten, än vad upprop och liknande förmår. Därför att Guds folk är kallade
  -och satta, att vara huvud och inte svans; och det är vi inte utan Den helige Andes fullhet och kraft!

 • http://www.stnkavtvivel.blogspot.com Leif Ekstedt

  Läs dagens ledarsida i http://www.unt.se .
  Jag tror det är ganska klockrent.
  Gift sedan 1957 i St. Maria kyrka,Stockholm. Men det hade förmodligen gått lika bra med
  borgerligvigsel och därefter en ordentlig välsignelse. Vi är gifta ännu i denna dag.

 • Jullan

  Hej stefan, försökte vinka till dig på seminariet men det var ju bra att du var koncentrerad på innehållet :) vi ses!

 • Tomas Ander

  Hej Stefan :)! Tryck på kolon och sedan högerparentes så får Du ett smajl.

 • Tomas Ander

  TACK Ludvig Hoffman för infon :) !

 • Jan Sköld

  Alla som vill stå för Att Jesus Kristus är Sanningen i bestämd form,Guds uppenbarelse i bestämd form ,Bibeln som vittnar om honom i bestämd form dogmatisk o etiskt får iår i Sverige beredda sig på regela attacker bå de utifrån ( de sekularicerade samhället ) o inifrån (kyrkor o församlingar )
  I Svenska kyrkan pågår redan nu en marginalicering o mobbing av de präster som inte vill viga homosexuella. Detta är bara en stilla västanfläckt i jämförelse vad som komma skall. Var vid gott mod Herren är med. Han flyttar ljusstaken och tänder den på annat håll.

 • Olof

  Jepp, alla måste göra smileys när de skojar, annars blir Tomas lite förvirrad. :)

 • Olof

  Stefan: Jag avsåg detta med att EFK agerar remissinstans i ett civilsrättsligt ärende. DET är konstigt, även om utvecklingen så klart har historiska förklaringar. Ibland blir saker och ting så självklara och känns så givna att man inte riktigt tänker på hur konstiga de är. Och i ljuset av hur kyrkan beskrivs i NT, och kopplat till det baptistiska arvet så är det ju inte direkt självklart att kyrkan sugs upp i statliga angelägenheter på det här sättet.

 • Tomas Ander

  Tack Olof att du tänker på oss +55 :)

 • Olof

  Absolut, Tomas, alla ska med, som det heter! :)