Debatten går vidare – är NOD post-evangelikal?

Kommer ihem på lördagskvällen efter möte och gudstjänst i Haninge i södra Stockholm, där det finns embryot till ny kristen församling, en utveckling som jag aktivt vill stödja. Noterar att det har kommit en en hel del intressanta kommentarer under dagen. Tack för alla positiva kommentarer. Vill kommentera några saker och ta upp ett annat spår som är värd en egen debatt.

1. Claes Newman. Tack för ditt understöd i de samlevnadsetiska frågorna. I princip håller jag med dig om Roland Spjuth som jag tycker är en förträfflig person, har nyligen läst hans bok om etiken, briljant. Tyckte dock att han hamnade i dåligt sällskap i NOD-numret, som egen artikel hade allt varit okey för min del. Men Claes, ska jag följa din uppmaning måste jag sluta som bloggare. Jag skriver nästan varje dag, mina funderingar och reflektioner på bloggen över livet. Jag vet sällan vad som väcker debatt och vad som förbigås med tystnad. Tror också att mitt inlägg ger fantastisk marknadsföring för NOD, och ger NOD-redaktionen alla möjligheter i världen att förtydliga sig och visa att jag hade fel i mina farhågor. Ingen blir gladare än jag om de visar hur fel jag har haft.

2. Olof (vem är det?) skriver intressanta saker. Håller med om din syn på den raka debattens betydelse. Att du kallar mig för gammelkonservativ får jag väl bjuda på, har ägnat hela mitt liv åt församlingsgrundande och att hitta nya vägar att vara kyrka. Så om jag ska kallas för gammelkonservativ, hur gammel-gammelkonservativa är då inte alla ledare i de traditionella och etablerade församlingarna. Men den debatten lämnar vi, det är ett sidospår. Men jag intresserar mig för en sak. Du skriver att NOD-redaktionen är post-evangelikaler. Jag är teologisk novis. Jag vet inte vad post-evangelikaler är. I vilka avseenden är NOD-redaktionen post-evangelikaler. TAcksam för synpunkter på detta. Jag vet en hel del om hur man grundar nya kristna församlingar och hur man bedriver evangelisation, men jag vet inte vad post-evangelikal är. Varför skämmas för sin okunnighet.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Per Hallström

  STEFAN,
  Jag blir trött bara av att höra ordet post-evangelikal! Det som du jämförande säger om församlingsgrundande och evangelisation är visserligen lite ironiskt men framför allt går det till hjärtat. En vidare diskussion om ordet post-evangelikal är inte värd en enda minut av din tid. Teoretiska diskussioner kan vara stimulerande och meningsfulla. Men det finns gränser!

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Per, för mig handlar det inte om ordet post-evangelikal, utan de idéer som ligger bakom. Jag ser det som viktigt att jag håller mig informerad om teologiska samtal och strömningar inom EFK och när man lever utanför vår teologiska infrastruktur, är man mycket dåligt informerad om detta. Så jag kan tänka mig att frågan är viktig, och är nyfiken på de eventuella svaren. Teologiska utvecklingen avgör i stor utsträckning i slutändan hur vi tänker som kristna, och det avgör hur vi ser på mission, evangelisation, och hur vi bygger församlingar.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Daniel R

  Stefan
  Jag tror att du kan ha nytta av att förstå en del av de senare strömmningarna inom evangelikal teologi. Detta för att förstå utgångspunkterna som det samtida samtalet om teologi har. Det kan också vara bra för att förstå varför det gnisslar i bland i debatten, som i vigselrättsfrågan eller styrelse omröstningen senaste kongressen och som nu här på bloggen. Det finns säkert flera som kan hjälpa dig med introducerande litteratur och fördjupande samtal. Sedan är det väl så att man kan vara formmässigt progressiv och gammalkonservativ etiskt. Man kan till och med vara etiskt konservativ utan att vara evangelikal. Beteckningar som postevangelikal är lite komplexa, men som sagt ett uppföljande samtal angående evangelikal teologi skulle kanse vara bra..
  Daniel R

 • Rikard

  Följ gärna Daniels råd, men detta kanske kan vara en möjlig snabb intro till begreppet post-evangelikal i en amerikansk kontext. The Ironic Faith of Emergents av Scot McKnight http://www.christianitytoday.com/ct/2008/september/39.62.html?start=1

  Därmed inte sagt att det begreppet går att applicera på ÖMS/NOD som föreslagits.

 • Per Hallström

  STEFAN,
  Det var naturligtvis fel av mig att uttala mig om hur du ska använda din tid. Det avgör naturligtvis själv om begreppet post-evangelikal är en viktig fråga att behandla på den här bloggen.

  Jag menar dock att post-evangelikal är en smal fråga med mycket svag koppling till enskilda människors/bloggläsares livserfarenheter. Den här bloggen är så intressant just genom att du vågar släppa loss debatten i svåra frågor där känslorna kommer i svallning. Och då blir jag närmast sömnig när du skickar ut en trevare om huruvida NOD-redaktionen är post-evangelikal. Men jag kanske kvicknar till när alla kommentarer kommer.
  PER HALLSTRÖM

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Per, vi får väl se. Har dock fått signaler om att NOD-redaktionen vill återkomma i denna debatt, så det kan nog rulla vidare. De kanske kan föra en diskussion om deras teologiska positioneringar. Att jag är tveksam överhuvud taget till teologi är att det tenderar att intellektualisera det kristna livet på ett osunt sätt. Bra teologi för mig är det som inspirerar oss att leva som Jesus vill, och praktisera missionsbefallningen, predika evangeliet om riket, bota de sjuka, driva ut andar, grunda församlingar etc.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Daniel R

  Det är intressant att du skriver på det sätt du gör i pst nr 6, Jag tror att god teologi måste vara just det du säger, i slutändan applicerbar. Men teologi ( samtidia teologi bör tilläggas ) i frågasätter även vår praxis. Exempelvis vad är påverkat av kulturen och vad är bibliskt, vad händer med församlingen när vissa praktiker upphör, hur skall kyrkan förhålla sig till nya etiska frågeställningar eller filosofiska utvecklingar. Teologin har i varje ny tid, kultur och paradigm uppgiften att ställa frågan vad betyder bibeltexterna i relation till detta och hur skall Jesus bli trodd älskad och efterföljd. Jag tror att vi måste förstå att det inte nödvändigtsvis utmynnar i ”pang på rödbetan” trossatser att tillämpa vid nästa gudstjänst eller evangelisationstillfälle. De frågor vi rör oss med just nu handlar ju om så komplexa frågor som hur man ser på sanning, kunskap, inspiration. Det leder till olika förhållningsätt men inte nödvändigtvis en motsatt åsikt. I stället för att behandla detta som en bloggdebatt skulle det vara bättre att föra ett offline samtal med ex Roland Spjuth eller någon annan person som är väl insatt. Jag tror att vi behöver diskutera och ibland bli riktigt sura på varandra kring olika frågor, men jag tror vi behöver samtalet som söker att förstå den andra allra mest, det kommer i slutändan bära mer frukt även om vi kommer överens om att tycka olika. Ursäkta längden på inlägget, och Guds välsignelse så här på Söndagsmorgonen.
  Daniel R

 • Olof

  Jag tror inte att vägen framåt ligger i en fullständig dissekering av begreppet post-evangelikal. Jag använde det begreppet för att synliggöra vissa grundläggande skillnader i utgångspunkter och hållning som jag tror existerar mellan Swärd och ”NOD-folket” (sorry att bunta ihop er på det här sättet…). En ganska bra, och kortfattad, artikel om vad som kan läggas i begreppet post-evangelikal finns här: http://www.modernreformation.org/default.php?page=articledisplay&var1=ArtRead&var2=996&var3=issuedisplay&var4=IssRead&var5=102

  Sedan tror inte jag att det mest intressanta är att diskutera skillnader mellan människors ståndpunkter, men det kan ju vara viktigt att reflektera lite över diskussionens villkor och förutsättningar. Tack för din generositet när det gäller min benämning av dig som gammelkonstervativ, Stefan! Eftersom du själv brukar betona vikten av att kommunicera så att ”folk förstår” tyckte jag att det var en ganska träffande beskrivning av din strävan i debatten. För övrigt anser jag att både post-evangelikaler och gammelevangelikaler måste älska varandra och samarbeta för evangeliets skull, skillnaderna bör inte leda till barnsliga för-och-emot-debatter.

  För mer substantiella förklaringar av vad som karakteriserar evangelikaler som NOD-folket hänvisar jag till personer som är mer skickade för sådana än jag, till exempel Spjuth. Jag hoppas att några av NOD-människorna vill ge sig in i denna diskussion och inte bara försvara sin renlärighet i frågor om äktenskap, sex och familj. Varför inte förklara för detta forums läsare (de är många!) vad saker som narrativ teologi är, ”berättelsens” betydelse för kyrkans liv och praxis? Och varför inte förklara varför ni inte anser att skärningspunkten för samtalet om tro idag är tro-och-vetande-diskussionen från 1940-talet med evolutionsläran i centrum? Att ni har en helt annan syn på vetenskap, samhällsengagemang som vilar på en annan bibelsyn, än gammelevangelikalerna? Tror att det skulle kunna reda ut en hel del faktiskt.

  /Olof P

 • http://www.kristenunderjord.wordpress.com elof

  kort kan man väll säga att de som kallar sig post-evangelikala är evangelikaler som gått igenom sin teologi och i viss mån kommit fram till andra ståndpunkter och tankar än vad som klassiskt rymts inom termen evangelikal. Men de ser sig ändå som kopplade till det evangelikala, som deras hem eller var dem kommer ifrån.

  men sånna här termer tenderar ofta att bara bli nya skällsord och sånt efter ett tag. ord som används för att bunta ihop människor med åsikter den inte gett uttryck för, det är viktigare att prata igenom saker grundligt, tar längre tid, men vi kristna har inte bråttom, Jesus har ratten.

 • Pekka Mellergård

  Stefan och ni övriga!
  ”NOD-folket” vill helst ge ett gemensamt svar, men vi har vissa praktiska svårigheter att koordinera. Vi är inte helt vana vid hastigheten i bloggvärlden, och vi befinner oss dessutom på olika platser och i en väldigt intensiv arbetsperiod. Det är få förunnat att besitta den energi och skrivförmåga som Mr Swärd. Dessutom är vi lite angelägna att inte bara kasta iväg snabba svar och reaktioner. Samtalet som pågår känns lite för viktigt för det.

  (Själv befinner jag mig i Israel, kom just tillbaka från en skakande förmiddag i Betlehem. Skakande både p.g.a. den politiska situationen, med fullt krig bara några mil bort, en bisarr betongmur och en smått förnedrande ”gränsövergång”, men lika skakad och djupt berörd av Gud efter att ha deltagit i en mycket stark gudstjänst i en karismatisk katolsk församling, där prästen predikade ett starkt försoningsbudskap, och barn från olika städer på västbanken ledde förbön för fred. Vi hann även med ett besök i Födelsekyrkan, enligt en starkt tradition den geografiska plats där Gud valde att bli människa, för att åstadkomma försoning. Om en liten stund träffar vi några judiska vänner.)

  Men vi lovar att återkomma, i en eller annan form. Förhoppningsvis innan denna söndag är över. Först med en replik till Stefan efter hans svar på vårt första (och hitills enda) inlägg. Vi återkommer också gärna till den nya frågan om vi är ”post-evangelikala”. (Jag kan väl på en gång säga att jag personligen inte känner mig hemma med att bli inordnad under en rubrik, vilken den än må vara. Men jag inser att det finns poänger med sådana klassifikationsförsök. Det kanske är i samma genrer som när Adam fick uppdraget att namnge djuren..?!

  Vi återkommer också till Stefans syn på ”teologi”. Den känns lite bekymmersam Om det känns bättre för några av er så är INGEN i nuvarande NOD-redaktion professionell teolog (själv har jag dock ofta önskat att jag var det, men har tyvärr inte haft möjlighet att läsa en enda poäng akademisk teologi, utan har ju kommit in mitt nuvarande ansvarsområde från en likartad professionell värld som Stefan ibland gillar att referera till.

 • Katta

  Frid!
  Så länge ingen klart och tydligt talar om att outbildade människofiskare som lärjungarna inte får kommentera här så fortsätter jag glatt att lägga mig i!

  Citerar Olof, punkt 8:
  ”…av dig som gammelkonstervativ, Stefan! Eftersom du själv brukar betona vikten av att kommunicera så att “folk förstår” tyckte jag att det var en ganska träffande beskrivning av din strävan i debatten.”
  Alltså, gammalkonservativ, antar att ”t:et” kommit med av misstag, konservativ betyder ju bevara, vad sätter man gammal framför det för? Och av citatet läser iaf jag ut att en gammal konservativ vill prata så att folk förstår – då föds omedelbart frågan för mig – vilka vill inte det!!!! Är det alltså så att det finns kristna som vill tala så att folk inte förstår?

  För ett tag sedan tänkte jag fråga vad evangelikal betyder.
  En eloge till elof som enkelt beskriver postevangelikala, om man nu vet vad evangelikala betyder…
  Men jag undrar, betyder detta att Postevangelikala vill, precis som Jehovas vittnen och Messianska föreningen, ändra på vissa saker i Bibeln (teologin) genom att hänvisa till felöversättningar mm?
  Jag bodde granne med en ”Messian” och gick en kurs, de hade ibland svårt att svara på frågor och då handlade det oftast om att NT är på grekiska, men det var då ”befläckat” av Romarriket, Konstantin mm, och det rätta är det hebreiska, som ju var den ”judiska stammen”.
  Jag har svårt att förstå varför Bibeln ska ändras? Det står ju tydligt att man inte ska göra det, eller postevangelikala har inte kommit till Upp 22:18-20?

  Nä, jag är inte ironisk utan väldigt frågande. Om jag skulle bli stark nog att ta mig ut i församlingsvärlden igen så är det ju bra att veta vad som väntar…

  Och vad betyder NOD? ”När Ord Dalar”?

  O Jesus, kom snart…

  /Katta

 • Jonas

  ”Jag vet inte vad post-evangelikaler är.”

  Precis.

  Och EFK är ett sjunkande skepp.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Jonas,
  I vilka avseenden är EFK ett sjunkande skepp?
  hälsn
  Stefan Swärd

 • http://www.kristenunderjord.wordpress.com elof

  Katta: vad får dig att tro att postevangelikala vill ändra bibeln? sätter du likhetstecken mellan en viss teologi och bibeln? teologi är väll snarare ett sätt att förstå Vad Gud vill säga oss genom bibeln.

  att bunta ihop postevangelikala, jehovas vittnen och messianska föreningen är ganska konstigt, vad har de gemensamt?

 • Katta

  Frid elof!

  Vill bara påpeka att jag inte jiddrar utan är ärligt intresserad av att förstå vad som händer med kristna, församlingar och samfund mm.
  Om det känns som en väldigt låg nivå för er att skriva om det, kan inte någon vara snäll att länka dit man kan, någorlunda lättbegripligt och väldigt gärna på svenska, läsa vad evangelikal och postevangelikal betyder?

  Inget illa ment det här heller, men jag förstår inte, vad är teologi? Om det är ett sätt att förstå vad Gud vill säga oss genom Bibeln, så handlar det ju i grund och botten om Bibeln och det som står i den. Alltså är ju teologi ett smeknamn på den helige Ande, det är ju Han som ska ”…lära er allt…” och ”…föra er in in hela sanningen.” (Folk Bibeln Joh 14:26, 16:13)
  Om man då vill ändra på det så måste man ju, som t.ex. ”Messianer”, säga att det kommit en ”ny” uppenbarelse, och förklara ändringarna på något sätt, t.ex. genom tidigare felöversättningar etc. Då tycker jag att exemplet om Messianska föreningen passar bra.
  Jag kan ha fel, men tycker inte det verkar så bra att göra sådana saker. Sen är jag ju inte så insatt i vad det egentligen handlar om. En lättförståelig länk, ”som gör enkla människor visa” (Folk Bibeln Ps 19:8) och förklarar hade varit strålande!

  Funderar fortfarande lite på Olofs kommentar i punkt 8, jag måste ju ha missförstått, inte finns kristna som vill tala så att folk inte förstår? Då kan de ju lika gärna be i tungotal, eller hålla tyst. Vänlig undran här också alltså. Vet inte hur man gör smilgubbar mm, som någon nämnde, är det parenteser och kolon och sånt? Ja, jag är enfaldig, men Gud älskar mig ändå! Jag brukade säga till de ”gammal kristna” som tyckte det var jobbigt att jag har svårt att sitta stilla, snyter mig, går på toa mm under mötet, att istället för att irritera sig så kan de ju tänka, vad fantastiskt att Guds nåd räcker till även för en sån! Halleluja!

  Mvh
  Katta

 • http://www.kristenunderjord.wordpress.com elof

  fred katta. självklart skall du fråga och ifrågasätta när något verkar konstigt. det jag försökte förklara, men misslyckades med, var att man bara för att man ifrågasätter viss teologi (alltså ifrågasätter i det här fallet ett visst sätt att läsa bibeln) vill man inte ändra i bibeln.

  jag har svårt att sätta likhetstecken mellan teologi och den helige andes uppenbarelser, alltså, den helige Ande hjälpter oss såklart med vår teologi, men Anden är inte att beskylla när vår teologi är dålig.

  Ang. Evangelikal och Post-evangelikal så är det egentligen inte så viktigt för att förstå vad samtalet med Nod handlade om. Egentligen är det termer från andra sidan havet (usa) och bundna till det sammanhanget.

  allt gott

 • Katta

  Tack för svaret elof!
  Mvh
  /Katta