Kommentar om Gaza-kriget

En ny tragisk konflikt har blossat upp mellan Israel och palestinierna. Tidningen Dagen skriver på sin hemsida idag om gudstjänst i Missionskyrkan i Uppsala efter demonstration mot våldet. Dagen har också tagit upp om den kritik Svenska Kyrkan idag riktar mot att Israel trappar upp våldet.

Vi kristna har svårigheter att hantera konflikterna som gäller Israel. Antingen hamnar vi i diket att tänka strikt gammaltestamentligt. Vi läser om krigen i Gamla Testamentet om hur Gud stred för Israel mot de förskräckliga grannfolken som var fiender. Och tänker oss att samma modell gäller fortfarande. Men vi lever i nya förbundet, i Guds rike. Nu handlar det om evangeliet. Sedan tror jag att Gud har en särskilt kallelse för judarna enligt Romarbrevet kapitel 9 och 11. Men det handlar om nåden och evangeliet, inte att återgå till Gamla Testamentets krigsromantik.

En annan variant är att kristna sätter en kristen standard på Israel. De ska i princip följa bergspredikan, de ska förlåta sina fiender, de ska inte vedergälla, eller försvara sig. Det låter fromt, men det finns ett grundläggande fel, Israel är inget kristet land. Hur kan man förvänta sig att det ska leva efter Bergspredikan? LIka lite som Sverige eller USA eller Norge kan förväntas leva efter Bergspredikan.

Israel är ett vanligt land och demokratiskt samhälle som följer samma principer om självförsvar som gäller i alla västländer.

Det finns en enkel lösning för palestinierna att få bort Israels trupper, att sluta skicka raketer mot Israel. Får Israel ett sådant löfte drar de sig tillbaka direkt. Sedan Israel lämnade Gaza med sina trupper för tre år sedan har palestinierna avfyrat tusentals raketer och bomber mot Israel. Bara under perioden 19-27 december avfyrades 300 raketer. Israels stora nåd är att dessa raketer och bomber har träffat så illa så ytterst få israeler har dött.

Men vilket land i västvärlden skulle acceptera dagliga raketattacker utan att göra någonting. USA:s nye president Obama uttryckte sig i de termerna när han besökte Israel för ett tag sedan. De som kritiserar Israel måste ställa sig frågan om något västland skulle acceptera daglig beskjutning över gränsen från ett grannland utan att ingripa militärt. Skulle Sverige avstå från att agera militärt om vi hamnade i en sådan situation? Jag tycker nog att västvärldens Israelkritik blir ganska hycklande. Sverige spenderar många miljarder varje år på sitt militära försvar trots att vi inte har blivit attackerade militärt sedan 1810-talet. Israel får känna av det varje dag.

När USA blev angripna vid ett tillfälle vid terroristangreppet mot New Yorks skyskrapor 2001, såg hela västvärlden det som självklart att USA skulle få försvara sig och gå till militärt motangrepp, i första hand mot Afganistan. Då hade USA världens stöd, även från arabvärlden. Gäller helt andra regler för Israel?

Sedan kan man tvivla på att det militära försvaret hjälper. Men Israels kritiker borde ändå besvara frågan, hur skulle Israel få stopp på Hamas dagliga raketangrepp?

Och som kristen vill jag följa Jesu undervisning i bergspredikan och icke-våldets etik. Men när vi bedömer strider mellan nationer som inte är kristna, behöver man ha en realistisk analys. Jag tror att lösningen till att få stopp på detta krig och detta våld ligger hos Hamas. Börja samarbeta med Israel, inte minst ekonomiskt, istället för att skicka raketer. Jag är övertygad om att Israel skulle nappa på ett sådant erbjudande.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Bo

  Läs gärna Niklas Ekdals ledare i dagens Dagens Nyheter. Den ger en bra sammanfattning av läget. Jag kan tänka mig att Israel, ja hela världen för den delen, i dag mer än någonsin skulle välkomna en ”politiskt” messiasgestalt som kan skapa fred och ekonomisk stabilitet. Så håll ögonen öppna och minns att allt är inte Gud som glimmar.

 • A

  aaa

 • Rune Valter

  Tack Stefan!
  Mycket bra sammanfattat.
  Vilket land i världen skulle finna sig det Israel får utstå av raketbeskjutningar?

 • http://monsterasbloggen.blogspot.com/ Jonny Nilsson

  Skulle inte bergspredikan gälla judar? När Jesus höll bergspredikan talade han ju till icke-kristna judar. Guds Ord gäller alla människor, även om en kristen kanske har bättre förutsättningar att leva efter Guds ord. Men även ”kristna” nationer har ju tolkat Guds ord som att man får skilja på privat etik och överhetens rätt och skyldighet att bruka våld. Det må så vara, men nog skulle det vara spännande om även nationer i högre utsträckning vågade tillämpa Kristi kärlekslag i relationer med fiender.

 • Rolf Östlin

  Utomordentligt bra analys! Jag instämmer till 98 %. (Det är bara det inledande stycket om GT:s ”krigsromantik” som jag inte helt kan svälja.)
  Jag är uppriktigt förundrad över de flesta kommentatorers oövertänkta och naiva kritik av Israel. ”Israels våld är oproportionerligt”, säger många. Men ingen, så vitt jag sett, kan säga vad proportionerligt våld skulle vara. Det ligger väl närmast till hands att tänka sig, att Israel använde sig av Hamas metod och skickade in hundratals och åter hundratals raketer i Gaza mer eller mindre på måfå. Jag är övertygad om att även detta skulle anses vara ”oproportionerligt” våld. Det skulle i vart fall döda betydligt flera civila än vad som är fallet i den nuvarande kampanjen.
  Orsaken torde vara precis det som du skriver: att Israel förväntas handla efter Bergspredikan. Enligt min mening är detta ett utslag av antisemitism.

 • http://sleepaz.blogspot.com/ Sleepaz

  Allt är inte så svart på vitt i krig. Ibland kan en stryrka gå in ett land med ett par hundra dödsoffer som konsekvens, men samtidigt så befriar denna styrka ett helt folk som innefattar 1 miljon människor som levt i förtryck under en hemsk regim.
  Vad tycker Jesus om att några fick sätta livet till som en motpol till att ett helt folk blir fria? Ja kan inte svara på den frågan. Även om krig är hemskt och fruktansvärt så kan en militär insats ibland ge bättre frukt än om inte inte agerer och bara titta på när eländet sker. Skulle vi bara se på när Hitler tog över hela världen tex?
  En del saker måste stoppas med våld. Det är en utopi att tro att man alltid kan besegra all ondska med kärleken som vapen.
  Om en terrororganisation intar och börjar bomba Sverige och massor av våra barn dör, dagis som beskjuts, gamla människor som rånas och dödas på gator. Då måste vi agera. Då kommer man vilja att det finns människor som förvarar oss mot detta i form av en militär stryrka. I sådana situationer kan man inte bara krypa ihop som en kärleksfull hippie och älska alla och allt. Det fungerar inte, det hyckleri att ens tro att det fungerar. Jag vill iaf försvara mitt land från onskan om sådan inträffar. Det anser jag vara en sann plikt som en kristen medborgare att göra. Vi skall lyda dem lagar som vi står inför i det land vi lever. Att försvara sig som soldat är inte att vara ond.
  Att kriga och tillhöra en arme betyder inte att man bryter mot Guds bud. I ett land där det är en plikt för varje medborgare att vara med som soldat och försvara landet där skall man som kristen utföra detta.
  Och vi ser detta i Lukas 3:14 ”Även soldater frågade honom: ”Och vi, vad skall vi göra?” Han svarade dem: ”Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön!” (Luk 3:14)

  Han svarar dem att dem inte skall våldföra sig på någon annan, samt pressa andra på pengar. Men han talar inte om för dem att dem skall sluta vara soldater och helt slänga sitt vapen, att vara en soldat har vissa förpliktelser. Nämlingen att försvara sig och lyda order. Men man skall inte handla förkastligt för det. Han talar om för dem att dem skall vara hederliga soldater som inte är koruemperade och missbrukar våld.
  Jag vet att det finns moraliska aspekter kring att lyda ett helsjukt befäls galna order kring erövringar av andra länder tex. Hur man som kristen soldat skall agera i en sådan situation det vet jag inte.
  Men nu handlar det om Israeliska soldater vars land blir beksjutna. Jag anser att dem har rätten att försvara sig.

  Bara lite tankar.

 • http://metrobloggen.se/roberths Roberth

  mkt bra skrivet, tyvärr så är inte detta resonemang legtimt i många kretsar i sverige idag.. Vissa går ju ex så långt som anders malm tror jag han hette, citerar han på min sida, där han uppmanar sverige o gå in med bistånd materielt och ekomoniskt så palestinerna ska kunna skjuta sönder israel.

 • Pingback: Claeskrantz.se » Blog Archive » 59 barn dödade hittils i Gaza()

 • http://adamdavidsson.blog.com adamD

  Israel började sin operation den 27:e december, man varnade för vad man skulle göra i förväg och dagen innan (dvs den 26:e) skickade Israelska regeringen in 90 lastbilslaster med humanitärt stödgods i Gaza, i måndags skickade man in 63 lastbilar (1 545 ton gods) och i onsdags 98 lastbilar med 2 366 ton mat och förnödenheter. Israel tillåter palestinier att färdas in till Israel för läkarvård, flertalet sjuka och sårade behandlas i nuläget på israeliska sjukhus, palestinska regeringen vägrar dock betala för vården vilket försvårar hjälpen. Röda Davidsstjärnan har för närvarande 600 ambulanser i Gaza för att hjälpa sjuka och sårade.

  Vilken annorlunda bild man får om man tar ett steg utanför de svenska Israelhatande mediernas värld!

 • Per Hallström

  Stefan Swärds beskrivning av Gazakonflikten är tydlig och klargörande. Niklas Ekdals signerade ledare i Dagens Nyheter 4 januari är lika tydlig i analysen och dessutom ett oväntat och stort glädjeämne för oss som plågas av den ensidiga kritik som Israel ständigt utsätts för i svenska massmedier.

  Israels trängda läge beskrivs bland annat så här av Niklas Ekdal:

  ”De iranska kärnvapenplanerna under ledning av en irrationell president, ett militant Hizbollah beväpnat med minst 30.000 rysktillverkade raketer i norr och ett fanatiskt Hamas i söder ställer Israel inför en helt ny hotbild. Tiden, demografin, tekniken och geografin arbetar obönhörligt för dem som vill utplåna denna lilla judiska enklav i den vidsträckta Mellanöstern”

  Och en fundering infinner sig nästan automatiskt: För några årtionden sedan var den profetiska förkunnelsen mycket vanlig i svenka frikyrkor och Israels utveckling var en huvudkomponent i tolkningen av tidens tecken. Men nu kan dramatiska ting ske i och omkring Israel utan att vi vågar redovisa några märkliga tidstecken i det som händer.

 • Ronny

  Bra Artikel Stefan Swärd.Tack för att du finns broder du tillför sundhet, verkligen.För det gäller ,tror jag, att vi Kristna av Judarna , och Palestinerna. Och oss av all raser och folk och språk???Skiljer på Guds ricke igenom frälsningen ???Och världens Riken och Områden Som Israel och det Palestinska områdenna , tror jag ???Själv är jag av Svensk och resande börd ( mera kallat Tattare för ) .För Guds ricke sa ju Jesus till fariserna kommer inte utifrån så ni kan se det utan invärtes ifrån eder . Så jag tror vi får göra skillnad på det Jordiska Israel .Och det Himmelska , församlingen ..Även fast landet Israel och Jerusalem, tillhör Israel Guds folck enligt Guds löften i Bibeln om jag uppfattat det rätt??? Men inte genom männskliga insatser i egen kraft när vi männisckor tycker det är dax .Oavset om vi hänvisar till det gammla eller nya förbundet tror jag ??? Liksom ingen blir frälst på eget insitiv i egen kraft heller . och ingen konstlad enhet är från Gud Heller . Bara när Gud ledder och agerar är löftena på väg att uppfyllas och blir uppfyllda som Gud vill.Och så långt vi männisckor är redo och villiga att gå.inte mer blir det.. Så tänker och lär jag så gott jag kan och lever i förnyelse och bättrar mig med Guds Hjälp.Och älskar och välsignar Israel och världen och vårt land Sverige .Och alla männisckor och kristna och församlingar och alla livets samhang..Och platser och områden igenom mitt liv i Gud i världen men inte utav världen .Och Gud och Guds ricke och vilja enligt Guds Ord i Guds Kärlek som aldrig förgår igenom Guds Nåd och sanning för tid och evighet för Guds skull till Guds ära enbart.Och i min bön om Guds Nåd och Goda vilja om att han ska göra det så väl det kan bli?Och det är tid för löftena i Bibeln att uppfyllas .Vad det än är frågan om för nått ,eller angående Israel eller försammlingen ???Och igenom tro och tålamod får man vad ut lovat är .Och förstår och lär och lyder och Gör man bättring. Alldeles som Gud kan få ge oss sin nåd . Så vi behöver Guds nåd med viljan att kunna stanna upp och lyssna i tro på Gud om vad som är han vilja . Och göra som han vill visa oss i sin nåd och sanning . Och det och inget annat resten får Gud och andra göra det Gud vill med som Gud vill i sin nåd alltid .Och det kan vara vår förbön för vår nästa och Israel och Palestinnerna och världen i övrigt också om Guds Goda vilja blott alltid så långt som möjligt alltid ???Och jag tror att Gud ledder ofrälsta såväl som oss frälsta och hela livet precis som han vill alltid .Och gärna i sin Nåds välsignnelse och frid som han helst vill . För Gud har inget ansende till nåns person utan behandlar alla licka .Entra som han vill eller som han tillåter. Varken mer eller mindre än så blir det aldrig vare sig vi vill det eller ej . Så be att Guds vilja får ske och inte vår Och även angående Israel frågan och Palestina frågan enligt Guds vilja i Guds Ord Bibeln .Så kanske Guds vilja kan ske, eller annars sker Guds tillåtande vilja . .Och så kommer det att vara till tidens slut. och för evigt tror jag. Guds frid och Gud välsigne er !!! Ronny

 • TOR

  Det enda som kan få stopp på det palestinska motståndet är väl ett slut på Israels ockupation och återgång till 1967 års gränser vilket ju verkar mer och mer osannolikt med tanke på alla bosättningar och oenigheten om Jerusalems status. Alla talar om en tvåstatslösning men allt färre verkar tro på det. För detta är ju världens mest hopplösa konflikt. Visst kan man förstå båda parter. Ständiga raketanfall in i Israel är naturligtvis oacceptabelt. Och frustrationen bland palestinierna över blockaden av Gaza och Israels ockupation som mer ser ut att permanentas än få ett slut. Allt föder motstånd och extremism i en spiral av våld som mer gynnar ockupationen än freden. Om palestinierna ger upp så gynnas kanske freden, en fred på Israels villkor.

 • http://bengtsjoberg.blogg.se Bengt Sjöberg

  Tack Stefan!
  Mycket bra skrivet.
  Bengt Sjöberg

 • http://dessaminaminstabroder.blogspot.com/2008/12/boktips-israel-palestina.html Dessa mina minsta bröder

  Det är hög tid att vi frikyrkorna i Sverige börjar ifrågasätta vurmen för staten Israel som var så vanlig på 60-talet. Jag länkar till min bokrecention av ”Israel och Palestina
  60 år i våra röda hjärtan”
  Att den svenska socialdemokratiska rörelsen vågat ompröva gamla ståndpunkter och vågat se verkligheten som den är visar att är en levande folkrörelse. Det kan jag tyvärr inte säga om stora delar av frikyrkorörelsen.

 • Henrik Winzell

  Jag håller helt med. Vad skönt det är med människor som kan sätta ord på det man känner. Tack Stefan!

  Angående Sveriges agerande vid eventuella hotbilder – hur har Sverige agerat de gånger det påståtts att det funnits ubåtar i vattnen utanför vårat land? Har det agerandet varit proportionerligt gentemot det faktiska hotet?

 • Kenneth Gunnarsson

  Jag tycker att man mot bakgrund av den senaste tragiska upptrappningen i Mellanöstern bör ställa krav på såväl Israel som Hamas och inte ensidigt ge Hamas skulden. Fyra sådan krav skulle jag vilja uppställa, två på vardera sidan.

  Krav nr. 1. Hamas bör omedelbart sluta med alla raketbeskjutningar mot Israel.
  Krav nr. 2. Hamas bör erkänna Israel som en legitim stat med rätt att existera inom säkra och erkända gränser.
  Krav nr. 3. Israel bör omedelbart upphöra med sitt byggande av bosättningar som hela tiden trappats upp trots alla försök till fredsöverenkommelser. (Färdplanen för fred, Alternativ fredsplan, Saudi-arabisk fredsplan m.m.) Israel har godkänt färdplanen och där ingår stopp för bosättningar.
  Krav nr 4. Israel bör riva muren på områden som är tänkta som en palestinsk stat. Klart brott mot folkrätten. Om man tycker sig behöva en mur, bör den byggas längs den så kallade ”Gröna linjen” inte kilometervis in på palestinskt område.

 • Jan Sköld

  Hamas är en islamistisk religiös rörelse, som ser hela Israel som ockuperad mark,Israel har ockuperat islamsk mark .Målsättningen är att återta hela Israel,d.v.s förinta Israel.
  Alla medel är tillåtna.
  Det kan vara svårt att förhandla med några som vill förinta Israel.
  USA och EU ser Hamas som terrororganisation,vilket är helt riktigt.

 • Stefan Swärd

  Några kommentarer,
  Adam D – intressanta uppgifter, vad har du för källa för det.
  Kenneth G, dessa minsta bröder, problemet är att det är inte moderata palestinier som styr på Västbanken, det är en fundamentalistisk terrorstämplad organisation som styrs av fundamentalistiska muslimska principer. De ligger en bra bit från vad t.ex. palestinska kristna står för. Deras agenda är att inte ha fred med Israel, fastän Israel sträckte ut hela handen och lämnade Gaza för tre år sedan, trots massivt internt motstånd, har gensvaret blivit raketer mot Israel. Det är inte lätt för Israel att förhandla fred med en sådan motpart.
  Vill man få en annan typ av information än vad som är mainstream i svenska media, jag tycker dock att DN är bra, men man bör komma ihåg att DN ägs av en judisk familj, det påverkar journalistiken, är det bra att läsa Jerusalem Posts hemsida på internet. Det är en saklig, liberal tidning som allsidigt speglar situationen från Israels perspektiv.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Stefan Swärd

  Förlåt jag skrev fel, jag menade Gaza, när jag skrev Västbanken.

  hälsar

  stefan Swärd

 • http://bengtsjoberg.blogg.se Bengt Sjöberg

  Hej igen!
  Om du inte redan fått svar från Adam…..Jag skickar den information som jag hittade på Svensk-Israelinformations hemsida

  Svensk Israel-Information Humanitär hjälp till Gaza släpps igenom varje dag trots bomber mot Israel
  2009-01-02 18:06

  2009-01-02 | la

  Humanitär hjälp, dvs mat och medicinska förnödenheter och läkemedel har levererats till Gaza i följande mängder. Frågan är bara om Hamas har låtit sjukhusen och civilbefolkningen få del av den.

  1 januari: 60 lastbilar med 1360 ton

  31 december 93 lastbilar med 2500 ton. Samma dag har 12 palestinier från Gaza överförts till Israel för medicinsk behandling.

  30 december 93 lastbilar med 2366 ton

  29 december 63 lastbilar med 1545 ton och 5 ambulanser från Röda Halvmånen i Ramallah

  26 december 63 lastbilar med 1496 ton mat och läkemedel

  21-25 december 145 patienter med assistenter över gränsen till Israel för medicinsk behandling.

  Detta trots ständigt bombardemang av Hamas mot civila mål i Israel.

  Enligt World Food program är deras lagerlokaler fulla i Gaza med tillräckliga lager för de närmaste två veckorna. (Källa: TNR, Marty Peretz, 1 januari 2009).

  Även övergångarna mellan Gaza och Israel attackeras av och till från Hamas och Islamiska Jihad.

  .

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Stefan. Jag tycker ditt resonemang innehåller en del logiska kullerbyttor. Du tvekar i andra sammanhang inte för att försöka lobba fram en lagstiftning i samhället som du uppfattar som mer i linje med Guds vilja, tex i äktenskapsfrågan. Hur hänger detta samman? Jag skulle ha lättare att förstå dig om du lobbade både mot homoäktenskap och mot Israels krigföring. Varför denna selektivitet?

  Jag håller med om att vi inte kan förvänta oss att icke-troende ska följa Jesus undervisning, men det gäller både Jesus undervisning om fiendekärlek och hans undervisning om trohet i äktenskapet mm. Det betyder dock inte att Jesus budskap är irrelevant för världen. Jesus är allas Ledare, Herre, och vi ska sprida budskapet, uppmana till omvändelse och lära folken att följa alla dom bud han har gett.

  I ljuset av Jesus tycker jag också det att vi måste kunna tala om bättre och sämre, inte bara om rätt och fel. Även om Israel åberopar självförsvarsrätten så kan man även av hedningar kräva tex proportionalitet. Att bomba kvinnor och barn är vedervärdigt även om man tror på rätten till självförsvar.

  Sen är ju frågan om självförsvar inte så enkelt som den framstår i din text. Menar inte också Hamas att frågan är enkel och att dom bara försvarar sig själva mot en ockupationsmakt osv?

 • Katolikkille

  Ett mycket bra inlägg i en annars snedvriden debatt.

 • Jan Sköld

  Det som gör mig mycket fundersan är västerlänska kristna som inte tar Hamas tro och övertygelse på allvar, nämligen att förinta Israel, eftersom hela landet tillhör Islam och är ockuperat av otrogna (Judar), därför ska det återtas, med alla stående medel (självmordsbombare bland kvinnor o barn bland annat). Därför är konflikten religiös och inte politisk från Hamas sida.
  En av förklaringarna kan var att västerlänska kristna är så sekulariserade så de tror inte på Hamas,islamistiska synsätt.Hamas kommer aldrig arr ge sig förrän Israel är förintat.
  Det kommer aldrig Israel att bli,så där för kommer det att hålla på tills Herren kommer åter.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Jonas,
  Min bedömning bygger på en realistisk inställning till Israels regering. Jag tror inte att de läser Bergspredikan. Därmed inte sagt att jag inte tycker att de borde läsa Bergspredikan. Jag tycker att alla borde läsa Bergspredikan, vi skulle få en bättre värld. Men för att klara att leva efter Jesu undervisning behöver vi följa Jesus och ha Guds Ande i oss.
  Visst har du bra reflektioner kring bättre-sämre, och inte bara rätt-fel.
  Sedan tror jag inte att Israel syftar till att bomba kvinnor och barn, man syftar till att oskadliggöra Hamas baser som skjuter raketer mot Israel. Nu brukar Hamas lägga detta mitt bland kvinnor och barn, för att utnyttja dem som mänskliga sköldar. Den Hamas-etiken är minst lika klandervärd.
  Det har funnits många fredsförslag sedan 1948 som Israel har ställt sig bakom men som palestinierna har förkastat, och idag är det Hamas som förkastar alla uppgörelser. Har specialstuderat fredsuppgörelsen 1979 då Egyptens president Sadat slöt fred med Israel. Och där man lade upp en plan för en total fredlig lösning. Det var Arafat som förkastade detta.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • TOR

  Läser ”Kommentar om Gaza-kriget” och tolkar det som att det inte finns några kristna nationer här i världen, inga länder med ”kristen standard”, inga länder man kan förvänta följa Bergspredikan. Att USA:s presidenter alltid är kristna och att landets befolkning sannolikt är världens mest kristna till bekännelse och kyrksamhet förändrar väl ingenting. Världen har lärt sig att minst av allt förvänta Bergspredikans budskap från USA:s sida. Många anser istället att USA är det största hotet mot världsfreden. Men visst är det så att det inte finns några kristna länder, har aldrig funnits, kommer aldrig att finnas för kristna länder är en utopi. Israel är en judisk stat där man kan förvänta att judendomen har en viktig betydelse. Nu menar jag inte att man skulle kunna förvänta mer av Israel för den skull. Men judendomen har med all säkerhet inte på något sätt en sämre etisk standard än vad kristendomen har.
  Det finns människor som har förändrat världen med Bergspredikans budskap och jag tänker på namn som Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Dalai Lama. Alla har inte en personlig kristen tro och bekännelse, men de har en tro på att icke-våld och försoning är en bättre väg än krig och våld. Trots världens alla religioner och fredsbudskap är det få människor som har en så stark tro, andlig resning, lyskraft och styrka.
  Hur skulle det se ut om Hamas regerade Tibet och Dalai Lama Gaza? Ingen av dem har än lyckats ge sina respektive folk fred och frihet.

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Stefan. Jag tycker ändå inte att vi borde sväva på målet när det gäller kritiken av Israels krigföring. Ondska är alltid ondska. Just pga saker du nämner så är det mer realistiskt att förvänta sig mer av Israel än av Hamas, och därför är det inte omöjligt att kraftiga protester kan påverka Israel, inte minst om opinionen i USA skulle vända. Även om man ansluter sig till läran om det rättfärdiga kriget eller liknande så är Israels agerande just nu over-kill. Det är klart att Hamas också håller på med galenskaper, men jag har svårare att tro att dom skulle låta sig påverkas. Jag tycker Israels agerande är för djävligt, och detta borde vi säga med all önskvärd tydlighet. Israels ”hoppsan vad tråkigt, det var inte meningen och det är ändå Hamas fel”-attityd till det mänskliga lidandet i Gaza just nu är inte acceptabel. Att avslöja mörkrets gärningar ingår i vårt uppdrag som Jesus efterföljare.

 • Bo

  Jag bifogar två länkar, dels till ovan nämnda ledare i DN (Niklas Ekdal) samt en artikel av Ernst Klein, tidigare chefredaktör på Corren och av judisk börd. Kanske att någon finner dom intressanta. För övrigt; läs gärna i Sakarja Bok i GT som innehåller många intressanta profetior om Israel och mellanöstern.

 • Bo
 • http://adamdavidsson.blog.com/ Adam Davidsson

  Uppgifterna kommer från Jewish virtual library
  http://www.jewishvirtuallibrary.org

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  JOnas, jag kan fördöma krigshandlingar som direkt och medvetet riktar sig mot civilbefolkningen.
  Jag tycker dock att det blir hycklande att kritisera ett land därför att man försvarar sig mot militära angrepp, och försöker bemöta angreppet genom att förstöra platser där vapen förvaras, tillverkas och avsänds ifrån, när samtliga länder i västvärlden har gigantiska försvarsbudgetar och där hela syftet med militära försvaret är just att försvara oss om vi blir angripna militärt. Varför ska Israel bedömas efter en helt annan måttstock.
  Men Mellanösternkonflikten är komplex, jag har drivit vissa forskarstudier om den, och skrivit en vetenskaplig uppsats en gång i tiden, så jag vet lite vad jag talar om, men resonemangen behöver utvecklas för att förklara sig mer.
  hälsn

  STefan Swärd

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Stefan. Om man nu som kristen inte vill slå ett slag för icke-våld, så kan man väl åtminstone använda läran om det rättfärdiga kriget a la Augustinus mfl? http://en.wikipedia.org/wiki/Just_war

  Om denna undervisning skulle tillämpas på Israels krigföring (OCH det mesat eller all modern krigföring), så borde kriget stoppas. Israels agerande kan varken anses uppfylla kriterierna på proportionalitet eller tillräckligt hög sannolikhet för framgång eller comparative justice. Som jag ser det.

 • Jesus-lärjunge2009

  Gud förlåt dig!

  Vilken okunnig och hjärtlös man du är.
  Du som påstår att tro på Jesus, kommer att svara för sina uttalande och handlingar framför Gud och Jesus, det VET.
  Vilken Jesus undervisning följer du. Icke-våldets etik för en sida, men tillämpar till andra sida, Israel en annan Jesus lära, Vilken?
  Israel om du inte vet terroriserar i 50 år ett folk som har ingenting att försvara sig, utan sten, sina känslor, sin sörja, sin ilska, sin besvikelse och enstaka raketer.

  GOLIAT och DAVID i omvända roller.

  Gud skyddar och bevarar oss av sådana som du, FALSKA predikanter.

  Använd aldrig Jesus och Guds namn, du vet, eller hur vad väntar dig på den sanna värden.

  ”Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?
  Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er:
  Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”
  (Matt 25:34-40).

  Jesus lärjunge som använder Bibel, hjärna och hjärta!

 • Hannu Ruokola

  Stefan! Bra skrivet! Bibeln har ingen tydlig undervisning om hur vi kristna ska delta i politiken. Guds Rike är av annan art. Det är självklart, att alla erkända stater har rätt att försvara sej mot terrorangrepp. Bibeln accepterar den rådande samhällsordningen och varnar om att göra uppror mot den, Rom 13. Det romerska samhället var inget idealsamhälle med sina brister och utan att glömma konflikten mellan judarna och den romerska makten, men Pauli ord får vara vägledande, likaså synen på slaveriet. Bibeln är neutral i frågan. NT återspeglar ingenting av kriget 66-70, förutom Jesu förutsägelse i Hans eskatologiska tal.

  Det enda rätta för oss är att acceptera Israels existens precis som FN beslöt, majoriteten av världens länder. Det krig, som följde, ledde till att angriparna förlorade och många araber flydde. Det värsta och mest förnedrande var, att arabländerna INTE tog hand om de sina, som flydde från Israel, utan skapade ”flyktingläger”. Denna förnedring fortsätter och arabländer med stora ekonomiska resurser, såsom Saudi-Arabien vägrar att ta hand om palestinska flyktingar. Dessa flyktingläger används att skapa hat mot judar.

  Tänk på situationen efter II världskriget! 13 miljoner tyskar blev ”flyktingar”. Vad hände då? Västtyska staten tog hand om dessa. Tänk om dessa 13 miljoner skulle ha satts på ett flyktingläger nära gränsen och man hela tiden hade berättat om det tyska rikets ”riktiga” gränser och sedan skickat terrorister till Schlesien och Ostpreussen? Det tyska folket var dock så civiliserat, att sådan behandling av ”flyktingar” skulle väckt hela världens vrede och fördömande.

  Eller tänk på Finland, som fick avträda en stor del av sitt område, som ryssarna hade erkänt 1920 i freden i Dorpat. Befolkningen från de områden togs emot in i det nuvarande Finland, och dessa ”flyktingar” placerades inte i Kymmene älvsdalen till ett flyktingläger, där man skulle planera en återerövring och skicka terrorister till Ryssland.

  Bibeln, alltså Rom 13, talar sitt tydliga språk, ACCEPTERA de nuvarande förhållandena, att bruka våld för att störta den nuvarande samhällsordningen är förkastligt. Israel är en human rättsstat med fungerande demokrati, vilket man inte kan säga om arabgrannar, men det är inte Israels huvudbry. Israels problem är att arabgrannar INTE tar sitt ansvar i flyktingfrågan, utan struntar i dessa stackars människor. Israel har inget annat val än att försvara sej.

  Bland de kristna har alltid funnits avvikande meningar om synen på samhället. Men de röster hör till obskyra sekter, som inte har bidragit till något gott vare sej i samhället eller i teologin. Typiskt för dem är att flytta fokuset på Kristus till något annat mer perifert. Själv lämnar de sina församlingar och skapar sin egen grupp.