Fortsatt inlägg i Livets Ord-debatten

Skulle vilja kommentera kommentarerna 43, 44 och 47 till mitt inlägg om Livets Ord, de är skrivna av Ingemar ”Inka” Gustavsson, John Nilsson och JB. Skriver i den tråkiga punktformen för att strukturera resonemanget. För mig är Livets Ord-debatten egentligen ett passerat stadium, jag ser idag Livets ord som mina trossyskon som jag är fullt ut beredd att samarbeta med för evangeliets utbredande, och ser ingen anledning att längre problematisera kring Livets ord (det betyder inte att jag och Ulf Ekman har samma uppfattning i alla frågor), men eftersom frågorna har väckts vill jag ändå försöka säga något. Jag måste tyvärr vara lite omständlig och utveckla resonemanget något.

1. Läste just Missionskyrkans föreståndare Göran Settergrens blogg, där han kommenterade samtalen mellan Livets ord och Uppsala missionskyrka i positiva ordalag. Dan Salomonsson, pingstpastorn i Uppsala predikade nyligen på Livets ord. Jag tror att det inom den etablerade kristenheten finns en trötthet i att driva fortsatta konflikter med Livets Ord, utan en allmän uppfattning är att man vill ha en normal kristen gemenskap, som man har mellan olika samfund och rörelser. I ett läge där Livets ord har visat en positiv vilja till gemenskap med andra kristna, vore det fel att stänga några dörrar. Det är ett normaltillstånd att kristna samarbetar och har goda relationer. Jag förstår inte varför det ska beskrivas som att klia varandras ryggar m.m. Det är sant att jag förde fram kritik mot Livets ord i min Dagenartikel – jag tror det var i slutet av år 2003. Men när jag ser att utvecklingen går i den riktning som jag efterlyste i artikeln, varför ska jag då fortsätta att kritisera?

2. Även John Nilsson erkänner, vad jag förstår av hans kommentar, att teologiskt och läromässigt har Livets ord utvecklats på ett sunt sätt. Håller med. Sedan vet jag att det finns en omfattande debatt om inställningen till katolicismen, är fortfarande för dåligt påläst för att ha någon synpunkt på det.

3. Sedan kommer vi till den känsligaste frågan. De tre skribenterna menar att många människor for illa under en period på Livets ord, speciellt under den senare delen av åttiotalet. Om detta finns det mycket att säga. Jag har haft många samtal under årens lopp med människor i en sådan situation. Jag har dock inte haft sådana samtal under ett antal år, därför att människor har inte hört av sig till mig om detta. Det senaste jag hörde, det var i samband med min Dagenartikel i slutet av 2003. Och de som hörde av sig till mig då, deras referenser handlade om saker som låg längre tillbaka i tiden. För mig som aldrig har varit med i Livets Ord och aldrig har gått på bibelskolan, jag kan bara förlita mig på andrahandsuppgifter när jag ska bedöma denna fråga. Att jag inte har hört något om så kallad ”avhopparproblematik” under ett antal år, vill jag tolka som att dessa problem är lösta.

4. Jag tror att det är viktigt för alla kristna att vara snabba i att förlåta, om vi känner oss illa behandlade eller missförstådda, det inträffar tyvärr alltför ofta i kristna sammanhang. Jag upplevde som ung kristen t.ex. att jag blev ganska illa och oförstående behandlad inom pingströrelsen, under första halvan av åttiotalet, och det var en anledning till varför jag då hamnade utanför pingströrelsen. Men jag har varit noga med att inte utveckla bitterhet eller tala illa om pingströrelsen sedan dess. Men det krävdes en aktiv bearbetning från min sida, och för mig har det varit viktigt att förlåta oavsett vilken reaktion jag skulle få från motparten. Så sent som för 10 år sedan besökte jag pingstpastorn i Tyresö utanför Stockholm och bad om förlåtelse för att jag hade haft en felaktig attityd till Filadelfias utpost i Tyresö. Att jag kände mig illa behandlad berodde nog mycket på oförstånd och ovislighet från motpartens sida, men min egen osäkerhet och brist på erfarenhet spelade också en roll. Men jag har lämnat detta bakom mig. Det jag försöker säga är att detta kan vara ganska allmänmänskliga erfarenheter. En stor del av de människor som lämnar en arbetsplats, gör det med visst mått av bitterhet. Så mänskliga sociala organisationer är inte enkla alla gånger, det gäller även kristna församlingar. Min relation till trosrörelsen har också varit ansträngd under en del år, och den skarpaste kritiken offentligt mötte jag nog från Bror Spetz i Södermalmskyrkan. Jag har dock haft linjen att förlåta och lämna det bakom mig, och känner idag att jag har ingenting ouppklarat gentemot Bror, jag mötte honom bland annat kort tid innan hans bortgång. Jag kan ge exempel på hur jag har blivit rejält illa behandlad av människor i trosrörelsen, i ett tidigare skede, men jag vill inte älta i detta, jag har förlåtit och lämnat det bakom mig. Och min viktigaste uppgift är inte att döma över vad andra gör, utan att själv har en ren och förlåtande attityd.

5. Jag tycker också att det är viktigt att betona att vi har religionsfrihet i Sverige. Det är fullständigt frivilligt att gå med i en kristen församling. Ibland har jag ställt mig frågan hos en del av dem som har varit som mest kritiska mot Livets ord, varför de överhuvud taget gick med i församlingen, om det är så förskräckligt illa som de säger, varför gick de med? Nu hör det till saken att alla de ”avhoppare” som jag har samtalat med under åren är en mycket brokig skara människor, det går inte att generalisera. Men jag tycker att det är positivt att det finns ett stort utbud av församlingar, och att det är ett ansvar man tar när man väljer församling. Om man inte trivs, eller inte gillar en församling, varför inte gå vidare in i ett annat sammanhang där man kan trivas. Varför skapa denna dramatik kring att det inte fungerade med den församling man var med i. Att lämna alla församlingar på grund av dåliga erfarenheter från en församling, det har jag svårt att förstå.

6. Jag tror att det är viktigt att om man känner att man har blivit illa behandlad i det kristna sammanhang man finns i, dels att förlåta och välsigna, och att kunna gå vidare på ett konstruktivt sätt. ”Inka” nämner om Kristen gemenskap i Uppsala, där jag var engagerad ett par år. Han tycker att jag då gjorde fel som inte var tydligt kritisk mot Livets ord, och menar att jag böjde mig för hot. Jag böjde mig inte för några hot. Det var min ärliga övertygelse, vilket det är fortfarande, att en kristen församling och gemenskap kan inte bygga på att man är emot en annan församling. Det blir en negativ grund. Och jag var även då övertygad om att bitterhet och brist på förlåtelse var inte rätt grund att bygga på, den rätta grunden var att välsigna och förlåta våra trossyskon i Uppsala, inklusive Livets ord. Jag har också sett att de människor som fastnade i bitterhet och oförlåtelse, att de också stannade i sin andliga utveckling, och i vissa fall lämnade både Gud och kristna församlingen.

7. Jag har dock några frågor till dessa Livets Ord-kritiker, frågor jag ställer som en som bara har iakttagit detta utifrån. Om hälften av det dessa kritiker har sagt, vore sant, då begriper jag inte varför Livets ord är den församling i Sverige som samlar överlägset flest besökare en vanlig söndagsgudstjänst. Och om det var så  illa som man säger, då har jag svårt att begripa att man överhuvud taget kunde vara med i församlingen någon längre period. Och Livets ord har gått vidare och jobbar med mission och aktivt kristet arbete, medan många av kritikerna har endast blivit gnälliga bänkvärmare med en plats på åskådarläktaren, som visar minimalt kristet engagemang. Om kritikerna hade rätt, borde man ha sett mer positiv respons, för att i varje fall övertyga mig om att man hade rätt. Detta gäller absolut inte alla. Inte minst Christopher Alam, som lämnade Livets Ord redan 1986, har sedan gått vidare i ett väldigt imponerande globalt kristet evangelisationsarbete.

8. Detta innebär inte att jag vill negligera problemen. Jag kan mycket väl tänka mig att människor inte alla gånger behandlades på ett bra sätt (men jag har fortfarande inte fått en bra bild av detta, fått mycket motstridiga versioner av människor som var med), men jag kan inte se det på ett annat sätt än att Livets ord har utvecklats och mognat. Och jag litar på att församlingen och dess ledare klarar ut de saker som kan behöva klaras ut när det gäller relationer. Och jag kanske också vill lägga in vissa socialpsykologiska resonemang kring detta, det var väldigt turbulenta år för Livets ord under andra halvan av åttiotalet, och man var utsatta för en kritikstorm och förföljelse som inte inträffat i modern tid i Sverige. Och samtidigt var det en oerhört snabb expansion. Jag kan mycket väl tänka mig att enskilda människor kunde hamna i kläm i denna situation. Men jag vidhåller igen, vi måste se på detta med perspektiv, vi har många problem som vi brottas med i den svenska kristenheten.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • S-E Sköld

  Stefan, det predikades en villolära – ”vi är gudarlära” – med mycket stora själsliga och andliga skador som följd. Det handlar alltså inte om ovislighet i vanlig bemärkelse, utan om en jordisk ”framgångsteologi” – framgångssaga – om jordisk lycka och framgång: där man i princip befaller/uttalar det man vill ha.

  D.v.s. den exakta motsatsen till Jesu undervisning om ”vetekornes lag”, som ju talar om självlivets/köttets död.

  Guds Ande visade mig en gång två berg, med två helt motsatta budskap, och det gällde då Uppsala livets ords lärofunder, men på en annan plats i Sverige i en församling nedsmittad av deras lära. På det ena berget frestade satan JESUS med att Han skulle få jordisk framgång: ”alla riken I VÄRLDEN” och på det andra berget, talade JESUS, Moses och Elia om ”vetekornets lag”, att JESUS skulle dö likt ett vetekorn i Jerusalem; för att ge liv för evigheten.

  Har Du inte ens lyssnat på bandupptagningar från den tiden? Eller tror Du inte att falska läror skadar ”fåren”, människorna? Eller menar Du att ”tiden läker alla sår”? och att man därför inte behöver göra upp gamla försyndelser; att det är att tjata om det gamla?

  Detta är inte uppklarat av Ulf Ekman: han har inte tagit ansvar för de skador hans villoförkunnelse gett; innan han nu ger sig in i nästa, och Ni som ledare som ”håller honom om ryggen” gör Er delaktiga i denna ouppklarade verklighet.

  Och den färden blir garanterat inte framgångsrik: av den degen bakar Ni ingen andlig föda åt vårt folk. Den är nedsmutsad av ouppklarade mellanhanvanden: Lyssna i stället till Jesu Ord och handla därefter, är mitt råd till Dig:

  ”Därför om du kommer med
  din gåva till altaret och där drar
  dig till minnes, att din broder har
  något emot dig,

  så lägg ned din gåva, där framför
  altaret och gå först bort och förlik
  dig med din broder och kom sedan
  och bär fram din gåva.

  Var villig till snar förlikning med din
  motpart, medan han ännu är med
  dig på vägen..”

  De Orden gäller oss alla, även Ulf Ekman, och till evig tid.

  Mvh

 • S-E Sköld

  Måste få ge Dig ett erkännande, Stefan, Du är en – som jag ser det – ganska ovanlig kristen ledare i vårt land i dag, med civilkurage; som inte stoppar huvudet i sanden utan tar en öppen/offentlig dialog i den här frågan.

  Du gör det Ulf Ekman, som ju frågan handlar om, skulle ha gjort för länge sedan; ställt sig till förfogande för att reda ut alla frågetecken och oklarheter; vågat se ”sanningen i vitögat”. Det står ju i Guds Ord, att den som har gott i sinnet, och alltså inget har att dölja, gärna kommer till ljuset för att visa – göra det uppenbart för alla – att det han gjort är goda gärningar gjorda i Gud.

  Men den upprensningsaktion som måste till – för att rensa bort detta ur degen – kan inte Du eller någon annan göra, den kan bara Ulf själv utföra; för frågan handlar ju ytterst om honom och hans relationer till det förgångna.

  Mvh

 • Dan C

  Jag håller med dig på alla punkter. Även de som är kritiska. Jag var bara ett barn på 80-talet men fick möta Gud väldigt starkt på ett barnmöte under europakonferensen och är därefter uppvuxen inom trosrörelsen. Fast jag glömmer aldrig mina missionsförbundsrötter. Det är vanligt att min generation inom LO är oerhört självkritisk idag. Kanske lite i överkant till och med. Det finns två diken av det mesta men att hålla sig på vägen är det bästa. När jag funderat på mognaden i mitt eget sammanhang så har jag bilden av att man i början startade med känslan av att sitta fast i gamla hjulspår. För att komma ur dem kanske det krävdes en kraftig sväng för att komma upp. Det gick fort och tog nog ett tag innan vi insåg att man inte måste svänga så mycket hela tiden. Övertoner från denna tid övertolkas och förstoras av vissa kritiker till olika läror som jag med bestämdhet skulle vilja säga inte har varit utmärkande på något sätt.

  Undervisning med bön och tro som gjorde att man räknade Guds övernaturliga ingripanden i livet blev en passionerad, hungrande vardagtro.

  Jag har funderat över det negativa ”bloggklimatet”. Man känner lätt ett stygn i hjärtat av vissa angrepp. Men det står ju att kärleken skall svalna hos de flesta i den yttersta tiden. Antingen är vi där eller så är det en bra träning att inte låta det hända med det egna hjärtat.

 • S-E Sköld

  Dan C: ”Övertoner från denna tid övertolkas och förstoras av vissa kritiker till olika läror som jag med bestämdhet skulle vilja säga inte har varit utmärkande på något sätt.”

  Och jag hävdar med samma bestämdhet, att den överblicken har inte Du och ingen annan människa heller, för att kunna göra det bestämda uttalandet: det har gått ut band, böcker och undervisning över hela vårt land från Uppsala livets ord, och vad som följt i spåren av detta, vet varken Du eller jag fullt ut. Det vi kan göra, är att lyssna på människor som anser sig drabbade och ta deras vittnesmål på allvar.

  Själv har jag mött en del av resultaten, från Kiruna i norr till Värnamo i söder, och vet att det handlar inte om svammel.

  Mvh

 • Ronny

  Hej Stefan och övriga som kan komma att läsa detta ni som alla och jag är älskade och förlåtna igenom nåden i Jesus vår Herre .För Gud älskar oss ,även Ulf Ekman…Lått oss förlåta och önska varandra Guds välsignelse och frid.Och att det ska kunna gå väl för eller sennare för oss som Gud vill.Men när det kommer till frågor , som att man varit bitter och är oförlåtande och Kritisk och gnällig bänkvärmare . Då vet jag inte om jag ska skratta eller gråta eller bli upprörd .Och blivit nån gnällig bänkvärmare på åskadarläktaren .Och blir jämförd Med Cristhopher Alam ,som jag för övrigt har varit på Team med när vi båda var med i Livets Ord . Som har en Kallelse till Evangelist med mycket tecken och under och mirakel och frälsta och försammlings byggande från Gud av bara Guds Nåd .För det är inte så lätt att utföra sånna sacker utan kallelsen och tränningen och erfarenheten, Och viljan att göra Guds vilja sunt och troget i Guds Kärlek och frid ..Och inte Heller om vis undervisnning i tron ( Kenyon /Hagins Trosförkunnelsen den av tradition grundlägande läran i Trosrörelsen ) kastat en in i psykos och psykisk sjukdom som pågått i åratal ,i mitt fall 14 år mer eller mindre och som mest Kritiskt 94-96. Då jag var Meddlem sen 87 i Livets Ord gick ur 98.Jag blev och är för övrigt pga av psykosen och min psykiska ohälsa , förtidspennsionär .Och jag är inte den ende som drabbats på Licknade vis .Går att läsa om bland annat i Sven Richemans Bok: Allt är inte Gud som Glimmar tidgare trosförkunnare Läckare och forskare och bibelärare . Och förstås i mitt fall av andra sociala skäl som jag redan nämt med i tidigare kommentarer i andra artiklar om ämnet.Och Inka Gustafsson ,och fler finns det som kan vittna om hur de fick psykisk ohälsa och andra problem av undervisnningen.Men därmed inte sagt att vi gennerelt skulle vara bittra och gnällliga i negativ bemärkelse etz.. En del av oss, vill mer väl ,än man kan tro om ni kännde oss , även om Ulf Ekman. Men om jag skulle i min analys ha något lite rätt . Efter som min sociala bakgrund plus psykiska ohälsa jag haft kan vara mig till nakdel. Angående trovärdighet och seriositet och kompitens .Och att jag naturligtvis också varit en gnällig bänkvärmare på åskadarplats. Men om det nu är så ,om alltså ,att jag och vi sk Kritiker . Som verkligen känner till ämnet väl och en del av oss har personlig erfarenhet, lång sådan med . Skulle ha nån liten av Gud san och äckta insikt och rätt åsikt från Gud om ämnet. Skulle den inte vara värd att höra och pröva . då ?Och kunna vara till Hjälp för en sund enhet och framtid som Kristna och Herrens Tjännare och försammlingar ? Och tjänster från Herren.Som en liten bit i hur vi kan lägga in rätt kurs igen om vi kommit på fel kurs i frågan. Även för Ulf eckman . Och vi behöver inte medialt avrätta varcken honom eller oss kriticker eller andra . Om vi är anglägna om att låtta bli. Men vi kan lära av varandras rätt och fel med .Och tillsammans lyckas ,och lyckas lösa våra problem med tror jag. Med Guds Hjälp för vi behöver varandra God Jul och Gott nytt år och en god framtid med Gud Frid Ronny

 • anja

  Håller helt med dig. Det är så märkligt att vissa människor tror att dom är de enda här i världen som har farit illa. Men faktum är att ALLA människor har blivit illa behandlade i olika sammanhang, kristna som icke kristna. Sånt är livet. Och det enda sättet att kunna gå vidare är att förlåta och glömma. Jag fattar inte människor som ältar gamla oförätter…det tar ju enormt mycket energi i anspråk. Energi som kan användas till något positivt istället.

  mvh

 • S-E Sköld

  Ronny: ”Men om det nu är så ,om alltså ,att jag och vi sk Kritiker . Som verkligen känner till ämnet väl och en del av oss har personlig erfarenhet, lång sådan med . Skulle ha nån liten av Gud san och äckta insikt och rätt åsikt från Gud om ämnet. Skulle den inte vara värd att höra och pröva . då ?

  Och kunna vara till Hjälp för en sund enhet och framtid som Kristna och Herrens Tjännare och försammlingar ? Och tjänster från Herren.Som en liten bit i hur vi kan lägga in rätt kurs igen om vi kommit på fel kurs i frågan. Även för Ulf eckman . Och vi behöver inte medialt avrätta varcken honom eller oss kriticker eller andra . Om vi är anglägna om att låtta bli.

  Men vi kan lära av varandras rätt och fel med .Och tillsammans lyckas ,och lyckas lösa våra problem med tror jag. Med Guds Hjälp för vi behöver varandra God Jul och Gott nytt år och en god framtid med Gud Frid Ronny.”

  Instämmer med föregående skrivare!

  Gud Jul och Gott Nytt År till Dig med!

  S-E

 • S-E Sköld

  Anja, ja det är ju bara att köra vidare, påhejarna till den lösningen är f.ö. många. Och för att kunna göra det, måste man först förklara klagomålen som komna från rättshaverister och bittra människor som inte är vära att lyssna på.

  Till saken hör, att jag personligen inte har något otalt med vare sig Ulf Ekman eller Uppsala livets ord, men tar ändå gärna på mig alla de påhopp och tillmälen jag fått -och får på min person för mitt ställningstagande i den här frågan; de som skadats är f.ö. inte allitid i stånd att framföra sig sak: och vem lyssnar? ja tydligen inte Du i vart fall.

  Den som förde mig in i den här saken, var och är Guds Ande, och det gjorde Han från ett fullständigt ointresserat tillstånd från min sida: d.v.s. jag brydde mig ö.h.t. inte i vad Uppsala livets ord höll på med, men Gud uppenbarade det för mig, vilket bl.a. fick mig att skriva ett varnande brev till Olof Djurfeldt.

  Mvh

 • Bo

  Jag tror att du, S-E Sköld, har en viktig uppgift i att peka på farorna med trosförkunnelsen. Tillåt mig att komplettera bilden lite. Livets Ord som företeelse är uppbyggd på ett specifikt teologiskt system – utan denna teologi inget Livets Ord. Vi hör ofta att Livets Ord har tonat ned vissa av sina lärosatser och lärt av sina misstag, men räcker det att bara tona ner och att inte helt ta avstånd från en del av det man lärt ut?
  Det är farligt att förgudliga människan. Det leder till att vi i praktiken manipulerar och regerar Gud. Om inte kunskapen om Gud får lov att föra oss till maktlöshet och offervilja kommer denna kunskap att missbrukas. Jesus var både Gud och sann människa, men vi vanliga människor spelar i en ”lägre division”. Vi människor är unika individer och Gud känner oss var och en och han vill leda oss som individer. Vi ska inte praktisera ”andliga insikter” om inte Guds ande leder in oss i detta. Man ska inte gå in och ”strida i andevärlden” om man inte uppnått en viss mognad och är ledd in i detta av Gud. Det är farligt om lovsången till Gud blir ett självändamål och kopplas bort från Guds ande så att vi fortsätter att lovsjunga i vår egen själsliga kraft. Detta gör att vi blir tomma, utmattade och kan leda till depression och psykiska problem. Det är farligt när tron de facto blir en prestation och inte vilar på nåden. När tron formaliseras till att handla om att repititivt bekänna att man är frisk, följa ett sjupunktsprogram till bönesvar, då har tron övergått från nåd till prestation. Det gör oss utbrända och kan föra oss in i depression och psykiska problem. Paulus talar i 1 Kor 14 om att vikten av att upprätthålla en viss ordning i de kristna sammankomsterna. Denna sunda ordning tycker inte jag är kongenial med mycket av vad man sett i vissa kristna sammanhang. Jag har egen erfarenhet av ovanliga och extraordinära andliga manifestationer, men det är viktigt att det sker på rätt tid och på rätt plats. Om andra människor skulle höra och se mig när jag ibland ber i anden och talar tungor skulle dom tro att jag var galen.
  Jag har gått den långa vägen till helande och upprättelse från självmordsförsök och en psykos i tonåren och fått uppleva mycket av Guds under under min livsresa, men det viktigaste och det som har burit mig är min egen personliga relation med den Gud som känner mig och som vet vad jag behöver i varje tid och stund.

 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  Idag håller jag med dig i det du skriver Stefan. Bara en liten detalj jag tycker du hastar förbio lite väl snabbt.

  Jag mins din insändare och jag mins också Bror Spetzs svar. Måste säga att jag saknar all respekt för ledare som tar till ”rör inte Herrens smorde argumentet” mot de som ställer kritiska frågor. I min ögon sjönk tyvärr Spetz som en sten. Jag förstår att du som samfundsledare med skinn på näsan kunde skaka det av dig men tänk på hur många som knycklats till med den retoriken.

  Håll med om att det torde finnas få mindre produktiva sätt att hantera frågor och kritik? Någonstans så flaggar det rött inför rörelser som uppmuntrar sån retorik. Jag hoppas verkligen att ingen nu levande kristen ledare i vårt land kör med samma grej!

 • S-E Sköld

  Bo, den försoningslära som Uppsala livets ord är byggd på är så grotesk, att jag betvivlar att Stefan skulle klara av att här på bloggen få den presenterad: men om han vill veta vad den innehåller (om han inte redan vet det) kan han ta reda på det, på annat sätt.

  Likaså, om jag här skulle berätta allt det Guds Ande visat mig vad gäller den läran och Uppsala livets ord, skulle förmodligen också då Stefan reagera och plocka bort det från bloggen:

  men det inte han och ingen annan heller helt kan bortse från, blunda för, är frukten av skadade får i spåren av Ulf Ekmans undervisning och skyldigheten för Ulf att göra upp med detta.

  Tack för Ditt kompletterande inlägg!

  Mvh

 • http://www.deborah7.blogg.se Deborah

  Käre broder i Herren, Stefan!

  Det du brottas med, det är redan uppenbarat av Herren i Uppenbarelseboken 2-3: breven till alla församlingstyper – till ’församlingarna’. Varje sammankomst består av troende människor, som i sitt hjärta personligen har en relation med Herren. Redan här ser vi, att Jesus inte förespråkar EN ENDA ’kyrka’ i organisatorisk mening utan Herren förflyttar enheten och gemenskapen på en djupare plan: till HJÄRTAT.

  Därför kan vi inte ’önska’ oss lugn och ro i lägren, så länge den levande gemenskapen bygger på GEMENSAMMA STUDIER och en INDIVIDUELL VANDRING med Herren. En hel menighet kan inte överlåta sig till Herren som ett kollektiv, förstå mig rätt, utan ÖVERLÅTELSEN/omvändelsen är individuell: vi kommer inte att ta ansvar för andra människors synder.

  Uppenbarelseboken 2-3 behandlar alltså en levande gemenskap i olika församlingar, där Herren pekar ut FALSKA LÄROR, dess utbredning och rent allmänt det andliga tillståndet i varje grupp. Sedan får vi vidta åtgärder, som Herren påbjuder:

  UPPB.2:14 ”Men jag har något litet emot dig: du har hos dig några som hålla fast vid Balaams lära, hans som lärde Balak huru han skulle lägga en stötesten för Israels barn, så att de skulle äta kött från avgudaoffer och bedriva otukt.
  Så har också du några som på lika sätt hålla sig till nikolaiternas lära.
  GÖR DÅ BÄTTRING; varom icke, så skall jag snart komma över dig och skall strida mot dem med min muns svärd.
  Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva av det fördolda mannat; och jag skall giva honom en vit sten och ett nytt namn skrivet på den stenen, ett namn som ingen känner, utom den som får det.”
  …………………..
  Därför kan man inte sluta ’förbund’ med villolärare utan man måste varna för dessa, så att de inte sprider ’giftet’ vidare och förleder folket från Herren.

  Här är det endast Skriftens ljus som avgör och inte vårt ’önsketänkande’.

  Var välsignad, Stefan, i din rannsakan av det andliga läget – och hamna rätt!

  I Herren…. Deborah
  ………………….

 • Ronny

  Tack för vitnnesbördet Bo det hjälpte .Och frid Anja och Sven -Erik och alla!!!Och många bäckar små bliva stora floder. Vi kan alla ha nåt at dela. Och järn skärper järn och den ena människan den andra. Milda ord är som Hånungs kakor för sJälen .

 • Ronny

  Stefan Swärd Jag tyker din Blog är bra. Och att det var väldigt, väldigt bra och snällt gjort , Att du skrev Just denna artikel. Så det inte blir nåra missförstånd om den saken. Det jag skrev i min kommentar ovan . Var för att även vi som velat se en förändrad hållning i dessa frågor från Livets Ord och gärnna skulle vela sett ett ömsesidigt samtal . Kan känna oss trötta av bristen på öppenhet från Livets Ord sidda om detta. Och detta ständiga överslätande som om det egentligen aldrig var några problemn som uppstått. Det är möjligt att det varit fel och felvinklat och att man sökt en syndabok för sinna peronliga misslyckanden och problem ibland .Och jag var med om hela den svåra media storm som var emot Livets Ord på den tiden som du syftar till. Men all den Kritiken varit inte nonsen och intriger och förtal och skvaller etz. En del var av rätt sunda Kristna frontfigurer och jag har träffat på en del av dem .Och nåt som LivetsOrd ofta sa till oss församlingen på den tiden om kritiken som vi genomled var dag . Från Mediat då Och inte bara Livets Ords Ledning .På Job och i privatlivet som var meddlemar då .Var att detta var från Liberalteloger och männisckor använda av djävulen . Men långt mycket senare fick jag klart för mig att så var det inte enbart . De var en del som var mycket goda och andliga karismatiker med .Och detta att Livets Ord sammlar mycket folk på sinna mötten, behöver inte enbart bero på att det varit Gud . Men säckert har det varit så med . För på Elias tid var det av Israels folk på nån millon eller så bar en trodde han kvar i tron På Gud . Men Gud förklarde för honom att han sparat 7000 tusen som inte böjt knä för bal. Och som vi vet så satte Ju Elia dem på prova om de ville ha Gud eller bal som Gud .Och Frågade om de ville ha den Gud som svarade med eld . Och det Gick de med på . Och när deras bals Gud inte svarde balsprofeterna . Bad Eli,och då svarde Gud med eld som vi vet och hela Israel vände om

  Så mängden sammlade villfarna i Guds namn med en villfarelse . Gör Ju inte att det är Guds Ande alltid som försammlat i Jesus namn. Även om utrycken kan lickna mycket. Kristen tro .Och blandningen finns i detta med . Angående Lakeland tycker jag man kan förnima det , men jag kan ha fel . För om det har inte heller jag så ingående insikt. Så jämförelsen kanske är bristfällig . Men bara för nån drar mycket folk i Jesus namn är det inte säckert att det är Guds Ande .Vare sig det förekommer mannifestationner eller ej. Jag vill inte göra detta till en olidlig debbat. Utan bara framföra en tancke som kan vara bra att ändå tänka på och pröva . Själv tror jag att Ulf inte fått en vison att starta Livets Ord . För Visonnen bygger på Trosförkunnelsen.Och sån tror jag det är med varje trosförsammling vars Vison bygger på Trosförkunnelsen. Även om Guds Ande verckar mitt upp i alltihop med och mycket med .Och det vore bättre för dem att rådgöra med Gud och Guds Ord och varandra om det tills dom vore säckra på vad Guds ande sa om det och om Ledarstruktur och försammlings modell med .Och detta med en stiftels av några få personner som styr allt . Och äger församlingen. Församlingen är Kristna av Kött och blod den kan ingen Kristen eller männiscka äga bara Gud .Ävenom man kanmenna att Kyrka och annan förvaltning ägs . Så isåfall äger alla medlemar det åt Gud och då är nog demokratiskt styrelse skik typ övriga frikyrkor mer rätt där alla har en röst Frid Ronny

 • Face Time

  God Jul Sefan!
  Jag har följt din blogg och några andras men ännu ej varit inne och kommenterat.
  Efter att ha läst de olika punkterna på 23/12 förstår jag att du är förd bakom ljuset beträffande strukturerna på LO och konsekvenserna därav för många medlemmar.
  Efter mer än tio år i LO lämnade jag för tre år sedan församlingen, utan bitterhet och är nu medlem i en annan församling.
  Eftersom LO på många sätt inte är lik en ”normal” kristen gemenskap vill jag gärna träffa dig och berätta mer för din vidare utvärdering, eftersom du mest hänvisar till äldre källor från fd LO-are,
  Av hänsyn till många nära och kära i församlingen, vill jag i detta läge ej föra debatten i öppet forum.
  Hoppas du är intresserad av att träffa mig.
  Jag uppskattar din blogg mycket där även även folk med avvikande mening får komma till tals.

 • Ronny

  Den Kommentar jag skrev här ovan är minnar tankar och erfaenheter om det jag skrev . Så jag säger inte med detta ,så säger Herren .Det är min uppfattning om det jag skrev alltså. Och den är inte skriven för att misskrediter eller skadda någon, och önskar jag ingenting hos mig för gott. Varken Gud eller männisckor eller församlinngen eller livet och Guds Ord så förlåt mig i det jag felat och Gud gör alltvälom det som du vill Gode Gud i din nåd och sanning med frid med dig Gud i Jesus namn , Tack för ditt svar som du vill Gode Gud amen!!!

  Min avsikt var att framlägga det hela i ljuset för att man skulle kunna få veta vad är rätt om detta?Och för om minna tankar Kunde var vägledande något ,och prövas i frågorna jag tog upp . Så om nån skulle kunna känna sig sårad och tagit skadda av detta ,så var det avsikten .Snälla tänk på det för Guds skull för friden i Guds skull …Och har jag på ett olämpligt sätt nämt detta ,eller annat, eller gjort nåt olämpligt enligt Guds mennig och Ord. Så lämmna det till Gud och förlåt mig och gå vidare som Gud vill visa er .Och överhuvudtaget som Gud vill enligt Guds Ord. Det är mitt råd.Och om vem jag är och mitt enkla liv och vad jag förmmedlat och gjort. Hoppas allt ska kunna bli bra som Gud skulle vilja och kunna låta det bli i fortsättningen med livet och männksligheten och församlingen och enhet efter Guds hjärta med frid med Gud .

  Och ge inte upp tron på Gud för prövnningarnas skull som kommer tro på Gud och hans Ord och överlåter er ännu mer då till Gud och hans vilja enligt hans Ord . Det är mitt råd till mig med det. Och min bön för oss nämda och onämda …Så God Jul trots allt och Gott nytt år!!!Och ps 131 :1Guds nåd varar evinnerligen!!! Vi kan ge varandra och oss själva med hans nåd förutom få av Gud enbart .Frid och Gud välsigne er och oss alla som Gud vill och livet för gott och främst Gud och för Guds skull till Guds ära enbart. För Jesus är Herre! Och Kärleken förgår aldrig!! Rom 10:13 Var och en som åkallar Herrens naamn ska bli frälst…Guds frid !!!Ronny

 • Ronny

  Ser att jag gjort ett rejält skrivfel i min sista Kommentar. Där det står ; Så om nån skulle kunna känna sig sårad och tagit skada av detta , så var det avsikten…

  Det blev förstås fel, det ska istället stå ……så var det inte avsikten….. Ber om urskät för det. Och God fortsätnning på Julen och framtiden med Gud i Guds Godhet och frid med Gud enligt Guds Ord .Och Herren är vår rättfärdighet igenom Kristi födelse och Liv och död och uppståndelse till evigt liv igen på tredje dagen efter sin död och korsfästelse på Golgat . Där hans blod blev utgjutet till försonning med Gud för evigt för ca 2000 år sedan . Strax utanför Jerusalem i Israel.För att vi så igenomn Guds nåd och sanning enligt hans Ord Bibeln skulle få frid med Gud för tid och evighet .Trots allt… Halleluja och tack Gud för det ,för gott som du vill igenom din nåd tryggt ber jag dig om Gud ? Så ofta som möjligt och så mycket som du vill som möjligt till din ära och för din skull bara.Och endast.helt som du vill på rätt väg med hela livet bara Gode Gud i Trygghet och säckerhet med din intigritet .Och den stolte må ha sin stolthet i Gud ,i din kärlek som aldrig förgår och trofasthet i din nåds mångfald i Jesus namn , amen !!! Ps 103 Frid Ronny

 • Rune Valter

  Det är som du säger Stefan i pkt. 6 : förlåta, välsigna och gå vidare.
  Det finns alltid styrka att få hos Herren.

  Och David kom i stor nöd, ty folket tänkte stena honom; så förbittrat var allt folket, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos HERREN, sin Gud. (1 Sam. 30:6)

 • http://inkagustavsson.blogspot.com Ingemar ”Inka” Gustavsson

  Stefan Swärd skriver så här: “Inka” nämner om Kristen gemenskap i Uppsala, där jag var engagerad ett par år. Han tycker att jag då gjorde fel som inte var tydligt kritisk mot Livets ord, och menar att jag böjde mig för hot.

  Jag står fast vid det jag skrivit men vill nyansera mig såtillvida att min kritik inte i första hand avsåg ditt förhållande till Livets Ord allena. Snarare vill jag mena att du missade målet med din vistelse i Uppsala vilket var att FÅNGA UPP DE FÖRLORADE FÅREN. Det är lätt att svara på kritiken om Livets Ord men dessa individer finns ännu därute och få har velat ta i detta. Jag har samtalat med ledare för Pingströrelsen och alla är trötta på debatten och kritiken. Men mitt i allt detta finns det individer, de hundrade fåren som är utan herde och utan församlingsgemenskap. Denna skara är stor.
  Personligen har jag slagit igen boken och vill gå vidare. Jag har kallats upprorisk, bitter, besatt, demonisk, sjukt kritisk m.m. Men i mig personligen finns ett starkt rättvisepatos som jag inte kan tiga ihjäl. Det ställde till problem för mig under tiden i trosrörelse för jag kan nämligen inte tiga då jag ser en broder eller syster fara illa. Sedan får det heta vad det vill och ha vilka attribut eller lovprisningskörer bakom sig som helst.

  Jag menar finns det en endaste samfundsledare som kan se tragedin i detta? Att förenkla det till att handla om äpplen och päron är rent absurt. Detta handlar ju om MÄNNISKOR av kött och blod som i många fall förlorat sin tro på Gud!!!

  Det är som om din bäste vän skulle bli kompis med plågoanden som mobbade dig genom hela skoltiden… så känns det för oss ute i kylan att se dessa försonande kramar…
  Snälla Stefan ta hissen ner till bottenplanet och sök se det från markperspektivet istället. Det är där vi alla andra befinner oss långt från kollegiala ryggdunkar och ömsesidiga vördnadsbetygelser.

 • http://inkagustavsson.blogspot.com Ingemar ”Inka” Gustavsson

  Litet P.S.
  Valet i ditt fall anser jag var att antingen välja att stå upp för dessa slagna eller att välja normaliserade relationer till trosrörelsen. Du valde det senare men misströsta inte för det, den sitsen delar du med många andra i ledarskapspositioner inom frikyrkan idag.

  Jag menar inte att man nödvändigtvis måste konfrontera Livets Ord eller trosrörelsen för att hjälpa dessa hundrade får. Men den som vill hjälpa dessa människor kan inte – med berått mod, bibehållen nykterhet och integritet – negligera eller ignorera deras upplevelser och genom detta så väljer man automatiskt sida även från trosrörelsens perspektiv. Det borde inte vara så men är det. Ska du kunna hjälpa dem så måste du vara beredd att gräva i skit helt enkelt och det kanske inte är Hallelujahstunder hela tiden där heller.

  Du behöver utifrån Ordets sunda perspektiv kunna förklara för dem vad som hänt dem för att kunna upprätta dem tillbaks in i en fungerande tro. Hur ska du kunna göra det om du menar att inget hänt dem?!?!? Att de var bara några av de få som ”kom i kläm” mellan väckelsens kuggdrev?!? Det går inte att behandla dem som UFO-skådare som ser Flygande Tefat mitt på ljusa förmiddagen. Så har man hitintills gjort och ingen blir hjälpt av att få veta att allt man gått igenom, sett och upplevt bara varit en chimär eller lättare hallucination. Bara man ”slutar upp med att vara bitter och besviken så löser allt sig”…

  Den retoriken och mentaliteten sponsrar bara övergreppsmentaliteten som redan grasserar. Jag är emot övergrepp i Guds namn sedan får samfunden heta vad de vill. Jag kommer att bita tag i byxbenet på vem det vara må utan hänsyn till person om denne förgriper sig på en broder eller syster och sedan menar att det var deras eget fel. I så mån anser jag dig vara oerhört feg, Stefan och det står jag vid.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Joachim Elsander,
  Håller med dig i sakfrågan. Men har lämnat den diskussionen bakom mig, den berörda personen är inte kvar i detta jordeliv.

  hälsar

  STefan Swärd

 • S-E Sköld

  Inka: ”Du behöver utifrån Ordets sunda perspektiv kunna förklara för dem vad som hänt dem för att kunna upprätta dem tillbaks in i en fungerande tro. Hur ska du kunna göra det om du menar att inget hänt dem?!?!? ”

  Det tål att sägas igen: ”Du behöver utifrån Ordets sunda
  perspektiv kunna förklara för dem vad som hänt dem
  för att kunna upprätta dem tillbaks in i
  en fungerande tro.”

  När jag läser de raderna uppstår ”ljuv musik inom mig”: därför att de andas barmhärtighet/kärlek och KONSTRUKTIVITET! Skall detta vara så svårt att åstadkomma för Ulf Ekman och alla hans påhejande ledarbröder, från olika kyrkor och samfund? som har tillgång till Ordet, personliga utrustningar -och en stor mängd övriga förutsättningar.

  Tillgång till media bl.a. – för att nå/sammankalla – och lokaler finns, för Ordets undervisning, samtal och läkedomsprocesser: som jag ser det, är det bara VILJAN som saknas; och i stället för att göra någonting KONSTRUKTIVT söker man smita undan med en rad olika undanflykter, förklaringsmodeller.

  Men de skadade fåren, och deras familjer, finns kvar och Jesu Ord finns också kvar, som ålägger främst Ulf Ekman – men även hans hejarklack – till uppgörelse med dem; till försoning och läkedom. Och det vore f.ö. en stor vinst/seger för alla berörda; de skadade/förfördelade, för Ulf Ekman själv och för Guds rikes framgång i vårt land.

 • David R

  Stefan, jag är nog inte helt imponerad av denna artikel. Jag tycker nog att du lägger allt för mycket skuld på LO-kritikerna och inte kräver att LO ska ta nåt ansvar. Jag hoppas du har rätt i att det finns färre skadade ”avhoppare” på senare år. Förhoppningsvis är det tecken på att saker har förbättrats inom LO. Att LO söker samtal med andra kyrkor är självklart också positivt.
  Däremot tror jag inte att antalet gudstjänstbesökare är ett bra mått på om varken församlingen eller teologin är rätt eller sund. Det tror jag att du också inser om du tänker efter.
  Efter mina elva år som medlem i LO så vill jag mena att det är många som inte reflekterar över om teologin verkligen är korrekt från en biblisk synvinkel. Tilltron till Ulfs ord är mycket större än vad folk som inte varit med i LO kan förstå. Sedan tror jag att många förbiser det man tycker är negativ därför att man finner mycket positivt på LO:s gudstjänster. Det som lockat många torde väl vara modern musik, underhållande predikanter men självklart att man faktiskt ofta möter Gud på gudstjänsterna. För min del tror jag mycket väl att Gud kallade Ulf att starta en bibelskola, men fick han verkligen i uppdrag att starta församlingen också? Ärligt talat är jag personligen tveksam.
  En annan sak jag tror att du inte tänkt på Stefan, det är att en hel del av avhopparna har lämnat sin tro efter sin tid på LO. Även såna som varit kristna innan de kom dit. Och jag menar att en del har gjort det enbart pga sina upplevelser på LO. Dit jag vill komma är: ska vi säga till dem att de inte ska vara bittra också? Tror knappt att de kommer tillbaka till tron för det.
  Däremot har du såklart rätt i att man som kristen inte ska gå och vara bitter. Det blir nog värst för en själv. Med det sagt så vet jag att det finns många, inkl. mig själv, som gått ur LO av olika orsaker och inte alls är bittra. Däremot har vi sett och upplevt saker som är osunda och obibliska. Men vi blir ändå kategoriserade som ”bittra avhoppare” ändå…
  Ja, jag kunde fortsatt skriva om jag orkat men jag vill bara avsluta med att om du vågar följa bevisen till varhelst de leder (som A. Flew säger) så kanske sanningen är obehagligare än du vågar tänka på…

  God Jul

 • David R

  Nu när jag ända är i skrivartagen skulle jag vilja nämna en sak till:
  Kommer du ihåg Existens på SVT för några år sen där de pratade om LO? Jag kommer ihåg att det var en präst som berättade att många ”avhoppare” hade svårt att verkligen känna sig frälsta. Eller att säga kritiska saker om LO. Typiska avhoppare tänkte jag när jag såg programmet (ca två år efter att jag gick ur LO). Några dagar senare började jag tänka på det där, och så slog det mig: Jag känner och har känt precis likadant. Är jag verkligen riktigt frälst när jag inte är med i LO längre? Kan jag verkligen säga/tänka negativa saker om Ulf? Att kritisera andra predikanter: inga problem. Men Ulf? Nej, jag kan knappast vara frälst då.
  Stefan, jag skämtar inte. Jag gick ur för bara några år sen (långt efter 80-talet). Sådant är budskapet på LO. Skolan, gymnasiet, möten.

 • Ronny

  Det Inka skrev i sinna kommentarer skriver jag under helt på förutom att du Stefan skulle var feg . Det tror jag inte . Och att inte Inka heller mennar det var nog mer retorik än mennat. Till nu är det nog bara du som låt oss som haft några problem pga Trosrörelsen och deras uppläg .Och särskilt pga deras telogi Trosförkunnelsen ,några få av oss som uppmärksamt det till nuän så länge . Att ha fått Kommit till tals överhuvudtaget. Jag kan nänmna som positivt om LivetsOrd att någon Ledare i Livets Ord erbjudit mig samtal i år . Men pga räddlsan att bli manipulerad av deras retorik och lära har jag inte vågat…. Och det vet även den ledaren…

  Så det är svårt när läran i en församling något är vilseledande .Och har vilselett en . Har man som jag tror, sedan fått en störd vercklighetsuppfatning av den ..Och blivit rädd för den ,och dens sammhang .Och för hur man ska kunna undvika den efter som man har den inlärd i sinna tanckar och sitt livs vannor och omständigheteroch socialla liv . Och levt 100% i tro på Gud och Guds Ord efter den ,angående Gud och Guds Ord och livet och sitt eget liv i flera år . Så är det inte så himmla lätt att ändra sig. Och tänka sunt och tro sunt på Gud och Guds Ord när vercklighetsuppfattningen blivit störd pga den läran med .Och det mönster som fanns i den trosförsammling man var med i .Och levnadsmönster läran förde en ut i . Med förstås sin egen personliga prägel med av den, och annat med från ens egen person och liv med …

  Och mönstret blir lite olika i olika trosförsammlingar och för olika männisckor tror jag med .Efter som vi är unika vi männisckor med unika liv och samhang mennar jag . Men som sagt om läran förvillat en allvarligt och dess mönster .Och skaddat en mer eller mindre allvarligt . Så man är rädd för detta och dess representanter . Så vågar man kanske inte eller kan inte klara av att samtala med dem .i självård etz .Och särskilt inte i självård ,eftersom det är på det andliga planet man tagit skadda i sammhanget. Som man mennar…

  Och som trosrörelsen varit , tills nu i sennare tid när allt ska soppas under mattan Så det inte ska synnas att det varit ostädat på visa områden . Så har de kontakter jag i varje fall haft med några andra kristna samhang. .För självård om frågan inte varit så enkel . De flesta har haft väldigt lite förståelse och insikt och intresse och kunnskap i frågan . För att kunna efektivt kunna självårda och Hjälpa och vägledda .Så jag märkte för min del till slutt att jag klarade av det bäst själv . Men den Analysen är ju av mig som anser mig var en drabbad på ett inte enbart positivt vis av trosrörelsen .Utan tagit skadda av den med . Så jag blev psykis sjuk och förtidspennsionär av den andledningen . Så man får väl ta med det i beräkning med när man prövar vad jag säger och sagt . Och att min psykiska ohälsa ,kunnde ju bero på annat med. Villket jag okså tror .Men jag tror också att trosförkunnelsen och livetsOrd tiden bidragit till den …

  Och jag tror att självård och annan hjälp och vård tillsammans från Gud kan samverka så man kan komma till insikt och få hjälp om detta även inom vården och själa vården och telogin och Kyrkan och samhället. Liksom om Kyrkans och samhällets olikheter och egenheter i övrigt och lära av varandra . Med den apcetans som behövs , och utrymme för tid ,till förnyelse och förändring. Och information och bildning som behövs med . Det är bara det när själen och det andliga livet tagit allvarlig skadda är lidandet stort med . Och läget väldigt akut ibland . Och det behövs akuta snabbåtgärder som balanserar läget och räddar individen och hans hons liv . Mens förnyelse och förändrings processerna pågår… För endel av oss klarar inte av vårt liddande och vår livsprocess så väl eller inte alls . Självförvållat eller ej , eller en kommbination av det och annan påverkan . Så Hjälp oss så gott ni kan och be för oss till Gud för vi behöver den hjälpen av er som kan och vill . .Gud välsigne er och alla och oss och Guds frid med oss som Gud vill för gott i Jesus namn , amen !!!Kärleken förgår aldrig 1kor 13 ps 131 :1 Guds nåd vara evinneligen .För oss vara och en som vi behöver Guds nåd för tid och evighet. Frid Ronny

 • Ronny

  Ber om ursäkt för att jag ännu inte lärt mig formulera mig kort. Ber att mitt för inlägg som är över tillåten mängd rader ändå ska få var med . Frid Ronny

 • Ronny

  Jag håller med vad David R skriver i sinna två ovan Kommentarer ,min erfarenhet också. Dock var min tid i Livets Ord 87-98 Frid

 • Ronny

  Jag håller dock icke med David R om hurvida det kan vara så att Ulf fick från Gud att starta Bibelskolan . Jag tror men är inte säcker på vad Gud säger ännu om detta . Att han varcken fick av Gud församlingen eller Bibelskolan . Som vision från Gud att starta . För Både är startade utifrån samma vison: Utrusta mitt folk med mitt trosord ,och lär dom vilka andliga vapen dom har och sänd dom ut i segrik strid för mig säger Herren . För grunden för den visionen är Kenyon /Hagins telogi Trosförkunnelsen . Som mycket av sin inspirtaion Kenyon fick från sin studie tid på Amerikas första New thougt Universitet . Som allmänt anses tillhöra New age . Där en del av undervisningen var positivt tänkande och tal .som skulle förlösa framgång och mirakel . Helt förutom Gud . För man trodde på positiv kraft i altet ungefär . Och som studie kamrat hadde han Mary Edie Baker och som var hans vännina med . Som startade Kristen vetenskap . Som i huvudsak handlar om positivt tänkande och tal … Man ska ha frågat Kenyon om han inte tog några intryck från sin studietid på detta New thougt universitet i sin telogi .Och hans svar:Jo särskilt om den positiva bekännelsen .. Som har i varje fall varit mycket central inom trosrörelsen och Livets Ord .Att man får det man bekänner, hälsa och pengar och framgång om man bekänner hälsa pengar och framgång .Utifrån löftena i Guds Ord . Som tex Jes 53:5 Ja han var sargad för våra överträdelser skull och slagen för våra missgärningar skull;för att vi skulle få frid , och genom hans sår är bliva vi helade ..

  Igenom detta Löfte tex. Lovar man inte bara försoningen och frälsningen igenom tron av nåd .Utan ständigt Helande och framgång och rikedom och framgång för Guds rike . Bara man tror och bekänner enligt Ordet ,och dess löften därom. Alltså tänka och tala positivt enligt Ordet . Och tala tro eller positivt till tro .Så får du vad du ber om och vill ha enligt Guds Ord .Och du ska bli frälst och helad med fullkomlig hälsa och få personlig framgång och framgång för Guds Rike . Det ska alltså gå bra för dig och hela ditt liv och din tjänst i Gud och din församling och din församlings verksamhet evangelisation och Mission etz (Och det vore väl ok om det vore Guds tilltal och sanna profetia och uppenbarelse och telogi lära.Men hur ska då Gud kunna varna och förmanna , angående synd och prövninngar och vägleda rätt. Om det räcker med att tänka och tala positivt enligt Ordets Löften om välsignelse så blir allt bra . Det var detta som gjorde mig psykotisk och bruten och mittl iv och min tro på Gud för i längden stämmer inte detta)(Men jag kan ha missförståt och annat med… Och har ju gjort andra fel också och haft andra problem med . Så vem vet mer än Gud hur det hänger i hop och kan rädda mig???)

  Detta med den positiva bekännelse och Guds Ord kallar Hagin för tros ord … Samma som Ulfs Vison där Herren ska ha sagt utrusta mitt folk med mitt tros ord etz…. Jag tror att entra är han en bedragare . Eller bedragen av teologin trosförkunnelsen och bedrager med den. Utan att förstå bättre och vi som blivit bedragna av den läran och den visionen med . ..

  Och jag tror att det är det sista alternativet som Gäller . Att bådde han och vi är bedragna av den läran och dens visionner.Inom trosrörelsen och Livets Ord och där i övrigt man tror på detta med . Men samtidigt är ju många av oss frälsta och välsignade som frälsta mycket av Gud med och till mycken välsignelse för Gud och andra männisckor och Kristna med . Det är det som är så specielt med trosrörelsen och Livets Ord . . Men detta är min egen högst personliga åsikt. Frid Ronny

 • http://www.deborah7.blogg.se Deborah

  ”Inka” ! Tack för att du är med och korrigerar!

  Jag håller med dig och…du har omsorg om de sargade fåren…

  LO bygger på ’pyramid’-ledarskap där all prövning av profetia eller lära är utesluten: det handlar helt enkelt om ’guru’-mentalitet. Om inte en herde tar hand om det lilla eller – stora – fåret som far illa, då är det något fel….
  De är precis som i Jesu berättelse om ’prästen och leviten’ som gick förbi den sargade vid vägkanten…Alla ledare som vägrar inse LO’s ansvar och försvarar villfarelsen har redan ’mist sin sälta’…..

  Matt.5:13 ”Ni är jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna.
  Ni är världens ljus. Icke kan en stad döljas, som ligger uppe på ett berg?
  Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som är i huset.”
  …………….

 • Ronny

  Det är inte helt rätt att genomgående med kritik påvisa brister san eller tänkt eller påhittade.Lika lite som det är rätt att bara slätta över och säga att allt är väl ochinga problem varit. Jag tror för att vi Kritiker till trosrörelsen och Livets Ord och de överhuvudtaget ska kunna försonnas och ta lärdom av varandra . Så behöver vi ge och ta emot san tröst uppmuntran och förmannig av varandra och samtala med varandra .Annars blir det bara illusionner och löng och förtal och skavaller och elände än mer av detta Och det har ingen av oss nån nytta av .Och att vi lära oss visa intigritet som jag tror betyder mer än förtiga sanningen, men också ibland göra det för alla inblandades bästa .Och visa nåd och fördragsamhet och hänsyn med . För vi är av bara kött och blod allihop. Och varken trosrörelsens ledarskap eller trosrörerelsens kristna eller vi kritiker och de som drabbats av felaktig undervisning och dens tillämpning. Klarar hur mycket som helst varken hälsomäsigt eller andligt eller socialt…

  Och det är det inte värt för att hela sanningen ska bli uppenbar och rättvis skipas. Men jag vet inte hur Gud helst vill hjälpa oss med detta så vi kan få frid med Honom om det och varandra och inblandade som Gud helst vill . Så vi kan gå vidare i frid med Gud med vårt liv som Gud vill .Men det vore fint om Gud skulle kunna få för oss var och en ledda det så för gott facktiskt det är i varje fall min menning. Guds frid allihop och Gud välsign er!!!ps 103 Ronny

 • S-E Sköld

  Deborah, det handlar om huruvida vi är Jesu tjänare – för då tar vi framförallt hand om fåren, och främst bland dem de svagaste – eller om vi är vår rörelses/samfunds/kyrkas eller alla ekumeniska kyrkors företrädare; för i så fall rör vi oss helst bland de väletablerade, de starka, och gärna och främst bland dem som är andliga ledare i en eller annan bemärkelse.

  Det vill till mod, att för några svaga fårs räkning, frondera mot det etablerade ledarskapet. Eller åtminstone dumhet: de svaga kan ju aldrig återgälda, med att t.ex. erbjuda talarstolar i stora, fina kyrkor etc. Risken är ju uppenbar, att jag i så fall hamnar utanför lägret: blir en hopplös avvikare, som t.ex. JESUS.

  Håller f.ö. med Dig ang Inka: han behövs sannerligen på barrikaderna!
  för de rivna fåren skull.

  God fortsättning och Gott Nytt 2009!

  S-E

 • Face Time

  Lika fövånad blir jag varje gång jag följer en debatt om Livets Ord och att ekonomin inte kommer upp.
  Här har Ulf Ekman lyckats väl med att få människor att tro att allt handlar om mission.
  Verklig mission under de senaste åren bekostad av LO har varit minimal.
  Däremot har många församlingsmedlemmar själva bekostat sina teamresor och de få heltidsmissionärer som finns, får i regel endast en symbolisk lön, som tvingar dem till privata insamlingar för att överleva.
  Ulf Ekman har under några få år i det tysta byggt upp ett massivt fastighetsbestånd och en betydande förmögenhet i stiftelsen.
  Detta samtidigt som flerbarns- och ensamma mammor tills för helt nyligen tvingats städa sina barns skollokaler som ju redan kommunen betalat för genom sitt bidrag,
  En missad städning bestraffades ovillkorligt med såväl hårda ord som höga straffavgifter.
  Självklart vill UE inte tala om stiftelsens stora vinster och förmögenhetsuppbyggnad.
  Enligt länsstyrelsen bevijade styrelsen sig själv förra året en extra (utöver den vanliga) pensionsavsättning på över 600 000 kr, samtidigt som LO:s övriga anställda inte når upp till normal avtalsenlig pension.
  Den legala delen av den ekonomiska redovisningen fungerar och den talar man gärna om. Men information om fördelning av tillgängliga medel ges inte över huvud taget och väldigt få församlingsmedlemmar förstår att hålla isär detta och den legala delen.
  Den församlingsmedlem som har civilkurage att ha synpunkter runt detta drabbas ofrånkomligen av utfrysning.
  Till skillnad från övriga kyrkor i Sverige sker ingen tillförlitlig information om ekonomin eller tillsättandet av högre tjänster, som uteslutande är reserverade för familjen och några av de närmaste ja-sägarna.
  Skulle vara intressant att höra vad ni inom normala frikyrkliga församlingar skulle säga om LO:s lednings- och informationsprinciper skulle tillämpas inom era sammanhang.

 • S-E Sköld

  Face Time, att ingen – eller få – går in på ämnet ekonomi, beror nog på okunskap: vi skriver om det vi vet, eller åtminstone tror oss veta, och så bör det ju vara. Att Uppsala livets ord inte är en församling i Biblisk mening, är ju uppenbart; då den ägs och styrs av en enda person.

  Mvh

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Face time,
  Det är svårt för mig som företrädare för ett samfund att gå in och ha synpunkter på hur en annan rörelse och samfund sköter sin ekonomi. Det kräver en objektiv utredning för att kunna opartiskt ha synpunkter på detta. Man har fullt sjå att hålla koll på ekonomin i de verksamheter som man har eget ansvar för.
  Men eftersom Livets Ord är den i särklass mest kritiskt granskade rörelsen i dagens svenska kristenhet, borde ekonomiska tveksamheter ha orsakat löpsedlar för länge sedan. Jag känner inte till om ekonomin har orsakat debatter, men jag har inte stött på det. Sedan är det ju så att församlingsmedlemmar röstar med fötterna, det man inte har förtroende för lämnar man, och framförallt går man inte med i det.
  hälsar

  STefan Swärd

 • Face Time

  Stefan!
  Trots mitt påpekande att det inte rör den legala delen, tar du ändå upp detta.
  Allt officiellt som skatter, moms etc. sköts klanderfritt under överinseende av en auktoriserad revisionsbyrå.
  Men frågan handlar istället om hur insamlade medel disponeras.
  Det är verkligen inte lätt att gå in i en annan rörelses ekonomi.
  Speciellt inte om det är en stiftelse utan insyn, styrd av en familj.
  Alla offertal på LO handlar om dess omfattande mission. Det var alltså inte Ulf Ekman som i ett offertal bad om de extra 600 000 kr till styrelsens pension.
  Det var i stället UNT som bl.a berättade om detta på en löpsedel samt att en ny kommersiell fastighet köpts in.
  Ja många, alltför många har röstat med fötterna och flertalet har tyvärr ej ställt kosan till en annan församling.
  Jag hoppas för min del att mina syskon på LO i fortsättningen får den mänskliga rättigheten att rösta med huvudet även när det gäller församlingen.
  Din slutkläm: ”går man inte med” känns lite cynisk, ungefär som att säga till en nyskild som gått igenom en svår skilsmässa:hur kunde du vara så dum?
  Jag tror att du missade poängen i mitt inlägg: de dubbla budskapen beträffande ekonomin.

 • http://inkagustavsson.blogspot.com Ingemar ”Inka” Gustavsson

  Face Time. Det du skriver är verkligen sorgligt, så sorgligt.

  Min fråga till dig blir – har du papper på detta? Är du förstahandsvittne på att detta skett? Har du kontaktat journalisten på UNT som skrev artikeln och frågat honom/henne om källmaterialet? Min erfarenhet är att annars kommer du aldrig att tas på allvar. Man kommer att säga att du ljuger för att svärta ner Livets Ord e dyl. och på så sätt negligera dina uppgifter. Har du inte FAKTA när du lanserar saker som de du skriver så står du dig slätt i debatten, det är min egen personliga erfarenhet.

  Jag har själv hört liknande saker men de var andra- och tredjehandsuppgifter. När jag själv förde fram dem så slutade det med att jag slutligen själv blev misstänkliggjord. Sedan blev jag nedskriven av vedersakare som ville överbevisa mig. Hade inte de sett det jag lanserade så måste allt vara lögn. Så löd deras enkla retorik. Jag själv resonerade precis likadant då jag var med så jag kan inte heller förebrå dem. Tyvärr upptog det mer energi än jag var beredd på att offra. Det skymde faktiskt till slut min Gudsrelation och sinkade också den läkedomsprocess som Herren ville göra så jag skulle kunna gå vidare.

  Kruxet är fortsättningsvis att de som verkligen sitter på förstahandsfakta sällan vill eller vågar gå ut med dem av rädsla för personliga konsekvenser. Det fanns en hel del sådana i Kristen Gemenskap som jag nämnt tidigare. Människor som berättade den ena efter den andra hårresande incidenten. Jag satt en hel kväll på en cellgrupp i Kristen Gemenskap och lyssnade på den ena efter den andra historien om våldsamma övergrepp på människors integritet. Slutligen satt jag bara och gapade chockat. Tidvis har jag haft svårt att förstå varför de inte gick ut offentligt med det de visste. Det skulle ha briserat värre än en Hiroshimabomb! Idag förstår jag att de ville gå vidare och förlåta framför att skandalisera och agera dyngmurvlar. Det tar oerhört på krafterna att hålla på med detta och du arbetar idag i ännu hårdare motvind än vad jag hade på 90-talet.

  Andra av dem har istället eggat upp andra till att gå ut och debattera i press och media mot Livets Ord. Resultatet har blivit att kritikerna blivit de som hamnat i skamvrån sedan har motiven fått vara hur rena som helst. Deras ”små” bevis har man kunnat vifta undan och omvandla till psykiska problem på det personliga planet, alternativt problem med auktoriteter. Även media har klantat sig och haft intervjuare som varit helt okunnig i Bibeln eller teologi till att argumentera med Ulf. Allt han behövt göra är att citera Ordet sedan har denne bara fått sitta och nicka sig igenom resten av programmet.
  Sedan är det få tillfällen som Ulf själv fått stå till svars inför avhoppare. Han har många gånger vägrat och backat ur om han fått veta att det skulle förekomma sådana i TV-studion. Istället sköter andra detta och de är betydligt fler i antal och de befolkar praktiskt taget Internet. Du kommer att få rena Stalingradbombardemanget på dig så fort du yttrar dig!

  Jag har själv kommit fram till att det som skett redan har skett. Skadan är redan skedd. Vad som är viktigt är HUR vi hanterar den lärdom vi fått. Vad gör vi med det vi vet? Det finns ett val, antingen slutar man tro på allt vad Gud och kyrka heter. Eller så lär man av det och skriker värre nästa gång det håller på att ske. För allt går i cykler och kommer igen, kanske inte i samma omslag eller form.

  Samtidigt finns det så många som behöver plåstras om runt om i landet. Jag har bara under denna sista vecka av året fått höra om avhoppare som inte längre tror på Gud. Skilsmässorna och eländet grasserar bland dem. De är verkligen som får utan en herde men INGEN har tagit kallelsen på allvar att söka föra dem fram till upprättelse igen. När röda mattan rullas ut får de gå in köksvägen istället.

  Folk uteslöts på tveksamma grunder ur församlingar mellan 1940 till tidigt 1970 tal. Dessa har man också tigit ihjäl som man gör nu med avhoppare. Det fanns även under Maranatha-rörelsen sådana och under karismatiska väckelsen på 70-talet.

  Grundregeln för varje sådan andlig trend är att det ALDRIG (åtminstone konsekvent) ser till det HUNDRADE FÅRET. Man använder massan som bekräftelse och incitament för att saker och ting är rätta och sunda. John och Jane Doe får stå där och höja varnande fingrar men skrupelfria ledare kommer alltid att använda massan som motargument för att bekräfta sin sak. Ser vi historiskt så har sundheten och sanningen varit i MINORITET och de som tordats säga ifrån har oftast varit ett FÅTAL. Det är bara att se på Andra Världskriget och Hitler regimen för att få belägg för detta. Eller vi behöver bara gå till Knutby som de flesta frikyrkotrogna helst vill glömma. Samma mekanismer där och när synden blev fullmogen födde den död, precis som Bibeln sagt.
  Har vi lärt oss något egentligen?

 • Face Time

  Inka!
  Jag är väl medveten om att guilt by association gäller på LO, så därför väljer också jag täckmantel.
  Självklart vore det bästa ett öppet samtal, men då bör man också beräkna kostnaderna även för nära och kära vilket inte är helt enkelt.
  På din fråga om jag har förstahandsinformation så är svaret ja, plenty.
  Men vill helst inte ge det i orätta händer, som sårar människor i onödan.
  Hellre tala med en andlig ledare som kan och förhoppningsvis vill påverka strukturerna på LO.
  Hoppas fortfarande att Stefan skall höra av sig.
  P.S. UNT-artikeln var införd i juli 2007 och innehöll mycket information som jag vet LO:are inte kände till.
  Reporterns källmaterial var Länsstyrelsen, skatteverket etc. .

 • Jonas

  Face Time – Det du skriver kanske du tror är uppseendeväckande. Nu råkar du ha snubblat på fakta om en pensionsavsättning för en styrelse som är ansvarig för en verksamhet som omsätter tiotalsmiljoner varje år.
  Men kyrkopolitik finns överallt, ekonomiska transaktioner hit och dit dolda sådana förekommer säkerligen också, utan nån särksilt vetskap bland fotfolket. Det sker likaså inom offentlig verksamhet och inte minst inom företagsvärlden.
  Det naiva är att fotfolket kanske inte tror sådant sker inom kyrkan värld, det är väl den enda blundern man kan tycka är sorgligt. Men visst jag skulle gärna se en mer öppenhet kring fördelningen av insamlade medel. samtidigt behövs viss sekretess jag menar vem vill arbeta i ett sammanhang där precis alla böcker är öppna och sedan ha åsikter om fördelningar man inte har förståelse för till fullo om hur medel fördelas?
  Frågan är nog mer komplicerad än man anar. men viss mer ökad öppenhet hur medel fördelas, det tror jag på.
  Jag tror inte enda orsaken till ekonomisk svaghet i församlingarna är bristen på givandet.

 • EJ Kenyon

  Vill gärna skriva ett litet inlägg i denna ”Livets Ord” debatt, från en som aldrig varit med, men ändå på nära håll observerat trosrörelsen sedan starten 1983. Rörelsen samlade och gav en struktur åt ett stort antal troende som ingått i Jesusfolket och den karismatiska rörelsen samt ett stort antal desillusionerade Pingstvänner (många Pingstungdomar kände vid denna tid att pingströrelsen var förlegad och gammalmodig). I gruppen desillusionerade Pingstvänner ingick Inka Gustavsson och gruppen Jerusalem – excellenta musiker allihop!

  Det kan ha varit en miss från Ulf Ekmans sida att bygga den framväxande trosrörelsen på missnöjda Pingstvänner. Detta gjorde han bl a genom att i många predikningar kritisera Pingströrelsens uppbyggnad med virriga eller makthungriga äldstebröder. Det fanns vid denna tid ett stort vakuum i Pingstleden efter att Lewi Pethrus hade avlidit 1974. Kanske närde Ekman förhoppningar om att kunna fylla detta vakuum. Samtidigt fanns det förebilder i USA som Kenneth Copeland, Hagin och andra mega evangelister och pastorer.

  Nu har vi år 2009 och bristen på ledarskap i svensk kristenhet har hunnit bli akut. LO har lämnat Kenyon bakom sig (Jesus died spiritually), men det finns ändå en del oklarheter när det gäller organisation och ekonomi. Jag tycker ändå att LO vidtagit ett antal åtgärder för att bli mer ”frikyrkliga”, men samtidigt har man tappat en del av den ursprungliga glöden.

  Min bön inför detta år är att Gud ska resa upp en armé av troende i Sverige som genom sina liv ska få lysa för Jesus och genomsyra vårt samhälle med rättfärdighet, kärlek, glädje, frid, osv.