Min uppfattning om Livets Ord

Har fått en del kommentarer här på bloggen och även på annat sätt för att jag gick ut óch försvarade Livets Ord häromdagen. Jag vill bara något kommentera detta. Jag har varit med så pass länge så jag lyssnade på Ulf Ekman redan 1982. Han kändes som en frisk fläkt i svensk kristenhet, med sitt trosfriska budskap. Uppskattade hans förkunnelse mycket och välsignade starten av Livets Ord. Eftersom jag under första halvan av åttiotalet var med och grundade ett nytt pionjärprojekt i Stockholm och en liten församling som fick namnet Brandbergens frikyrkoförsamling, och vid den tidpunkten var det mycket ovanligt med att grunda nya församlingar, så fick vår församling med viss automatik en Livets Ord-stämpel. Som pastor i den lilla och nygrundade församlingen kände jag det dock som viktigt att vi hade kvar relationer med den etablerade kristenheten, och vi välkomnades 1985 i Örebromissionen, det som nu är en del av Evangeliska Frikyrkan. Så vi var både trosrörelsen nära, men hade samtidigt en självständig linje.

Livets ord orsakade ju kaos och storm i svensk kristenhet på 80-talet. Oftast har analysen handlat om att Livets ord gjorde fel. Jag tycker dock att kritiken mot trosrörelsen i många avseenden både var orättfärdig och osaklig. De etablerade kyrkornas sätt att hantera Livets Ord kan man ha många synpunkter på. Det var också en rörelse som växte mycket snabbt, och visst kan enskilda människor komma i kläm i sådana situationer. Och visst fanns det synpunkter på läran, jag tycker dock att den svenska trosrörelsens utveckling efterhand har varit sund ur läromässig synvinkel. Överförenklingar i den tidiga trosförkunnelsen har nyanserats efterhand.

Nu hörde jag till dem som något hamnade i kläm mellan trosrörelsen, Livets ord och de etablerade kyrkorna. Bland de etablerade kyrkorna uppfattades man som Livets Ordare, och i trosrörelsesammanhang uppfattades man i vissa fall som kompromissande, och en som inte fullt ut var med i det som Gud gjorde. För min del förstärktes detta när jag engagerade mig i en liten bönegrupp i Uppsala som hette Kristen Gemenskap, och som både tidningen Dagen och Expressen klassade som konkurrenter till Livets Ord. Det gjorde nog att mitt rykte inom trosrörelsen blev naggat i kanten, även om jag i min vildaste fantasi inte hade några tankar på att bli en konkurrent till Livets Ord. Jag är inte ärlig om jag inte medger att vara i kläm mellan olika rörelser som jag var under ett antal år var påfrestande. Sedan tyckte jag då att trosrörelsen visade tendenser till övermod och isolering i förhållande till andra kristna.

Detta var bakgrunden till den väldigt uppmärksammade Dagenartikel jag skrev cirka år 2003-2004 med vissa kritiska reflektioner kring trosrörelsens utveckling. När jag skrev artikeln hade jag dock inte haft någon verklig kontakt med Livets ord på 10 år så de förändringar jag pekade på och som jag ansåg vara nödvändiga hade uppenbarligen börjat långt tidigare. Jag ser mycket positivt på Livets Ords utvecklings senaste fem åren och den samarbetsvilja och öppenhet man visar mot andra kristna. Trots en upplevelse av frostiga relationer under ett antal år, har jag lämnat det bakom mig. Jag har dock alltid visat stor respekt för Ulf Ekman och Livets Ords arbete, och erkänt de insatser man har gjort inte minst när det gäller utbildning, mission och församlingsgrundande. Med undantag för den nämnda Dagenartikeln har jag vid flera tillfällen försvarat Livets Ord, bland annat i en artikel i Läkartidningen och en i Svenska Dagbladet – i början av nittiotalet, och har alltid eftersträvat att välsigna och tala väl om Ekman och Livets Ord.

När man kritiserar en rörelse så behöver man ha ett bredare perspektiv. Alla samfund och rörelser har sina begränsingar, och saker man är bra på och mindre bra på. När det gäller ”avhopparproblematiken” (avhoppare från Livets Ord) som fick stor uppmärksamhet under åren 1985-1995 så måste man också inse att Svenska Kyrkan har tappat 15 procent av sina gudstjänstbesökare under de senaste 6 åren. Räkna ut hur många medlemmar Svenska Missionskyrkan, Metodistsamfundet, Baptistsamfundet och Frälsningsarmén har haft – och hur många man har idag, då kan man verkligen tala om avhopparproblematik. Det finns hundratusentals människor i Sverige, som har varit med i en församling, eller vars föräldrar har varit med, men som inte är med längre. Det är det stora avhopparproblemet i svensk kristenhet.

Och samma sak gäller kritisk granskning av lära och teologi. Där ser jag som huvudutmaningarna urvattningen av Bibeltro, tron på Jesus som enda vägen till Gud, och en kristen livsstil enligt Nya Testamentets normer – det ser jag som huvudproblemet. Och i den kampen behöver vi stå sida vid sida. Sedan kan vi bland evangelikala och karismatiska kristna ha olika synsätt i vissa frågor, men man måste skilja på vad som är grundläggande trosfrågor, och där vi kristna bör vara överens, och vad som är mindre centrala frågor. Sida vid sida, skuldra vid skuldra, till försvar för tron på Jesus och evangeliet – det är detta som gäller. Sedan behöver vi inte alltid vara överens om allt, det är inte farligt med lite debatter, och det är bra med olika församlingar och olika former av kristna initiativ, vi människor fungerar olika. Och alla de som ska ta emot Jesus närmaste 10 åren är väldigt olika, de varierande samfunden och församlingarna får vara som olika sorts fiskebåtar som Jesus skickar in i människofiskandets arbete.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Ronny

  Feghet och brist på moral finns kvar i Kykans led .Är ett bra artickel namn på den mycket bra artiklen jag just läst som handlar om förintelsen och antisemetism som du har skrivit. Det är lite så jag ser på komprommiser och överslätande i andra frågor med .Tål att täncka på för vem som helst. Vi hadde ju inget med oss när vi föddes och vi kommer inte att ha nåt med oss när vi ska lämna vår värld och gå och möta Gud . Så vad har vi att förlora vår pristige och förmånner. Möjligen om vi sköter våra kort fel ,nåt som är verkligt värdefullt , möjligheten att nå de förlorade med evangeliet.Och nåden att var en trygg och pålitlig vän för nära och kära och redan vunna . Men i övrigt Svensk Kristenhet om Gud vill vi ska göra visa förändringar. Och ta itu med visa misstag.Hur etablerade de än må vara dessa ting ,vi behöver korigera oss om .Och oavsett, hur vi och våra företrädare slitit med att få igenom dessa etableringar och steg. Vi aldrig skulle tagit . Men förstås varsamt och barmhärtigt och med förståelse och respekt och med tålamod .Men ändok . För det är väl inte egna ricken eller andras vi bygger…Utan Guds Rike? Och har vi missförståt ,eller fuskat , med Konstruktörens ritningar och byggt en egen variant . Skulle det var för mycket begärt om vi ändrade oss efter kontruktörens villja . Han är ju inte vem som helst som bekant och lär inte ritat några fel…Och även gammla fuskbyggen är ändok bara fuskbyggen …Men tack och lov så är han barmhärtig och sån så han förlåter synder…

  Det står väl i Jakobsbrev att bekänn era synder för varandra och be för varandra för att ni må bli botade . Eller är det bara vi som inte är i ledarfunktion det gäller .Påvar och andra leddare är oantastbara väl. Och i sinna utalelser är de ofelbara ,och så, förstås, eller? Och nån lite Herde som Amos ,eller mesig bonde som Gideon . Ska inte komma ytra sig bara tiga och svälja och ta emot ,och inte nån enstacka snickarson heller förstås . Nu när vi står inför det Allsmäcktiga och eviga Etablisemanget …Eller gör sånna männisckor också synder och missttag och behöver korigering . Och har de också de skyldighet att ta sitt ansvar . Och behöver nåd för sin synd för Kristi Kors och uppståndelse. Och kan få igenom Gud och männisckor för sinna synder mot Gud och de männisckor de felat emot .Men Jungfru Maria ,och en del heliga i uppsatt position kanske innehar medföd syndfrihet och högre ställning. Så sånt som behov som Guds nåd kan vi inte nedlåta oss att tro de varit i behov av och är. Eller ???.Och inte kan vi väl heller tro den som vill vara störst ska vara allas tjännare .Och älska våra fiender och inte bara våra vänner .Men det är väl bara i sagornas och myternas och fantasins värld .Och att det är Kärleken som gör tjänsten och att utan den är den mig till ingen nytta .Kärleken söcker inte sitt eget så varför inte ge upp allt eget och andras av köttet och världen och djävulen.Och ta emot fullt ut nytt liv med Gud enlig Guds Ord av Gud av bara nåd . Steg för steg Och tro Guds Ord Jesaja 40:10-11 Sackta för han moderfåren fram och lammen bär han i sin famn . Gud välsigne er och Guds frid hela bunten.Och minna beska droppar är till ledarskapet främst.

 • Ronny

  Feghet och brist på moral finns kvar i Kykans led .Är ett bra artickel namn på den mycket bra artiklen jag just läst som handlar om förintelsen och antisemetism som du har skrivit. Det är lite så jag ser på komprommiser och överslätande i andra frågor med .Tål att täncka på för vem som helst. Vi hadde ju inget med oss när vi föddes och vi kommer inte att ha nåt med oss när vi ska lämna vår värld och gå och möta Gud . Så vad har vi att förlora vår pristige och förmånner. Möjligen om vi sköter våra kort fel ,nåt som är verkligt värdefullt , möjligheten att nå de förlorade med evangeliet.Och nåden att var en trygg och pålitlig vän för nära och kära och redan vunna . Men i övrigt Svensk Kristenhet om Gud vill vi ska göra visa förändringar. Och ta itu med visa misstag.Hur etablerade de än må vara dessa ting ,vi behöver korigera oss om .Och oavsett, hur vi och våra företrädare slitit med att få igenom dessa etableringar och steg. Vi aldrig skulle tagit . Men förstås varsamt och barmhärtigt och med förståelse och respekt och med tålamod .Men ändok . För det är väl inte egna ricken eller andras vi bygger…Utan Guds Rike? Och har vi missförståt ,eller fuskat , med Konstruktörens ritningar och byggt en egen variant . Skulle det var för mycket begärt om vi ändrade oss efter kontruktörens villja . Han är ju inte vem som helst som bekant och lär inte ritat några fel…Och även gammla fuskbyggen är ändok bara fuskbyggen …Men tack och lov så är han barmhärtig och sån så han förlåter synder…

  Det står väl i Jakobsbrev att bekänn era synder för varandra och be för varandra för att ni må bli botade . Eller är det bara vi som inte är i ledarfunktion det gäller .Påvar och andra leddare är oantastbara väl. Och i sinna utalelser är de ofelbara ,och så, förstås, eller? Och nån lite Herde som Amos ,eller mesig bonde som Gideon . Ska inte komma ytra sig bara tiga och svälja och ta emot ,och inte nån enstacka snickarson heller förstås . Nu när vi står inför det Allsmäcktiga och eviga Etablisemanget …Eller gör sånna männisckor också synder och missttag och behöver korigering . Och har de också de skyldighet att ta sitt ansvar . Och behöver nåd för sin synd för Kristi Kors och uppståndelse. Och kan få igenom Gud och männisckor för sinna synder mot Gud och de männisckor de felat emot .Men Jungfru Maria ,och en del heliga i uppsatt position kanske innehar medföd syndfrihet och högre ställning. Så sånt som behov som Guds nåd kan vi inte nedlåta oss att tro de varit i behov av och är. Eller ???.Och inte kan vi väl heller tro den som vill vara störst ska vara allas tjännare .Och älska våra fiender och inte bara våra vänner .Men det är väl bara i sagornas och myternas och fantasins värld .Och att det är Kärleken som gör tjänsten och att utan den är den mig till ingen nytta .Kärleken söcker inte sitt eget så varför inte ge upp allt eget och andras av köttet och världen och djävulen.Och ta emot fullt ut nytt liv med Gud enlig Guds Ord av Gud av bara nåd . Steg för steg Och tro Guds Ord Jesaja 40:10-11 Sackta för han moderfåren fram och lammen bär han i sin famn . Gud välsigne er och Guds frid hela bunten.Och minna beska droppar är till ledarskapet främst.

 • Ronny

  Nu blev det dubbeltryk ber om ursäkt för det.Jhon 10 Och en Gode herde sa Jesus ger sitt liv för fåren ,men en lejd flyr när han ser ulven komma. Men jag är den Gode Herden jag ger mitt liv för fåren. Det är där en mogen kristen ,och leddare, befinner sig ,tror jag Med den Gode Herden med fåren . För att skydda och hjälpa och visa dem kärlek och omsorg och vägen med Guds Ord som våra fötters lyckta som ledder vår stig med tålamod , Och att Gud är vår lycka och trygghet .Och vårt underbar unika likvärde och vår rättfärdighet endast igenom Jesus kristus igenom tron av bara nåd med frid med Gud .Därför Gud älskar er ledarskapet och oss männskligheten och Israel. Och hela försammlingen . Och vill gärna ge oss nåd med liv och över nog.Och det grejar Gud i sin kärlek som aldrig förgår till vår nästa och oss själva och angående hela livet .För allt är möjligt för Gud så vi kan tryggt lita på Gud om hur. Och vad det än är om, i hans nåd och sanning att det här fixar Gud Frid Ronny ps 103

 • S-E Sköld

  Stefan, Du är helt aningslös vad gäller Uppsala livets ord och Ulf Ekman och har uppenbarligen inte heller en aning om vilka skador Ulfs s.k. ”trosundervisning” – med JDS-läran i botten – har ställt till med runt om i landet.

  Om det än hade varit den ”sunda läran” han via kassetter och böcker m.m. sänt ut över landet, hade det likväl ibland varit som att ge älgstek åt nyfödda barn, som behöver ”oförfalskad mjölkmat”.

  Föräldrar skall ha barnen omkring sig vid köksbordet – den lokala församlingen – för att kunna veta vad deras barn i sina olika åldrar behöver för föda. Bl.a. på den här punkten har Ulf Ekmans stenhårda marknadsföring m.m. varit minst sagt förödande och under en tid skapat kristna utan Kristus, som rabblat bibelord: s.k. trosord. Och värst av allt, varit trasiga invärtes.

  Men det undantar inte de kristna församlingarna från ansvar; tvärt om. Det är inte ritualer och formalism som människor med andlig hunger främst söker, och särskilt inte de unga, och det är vad som erbjudits i församlingslivet och mötesverksamheten runt om i landets kyrkor; av det enkla skälet, att Andens frihet är vad man i bästa fall predikat, men aldrig vågat tillämpa. Och utan Anden blir det ingen ”färg” på -och liv i Kristusgestalten.

  Kristendom utan Anden
  är som en fågel
  utan vingar:

  man kan kasta upp den
  men den flyger
  inte.

  Denna frikyrkornas ökenvandring har bidragit till den Ekmanska framgången, som inte är så stor till numerären som till skadorna. Ditt samfund, EFK, är väl den frikyrka i vårt land som är mest ”nedsmittad” av Uppsala livets ord och Ulf Ekmans tankevärld/undervisning?

  Skulle kunna tänka mig, att det var detta förhållande som under en tid bidrog till EFK:s tillväxt? livetordare gick in under Ert etablerade emblem när det började gå stå i deras eget församlingsbildande, är min analys. Hur det nu är med den tillväxten, vet jag inte.

  Mot bakgrund av våra vitt skilda ståndpunkter – synsätt – på Uppsala livets ord under Ulf Ekmans ledning, inser jag att mina inlägg inte passar in på Din blogg och ännu mindre i Din tankevärld och tänker därför ta konsekvenserna av det.

  Men jag uppskattar Din ärliga vilja till öppenhet och dialog. Fortsätt med det, den är lika välgörande som luftväxlingen i ett rum -och vinden i växtriket!

  Med br hälsningar!
  S-E

 • Dan C

  Stefan, jag som nästan är helt uppvuxen inom trosrörelsen kan säga att jag uppskattar korrigering från någon som dig. Man känner ju tydligt om det är kärlek som ligger bakom en förmaning eller illvilja. Jag känner igen bilden du ger. Jag ser också ett samband mellan att ödmjukheten blivit mer tongivande i takt med att vi fått känna oss välkomna sida vid sida med kristna från andra samfund. Jag har förstått at när andra upplevde oss ovilliga till kontakt upplevde vi själva så mycket hårda ord att orken till samtal inte fanns. Så kan det vara med en tonåring i familjen…

  Du är ett väldigt gott exempel som jag är tacksam för. Jag hoppas att mitt liv kommer att tala för frukten av församligarna jag fostrats i snarare än en myckenhet i åsiktsproduktion på bloggar som attackerar. Man blir lätt ordtrött.

  Tack för att du finns!

 • JB

  Ett stort problem tror jag är att allt för många tror det är Gud som styr över församlingen. Likt ett påvligt bud så är det sanningen som styr och dömer inom församlingen. Med andra ord är det väldigt svårt att inse att fel kan uppstå, och oftast då man finner fel så är skadan redan skedd. Jag ser min egen baptistförsamling, när vi hade jubileum för något år sedan så fann man sorgligt nog att otroligt många hade farit illa av församlingens behandling i historien. En äldre pastor tog kontakt med ett par av dem och de berättade om sin bitterhet över församlingen. Idag inser ju församlingen att det de gjorde då var fel. Tyvärr har allt för mycket tid gått för att men ska kunna få ett bra avslut, många lever inte längre och andra har en allt för bitter eftersmak till församlingen. Men någon gång måste vi ju lära av historien, tyvärr så tror jag inte LO har gjort det. Troligen beror det på ett par faktorer. Det är samma ledare som styr församlingen vilket gör det svårare att erkänna misstag och dels så är det en församling med en stark hierarki. Det är synd att inte en sådan som du Stefan, sätter dig in i vad som hände på LO under 80-90-talet och försöker ta en diskussion om de problemen. Det är sådan svåra saker bara vänner kan ta itu med, men det är möjligt att du inte tycker det finns något att ta upp.

 • http://www.stnkavtvivel.blogspot.com Leif Ekstedt

  Intressant beskrivning av läget. Ett memento är ju verkligen den förtunnade luft som omger bl.a Svenska Kyrkan. Miljöproblemen prioriteras.
  S-E Sköld borde kunna samarbeta med andra samfund om hans kristna intresse låg i att
  få samfunden mer attraktiva. Nu är han enbart arg eller ursinnig. Livet går vidare och Livets ord har växt till . Världen i dag har väl fortfarande problemet med att vända argumenteringen för att passa in på vad man vill fördöma. Alltså precis som andra tidningar bortse från argument som stör den bild man vill ge av verkligheten.Men det är journalistik inte kristet normalbeteende.

  De senaste åren har det flutit på med Livetrs Ord. De har i stort sett fått vara ifred.
  Hälsan tiger still. Svenska Kyrkan som jag själv tillhör får väl snegla på sina samfundskamrater och öka aktiviteten , minska administrationen och tillämpa religionen.

 • Tomas Ander

  Mycket intressant analys. Sund och öppnande. Du är verkligen bra Stefan!

 • Roberth

  Ytterligare en sak vi har samma åsikt i. Tyvärr var det nog både jantelag och framför allt egen stolthet som hindrade de andra kyrkorna att ”stötta” LO, man själv klarade inte med det de gjorde, starta något nytt. Vi har flera exempel genom åren, att etablerade kristna rörelser inte kan ta till sig det som är nytt och där väckelse sker. Se alla frikyrkor som exempel… Varför räckde de inte med en sådan?

 • S-E Sköld

  Leif Ekstedt: ”S-E Sköld borde kunna samarbeta med andra samfund om hans kristna intresse låg i att få samfunden mer attraktiva. Nu är han enbart arg eller ursinnig.”

  Din sak vinner inget på, att skjuta på för Dig obekväma budbärare. Och oavsett det faktum, att ”livet går vidare” så finns de ouppklarade skadorna kvar så länge de inte är uppklarade, och det oavsett om de skadade fåren lever eller är döda.

  Det vore enkelt för Ulf Ekman, ur en synpunkt; både innehållsmässigt och praktisk (med tanke på vilken medial person han är) att klara ut dessa frågor, med ett enkelt ”förlåt mig, jag menade inget illa”.

  Men det förbjuder honom hans stolthet, eller hans blindhet för de skador hans villoundervisning åsamkat enskilda och familjer; för som den ”sunda läran” bygger upp, så river falska läror ned. Och han verkar inte vilja ta reda på det heller, eller ens höra talas om dem. Och till det kommer alla hans s.k. ”vänner” som gör allt för att skydda honom från att be de skadade om förlåtelse. Till skada både för Ulf själv och de människor han ur biblisk synpunkt har att klara ut sina saker med.

  Mvh

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Jag tillhör själv EFK, men när jag läser det här inlägget så förvånas jag faktisk lite.
  Tycker det är trist att man klipper av alla rötter ifrån svensk kyrkohistoria, utan någon hänsyn till va man ansåg vara sund och god teologi i går.
  Hur kan man ta upp kampen emot urvattning av en gudsfruktig teologi- när det inte spelar någon större roll va än själv eller nästa tror på?

  Tror knappast John Ongman hade tyckt om Livets Ord och deras läror under 80 talet.
  Samma gäller ju Lewi Pethrus:
  Vid mina bröders hjordar jag fordom vilse gick.
  Min själ var ständigt hungrig, men aldrig mättnad fick.
  Nu är Herren är min herde, jag följer i hans spår,
  och löftesliljor dofta, var jag går.

 • Nils

  Tack Stefan !

  Du ska ha all respekt för att du talar klartext & bekänner färg i viktiga spörsmål.
  Även när vi inte delar varandras åsikter.

  Jag har tidigare delat din uppfattning, men har faktiskt till skillnad från flertalet som välkomnar den nya ekumeniken erhållit en mer skeptisk hållning.
  I huvudsak grundar det sig på att uppenbara oförrätter (som inte kan anses ringa), inte städas upp från grunden enl. biblisk praxis.
  En del menar att man kan inte kräva något sådant.
  Det är inte det saken gör heller.

  Men menar man sig vilja dela en broderlig kristen gemenskap, så tar man sig inte den med en klapp eller omfamning.

  Det krävs uppgörelse, för att grunden som ska byggas framåt i ekumeniska anda är rengjord.

 • Manne

  Bra inlägg, Stefan. Sakligt, nyanserat, ödmjukt och prövande. Känner dock att jag måste lämna den här bloggens kommentarsida från och med nu. De här plågsamt långa inläggen, bitterheten och allmänt underliga inställningar och idéer är helt enkelt för jobbiga och sega att läsa och processa. Beundrar dock ditt tålamod.

  Tack för mig!

 • http://www.deborah7.blogg.se Deborah

  Stefan, käre broder i Herren! Gå inte in i en fälla!

  Du försöker ’jämka’ lite… Det kanske inte är så farligt, tänker du kanske, eftersom man vill göra ’Jesus och evangelium kända’.
  Men det är inte KÄNDISSKAP som Herren är ute efter (djävulen känner Herren redan och skakar!) utan det är omvändelse till ’trons lydnad’.

  Att det finns fel och brister i alla sammanhang är inte poängen här, för då kan man jämka hela evangeliet och säga till folk ”KOM BARA SOM DU ÄR”, så blir du accepterad. Det finns ingen sann omvändelse utan förkrosselse. Det är inte ’hejsa, svejsan’ och lovsång på lovsång utan det är SYNDANÖD vi alla behöver.

  Herren är avskild och verkar atid i enlighet med Ordet. LO med Ekman i spetsen har startat ett framgångs-FÖRETAG som bygger på att predika pengar genom att använda sig av bibliska principer. Man talar till foket och inte med folket, Stefan!

  Jer.50:4 ”I de dagarna och på den tiden, säger HERREN, skola Israels barn komma vandrande tillsammans med Juda barn; under gråt skola de gå åstad och söka HERREN, sin Gud. De skola fråga efter Sion; hitåt skola deras ansikten vara vända: ”Kommen! Må man nu hålla fast vid HERREN i ett evigt förbund, som aldrig varder förgätet.” En vilsekommen hjord var mitt folk. DERAS HERDAR hade fört dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. Så strövade de från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats.”
  ………
  Hes.34:6-8 ”Mina får gå nu vilse på alla berg och alla höga kullar; över hela jorden äro mina får förskingrade, utan att någon frågar efter dem eller uppsöker dem. Hör därför HERRENS ord, ni herdar:
  Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, sannerligen, eftersom mina får har lämnats till rov, ja, eftersom mina får har blivit till mat åt alla markens djur, då de nu icke har någon herde, och eftersom mina herdar icke frågar efter mina får ja, eftersom herdarna sörjer för sig själva och icke sörjer för mina får, därför, ni herdar: Hör HERRENS ord:
  Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över herdarna och utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst; och herdarna skola då icke mer kunna sörja för sig själva, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de icke bliva till mat åt dem.
  Ty så säger Herren, HERREN: Se, jag skall själv taga mig an mina får och leta dem tillsammans.”
  …………………….
  I egenskap av herde är du, Stefan, ansvarig för att ta hand om fåren och inte försvara vargen och hans trolldomskonster….

  ”Inte allt är Gud som glimmar…” Mvh Deborah
  ……………………

 • Nils

  Manne.

  Tillbaks till växthuset ?
  – är verkligheten utanför så påfrestande ?

 • Dan C

  Jag förstår Manne. Börjar känna likadant. Vargarna flockas… Men det är alltid samma lilla flock överallt.

  För övrigt har jag hört Ulf be om förlåtelse flera gånger (T.ex på Nyhem och Oas). Men det spelar förmodligen ingen roll. För den som ylar hör nog inte vad andra säger.

 • Nils

  Dan C. & Manne.

  Du vi är 3.000 medlemmar i Smyrna Gbg
  – Jag har kännt församlingen sedan 1974 & har inte hört någon säga att Ulf sagt förlåt för sina domsord över Smyrnaförsamlingen när han predikade på västkusten i en systerförsamling till Livets Ord som hette Hosianna.
  Dessa domsord var på plats omvittnade av ett flertal Smyrnamedlemmar & på det sätt de sas, så är det ingenting man slätar över med att ”vi får gå vidare eller visserligen har vi gjort en del fel”.

  Det är de enda s.k. offentliga ursäkter som antytts de senaste åren.

  Jag har lusläst om det finns en tillstymmelse till ordet förlåt – Tyvärr – Nada.
  – Och det är knappast ett önsketänkande från min sida.

  Att Ulf försökt krama en pastor i betyder inte att församlingen erhållit en ursäkt.

  Om ni mår dåligt, så är det inte i närheten av vad de Smyrnamedlemmar som fick det slängt i ansiktet att ”Smyrna ska slås sönder…” åtföljt av ett Ekmanskt triumfatoriskt skratt.

  Det gick rysningar i ryggmärgen hos flera Smyrnamedlemmar efter att ha hört den utsagan från predikostol.
  Tycker man sig må dåligt av sitt eget partisinne till nämnde utsagare, så må det vara hänt.

  Då är det dags att se verkligheten & stanna upp inför vad rannsakelse och omvändelse i reell mening är !

 • S-E Sköld

  Nils: ”Då är det dags att se verkligheten & stanna upp inför vad rannsakelse och omvändelse i reell mening är !”

  Sammanfattningsvis: Man kan inte kämpa FÖR någonting, som Guds Ord är EMOT; åtminstone inte framgångsrikt -och i längden.

  Det återstår bara till slut, det Nils skriver: ”dags att se verkligheten & stanna upp inför vad rannsakelse och omvändelse i reell mening är !” Den dagen randas förr eller senare; för den som vill leva i sanningen, d.v.s. med Gud.

 • Daniel Råsberg

  Michael Helders för att förstå hur Örebromissionen förhöll sig till trosrörelsen på åttio och nittiotalet måste man förstå att man valde att vara inkluderande istället för exkluderande i relation till församlingar med rötter i exempelvis trosrörelsen. Detta betyder inte att man delar teologi utan snarare att man tänker sig att man förändrar mer i dialog än i konflikt. Hur Ongman hade sett på frågan är ju svårt att säga. Inom Örebromissionen fanns en kritik mot Livets Ord och ett samtal kring deras teologi. En del av kritiken måste även betraktas som frän. Det tydligaste är att man har haft en mer öppen attityd än ex pingströrelsen dock inte undfallande,( tycker jag.)Det finns en bredd i EFK i den här frågan där Stefan Swärd företräder en av många olika förhållningssätt. Överhuvudtaget finns det en stor teologisk och uttrycksmässig mångfald i EFk som inte alltid blir tydlig när man bara ser till den egna församlingen eller lyssnar på Stefan Swärd

 • Dan C

  Nils. Då har dina goa pastorer fått en inbjudan att predika på LO i Göteborg i vår. Hoppas att dom har möjlighet.

  Försökte han krama en pastor? Vad hände? Smet han undan? Jag hörde i alla fall klart och tydligt ett uppriktigt förlåt vi några tillfällen bara här i Göteborgstrakten.

  Vill inte sjunka till pajkastarnivå. Men trots att ni var så mycket större och mer mogna på den tiden sas det en minst sagt lika grov sak åt andra hållet i samma veva. Det tänker jag ta som en läxa för egen del i framtiden. Det var allt 1-1 i bottennapp den där händelsen tycker jag personligen. Men det är väl inte någon som krävt det du gör av Ulf av din dåvarande pastor (som jag för övrigt saknar, han hade ju mycket kvar att ge)? Men det kan bero på (hoppsa jag innerligt) att vi har urskiljningen att se det goda, förlåta villkorslöst och inte hålla misstag emot någon. Bra frukt eller hur!?

  Det är en engångshändelse att jag kommenterar en kommentar såhär. Jag tyckte mest att det var skôj att vi båda är göteborgare. Var god ta bort den om den blev kass.

 • Inge

  Nils jag delar ofta dina tankar och uppskattar de flesta av dina inlägg!
  Däremot i attityden att förlåta de som sårat oss är jag dock lite mera tveksam?
  Min erfarenhet säger att det är lönlöst att tvinga fram ett förlåt! Ett förlåt måste födas från hjärtat!
  Däremot uppmanas vi att förlåta de som gjort oss illa, inte bara en gång utan 7×77 om det skulle behövas!
  Om vi gör detta kan vi släppa kravet på att få förlåt från den som sårat oss, gå vidare och låta Gud sköta resten!

 • S-E Sköld

  Inge, det handlar inte om att ”tvinga fram” ett förlåt: det handla om att efterleva Guds Ord – Jesu Ord – och det är bra/hälsosamt/läkedom för alla: även för Ulf Ekman.

  För mig är han ingen Jesu tjänare/efterföljare så länge han inte åtlyder Jesu Ord. Han skall f.ö. som ledare vara ett ”föredöme” för hjorden; och vad lär han ut genom det föredömet; att bara rycka på axlarna och gå vidare; nu f.ö. in i en annan obiblisk lära, d.v.s. villolära.

  Mvh

 • Nils

  Dan C.

  Vad det gäller kramen som höftades till inför media gentemot Smyrnas föreståndare Ardenfors i Filadelfia, så gick Ardenfors kollega S-G hedin ut i media (Dagen) & tillrättavisade Ekman ”att det är inte med en spontan kram man lägger till rätta det som förorsakat Smyrna”
  Historien har visat sig att Smyrnaförsamlingens ledning haft rätt.
  Publiken som var närmast uppfattade det som ett populistiskt chackdrag – inget annat.

  Västkusten:
  De församlingar som slogs sönder var istället 4 st trosförsamlingar kopplade till LO, bl.a. Hosianna, GBC…
  Sedan är det de facto så att en pingstförsamling har ett flertal församlingsledare. I Smyrnas fall så är det 60 stycken, som intar en gemensam hållning.
  Enl. de bibliska förebilderna, dvs. inget ”familjeministry” där pastorer agerar ensamt efter sina ”uppenbarelser”.

  Smyrnas pastorer har inte öht. varit intresserade att förkunna på Europakonferensen eller i LO:s lokaler (eller ens tillfrågade – trots Ekmans 2 besök på predikostol i Nyhem samt minst vid 2 tillfällen i Filadelfia).
  Däremot har Smyrna generöst inbjudit LivetsOrd Gbg till ekumenisk kampanj i Smyrna.
  Vi i Smyrna har däremot ett närmare samarbete med de klassiska församlingarna i Göteborgsregionen.
  Vi är nog inte speciellt intresserade att låna ut predikostol pss. som Lewi Pethrus inte lånade ut en predikostol åt Arne Imsen – Maranata -rörelsens företrädare.
  Däremot har vi välkomnat hans sons församling Agape i den ekumeniska gemenskapen (Per-Arne I. avgav ett rannsakande vittnesmål i bl.a. Dagen efter sin fars död).

  Sedan är det de facto så också att kommande ungdomsgenerationer inte agerar enl. de samfundsgränser som deras fäder tydde sig till.

  Om det ger en biblisk sundhet & fasthet är en helt annan fråga.
  Men min uppgift är att vänja den unge vid den väg han ska vandra – det lämnar jag inte ut på entreprenad – oavsett om någon anses vara en apostel.

 • Nils

  Inge.

  Det handlar i första hand om predikostolsutlånanden.
  Vad ”familjeministryt” gör i sina egna domäner angår inte mig.

  Däremot förbehåller jag mig rätten att ha synpunkter när en predikostol utlånas till Jonas Gardell, K G Hammar & Ulf Ekman.

  Den förbrända marken gör att det först måste plöjas ny uppriktiga förlåtande fåror, innan det ens kan bli tal om att göra anspråk på andras fårafållor.

  Vi är många grindvakter som erhållit uppdraget att beskydda fåren – både med käpp & stav.
  En del får förstår inte bättre, likafullt kan man inte leja bort herdeansvaret.

 • Bo

  Jag vill tillönska er alla en God Jul med en dikt!

  Julens budskap

  Tänk om en främling, en rikeman
  kom fram till dig och sa:

  – Jag betalar din skuld,
  gå du sedan ut och ge vidare!

  Glädje, tacksamhet, befrielse;
  encitament för en revolution

  En snöboll som blir till en lavin,
  begraver vår egoism

  Var finns du som tar emot?
  Var finns du som ger?

 • Ronny

  Fin dikt Bo!!! Frid Bo!

  Och Frid ! Stefan Swärd och övriga !!!Och nämda och onämda ! Och om nämt och onämt !Och om det som är och varit och Kommer . Men bara som Gud är och hans Ord och Goda vilja därom som det står skrivet i Guds Ord bibeln igenom Guds nåd och sanning . Önskar jag från Gud !!!För Gud skull till Guds ära Igenom Guds trofasthet enligt Guds Ord . Ordet som blev kött och blod och tog sin bonnig mitt i ibland oss igenom Jungfrufödelsen . Den första Julen i Israel för ca 2000 år sedan i Bethlem i ett stall .Då när Jesus Kristus Guds son,vår Herre och Gud blev född till en människa.

  Guds enfödde son föddes till en Människa ,sonnen Jesus. Gud med Fadern och Guds Gode Helige ande ! Den ende och sanne Guden. Föddes den första Julen av en Jungfru igenom ett Guds Under till en människa .Han som var och är och Kommer . Och är Gud för evigt. Blev då en människa och samtidigt fortsatt Gud . Människosonen som Kom för att uppsöka det som var förlorat . Guds enföde son !!!Som löftes Ordet säger om för att vi inte ska misströsta…Rom 5:21Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och igenom döden , så skulle nu och nåden igenom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv.och det igenom Jesus Kristus , vår Herre. God Jul och Gott nytt år under nåden och framtid för evigt ! Frid Ronny… Vi får nåd av Gud. Med nåd att ge varandra nåd och oss sjäva nåd och att dela med varandra om vi vill Och om vi vill tillsammans för evigt av nåd från Gud .Med frälst evigt liv till hans barn och syskon .Som Guds försammling med försammlingar och liv och allt som behövs i både allesammans som Gud ledder oss igenom allt till tro på Gud och hans Ord och Goda vilja om allt och allt vi behöver från Gud innan Himlen .Och som fortsätter efter döden ochänden i all evighet Hos Gud utan bekymeroch problem och nåtont

 • Ronny

  Råckade skicka iväg ännu en Kommentar innan den var klar . Det jag vill säga är, att det är Jesus som är Herre och frälser och ingen annan enligt Guds Ord .Och att vi alla kan göra fel och ändå ge varandra och oss själva Guds nåd och får av Gud om vi vill. Så vi tjännar ingenting på fiendskap och prestige .Men allt på att ödmjuka oss under Gud och Guds Ord och Goda vilja om Gud och andra och livet och frälsningen i Jesus Kristus Guds son.Och om församlingen och allt och om oss själva och vårt eget liv med. Och att livet, med Gud är lite som Älska i nöd och lust . Vi får ta det som det är och blir och Gud kan låta oss gå vidare och med Guds hjälp klara vi det mennar jag . Herren är vår rättfärdighet…Frid Ronny

 • Tomas Ander

  Det vore gott om ”Nils” från Smyrna i Göteborg var lika förlåtande som sin tidigare Pastor, Jack-Tommy Ardenfors, som – jag tror – vid nämnda profetias uttalande var Föreståndare i Smyrna.

  För J-T Ardenfors tycks det hela vara utagerat och under blodet. (Hans egna uttalanden på predikantveckan om en annan Jesus och Ulf Ekmans profetia om ett sammanfallande Smyrna.)

  J-T A predikade tillsammans med Ulf Ekman på Nyhemsveckan nyligen och manifesterade därmed försoningen dem emellan. De framträdde tillsammans under stor glädje och Andens enhet.

  ”Nils” – Du bör ta lärdom av Din tidigare Föreståndare!

 • Inge

  S-E Sköld. Att tvinga fram ett förlåt eller tvinga någon till underkastelse av Guds ord brukar ge samma resultat!

  Nils. Missa inte möjligheten när Dan C ger en inbjudan till LO i Gbg. det kan vara en öppning till försoning! (gillar Gbg har själv bott där på 70 och början av 80-talet)

  Jag är själv mycket tveksam och frågande inför de strömningar som sker i ekumenikens namn med enhet under Påven?
  Håller däremot med UE där han i en intervju i Carisma sa att den stora skökan kommer inte bara att finnas i RKK utan i alla kyrkor i den sista tiden! Mycket allvarligt!

  Även jag har känt ett behov att förstå hur man resonerar och försökt få klargörande från flera håll, även från LO, jag inser dock att jag inte har någon rätt att kräva svar av dessa ledare, allra helst om jag har en hård attityd i mina frågor!

  Tydligen är det något som har tagit tag i deras hjärtan, de som dras åt det hållet?

  Att då med hårda ord och bibelcitat försöka förmå dessa ledare och andra att besinna sig, är lika svårt som att förmå en tonåring som blivit förälskad i en olämplig person att förstå att detta kommer att bli stora problem längre fram om inte förhållandet bryts i tid. Det kan ringa hur många varningsklockor som helst, kan vi inte nå fram till hjärtat på den vi försöker förmana, är det svårt att ändra en felaktig uppfattning hos vem det än är!
  Det är bara DHA ledning som kan bringa ljus i detta!
  Håll blicken fäst på Jesus!
  Undvik att bländas av människors glans, vi blir bara förvillade!

  Ha en fridfull Jul!

 • Nils

  Tomas.

  Du har en övertro på det pastorala.
  Det finns gott om personer som vänt på klacken oförklarligt – Sverre Larsson, Borgströms…

  Men församlingen & dess ledning är något mycket större.
  Sedan är det så om nämnde Ardenfors, så fick han likt dig sluta som predikant i den pingstförsamling han tjänade – för Smyrnas räkning fanns det 59 andra förståndare som hade en annan uppfattning om hur församlingen skulle ledas framöver.

  Inge.
  Jag har ingen anledning att bevista övervåningen till LO Gbg, när det är så mycket bättre på dess undervåning – där goda vänner till mig bedriver evangeliskt arbetet & second hand.
  Dessutom är den öppen & generös i sin attityd till människor…

 • Tomas Ander

  Jag bara föreslog att Du skulle ta lärdom av Din tidigare Föreståndare…. Men det tycks inte vara aktuellt för Dig.

  Att gömma sig bakom anonymitet och samtidigt kasta spekulativa åsikter omkring sig om pastorer och andliga ledare, det är visst Gudfruktigt enligt Dig! Tragiskt.

  Tyvärr tillhör Du dem som förstör samtalsklimatet i bloggosfären!

 • Inge

  Nils att vara inbjuden som gäst i den övre salen har ett stort symboliskt värde, det var detta som befriade Tomas från allt tvivel när han tillsammans med lärjungarna fick oväntat besök av Jesus just på övervåningen! Jesus är den som öppnar våra hjärtan!

 • Per Hallström

  Stefan,
  Jag följer innehållet på din blogg med stort intresse och jag beundrar ditt mod att släppa loss debatten. Din ambition att bringa ordning på bloggen var ändå nödvändig. Tyvärr är intrycket av kommentarerna till denna blogg om Livets Ord att det i stället har blivit värre både med debattinläggens längd och när det gäller personangreppen. Och det hjälper ju inte om det skrivs kortare än 30 – 35 rader varje gång om en debattör gör ett stort antal inlägg i ett och samma ämne.

  Och så är det en väsentlig skillnad mellan att angripa en person under tydligt eget namn och det mycket fega alternativet att göra personangrepp anonymt. Jag delar helt Tomas Anders synsätt i kommentar 31.

  Jag tycker att du, Stefan, ska rensa bort både anonyma personangrepp och allt för mångordiga inlägg.

 • Andreas

  Man blir både ledsen och förvånad över att det fortfarande skall vara så ”bittert”. Flisan och bjälken, funderar man kring! Varför inte se med tacksamhet på att Trosrörelsen börjat få upp ögonen för enhet och går åt rätt håll, alla cyklar väl inte på en gång. Vad gäller oförrätter så skulle jag varit död nu om jag inte hade bestämt mig att det kristna livet går ut på ”Agape” ge kärlek och förlåtelse när det är som svårast. Stefan fortsätt denna riktning och debatt. Kärleken skall överskyla mycket!

 • Nils

  Tomas.

  Jag vill bara påminna dig om hur du applåderade Ruben Agnasrsson när han spydde galla över Aletheia och dess grundare.
  Mer ovislighet från det pastorala skrået.
  Om jag förstör bloggossfären, så är det nog inte det det handlar om.
  Jag säger sanningar även om de kan vara obekväma & i många sammanhang uppskattas det oavsett om jag råkar trampa en Tomas på tårna.

  Sedan är det också så att jag skriver inte på bloggossfären på betald arbetstid, tyvärr ägnar du väl så mycket tid på bloggsidor – vem betalar för att du ägnar den tiden ?
  Ditt glashus Tomas synes vara populärt för stenkastande – men, men…

 • Nils

  Inge.

  Du har rätt – men vad som räknas som övre salen i dag kan man ju fråga sig…
  Det fanns t.o.m. en församling här i Gbg som hette ”Övre Salen”

 • Bo

  Jag tycker att det finns ett stort värde i att kunna föra en fri diskussion, även anonymt. Det är värdefullt att kunna diskutera svåra frågor. Jag tror också att det med tiden uppstår en självsanering när dom flesta tröttnar på att upprepa samma argument gång på gång. Dom flesta inser till slut när inte argumenten leder någonvart. Då får vi respektera varandras olika uppfattningar och inte kräva en ”omvändelse” utan lämna över meningsskiljaktigheterna till Gud.

  Och är det någon som menar att han drivs av omsorg om fåren och om den rätta läran och upplever att hans förmaningar inte får något gensvar, så får väl den personen skudda stoftet av sina fötter i medvetende om att han sagt vad han skulle säga och lämna över resten till Gud. Ett problem verkar vara att vissa inte har något förtroende för motpartens urskillningsförmåga utan ser det värsta scenariot framför sig.
  Nu när jag skriver detta så föll mina ögon på ett bibelsammanhang och jag tror att jag fick den från Gud att ge vidare. Det är Efesierbrever 4:1-6

 • S-E Sköld

  Inge: ”S-E Sköld. Att tvinga fram ett förlåt eller tvinga någon till underkastelse av Guds ord brukar ge samma resultat!”

  Vem i allsinadar har rekommenderat någonting sådant?
  om det nu ens vore möjligt.

  Men Du verkar ju ha en viss praktisk erfarenhet av den typen av åtgärder, med ledning av vad Du skriver: ”..brukar ge samma resultat!”. ”brukar”, skriver Du, kan Du ge mig några exempel från Dina erfarenheter; i annat fall är det bara tomt prat från Din sida.

  Mvh

 • Tomas Ander

  Tråkigt Stanley – förlåt Nils – att Du nedlåter Dig till dessa personangrepp mot mig. Vad har jag gjort Dig eftersom Du uppvisar en sån total avoghet mot mig?

 • Manne

  Jag är mest nyfiken på varför herr Ander använder stora bokstäver för alla pronomen. Skriver du en bröllopsinbjudan eller någonting, eller är du inte så van att skriva argumenterande text? Men jag ska ju hålla mig ifrån den här sidan….

 • digitalToo

  Jag träffade som nyfrälst på Södermalm en f.d.pastor ( ? predikant) fr. föregångaren till Stefans församling ( hette den Ebeneser) Han såg min ”nyfrälsta salighet” och hade ett råd till mej : ” Bli aldrig bitter”. Då fattade jag inte att en saligt frälst skulle kunna bli bitter. Men tydligen är det ett av fiendens effektivaste beten.
  F.ö tycker jag som en stor del av oss som uppskattar denna blogg, att Stefan låter den dras ner i smutsen.
  Påminn alla om dessa sanningar och varna dem inför Gud att inte hålla på att strida om olika läror. Sådana diskussioner är meningslösa och leder till katastrof för dem som lyssnar ( 2Tim 2:14 Nya Levande Testamentet)

 • S-E Sköld

  Villoläror som mariadyrkan, bön till döda, samlandet av de dödas ben, s.k. reliker, för att vörda dem; och att stå emot sanningens Ord; att som ledare/föredöme för hjorden UNDERLÅTA göra upp med dem man skadat under vägen,

  det för Människorna vilse.

  Det finns åtminstone två bibliska föredömen när det gäller att strida för ”den sunda läran”, och det är JESUS och Paulus. Och den striden behövs sannerligen i vår tid! Kanske ännu mer än någonsin, med tanke på Jesu Ord i Matt. 24.

  Smuts är att trampa på sanningen!

 • http://www.inkagustavsson.blogspot.com Ingemar ”Inka” Gustavsson

  Jag var med i starten av Kristen Gemenskap i Uppsala som den kom att kallas, Stefan. Jag kommer ihåg att det i folkmun sades från era egna led att det nu kommit något ”som är bättre och sundare än Livets Ord”. Jag minns också de påhopp du utsattes för av trosrörelsepredikanter som telefonterroriserade dig för att du b la tagit dit den i deras ögon avfälliga Sandy Brown. Du är dock inte den förste som fått dessa samtal. De såg från Livets Ord inte med blida ögon på att någon ny församling skulle etableras på orten. Det sågs som en konkurrent handling, det minns även du om du rannsakar ditt minne.

  Min analys var att du började darra så på manschetten att du glömde det uppdrag som jag tidigt insåg du fått i och med att du antagit utmaningen och kallelsenatt komma till Uppsala. Du backade för hoten helt enkelt. Varje möte brukade du börja med att säga att ni inte var någon ”Anti-Livets-Ords-församling”. Dessutom sa du att du inte var helt klar över varför ni var kallade till Uppsala.

  För mig stod det tvärklart varför ni kallats dit – för att ta hand om de förlorade människor och individer som, efter att på det ena eller andra sättet sparkats ut eller på annat sätt manövrerats bort från Livets Ord. Dessa som satt och sitter i ett Ingemansland mellan Världen och Församlingen. Det var DITT/ERT uppdrag och ni missade det med råge. Kristen Gemenskap i Uppsala var till stora delar bestående av f.d. livetsordare eller avhoppare som de också kallas. Därför förefaller det mig ännu märkligare att ingen av dessa såg uppdraget klarare än så. Ilskan och irritationen över detta fick mig att gå ur. Jag påtalade även detta då du ringde upp mig en tid senare.

  Skaran i detta andliga Ingenmansland finns fortfarande kvar och har sedan dess VUXIT. Jag samtalar med många som, likt mig själv, inte längre vågar tro på kyrkan som sunt sammanhang efter alla övergrepp de varit med om. De har sin tro men går inte längre i kyrkan. Detta är en stor tragedi som jag själv pålyst i debattartiklar och insändare sedan tidigt 90-tal. Det Hundrade Fåret står fortfarande därutanför showen och tittar fruset in genom kyrkofönstren. För så länge allt är okej med de övriga 99 är det ingen som, likt dig själv, oroar sig.

  Man är mer mån om att hålla bra relationer till varandra kyrkoledare emellan. – ”Kliar du min rygg, så kliar jag din”! Få kyrkoledare haft CIVILKURAGE nog att ta sig an dem av respekt, rädsla och kotteri inför trosrörelsen. Pingströrelsen har tvått sina händer och lämnat kritiken. De enda som faktiskt fortfarande håller en viss distans är den i frikyrkosammanhang utskällda Svenska kyrkan.

  Det finns i dessa slagna och utspridda en väckelsemån utav enorma proportioner som det är förunderligt att ni kyrko- och samfundsledare undgått att se. Jag kan med mod anta de uppgår till tusenden med barnen inräknade. Men eftersom du lät den utmaningen gå förbi när den kom till dig i början av 1990-talet, så står den ännu kvar.

 • Inge

  Svar på 38. S-E Sköld. Du skriver i 22. ”” det handlar inte om att “tvinga fram” ett förlåt: det handla om att efterleva Guds Ord – Jesu Ord””
  Jag kan inte tolka det på annat sätt än att du försöker tvinga UE att tolka ordet som du gör?
  Jag har ingen åsikt om du har rätt eller fel i just detta, men jag tror att du missar målet om din avsikt är att påverka!
  Din fråga till mig talar mera till mitt kött än till mitt hjärta! Vill du påverka mig får du försöka nå mitt hjärta!

  Vad jag försöker få fram är att vi kan aldrig tvinga, skrämma eller på annat sätt manipulera varandra till att tro på ett visst sätt! Detta gäller även ni som försöker övertyga oss som ställer frågor och är tveksamma inför närmandet till ROM!

  Skall vi påverka varandra att ta Guds ord på allvar och att med hjärtat älska våra bröder och syskon på det sätt som Jesus manade oss att göra, måste det bli med Andens ekumenik en enhet som vidrör fåra hjärtan. då känns det helt naturligt, utan att det blir påtvingat mot vår vilja.

  Min fru försöker hålla mig borta från bloggandet, hon påstår att det bara uppblåser Egot hos oss som deltar? Hoppas hon har fel? Hjälp mig gärna med bra argument som motbevisar hennes påstående!

 • S-E Sköld

  Inge, tack för Ditt svar! mitt svar till Dig blir: läs gärna INKA:s inlägg här ovan en gång till, eller hur många ggr Du vill förresten.., för att inte försöka ”tvinga” Dig till någonting.

  Ha f.ö. En God Jul tillsammans med Din familj!

  Ps

  Och så mitt svar till Din kloka fru, blir:

  Jer. 20:7-9 ”Du, Herre, övertalade mig
  och jag lät mig övertalas; du grep mig
  och blev mig övermäktig. Så har jag
  blivit till ständigt åtlöje; var man
  bespottar mig.

  Ty så ofta jag talar, måste jag klaga;
  jag måste ropa över våld och förtryck,
  ty Herrens Ord har blivit mig till smälek
  och hån beständigt.

  Men när jag sade: Jag vill inte tänka
  på Honom, eller vidare tala i Hans Namn,
  då blev det i mitt hjärta, som där brann
  en eld, instängd i mitt innersta; jag mödade
  mig med att uthärda den, men jag
  kunde det inte”.

  Ds.

 • http://polaritet.blogspot.com John Nilsson

  Stefan, du skrev: ”De etablerade kyrkornas sätt att hantera Livets Ord kan man ha många synpunkter på. Det var också en rörelse som växte mycket snabbt, och visst kan enskilda människor komma i kläm i sådana situationer.”

  Jag häpnar. Är det där ett seriöst försök att nyansera kritiken emot Livets Ord i två svepande meningar?

  De skador som tillfogats vänner och vänners vänner i det tidiga Livets Ord är oerhörda. Det var inte frågan om några misstag som kan ske under en turbulent tid. Det var medvetna och avsiktliga övergrepp som skedde, och de var satta i system. I synnerhet var detta så under perioden 1988-1990. Jag antar att jag är tacksam för att jag själv inte var en av dem som blev krossade (snarare än klämda), men jag lider idag av att se människor som vänder sig till mig med sår som fortfarande inte läkt. Och jag sörjer att ingen gjort något för att be dem om förlåtelse, personligen, i den mån det varit möjligt.

  När det gäller lärofrågorna var inte problemet att Livets Ord överbetonade vissa saker. Problemet var att de hade en annan försoningslära än resten av kristenheten. Jag är glad att denna försoningslära nu är ett minne blott på Livets Ord. Låt oss hoppas att inte det nuvarande sola gratia kommer att successivt sparka ut stackars sola scriptura och sola fide genom dörren, så att Livets Ord åter igen drabbas av en kantnaggad försoningslära.

  Försoningsläran är nämligen central, och eftersom den stadfäster både en viss gudsbild såväl som människosyn, blir central policy för hur man närmar sig både människor, kyrkor och Gud påverkade av hur Livets Ord väljer att gå vidare i sina närmanden till det katolska.

  John Nilsson, som såg bakom draperiet

 • JB

  Jag förstår inte den rädsla du, Stefan, verkar ha för att se vad LO gjorde med en hel del människor. Det handlade inre om hur många som hoppade av jämfört med Sv K, utan varför de hoppade av och hur det blev behandlades. Men trots att du var med i Uppsala på den tiden så såg inte du det? Blundade du och/eller har du förträngt det, eller uppfattade du verkligheten helt annorlunda? Jag förstår inte varför ingen vän av LO tar tag i denna surdeg. Är det pga av respekt för Ekman, är han vår nye ofelbara påve??? Tyvärr så kommer inte tiden att läka sår, de blir bara mer infekterade, om ingen kommer och tvättar dem. Jag tror att med din position inom trosrörelsen har en möjlighet att verka försonande, även om Inka menar att du missat den chansen en gång, så missa den inte igen. Alla kommer gå stärkta ur den om det lyckas, i annat fall så har du i alla fall gjort vad du kan i detta skede.

 • S-E Sköld

  JB, det kanske är ett alltför högt pris att betala för någon som är etablerad i ledarkretsen? tyckte att det framskymtade i en del av det som Stefan tidigare skrev; man väljer därför att inte höra ljudet från de skadade.

  Det är f.ö. p.g.a. bloggarna det blivit så pass hörbart som det nu blivit.

  De kristna ledarskapet i vårt land reser nu tillsammans, t.o.m. i viss mening tillsammans med Påven, vilket hade varit helt otänkbart för ett antal år sedan; och räknar med att det är väckelsevagnen de nu stormar fram i.

  Men det hörs ett ljud från vagnen, som i vart fall Guds öra uppfattar, och det ljudet kommer från de skadade fåren som de försöker strunta i -smita från: de är ju så ringa och betydelselösa, sett från deras ledarupphöja position -och i deras perspektiv. Det är ju som en liten oansenlig, försumbar tuva under deras framgångsrikt framstormande vagn. Men problemet med tuvan är, att den innehåller Guds Ord, och det räknar de inte med:

  1 Sam. 15:14 ”Men Samuel sade: ”Vad är
  det för läte av får, som ljuder i mina öron,
  och vad är det för ett läte av fäkreatur,
  som jag hör?”

  Och det blir därför ingen framgångsvagn så länge de vägrar lyssna på de skadade fåren och på Gud Själv: vad Guds Ord lär -och ger fåren för rätt, inför Guds ansikte. Saul – som bibeltexten handlar om – tog lätt på att lyda Gud, men Gud hörde ljudet från får, som avslöjade att han inte fullgjort det som var Guds vilja. Och det kostade honom kungatronen.

 • Katarina Malmflod

  Herrens frid! Jag är en kvinna på 44 år som nu varit kristen i 30 år. Jag blev andedöpt vid 14 års ålder, då jag också steg ner i dopgraven för att följa Jesus. För mig betyder Jesus ALLT. Ett liv utan honom är för mig otänkbart. Lite om mig för att ni ska veta vem som skriver.

  För några år sedan tillhörde jag en liten kristen skara som samlades för att be och dela ordet. Mannen som tagit initiativet till sammankomsterna var enleigt mig en lyhörd Herrens tjänare, som beundrade Ulf Ekman. Själv var jag inte förtjust i trosrörelsens framväxt då jag sett vad som följt i deras kölvatten. Denna man fick mig dock att tänka om, då han menade att Ulf Ekman hade ändrat sig. Trygg i den förvissningen läste jag boken ”Blodsförbundet” av Sten Nilsson (om jag minns namnet rätt). Utan någon gard uppe köpte jag det som stod där rätt av. Lyssnade även till undervisning av Peder Teglund, som kallats som talare. Jag kunde då inte finna något fel i det som förkunnades.

  Efter några veckor började jag dock må låligt och insåg att något var helt fel med den ”föda” jag intagit i det senaste, men kunde inte begripa vad det var som var fel.

  En kväll när jag skull gå och lägga mig var jag så orolig i min ande att jag bad hela natten. Min bön var att Gud skulle visa mig vad som var fel. PÅ morgonkanten väckte jag min man och vi bad tillsammans. Då kom DHA med ett svar. Han visade mig hur Adam och Eva i lustgården hade varit hans avbilder i det att de speglat hans egna handlingar. Det Gud gjorde gjorde Adam och Eva. Detta förändrades i syndafallet. Människan gjorde inte längre som Gud gjorde. När Jesus gav sitt liv på Golgata förde han människan tillbaks till Gud. Med hjälp av DHA är det meningen att människan ska spegla Gud, dvs vi ska inte göra något utan att Gud har sänt oss, ordet ska stå bakom det vi gör. Gud visade hur predikanter inom framgångsteologin tar sig förbi Gud. De rör sig inte som Gud, de speglar inte Gud i hans gärningar. Istället sa Anden att de lockades av Satan med löfte om andlig makt och rikedom till att gå förbi Gud. Detta gör de då de säger sig ta ut saker i tro. ”Om vi är äkta söner och döttrar behöver vi inte fråga Gud om lov till att gå in i hans skafferi och ta för oss av det vi behöver, eftersom Gud inte vill undanhålla oss något.” Så säger trosrörelsen och tror att det är okej att tala ut saker och ting i tro. Dettta visade mig DHA är fel. VI ska alltid gå inför Gud med allt i våra böner, för att sedan invänta andens ledning. Först när DHA givit sitt fiball som Fadern gett honom ska vi agera. Herren talade sedan i klarspråk och sa att Han inte sänt dem, Hans Ande stod inte bakom dessa och de var falska apostlar som är utsända för att försöka förvilla jämväl de utvalda.

  De använder sig av samma taktik som Satan själv gjorde då han försökte fresta Jesus. De lägger sig förvillande nära gudsordet, men blandar upp det med lögn.

  Genom att fokusera på Andens nådegovor luras folk in i denna lära med hjälp av under och tecken. Lucifer ska ju trots allt komma som en ljusets ängel, så det är inte konstigt att människor luras, då dessa förkunnare kan verka mycket fromma och kärleksfulla (vargar i fårakläder).

  Vid ett tillfälle då jag såg på en film med Benny Hinn kom en röst till mig som sa ”Hur kan du tycka att den här mannen är ond. Ser du inte hur änglalik och god han är,” och för en kort stund översköljdes jag av kärlek till Benny Hinn. DHA fick då bildligt talat skaka om mig för att få mig att förstå att det var ondskans andemakter som arbetade på det sättet. De spinner på våra känslor. Vi lever nu strax innan Jesus ska komma för att hämta oss hem. Ondskans andemakter härjar nu mer än någonsin och det till och med mitt i det som är Guds församling. Förvånat ser jag hur män som jag trodde skulle vara andliga stöttepelare falla som käglor för dessa ondskan andemakter i deras listiga angrepp. Det är dags att vakna upp och lyssna till vad GUD säger genom DHA.