Tre månader efteråt – om Lakeland och Todd Bentley

De har nu gått mer än tre månader sedan det var intensiva debatter om den kanadensiske evangelisten Todd Bentley och pingstförsamlingen i Lakeland, Florida, bland annat på denna blogg. Församlingen och mötena med Bentley skapade uppmärksamhet över hela världen och mötena sändes dagligen över internationell kristen TV. Superlativerna var enorma, en ny väckelse var född, en ny kristen era. Sedan blev allt tyst.

Sedan avslöjades i augusti att Bentley skulle skilja sig, han hade alkoholproblem och ägnat sig åt någon form av vänsterprassel samtidigt som han höll helande- och väckelsemöten. Den berörda pingstkyrkan i Lakeland avbröt kampanjen med honom när detta inträffade, och han fick sluta som chef för sin missionsorganisation.

Allt tyder på att Bentley har gått under jorden. Han har uppenbarligen stora problem i sitt liv, enligt vad som offentligt har sagts av hans mentorer och rådgivare.

Den berörda pingstkyrkan i Lakeland har återgått till sin normala verksamhet, säkert en bra församling, men den berörda kampanjen började trappas ner när Bentley slutade, och nu har allt återgått till den normala verksamheten.

Men väckelsemötena med Bentley skapade en enorm uppmärksamhet och människor vallfärdade till Lakeland.

Min fråga kvarstår. Varför åkte man till Lakeland? Var det för att möta Jesus? Möter man Jesus på ett särskilt sätt i Lakeland i Florida? Varför har inte alla dessa människor fortsatt åka till Lakeland efter det att Bentley slutade predika? Det var ju inte för Bentleys skull man åkte dit, det var för att möta Jesus har ju alla sagt. Men om så var fallet, borde väl resandet till Lakeland fortsätta efter att Bentley slutade predika där, och Jesus borde ju bli ännu mer närvarande efter det att synden och dubbellivet avslöjades? Väckelsen i Lakeland borde väl rimligtvis ha tilltagit efter reningsbadet som ledde till att Bentley avslöjades? Eller om det var så att det inte var Bentley man åkte för att lyssna på, utan det handlade om en unik församling i Florida i Lakeland, då borde väl resandet dit ha fortsatt efter det att Bentley slutade predika, om man tror att det är något särskilt med denna församling?

Eller var det så att det som egentligen lockade var en originell och spektakulär predikant? Det handlade egentligen inte om Jesus, det handlade inte om en speciell församling, det handlade inte om att möta Gud, utan det handlade om en orginell och spektakulär predikant? Faktum är att folk slutade åka till Florida när Bentley slutade predika i Lakeland.

Den karismatiska kristendomen handlar tyvärr i alltför stor utsträckning om personkult, ytliga känsloupplevelser, idoldyrkan av spektakulära predikanter och att haka på den senaste trenden. Det vore bättre om det handlade mer om Jesus, bara Jesus. Och en radikal efterföljelse av Jesus.

Det vore kanske bättre att vallfärda till kristna och församlingar som bokstavligen ger sitt liv för sin tro på Jesus och sin övertygelse. Jag samtalade senast idag med en förföljd kristen från Egypten.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jimmy

  Tycker det var bra frågeställnigar. Men jag undrar ändå om det var så att tusentals människor vallfärdade dit enbart för att det var en spektakulär predikant där. Det är inte svårt att hitta spektakulära personligheter här i världen och jag skulle inte själv rest över atlanten bara för det.

  Jag tror personligen inte heller på att det finns speciellt utvalda predikanter med speciell tro och smörjelse osv. Jag tror att vi alla kristna fått del av samma nåd, samma tro, samma Helig Ande och kraft. Enligt Paulus så är det ”samma kraft som uppväckte Kristus från det döda som bor i oss som tror på honom”. och Johannes säger ”att ni delar alla samma tro som mig”.

  Vad jag tror är specifikt med predikanter som Todd Bentley, förutom hans omoral för den är han ju ensam om, det är hans villighet att göra det som anden och ordet manar oss alla till. Det är när vi börjar handla på Jesu ord, i missionsbefallningen, som kraften i oss kan bli synlig.

  Nu lät det kanske som jag försvarar hans livstil, men det gör jag bara delvis. Jag tror o ena sidan att det finns många av oss kristna som döljer saker av rädsla för att bli avslöjad men o andra sidan lägger ex. Paulus stor vikt vid en ledares karaktär. Det är dock när vi visar oss sårbara i vår svaghet som Kristus kan ta sin gestalt i oss och forma oss i ödmjukhet. Todd Bentley föll pga att ingen tog varningssignalerna på allvar utan var förblindade av tjusningen och farten i mirakelmöterna.

  Det fanns mycket i denna predikants framtoning och liv som inte var sunt, dock tror jag att utrymmet som gavs i mötena åt Andens beröring, profetia och helande kraft osv är sunt. Det är tyvärr en bristvara i våra ”kyrkopolitiskt korrekta” gudstjänster i vårt land.

 • Bo

  Jimmy, tack för en bra kommentar!

  När Jesus gick här på jorden mötte också han människor som kom till honom av felaktiga motiv och på slutet vände sig många emot honom. Den problematiken kan vi (Gud) nog inte komma ifrån. Det är lika viktigt i dag att komma till Jesus i tro, som det var när Jesus gick här på jorden. Det betonade också Jesus jämt under sin jordevandring. Men visst är det ett uttryck för tro också i dag, att gå dit där Gud verkar, nämligen genom människor. Det behöver alltså inte vara ett uttryck för ett felaktigt fokus på människor att man reser ”långa sträckor” till helandemöten. Gud ser ju till våra hjärtan.

  Jag tror att det finns olika starka ”smörjelser”, även om allt är av nåd från Gud. Den som varit trogen i det lilla ska bli anförtrodd mer osv. Och av den som fått mer ska också mer ansvar utkrävas, enligt ordet.

  Och det är sant att inte bara Todd Bentley utan många andra, av människor ”upphöjda” predikanter, fallit därför att omgivningen aldrig vågat ställa frågan hur det egentligen står till. Det finns det exempel på också i Sverige. Vi är alla lika andliga eller oandliga i den meningen att vi alla kan falla i synd och ”det är bättre med en öppen förmaning än kärlek som hålls fördold”, enligt orspråksboken. Eller ” caring enough to confront”, för att säga det på engelska. Nej, låt oss tro på och be för att också vi i vår tid ska få uppleva mer av den överlåtelse och de under och tecken som var utmärkande för den första kristna församlingen i Apg. Ordet bekräftas av under och tecken och vi gör bäst i att bejaka Guds strategier för att vinna en förlorad värld. Gud, sänd väckelse och börja med mig!

 • B O Soderkvist

  Vad är det som har skett i Toronto och Lakeland egentligen? Ingen (jag har bara snabbt skummat igenom inläggen) verkar fundera över de yttringar som var med allehanda skakningar o ljud mm. Likheten med New Age/Kundalini?
  Att Todd byter fru och tar en timeout och sedan troligen gasar vidare med nya pinglan och all support är kanske också tecken på att det är något lurt med hela grejen?
  /B-O