Måndag ägnad åt klimatfrågan bland annat

Nu är det sent på måndagskvällen. Artikeln i Svenska Dagbladet har inte väckt några större reaktioner även om SVD har fått in en hel del kommentarer som jag inte har hunnit titta på. Under eftermiddagen har jag varit på möte med Sveriges Kristna Råds klimatgrupp där jag representerar frikyrkorna. Vi som uppfattas som evangelikala och karismatiska kristna betraktas ju ofta som världsfrånvända utomjordingar, därför tycker jag att det känns angeläget med att bland annat visa miljöengagemang. Vi behöver bry oss om de utmaningar som vår gemensamma planet står inför. Vi diskuterade idag att vi som kristna och som kyrkor borde vara spjutspetsar och stå för mer radikala lösningar än vad politiken kan erbjuda.

De finns de som tvivlar på klimatforskningen. Man bör dock tänka på att det finns nog ingen forskningsinriktning idag där det har skapats en sådan bred och global forskarsamstämmighet som inom klimatforskningen. Man bör förhålla sig ödmjuk till vetenskaplig forskning, det går ofta inte att strikt fastslå saker och ting med tvärsäkerhet, forskningen förändras ständigt och utvecklas. Men även om man tänker sig möjligheten att klimatforskarna har helt fel, så är ändå de lösningar de föreslår rätt. Den extrema användningen av fossila bränslen som vår värld idag ägnar sig åt, är skadligt ur många perspektiv, och de fossila bränslena är ändliga. Ingen vet när oljan kommer att ta slut men många forskare tror att oljeutvinningen kommer att börja minska efter år 2015. Förmodligen kommer jag i december att som konsult vara med på FN:s klimatkonferens, som denna gång blir i Poznan i Polen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Ludvig

  En faktor som har en del betydelse i sammanhanget är hur gammal man tror vår jord är. Tror man likt många kristna att jorden inte är miljoner år gammal så ändras synen på tidigare klimatförändringar ganska radikalt. Med bilden av historien förändras även gissningarna om framtiden.

 • http://metrobloggen.se/roberts Robert

  Vi har ju fått jorden att förvalta av gud själv,så för mig är ett miljöengemang ganska självklart…

 • JB

  Inom dessa delar av frikyrkan finns ju en skepticism mot vetenskap då deras religiösa tro/tolkning av bibeln har skapat vissa uppfattningar där vetenskapen har en annan uppfattning. Hela frikyrkan, men speciellt de evangelikala och karismatiska kristna har ju något av en vetenskapsfientlig inställning. Man ska inte ifrågasätta utan acceptera att ”detta” är sanningen. Förhoppningsvis är väl detta något som avtar. Jag tror ju att det är denna kulturen som slog tillbaka mot Per när han blev rektor i Lund. Även om jag troligen tillhör de som tror allt för mycket på naturvetenskapen, är forskare inom medicin, så tycker jag att denna vetenskapsfientliga kultur skulle diskuteras mer. Hur ska vi förstå Gud när vetenskapen säger en sak och vår tro en annan sak.

 • http://metrobloggen.se/roberts Robert

  JB: JAg är inte uppväxt i frikyrkan, utan har själv kommit in oc själv valt min tro. Frikyrkan är inte, ingen av de jag varit medlem i, vetenskapsfientlig. Vi har inte inställning att du ska acceptera detta och detta bara för du kallar dig kristen. En sund församling skulle aldrig säga så, kristen tro är en lång resa, där man aldrig fullt ut förstår bibeln eller gud…

  det är bara vara ödmjuk och låta sig ledas.