Kristdemokraterna och äktenskapslagstiftningen

Frågan om äktenskapslagstiftningen närmar sig slutspurten. I pipelinen ligger en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det enda parti som opponerar sig är kristdemokraterna. Hägglund och hans partikamrater är värda allt stöd i detta. Följande fakta bör man tänka på.

1. Samtliga kyrkor och kyrkofamiljer uttryckte kritik i sina remissvar till en renodlad könsneutral äktenskapslagstiftning. Det är en konsekvent kristen linje. De värnar om äktenskapet mellan man och kvinna men vill inte vara diskrimerande mot homosexuella, man menar att nuvarande system med registrerat partnerskap skapar ett rättvist rättsskydd för homosexuella. En slutsats är att det endast är kristdemokraterna som lyssnar på denna kristna opinion. Inte ens broderskaparna gör det, utan kallar allt för kristen höger som uttrycker reservationer på detta område.

2. En ståndpunkt som finns inom mitt eget samfund, och som Sten Gunnar Hedin uttryckte på SVD Brännpunkt förra lördagen, är att skilja på äktenskapet som förvaltas av kyrkorna och att samhället och juridiken bara har en civilrättslig samlevnadslagstiftning. Det är ett sätt att lösa problemet. Men det är inte den lösningen som riksdagsmajoriteten är inne på, man önskar en renodlad könsneutral äktenskapslagstiftning.

3. För mig som evangelikal och baptistisk kristen är det emot min trosövertygelse och samvete att viga samkönade par. Jag grundar det på Bibelns undervisning (Rom 1 och 1 Kor 6 samt NT:s allmänna undervisning om äktenskapet). Det betyder inte att jag vill diskriminera människor med homosexuell läggning, men jag menar att äktenskapet är för en man och en kvinna. Den inställningen är inte unik, den är självklar för en katolik, en ortodox kristen, den världsvida pingströrelsen, den globala baptismen, men också en självklar inställning för andra religioner som Islam, Buddhister, Judendomen etc. Enda undantaget är mycket liberala kretsar inom protestantismen och judendomen. Diskussionen om äktenskapslagstiftningen visar hur sekulariserat Sverige är. Det är bara ett parti som överhuvud taget lyssnar på dessa religiösa minoriteter. Tyvärr har den kristna kyrkan som samhället i stort många gånger visat homofoba tendenser och visat bristande förståelse för människors brottningskamp med den sexuella läggningen. Det finns också en bred erfarenhet och tradition inom kristna kyrkan att aktivt hjälpa människor i deras brottningskamp på detta område, och inte bara fördöma.

4. Varför inte ge upp frågan? Stör det de heterosexuella paren om homosexuella par också får ingå äktenskap? Det begränsar väl inte för heterosexuella äktenskap – det ger bara mer frihet åt fler människor? En del evangelikaler vill att vi bara frånsäger oss vigselrätten och har vår egna vigslar i kyrkorna inför Gud. Sedan gör det inget om samhället har en könsneutral äktenskapslagstiftning, vi kan inte påtvinga kristna värderingar på dem som inte är kristna. Sedan får brudparet från den kristna kyrkan gå till kommunhuset och sköta det juridiska. Ingen blir väl påtvingad något med en könsneutral äktenskapslagstiftning? Det är ett snävt och ganska statiskt synsätt, det löser kanske problemen för EFK-kyrkor och andra kyrkor. En könsneutral äktenskapslagstiftning kommer i varje fall på sikt att bli ett hårt tryck mot präster som har teologiska och samvetsmässiga betänkligheter. Den könsneutrala äktenskapslagstiftningen kommer också att sätta hård press på dem som har en reserverad hållning till detta. Även mot kyrkor som har enskilda kyrkliga vigslar, även det kommer ifrågasättas om det inte görs könsneutralt. Pressen kommer öka mot människor som inte fullt ut bejakar det homonormativa samhället som växer fram istället för det heteronormativa samhället. Tyvärr fungerar det svenska samhället så att det ofta bara är en inställning som accepteras. En könsneutral äktenskapslagstiftning kommer att bli normerande för hela samhället, för skolans undervisning, för statens hantering av bidrag och andra förmåner och rättigheter, och kraven kommer att riktas mot kyrkorna att anpassa sig i synsättet, även om man avsäger sig vigselrätten.

5. I den jämförelsen är Hedins modell med en civilrättslig lagstiftning och som också förespråkas av en del EFK:are en betydligt bättre lösning. Det påtvingande inslaget blir mindre än med en renodlad könsneutral äktenskapslagstiftning. Man kan också tänka sig en sådan modell med en frivillig vigselrätt för trossamfund och kyrkor som så önskar. Modellen ger mer utrymme för samvets- och åsiktsfrihet än en modell med samkönade äktenskap.

6. En nackdel dock med en renodlad civilrättslig lagstiftning är att den ytterligare försvagar familjeinstitutionen för vanligt folk, de som inte bekänner sig som kristna och inte går i kyrkan. Som jag har skrivit tidigare på denna blogg, ett av de största problemen i tonårsvärlden är splittrade familjer, och dåliga relationer till biologiska föräldrar. Vilket i vissa fall skapar rotlöshet och identitetskriser för barn och tonåringar i en känslig ålder. En skrotad äktenskapslagstiftning kommer i varje fall inte att underlätta och stödja relationen mellan föräldrarna. Det gör inte heller det gayliberala samhället. Jag tycker att debatten alldeles för mycket handlar om de vuxnas rättigheter, istället för att handla om hur vi skapar bästa möjliga stöd för våra barn och tonåringar, och skapar bästa möjliga strukturer för att ge dem en trygg uppväxt.

7. Min argumentationslinje är följande, att behålla nuvarande äktenskapslagstiftning är bäst. Om detta inte är möjligt är en civilrättslig samlevnadslagstiftning en möjlighet, och där äktenskapsbegreppet förs över till kyrkorna, och saknar då ett juridiskt innehåll, blir endast en religiös institution. Den sämsta lösningen är en könsneutral äktenskapslagstiftning men med strikta riktlinjer för samvetsfrihet. Den allra sämsta lösningen är en påtvingande könsneutral äktenskapslagstiftning som också fungerar som en påtvingande norm för samhället, även för kyrkor som avsäger sig vigselrätten.

Det är bra att det i varje fall finns ett politiskt parti som i varje fall lyssnar på denna typ av ståndpunkter. Med den växande invandringen blir allt större andel av svenskarna religiösa på ett eller annat sätt. Hur ska våra sekulariserade politiker hantera detta? Hur ska man med sina fullständigt sekulära referensramar kunna förstå sig på alla muslimer, ortodoxa kristna, katolska kristna, pingstvänner från Afrika och Latinamerika, som ska integreras i svenska samhället – och för vilka det könsneutrala äktenskapet är en orimlighet?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://wwwrogerenqvist.blogspot.com Roger Enqvist, Eslöv

  Hur ska man med sina fullständigt sekulära referensramar kunna förstå sig på alla muslimer, ortodoxa kristna, katolska kristna, pingstvänner från Afrika och Latinamerika, som ska integreras i svenska samhället – och för vilka det könsneutrala äktenskapet är en orimlighet, undrar Stefan Swärd.

  1967 skriver Albaniens diktator Enver Hoxha in i Albaniens konstitution att landet inte erkänner någon Gud. Man förbjuder sina innevånare att tillbe den Gud som inte finns. Detta gäller alla gudar. Albanien är Europas Nordkorea. I detta land växer min vän upp. Han är född i slutet av 50-talet. Att klaga på att maten är slut på torghandeln kan innebära lång vistelse i fångläger p.g.a. förtal av staten.

  I början av 90-talet kom min från Albanien till WMU i Malmö (World Maritime University). Vi två blev snabbt goda vänner. Han tog hit sin hustru och son och vi umgicks som familjer under nästan två år. Han är inte muslim utan har en katolsk bakgrund i ett land som i sin konstitution skrev in att det finns ingen Gud. Under det första tre månaderna levde han i en chock. Han kunde inte riktigt förstå hur bra vi hade det i Sverige materiellt sätt. Min vän och jag hade många och långa diskussioner om allt. När de två åren hade gått och han hade haft sin ”graduation” och det var dags att åka hem gav han uttryck för en osedvanlig skarp precision över läget i detta land.

  Han sa, Sverige har lyckats med vad alla kommunistiska stater hade på sin agenda men misslyckades med, att ersätta Gud med Staten. Han fortsatte; ni får säga vad ni vill, ni får resa vart ni vill, ni får skriva vad ni vill etc., men nåde den som börjar tänka själv! Detta sagt av en 35 årig alban som tillbringat 2 år i Sverige och innan dess bott 33 år i Albanien under en period av dess historia som alla vill glömma. Gode Gud hjälp oss, tänkte jag.

  Sveriges folkvalda har systematiskt, metodiskt och mycket framgångsrikt ersatt Guds plats i människan hjärta med (s)taten. Då är det ingen konst att ändra på äktenskapet. This is just the beginning. Partnerskap följs av samkönade äktenskap. Samkönade äktenskap följs av månggifte. Månggifte följs av supermånggifte (två män och en kvinna). Supermånggifte följs av barnäktenskap (Vuxen transvestit äktar minderårig pojke). Jens Orbacks vision om äktenskap mellan häst och människa lurar sen runt hörnet.

  Varför ska denna utveckling sluta i och med detta beslut som står för dörren? (S)-taten den allsmäktige har berett vägen genom drygt 70 års hjärntvätt. Och vi som mot förmodan har en åsikt som liksom går på tvärs med den politiska korrektheten, vi är intoleranta, läs illojala. KD utmanas, Göran Hägglund utmanas. Kommer han att vara lojal eller illojal. Något mittemellan finns inte

  Mvh
  Roger Enqvist
  Eslöv

 • http://dagensfilosofiskatanke.blogspot.com/ Rolf

  Kyrkan liksom trossamfunden borde vara fria från staten nu när vi inte längre har en statsreligion. Kyrkan ska själva kunna bestämma utan diskussion att de inte önskar viga samkönande par. Dessa jan självklart nu när lagen tillåter det vigas norgerligt. Men kyrkan ska inte bebklandas med detta då det inte är vad Gud menade med äktenskap. Ingen eller inget kan tvinga kyrkan att viga samkönande stat och kyrka är åtskillda i dag, Problemet är endast och det är ett problem om vissa präster likväl viger samkönnde i sin församligskyrka. Hur ska man då se på problemet om vissa präster viger och andra inte i en kyrkolokal? Här är problemet kyrkan måste enas oberoende vad samället hittar på genom nya idéeer och statliga propåer. En enig kyrka är viktigt.

 • JB

  Hej Stefan
  När jag läser dina argument så börjar allt bra i mina ögon också. 1,2 och 3 helt OK. Sedan 4:an. Du säger att det är ett snävt sätt att se på saken. Jag skulle säga att det är ett snävt sett att se på saken att vi skulle bli tvingad i framtiden. Vi kan ju alltid avsäg oss rätten i framtiden om lagar ändras då? Vi har väl inget att frukta. 5, helt OK, men jag menar att varför avsäga oss något vi inte har problem med idag. Så länge ingen tvingar oss, 6 nu börjar få problem med dessa ganska luddiga argument. Vad skulle skillnaden vara mellan en borglig vigsel idag och den civilrättslig lagstiftning. Jag ser inte kopplingen till en svagare familjeinstitution!!! Skulle färre gifta sig, är det problemet, eller vad är det? Sedan en luddig rad om gayliberala samhället förstör våra äktenskap. Hur? Visst är skilsmässofrekvensen högre, om man ser på hur många som skiljer sig inom 5 år så är det 13% av de hetro och 20 resp 30 % av homomän resp homokvinnliga . Ser man på antal som ingår partnerskap jämfört med de bryter upp partnerskap så är det 30% som bryter, jämfört med 45% hos hetro. Nu har ju partnerskapslagen bara funnits i 13 år så det haltar ju lite. Man kan ju också se antalet som ingår partnerskap, så var det 650 st förra året och ca 43000 gifte sig. Skulle dessa 650 paren ha så dåligt inflytande??? Sedan hoppar du över till barnens situation. Vad ska vi skydda dem mot, skilsmässa eller gifta homosexuella? Hur har de påverkats av partnerskapslagen. Som jag ser på det så har det mest varit en sak för de homosexuella, vi hetro har ju inte påverkats. Samhället, inte är det någon stor skillnad.

  Jag vill inte ha en lag som gör skillnad på folk pga religiösa ståndpunkter. Mina religiösa värderingar får styra mitt liv, inte min icke troende granne, lika lite som jag vill att min muslimska granne ska få styra över mina rättigheter. Låt de homosexuella få gifta sig borgligt, hur kyrkorna gör får vara upp till varje samfund. Får vi inte styra över det själva, så kan vi säga upp det, precis som det var i baptismens början här i landet.

  Vårt stora problem är alla skilsmässor bland oss själva, inte dessa 650 homosexuella som vill gifta sig!

  MVH
  JB

 • Manne

  Intressant att en ordöfrande i ett frikyrkligt samfund så värnar om statliga, nationella lagar och förordningar på samlevnadsområdet. Hur vore det att, åtminstone översiktligt, studera NT för att se om någon liknande ”ångest” finns hos apostlarna? Är det inte, med denna grundsyn, aningen förvånande att inga försök görs av apostlarna och den tidiga kyrkan att påverka den romerska lagstiftningen? Ingen apostel som väcker opinion, satsar på att påverka senaten och så vidare. Är det inte lite konstigt ändå, bara lite?

 • http://www.kristenunderjord.wordpress.com elof

  Stefan: Ditt nummer 6 är verkligen svårt att förstå. JB ovan har skrivit några frågor, som jag också vill ha svar på hur du tänker. På vilket sätt skulle barn som växer upp i en familj med monogama homosexuella föräldrar ta skada? Är det inte snarare en större trygghet för dessa att det finns sunda och stabila relationer runt dom? Både rättsligt som i förhållande till ett normativt samhälle. (Och när vi ändå är inne på norm är det knappast så att vi i sverige idag har ett homonormativt samhälle, och knappast är det det som förespråkas heller, hur ofta blir t.ex. du påhoppad en kväll på stan för att du är hetero? våldsbrott (med anledning av just deras läggning) mot homosexuella är fortfarande väldigt många..

  Och ska vi snacka familjepolitik utifrån Jesus blir det hela lite knepigare, håller du inte med? Varför vilja lagstifta kring ett uttalande av Jesus ”Mannen skall lämna sin familj och hålla sig till sin hustru” men inte de andra ”kalla ingen på jorden för er fader” eller varför inte ta på allvar när Jesus kallar lärjungaskaran för sin riktiga familj, borde vi inte som kristna utifrån ditt sätt att handskas med lagstiftningen propagera för att lagstiftningen också kan få ha samma civilrättsliga innebörd för församlingsmedlemmar som inom familjen? Jag tycker ju inte så som du vet, men jag kan inte ta dina argument på allvar om du inte är konsekvent med hur du vill använda bibeltexter för att skapa/ändra/bevara lagar.

  Roger: Din argumentation mot slutet i ditt meddelande är bara så konstigt. Det är ju du som dragit upp kopplingarna mellan homosex-djursex-pedofili-månggifte, det är knappast så att det är en naturlig koppling mellan att älska en person av samma kön och att ha sex med en gris. Ditt sätt att argumentera är varken uppbyggligt, kärleksfullt eller ens övertygande. Man skulle med ditt sätt att argumentera lika gärna säga att bara för att sverige tilllåter religionsfrihet så kommer de snart tilllåta att djävulsdyrkare dödar småbarn eller att kristna får stena homosexuella.. kopplingen finns helt enkelt inte där.

 • Carl Olofsson

  Tack Stefan för att du engagerar dig och lyfter äktenskapsfrågan gång efter gång! Jag hinner inte utveckla några mer ingående tankar eller kommentarer men jag är glad över att höra din ”röst” och jag vill på detta enkla sätt uttrycka min uppskattning.

 • Robert

  För min egen del´, har jag bara några viktiga synpunkter jag ofta brukar trycka på:
  1. Alla är lika värda i guds ögon, så även om man är homosexuell är man värd guds kärlek och ett respektfullt bemötande, detta är något som är viktigt och vidhålla i debatten, även om jag anser precis som stefan att bibeln lär oss vad som är synd och inte. Men det gäller all synd, att se människan bakom.
  2. Att införa en könsneutral lagstifning som kommer att tvinga präster eller pastorer att viga någon emot sin och samfundets övertygelse det är absolut inte okej, det är då bättre som stefan säger att man gör statens medverkan till en strikt juridisk roll, att alla ”par” har samma lagstiftning, sen att min cermoni har jag för mig, och den ska inte vara lagstiftad om.Atlså Det om gud i kyrkan och det juridiska i rådhuset, men med detta krävs väl arbetade policydokuemnt i samfunden, annars får vi Okej vigslar inom kyrkan medans de kanske inte är okej i samhället.

  altså, 1;a hand oförändrad lagstiftning, 2:hand en helt strippad lagstfning.

 • Claesa Johansson

  är man lyssnar till alla argument i denna Gudsfrånvända debatt, är det sällan man hör att den som instiftat äktenskapet blir tillfrågad. Tillståndet i Sodom är ett talande exempel om något. Det som nu sker i vårt sekulariserade land är ett tecken på att ”Domaren står för dörren”. Han kommer snart, då avfallet ska bli uppenbart. En s. k. ”Aha upplevelse som få hade väntat. Claes.

 • http://wwwrogerenqvist.blogspot.com Roger Enqvist

  Till Elof.

  Jag är inte den första att notera att människan utbyter naturligt sexuellt umgänge mot onaturligt. Bibeln, som framstår som en auktoritet på denna blogg, hann före mig. Att bygga och riva civilisationer är på något sätt människans lott. Även här har Bibeln några berättelser som visar att samhällen, nationer och civilisationer går under när dess ledning avviker från en naturlig väg.
  Jag anser att Sveriges lagstiftande församling avviker gravt från vad som anses vara naturligt i och med detta lagförslag om samkönade äktenskap. Då skapas också en grogrund för att utvidga det onormala till ännu mera onormalt.

  Att jämföra detta med att religionsfriheten i vårt land skulle få kristna att stena homosexuella är lika långsökt som när Christer Sturmark jämför Jesustroende med tomtetroende. Ingen blir tomtetroende i vuxen ålder, däremot blir många Jesustroende i samma ålder. Religionsfriheten är instiftad av Gud själv, i och med att han gav oss vår fria vilja och han uppmanar på inget sätt mig att stena min homosexuella broder eller syster.

  Mvh
  Roger Enqvist
  Eslöv

 • http://www.kristenunderjord.wordpress.com elof

  Roger: uppenbarligen så vill du inte svara på mina frågor, så jag ställer den på ett annat men liknande sätt: Var finns den faktiska kopplingen mellan homosexuella monogama förhållanden och djursex?

  Min poäng var ju just de du påpeka över, att de va långtsökt och ett ohållbart argument, likt ditt kring homosex och djursex. Läs mitt inlägg igen så förstår du kopplingen tror jag.

  och märk att jag inte skrivit någonting om homosex som sådant i förhållande till Bibeln, utan kritiserar ändast dina kopplingar som jag tycker är både taskiga, nedlåtande, ohållbara och utan grund i bibeln. Som är en auktoritet för mig med.

 • http://wwwrogerenqvist.blogspot.com Roger Enqvist

  Till Elof

  All sexuell aktivitet vid sidan om den heterosexuella är onormal, tycker jag. Min poäng är att om staten ”välsignar” ett onormalt sexuellt beteende kommer inte andra sexuella särintressen att nöja sig med det. Jag har inte skrivit att homosexuella har sexuellt umgänge med djur. Vad jag skrev är att jag tror att andra onormala sexuella umgängen också kommer upp på den politiska agendan med krav på att ”välsignas”. Och jag har varit övertydlig genom att exempelfiera.

  Jag tycker inte att homosexuell livsstil är rätt. Det betyder inte att jag är nedlåtande mot homosexuella. Det finns ingen faktisk koppling. Lika lite som det finns någon faktisk koppling mellan en monogam homosexuell relation och tidelag.

  Over and out :)

  Mvh
  Roger Enqvist
  Eslöv

 • http://www.kristenunderjord.wordpress.com elof

  Roger: Tack för förtydligandet, det var detta jag undrade och nu har du svarat att du inte anser att det finns en koppling melan homosexualitet och tidelag. Och då menar jag att det bara är en väldigt konstigt gissning att ha med som ett argument MOT just homoäktenskap eftersom du själv erkänner att du inte ser en koppling mellan dessa två.

  Men jag tycker ändå inte ditt argument håller, bara för att man i statens ögon godkänner en livstil/läggning behöver man inte godkänna alla andra. Det skulle va samma sak som att säga att bara för att man godkänner en våldshandling (t.ex. självförsvar/krig) så kommer man godkänna alla andra (våldtäckt, mord, misshandel).

  För att ditt argument skall hålla måste det alltså antingen finnas en koppling mellan homosexualitet och vad du benämner som andra sexuella särintressen (du nämner tidelag) för endast då kan du ju göra en poäng av att det ena leder till det andra. Men då du erkänner att en sådan koppling inte finns så finns det ju inte längre en grund för din argumentation.

  Ta mig inte fel, jag är inte ute efter att bråka, men ingen sida av debatten har något att tjäna på ogrundade argument. Dessa kan bara skapa missförstånd åt ena eller andra hållet, eller ännu värre trycka ner och såra människor som redan kämpar med sin identitet.

  peace
  /elof, i ume

 • http://www.kristenunderjord.wordpress.com elof

  PS. Roger, jag måste ge dig cred och beröm för att du är tydlig med ditt namn och vem du är, det är föredömligt i bloggdebatter! DS

 • Pingback: Klart att kyrkorna förlorar sin vigselrätt för eller senare... - Bengts Blogg()