EFK:aren Per Eriksson utsedd till rektor för Lunds universitet idag

Just hemkommen från Köpenhamn noterar jag att regeringen idag har utsett Per Eriksson till rektor för Lunds universitet. Jag är den förste att säga ett stort grattis, och jag är glad över att en medlem i en EFK-församling har fått ett så viktigt uppdrag i det svenska samhället. Och eftersom jag vet att regeringens ledamöter inklusive deras närmaste medarbetare läser DN debatt, så föreställer jag mig ändå att det i bakhuvudet hos dem, fanns med i bilden den argumentation och stöd som jag och Christer Sturmark gav Per Eriksson på DN debatt förra veckan. Men jag är inte så kaxig att jag tror att vår artikel påverkade beslutet. Men en liten pusselbit till stöd för beslutet, har vi nog ändå bidragit med.

Hoppas att ingen ska behöva bli ifrågasatt på arbetsmarknaden för att man är kristen, oavsett om man är rektor för Lunds universitet, busschaufför, förskollärare, dagbarnvårdare, läkare eller lärare.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Marcus

  Kommer ihåg att Per var rektor för Blekinge tekniska högskola när jag pluggade vid Lunds universitet o nu blir han rektor för mitt gamla lärosäte! Coolt!

  Visar ytterligare hur hopplöst efter Uppsala högskola ligger…

 • JB

  Jag måste väl säga att huvudproblemet har inte varit att han är kristen, utan frågan har varit om han tillhör den skara av kristna som ifrågasätter evolutionen utifrån bibeln. Jag har väl svårt att se en rektor för ett svenskt universitet som inte tror på vetenskap. Man får uppenbart ifrågasätta evolutionen ut ett vetenskapligt perspektiv, men där gäller inte bevis så som ”de står i bibeln”

  Upprinnelsen till denna, helt onödiga, debatt är nog att allt fler icke troende tror att bara för man är/har varit pingstvän så är man kreationist. Man tror att alla pingstvänner är som de mest konservativa kristna i USA. Troligen beror det på att frikyrkan oftast ses i media vid protester mot sekulära företeelser. Åke Green, aborter, homoäktenskap, kärnfamiljen.

  Jag tror att kyrkan skulle få ett större genomslag om man inte alltid slog på den stora mediatrumman i dessa frågor, utan ökade sitt intresse för de frågor som berör både tron och medmänniskorna utanför kyrkan. T ex socioekonomiska frågor, miljö, omhändertagande av våra medmänniskor, stora som små, gul som vit.

  Vi får komma ihåg att det vi kallar synd idag, klassas kanske inte som synd i morgon. (Jag vet att man oftast ser dessa värden som eviga, men vem anser att läsa en skönlitterär bok eller titta på teater är synd. Vår kära Anders Wiberg (ca 1860) skrev att detta hade ett värde av -40, -70 där +100 var himmelriket och -100 var helvetet)

 • JB

  Glömde skriva, Grattis Per och grattis till alla nya miljoner du fick att spendera på forskning.

 • http://efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Jag har väl svårt att se hur någon kan vara kristen utan att tro på Intelligent Design (precis som vår kristne högskoleminister helt riktigt sa i valrörelsen) eller utan att tro att Gud kan skapa något omedelbart (”snabbspola” utveckligen) vare sej man nu kallar sådant kreationism eller inte.

  Sen är ju frågan hur relationen mellan vetenskap och ID ska beskrivas – inte ens Mats Selander vill tydligen kalla ID vetenskap, så där har vi ju en intressant definitionsfråga.

  Jag kan förstå tanken att vetenskapen måste vara principiellt ateistisk, d.v.s. man kan inte ”räkna med Gud” eller beakta möjligheten av underverk när man ska betrakta och förutsäga ett visst förlopp. Den ”ateismen” bör då enkelt och rättframt uppges som en av premisserna. Jag har som troende kristen inte större problem med det än med att vägra räkna med JB i mina experiment.

  Problemet uppstår ju om jag (som många dumma ateister och kristna) börjar tro att jag därmed motbevisat JB och JB:s möjligheter att påverka mina experimentkulors banor eller vad jag nu sysslar med. När man t.o.m. kan höra påstått troende, konservativa kristna hävda att universum åtminstone måste vara 2 miljoner år eftersom det är så gammalt ljus vi ser från Andromedagalaxen, så tar man sej ju för pannan. Sådana människor tror väl ändå knappast på Gud Fader allsmäktig ö.h.t.? Eller också har de drabbats av tillfällig ”ateismdemens” ;o).

  För allt vi vet skulle jorden ha kunnat skapas igår, med alla jordlagers och hjärnors ”minnen” färdigprogrammerade (har folk aldrig läst Berkeley?) även om det kanske inte är det troligaste eller ens mest bibliska scenariot. Har folk aldrig snabbspolat ett videoband på VHS:ens tid? Och idag är väl alla delar av en film i stort sett samtidigt tillgängliga för den filmintresserade – ungefär som alla delar av en bok alltid varit sedan codexen uppfanns?

 • http://efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Det som fortfarande inte klarlagts är om en troende kristen (eller muslim) kan bli rektor på ett svenskt universitet med en tydlig syn att Gud har all makt i (och över) himmelen och jorden och, allt efter som han ville, kunde skapa allt på 5 minuter, 6 dagar eller 745 miljarder år – OCH med lika tydlig respekt för att man i ett experiment (eller vid bedömningen av jordens skenbara ålder) inte kan räkna (alltså bokstavligen räkna x+y) med Gud.

  Och det har fortfarande inte klarlagts (det var svagheten med Swärds och Sturmarks artikel) om en troende kristen eller muslim kan bli rektor på ett svenskt universitet om man står för en en tydligt uttalad missionerande, fördelningsradikal, djurrättslig och heteronormativ hållning, uttryckt i rollen som t.ex. församlingsordförande (givetvis parat med en tydligt respektfull hållning till människor av alla religioner, inkomstnivåer, matvanor och läggningar).

  Jag har personligen allt mer kommit att undra om man ens länger kan bli rektor – eller lärare! – på en vanlig kommunal skola med de premisserna (särskilt den första och den sista).

 • Ronny

  Vad är det du vill förmeddla Andreas Holmberg? Mänsklig vishet och männskliga lösningar ideer och Ideal och normer och visonner och mål och möjligheter samhällen stater och kultur och socio politiska mål . Eller Guds vishet och Guds ricke ,med Guds Ord som Rättesnöre, för liv och ordning .Stat och bildning och samhälle och församling kultur. Till en förlorad värld av männisckor. Och en Kristenhet på fel Kurs .Evangeliet Guds Goda nyheter om Guds frälsning igenom Jesus Kristus, eller vad försöcker du säga med dinna kommentarer?

  Eller vill du försvara Humanistiska ideer och ideal och normer .Och normer för vad som är rätt och fel och ricktigt och trovärdigt .och rätt förhållningssätt angående eget eller andras Godtycke enligt Hummanism .Och Ateismen ,att inget övernaturligt finns och inte nån Gud och Evultionism , eller Guds sunda Bibliscka Krecktionism ?

  Eller avstå ,för att några gör det ,på ett mindre trovärdigt och sunt och humant vis i Jämförelse . Med Gud och Jesus och de troende i Bibeln som vittnar om Kreationism och syndafallet .Och Guds försonning i Kristus så att han inte tillräcknar männisckorna deras missgärnningar. Så att han nu vill ge oss nåd med gåvan att kunna tro på Gud och Guds Ord hans Nåd och sanning därom. Och om Gud och Guds Ord och livet och allt vi för vårt eget liv skull behöver av bara nåd från Gud . Och behöver veta och ha under vårt liv på Jorden .Oavsett sitution och omständigheter. Med viljan given av Gud i nåd med att kunna vilja det med .Och att bli frälsta till ett bättre liv som fullbordas i himmlen först vid döden .Och Jesus återkomst och då till fullo förstå allt först. Ansikte mot Ansikte mot Gud Som vi redan nu är till fullo förståda eller vad är det du vill säga?

  Man kan uppfatta det du skriver som om du försvar evultionism och ateism och det utifrån Humanism. Och samtliga de lärorna bygger ju på Guds förneckelse , mer eller mindre oavsett inricktning ,eller för nått man verckar för tex Vetnskap eller varför inte moral.Eller att man ställer Gud utanför vetandet samhället bildningen …

  Och humanismen som idelogi , männisckan är sitt eget mått. Så det man själv anser är rätt det är rätt. . Ett alltså ganska normlöst sätt att resonera på som apceterar ,ett sånt erkännade .Men inte att någon idelogi filosofi eller religion ,eller att Kristendomen . Skulle var Sanningen . Och rättesnöret för livet och dess ursprung uveckling och framtid .Oavsett hur Männisckan väljer och Gör…

  Frid Och Gud välsigne dig i Kristi Kärleck och omsorg nåd och sanning och försonning igenom försonningen enligt Guds Ord och Guds Goda vilja bara ,Och oss alla för tid och evighet och livet och Guds församling i sin Helhet i Jesus namn, amen !!! ps103 -104 Ronny

 • http://camillagrepe.blogspot.com Camilla Grepe

  Ronny!

  Det är inte konstigt att du inte förstår vad Andreas Holmberg skriver. Din hantering av svenska språket är under all kritik.Det är påfallande ofta som man kan lägga märke till att ett grumligt tänkande går hand i hand med en bristande språklig kompetens. Eller för att uttrycka det enkelt: En människa kan inte tänka mer abstrakt än det språk hon har till sitt förfogande.

 • Ronny

  Camilla Grepe. Du har rätt i din Kommentar Ber om ursäckt för att Jag missförstod Andreas Holmbergs Budskap . Och särkilt till Andreas Holmberg. Frid Ronny