Globala ekonomiska krisen – ha koll på din ekonomi

Noterar en ny dag med globala ekonomiska krisen i förgrunden. Nu är även det europeiska banksystemet inne i en skakning.

Det finns några enkla andliga och ekonomiska principer som framkommer i denna kris och som även gäller vår privata ekonomi. En princip är att inte leva över våra tillgångar. Det är ett misstag som Wall Street bolagen har gjort, de har haft en tunn egen kapitalbas men bedrivit omfattande affärsverksamheter med lånade pengar. Det straffar sig när vinden vänder. Det är ett stort misstag att leva på lånade pengar. Det är ansvarslöst att köpa bostad och belåna den till 100 procent utan att ha annat sparkapital. Då är man ställd vid en ekonomisk nedgång. Det är också livsfarligt för församlingar, trossamfund och missionsorganisationer att leva över sina tillgångar.

Det är alltid klokt att ha ett visst mått av sparkapital för att ha en buffert i sin ekonomi. Det är också en del av att inte leva över sina tillgångar. De människor, företag och kyrkor som drabbas hårdast i ekonomiska nedgångar, är de som inte har någon buffert – sparkapital.

En tredje princip är att Herren är vår Gud – han är vår herde, han försörjer oss och vakar över våra behov. När inte Mammon och det materiella är vår Gud kan vi vara både trygga och glada när de ekonomiska stormarna drabbar världen. ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er”.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Marcus

  Stefan, tror du vi kommer se amerikanska ’Mega churches’ gå i konkurs under hösten?

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Marcus,
  Församlingar som är hårt skuldsatta och som har genomfört stora fastighetsprojekt med lånade pengar är mycket sårbara i en lågkonjunktur, speciellt om tilväxten i antalet medlemmar avtar. Det kan mycket väl hända att megakyrkor och även andra kyrkor kan gå omkull.

  hälsar
  Stefan Swärd

 • Niklas

  Varför är synen på pengar ofta negativ i kyrkans värld? Såvitt jag kan se talar bibeln det materiella som något gott. 1 Mos 2:12, Upp 21:18-21, Luk 16:11 (den orättrådige mammons GODA)

  Job, David och Abraham var rika. Den sistnämnde återfinner vi i Luk 16:22 ff vilket krossar myten om att fattiga går till himlen och rika till gehenna. Jesus predikade glädjens budskap för de fattiga, han hade en fotsid klädnad samt en kassör. Han identifierade sig inte som fattig. (DE fattiga…men MIG…Joh 12:8). Paulus förmanar oss att arbeta så att vi kan dela med oss. (Ef 4:28) dvs tjäna pengar.

  Ofta brukar man framställa lyx som synd men vore det bättre om exempelvis Mercedes-Benz lade ner sin tillverkning och folk blev arbetslösa? Eller gjorde missionär Gösta Öhman fel när han blev Electrolux bäste säljare?

  Att skylla på någon tv-evangelist (i USA) som har begått ekonomiska oegentligheter är väl ingen motivering för att hoppa över vissa bibeltexter?

  Det är möjligt att jag har missuppfattat bibelns budskap om pengar, men det här är min syn på saken. Korrigera mig gärna om jag missat något.

  Ps. Glöm inte Davids fråga när han skulle strida mot Goliat – vad får den man som slår ned denne filisté…dvs ett strikt affärsmässigt avtal :-)

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Jag är med dig i detta, roughly. Rent praktiskt – menar du då tex att det är dumt att ta studielån? Sen undrar jag också hur du får ihop klokheten i att ha ett sparkapital med Jesus ord om att INTE samla på jordiska tillgångar, utan istället lita på Gud?

 • digitalToo

  Angående amerikanska ”megachurches” risk för att gå i konkurs. De mega kyrkor jag känner till ( i s.k. trosrörelsen) har alla byggt sina kyrkor utan lån. Men det lär ju finnas andra varianter också.

 • Marcus

  digitalToo: det kan finnas fall där man ursprungligen byggde kyrkobyggnaden utan lån, men att man sedan belånat fastigheten för att lösgöra kapital för att bedriva sin verksamhet. Så när vissa väldigt gärna vill ha tionde av församlingen så kan det bero på att storleken på totala tiondet kan vara avgörande när en bank bedömer avbetalningsförmåga på lån för det företaget (= kyrka/ministry).

  Det bästa är att bygga ett hus efter sina tillgångar!

  Här är en intressant lista på kyrkor (även ickekristna kyrkor) som nyligen tagit stora bygglån:
  http://www.church-financing.com/recentclosings.html

 • Rodica Dobondi

  Pengar som är roten till allt ont.

  Det räcker inte bara ” kvantitet,”det behövs ”kvalitet” också,som i allt annat. Dvs. vilken inställning har vi till pengar till det materiella överhuvudtaget och hur förvaltar vi detta. Hur mycket lån girigheten och ha begäret klarar av.

  Kyrkorna har en bruksanvisning:
  ”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus” Malaki 3:10. Sedan säger Gud att vi ska pröva honom i detta . Han kommer att öppna för oss himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över oss i rikt mått.
  Välsignelser inkluderar även vishet att förvalta det vi har , att nöja oss med det vi har och att fråga honom inför varje beslut. Men vi ska föra in tionde först. Gud älskar glada givare.
  Jag har hört uppmaningar att avstå en hamburgare i månad och ge de pengarna till kyrkan som går back.

  Läste nyss i Dagen att ” Nu samlas börsmäklare till bönemöten på Wall Street.”
  När allting rasar och ingenting fungerar då finns Gud kvar. Att vi aldrig lär oss att gå först till honom. Det skulle spara både tid och energi.

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Rodica. Jag kan inte se att Mal 3:10 är en bruksanvisning för kyrkorna, av flera skäl. Bla tycker jag vi bör följa Jesus instruktioner i första hand, och Jesus går mycket längre än tionde, han insisterar på att vi bör göra oss av med allt överflöd och bryta banden med alla våra ägodelar. Både Jesus och apostlarna fördömer rikedomssamlande.

 • http://www.kumlapastorn.blogspot.com Kumlapastorn

  Jonas!
  Jag håller med dig i sak. Skulle själv uttryckt mig nästan ordagrant förr. Har dock upptäckt att det går att gömma sig bakom orden om att tionde inte gäller, utan nu ger vi allt. I praktiken finns risken att det blir ett slagord som inte får konsekvenser. Ofta tror jag ett regelbundet givande, ex-vis tionde, kan vara en bra princip för att troget ge av sina resurser. Annars finns risken att den radikale som ”ger allt” i praktiken inte ger särskilt mycket…

  Kumlapastorn Fredrik

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Fredrik. Visst kan det missbrukas, jag har själv pratat om och praktiserat tionde som ett första steg. För mig personligen kom dock den stora förändringen när jag insåg att Jesus och apostlarna inte accepterar att vissa troende är rika medan andra är fattiga. I väst är i stort sett alla rika ur ett globalt perspektiv, och över oss vilar Jesus och Jakobs ”ve”. Vi måste börja göra oss av med vår rikedom och vårt överflöd om vi vill vara Jesus lärlingar. ”Sälj vad ni äger och ge åt dom fattiga!” (Luk 12:34) Det går inte att komma runt detta genom att dela upp människan i själ och kropp och tillämpa alla Jesus instruktioner om rikedom på det inre/attityden/själen. Girighet handlar om vad vi gör med grejerna, inte bara hur vi ser på dom. (Det grekiska ordet betyder ju ordagrannt ”ha-mer:ig” (pleonexia). Här upplever jag att tiondetanken är ett problem, rentav ett djävulskt hinder i efterföljelsen. Vi ger 10% till Gud och får förvalta resten som vi vill. Det är inte ett tänkande som ger cred till Gud, och det är ett sjukt sjukt hån mot våra fattiga och svältande syskon.

 • Rodica Dobondi

  Jonas du har rätt .

  Problemet är att i många kyrkor ges inte ens tionde. Det är skillnad på vad vi bör göra och vad vi gör.
  Som sagt jag har hört uppmaningar att avstå en hamburgare i månad och ge pengarna till kyrka. Att ge tionde det kan vara en bra början.