Kristna och rikedomen

Jonas Lundström har lyft fram i flera kommentarer på denna blogg om inställningen till rikedom. Jag tycker att det är viktiga saker han lyfter fram och skriver därför en kommentar. Det är ett stort och omfattande ämne och det står väldigt mycket i Bibeln om pengar, materialism och rikedom, så jag uttrycker mig mycket kortfattat i punktform.

1. Jag bekänner mig som en evangelikal kristen och företräder ett samfund som har evangelikal som en identitetsmarkör, det innebär bland annat att Bibelordet är rättesnöre för lära och liv. Att tolka och förstå skriften blir det avgörande när man ska ta ställning i denna fråga, inte minst mot bakgrund att det står så mycket i Bibeln om detta ämne.

2. Jag tror på församlingsliv med fokus på lärjungaskap. Jesus sade åt sina lärjungar att lära lärjungarna att hålla allt det som Jesus har befallt. Jag tror inte på högt-i-tak-frikyrkor där folk kan leva som man vill och tolka evangeliet som man vill, lärjungaskapet och efterföljelsen är en gemensam och kollektiv process i församlingsmiljön. En omvändelse till Kristus är grunden för församlingsmedlemskapet. 

3. Att hålla allt det som Jesus har befallt gäller alla områden av våra liv. Inställning till pengar, rikedom och det materiella är ett viktigt inslag i Jesu undervisning men tas också upp en hel del i breven i Nya Testamentet. Här kan jag bara ge korta fragment av NT:s skrivningar, andra läsare av detta kan gärna komplettera och förtydliga. När jag här tar upp om att vara rik och rikedom handlar det bara om materiella sidan, Nya Testamentet talar också om annan typ av rikedom.

4. Att vara rik är ett mycket relativt begrepp. För invånare i ett fattigt afrikanskt land vältrar sig alla svenskar i lyx. Jämför vi Sverige och Norge kan man hävda att norrmännen är betydligt rikare än svenskar. De som var rika på Bibelns tid saknade fullständigt många av de rikedomar vi har idag, t.ex. mobiltelefoner, bilar, kylskåp, vattentoaletter, mikrovågsugnar, flygplan etc.

5. Nya Testamentet varnar för materiell rikedom. Jesus talar om rikedomens bedrägliga lockelse i Matt. 13:22, Mark 4:19. I berättelsen om den rike ynglingen Matt. 19:16, rike bonden LUk 12:16; rike mannen Luk. 16:19 pekar Jesus på problemen för de rika, de blir bundna till denna världen, och rikedomen försvårar för omvändelsen.

6. Paulus skriver i 1 Tim 6:9,10: men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror, och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont.

7. En församlingsledare ska inte vara girig enligt Tit. 1:7, I 1 Tim 3 läser vi att församlingsledare ska vara fria från penningbegär, och församlingstjänare ska inte vara ute efter pengar.

8. Jakobs brev utmanar de rika. Att ha anseende till personen på grund av förmögenhet och ställning är synd enligt Jakobs brev.  ”Er rikedom ska förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver ska ärga,och ärgen ska vittna mot er och förtära ert kött som eld.”

9. Jesus utmanade den rike ynglingen att sälja allt han ägde och sedan följa Jesus, i den första kristna församlingen sålde man allt man ägde och praktiserade egendomsgemenskap. Sackeus omvändelse ledde till en radikal omorientering och hälften gav han bort direkt.

10. En bra uppmaning till kristna som är rika ges i 1 Tim 6:17 Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som ger oss rikligt ger oss allt att njuta av, Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig, och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern.

11. Jag kan se att Jesus godkänner tiondegivandet när han säger till fariseerna att det ena ska ni göra men inte underlåta att göra det andra. I Pauli texter i Korintierbreven görs också koppling mellan tiondegivandet i GT och hur vi ska ge till dem som predikar.

12. Paulus säger i Fil 4:12 Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Gud ska ge er vad ni behöver säger han i v. 19 och av sammanhanget framgår att han förmodligen menar materiella tillgångar. 2 Kor. 8:9 talar om att Kristus som var rik blev fattig för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

13. Ja det var lite spridda bibelcitat. Bibeln är radikal när det gäller ekonomi, det finns en asketisk linje i Bibeln, men den är inte helt konsekvent, man måste inte vara asket för att vara kristen – är min bedömning, men det asketiska livet är något gott. Bibeln är mycket tydlig när det gäller att peka på rikedomens faror, det är farligt att vara rik, och det är svårt att bli kristen och vara rik, och det är svårt att vara kristen och vara rik. Ända möjligheten att kombinera rikedom med lärjungaskap är att leva i generositet, ge bort mycket, och använda sina tillgångar i Guds tjänst och betjäna människor som är fattiga och som har behov.

14. Är man rik, lever ett bekvämt och självupptaget liv, utan att använda sina tillgångar för att ge och betjäna andra människor, har man då gått igenom den omvändelse som Bibeln talar om för kristet liv?

15. Denna fråga är en jätteutmaning för oss i hela västvärldens kyrka, men också en utmaning för kyrkan i utvecklingsländer i snabbt växande ekonomier, där det finns en snabbt växande rik medel- och överklass.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Dan

  Dett tyckte jag var jättebra. Jag håller med helt.

 • http://www.kumlapastorn.blogspot.com Fredrik Lignell

  Hej, Stefan!
  Välfunnet, som så ofta.
  Man måste väl ändå säga att vi i den västerländska kyrkan är mer än lovligt naiva i förhållande till rikedomen…? Tycker mig se så många exempel på hur vi innerst inne ändå betraktar rikedom och överflöd som i huvudsak något gott.
  För något år sedan hade tidningen Dagen en ibladad annonsbilaga för ett lotteri.
  Högvinsten var 5 milj kronor, och lotteriet drevs av IOGT-NTO. Det gavs en lång lista med exempel på vad man kunde använda pengarna till: Sommarstugor vid kusten, lyxbilar, båtar i miljonklassen… Den enda insändare ang detta som hamnade i Dagen handlade om olämpligheten i att uppmuntra till spel och dobbel!
  Uppenbarligen är det inte självklart i svensk kristenhet att det finns konflikter mellan den ohämmade konsumismen och en radikal Jesusefterföljelse.

  Kumlapastorn

 • Ronny

  Hej Stefan trevlig blogg tack för detta ämne, Kristna och Rickedom.Det skulle vara bra om vid Kunnde väckas till tro på Guds Kärleck och Goda vilja . Hans nåd Och sanning på detta område. Och om tionde givande i det ny förbundet eller ej. Och överhuvudtaget helt om livet och tron Guds ord bibeln till Guds ära ödmjuckt som Gud vill för gott för Kristi kors och uppståndelses skull .Guds försonning i Kristus med sig själv så att hann inte tillräcknar männisckorna deras missgärnningar som Kristus mannar ni igenom oss Kristna till er låt försonna er ni med med Kristus .Jag blir glad och tacksam för att du vill ge den vägledning och uppmuntra du kan ..Jag upplever det tillförs trovärdighet och trygghet . Nån med ett budsckap som verckar att Gå att lita på .Verckar fötroendeingivande .Det är bra att vi alla kan få var med och dra vår strå till stacken om vi vill . Det ger indentitet och mennig. Och att det finns nån chefsmyra som kan visa något på Guds möjligheter.Vad vi kan göra och lära tillsammans med Gud. Som männisckor, och Jesu kristi lärjeungar och livet enligt Guds ord .Som Gud vill i sin Goda vilja om allting.Som är barmhärtig och tålmodig i Guds barmhärtighet mot var männiscka och Kristen .Och sig själv som Kristen och sinna egna och sin egen församling och Herrens tjännare och församlingen i sin Helhet Och Samhällets ledarschickt . Som ödmjuk och lung och tryggt .Och behärsckad och sackmodig . Och mild och kärlecksfull vis och förståndig, Och är ärlig och ödmjuck med självinsickt och villig till förändring och att ändra sig när man har fel och handlat fel .Men ändå med mackt och myndighet med . Som Jesus undervisade sin lära. Som inte är bara surgot istället för ingenting . Utan är vad Gud och Guds ord är. Och Gud vill i alla situtioner i Guds Goda vilja nåd och sanning . Det är vad vi varje Kristen och Leddare och medarbetare och församling borde sträva efter.Och en församling är inte ett vinstbringande företag.Utan en oas för Männisckor som vi är tillsammans med Gud att få nåd att Komma till. Guds familj där man kan få hjälp ,Och höra Guds ord och få tron och frälsningen och en trygg fristad med Guds hjälp .I en annars mörck hård och kall vercklighet och värld .Där den starckes överlevnad står högst på programet som oftast , fast undantag finns ju .Men församlingen är ,eller skulle kunna vara. bli ,en Guds nåd plats att få dela broderligt i livets bröd och nödtorft i kärleck och fördragsamhet .Med möjlighet till vänsckap och gemmensckap i både med och motgångar . Och nåd och klarsyn och uppenbarlese ifrån Guds ord från Gud om vägen vidare trots allt. Platsen där det finns Hjärtan efter Guds Hjärta. Det är vad församlinge är och kan bli som Gud vill i Guds nåds mångfald. Och det handlar inte om stress och jagande och prestige och konkurans . Det är en del av det Gud vill rädda oss i från det bara. Utan Kärlecken lov 1kor 13. Och Gud som vår enda trygghet trots allt .Som det alltid går att lita på och känna sig helt trygg med om ej nån annan eller nåt annat .. För försonningen skull . Som Jesus sa den som tror på mig ska leva om än han dör . Mäcktigt tack Gud för det som du vill i Jesus namn, Amen !!! Frid och Gud välsigne dig !!! Ronny lite utanför ämnet men ändå.

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Tack för att du tar detta seriöst! Glädje! Några frågor/kommentarer:

  3) Jesus pratar mycket om rikedomen och vad vi ska göra med den (praktiskt), men sällan eller aldrig om vår ”inställning”. Det kanske inte är så du menar, men dom flesta i väst kommer runt Jesus ord genom att helt placera dom enbart i ”inställningen” eller ”attityden”, något som saknar grund i bibeltexterna.

  4) Jag tycker att jämförelsepunkten här bör vara med Guds folk globalt. Guds folk begränsas inte av nationsgränser eller en uppdelning i nord- syd. Och globalt sett menar jag att dom flesta svenska ”kristna” vältrar sig i lyx, vilket är oacceptabelt.

  6) Vill vi undvika snaror så bör vi alltså inte vara rika, utan ”fly” sådant (6:11).

  7) Vad betyder ”girig”? Det grekiska ordet är pleonexia – ”ha mer:ig”. Den som strävar efter mer tillgångar är girig i nytestamentlig mening.

  8) Jakob 5 verkar dessutom beskriva rikedomen och överflödet I SIG SJÄLVT som destruktivt, inte bara att man har anseende till dom rika.

  10) Vilka syftar uttrycket ”rika i den här världen” på? På troende? Det tycks strida mot sammanhanget (v6-11). Jag tror att uttrycket syftar på icke-troende, något också det direkta sammanhanget indikerar (6:13), som handlar om bekännelsen inför världen.

  12) Paulus pratar om att få det man behöver (mat och kläder, typ jfr 1 Tim 6) eller att få mer än det man behöver (leva i överflöd). Ibland har han inte ens haft det han behöver (jfr 2 Kor). Ibland har han haft mer. Vad han gjorde av dessa över-inkomster vet vi inte. Jag har svårt att tänka mig att han använde dom för att köpa två bilar, en juste aktieportfölj och en widescreen-TV (eller motsvarande), i synnerhet då han framställer dom fattiga Macedoniernas givande som ett föredöme (2 Kor 8).

  13) Att leva enkelt är inte samma sak som asketism (även om det kanske känns som samma sak för oss). Självplågeri är dåligt.

  Ps. Som evangelikal skriver du väl under på Lausannedeklarationen som under punkt 9 säger att det är vår PLIKT att utveckla en enkel livsstil?

 • Dan

  Jag tycker att det är inställningen Jesus talar om när han säger att vi inte ska TJÄNA Mammon. Alltså att vi får äga rikedom men rikedomen får inte äga oss. Att där jag har min skatt skall mitt hjärta också vara. Att leva enkelt är nog den bästa lösningen på detta.

  Jag tycker också att det verkar som att de som sålde allt de ägde och inte kallade något för sitt ändå ägde ett hus att bo i. Svårt att översätta till dagens förhållanden med den sjuka prisbild vi har. Idag är det ju ovanligt att äga ett hus utan miljonlån. Är man rik då? Eller är man rikare i en hyresrätt utan lån? Är det fel att tänka på vad man lämnar efter sig till nästa generation (som kanske kan studera utan studielån och skaffa ett arbete och vara till välsignelse… Resonemanget går visst lätt i cirklar.

  Man kanske kan se ett tidstecken här (Upp 6:6). Att ett mått vete kostar en denar kanske inte är så långt borta från vår verklighet idag. Jag tänker på stigande matpriser, jeans som kan kosta en dagslön och både hyror och bostadspriser som skenar.

  ”Tjäna så mycket du kan, ge bort så mycket du kan, och spara så mycket du kan” känns ändå som en sund vägledning i livet om tjänandet även innefattar tjänandet av Gud och de fattiga.

  Sorry om jag blev snurrig nu. Men det är ett intressant ämne.

 • David

  Tack för en underbar blogg, läser den med stor förtjusning! Nu när du endå är inne på ämnet ekonomi, hur ställer sig du (och andra) till det här med tionde. Bör man ge till en församling, eller till valfritt ”kristet” ändamål? Är det vanligt att räkna tionde utifrån brutto eller nettoinkomst?

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Dan. Inställningen syns alltid i praktisk handling. Jesus säger också i samma sammanhang att i relation till två ledare så kommer man att antingen ”hata den och älska den andre” eller att ”hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre”. Vår ”inställning” till rikedomen ska alltså vara sådan att vi hatar rikedomen, eller åtminstone inte bryr oss om den. Kan vi då verkligen arbeta för att ÖKA den eller försvara den med banker, försäkringar, lås och vapen samtidigt som vi har syskon som svälter till döds?

 • Dan

  Ja, så är det. På samma sätt som tron utan handling är död. Jag kommer, som jag läser det, hata att rikedomen är herre över människor (inte rikedomen i sig), hata begäret efter pengar (men inte nödvädigtvis pengarna).

  Jag tror att vi hittar balansen i detta när vi låter Jesus vara Herre i våra liv på alla plan. Det är ju lättare att säga ”Jesus är Herre” än att säga att ”Jesus är Herre i mitt liv”. Det kommer plötsligt närmare och blir mer personligt. Det kan svida lite mer… Detta kommer jag att få jobba med hela livet tror jag.

  Men sen har vi ju principen med sådd och skörd också (som absolut inte bara handlar om pengar). Genom att lyda Herren och genom att med rätt hjärta ge frikostigt så blir det ju inte sämre ekonomiskt för oss. Mitt eget vittnesbörd är att det snarare blir välsignelser (även ekonomiska) som ”drabbar” mig.

  Jag tror att vi utan att behöva säga upp äganderätten till det vi har måste ta hand om de fattiga. När Paulus mötte apostlarna och lade fram evangeliet för att de skulle pröva honom så togs han emot av dem för det var samma evangelium som de predikade. Men han fick också tillrättavisningen att tänka på de fattiga. Detta hade han dittills inte betonat i sin tjänst men apostlarna visste att det var något som Jesus lärde och gjorde. Därefter gjorda hen det med besked. Den globala nivån har jag personligen svårt att relatera till (som jag förstått det vållar det mycket problem med rent ekonomiskt bistånd till 3:e världen jämfört med hjälp till självhjälp). Men jag måste definitivt hjälpa dem som har det svårt i min närhet (i min församling, i min stad, dit jag blir ledd av Gud). I detta finns också en underbar välsignelse.

 • Anja

  Om någon har ett vanligt jobb och tjänar en massa pengar så är det väl ok…om han/hon har hjärtat rätt…dvs inte är girig utan givmild.
  Men när en predikant bönar och ber kristna att ge dom pengar så att dom kan leva i lyx och överflöd…bo i flotta hus och flyga med egna jetplan, då är det snuskigt tycker jag.
  Amerikanska så kallade framgångspredikanter är i detta sammanhang inte några föredömen att ta efter…tvärtom.
  Lester Sumrall hade dock en sund inställning till pengar. Han ägde ingenting personligt. Han hyrde både sitt hus och sin bil.
  Något att ta efter för dagens giriga frikyrkliga kristna…som anser att materiell framgång är ett tecken på stark tro och en rätt ställning inför Gud.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Försöker gå igenom:

  1. Jag bekänner mig som en evangelikal kristen och företräder ett samfund som har evangelikal som en identitetsmarkör, det innebär bland annat att Bibelordet är rättesnöre för lära och liv. Att tolka och förstå skriften blir det avgörande när man ska ta ställning i denna fråga, inte minst mot bakgrund att det står så mycket i Bibeln om detta ämne.
  # Amen!

  2. Jag tror på församlingsliv med fokus på lärjungaskap. Jesus sade åt sina lärjungar att lära lärjungarna att hålla allt det som Jesus har befallt. Jag tror inte på högt-i-tak-frikyrkor där folk kan leva som man vill och tolka evangeliet som man vill, lärjungaskapet och efterföljelsen är en gemensam och kollektiv process i församlingsmiljön. En omvändelse till Kristus är grunden för församlingsmedlemskapet.
  # Amen! Kärleken utgår från Gud, och kärleken formar individen och i sin tur församlings gemenskapen.

  3. Att hålla allt det som Jesus har befallt gäller alla områden av våra liv. Inställning till pengar, rikedom och det materiella är ett viktigt inslag i Jesu undervisning men tas också upp en hel del i breven i Nya Testamentet. Här kan jag bara ge korta fragment av NT:s skrivningar, andra läsare av detta kan gärna komplettera och förtydliga. När jag här tar upp om att vara rik och rikedom handlar det bara om materiella sidan, Nya Testamentet talar också om annan typ av rikedom.
  # Så sant som det är skrevet.

  4. Att vara rik är ett mycket relativt begrepp. För invånare i ett fattigt afrikanskt land vältrar sig alla svenskar i lyx. Jämför vi Sverige och Norge kan man hävda att norrmännen är betydligt rikare än svenskar. De som var rika på Bibelns tid saknade fullständigt många av de rikedomar vi har idag, t.ex. mobiltelefoner, bilar, kylskåp, vattentoaletter, mikrovågsugnar, flygplan etc.
  # Sant…men de världsliga skatterna är kanske de samma?

  5. Nya Testamentet varnar för materiell rikedom. Jesus talar om rikedomens bedrägliga lockelse i Matt. 13:22, Mark 4:19. I berättelsen om den rike ynglingen Matt. 19:16, rike bonden LUk 12:16; rike mannen Luk. 16:19 pekar Jesus på problemen för de rika, de blir bundna till denna världen, och rikedomen försvårar för omvändelsen.
  # Så sant så sant.

  6. Paulus skriver i 1 Tim 6:9,10: men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror, och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont.
  # Ja! Och detta är ett perspektiv som har blivit tonat bort sedan 80 talet…Copeland i spetsen- åtminstone min spontana reaktion…och de som präglas av den här form av teologi och rörelser.

  7. En församlingsledare ska inte vara girig enligt Tit. 1:7, I 1 Tim 3 läser vi att församlingsledare ska vara fria från penningbegär, och församlingstjänare ska inte vara ute efter pengar.
  # Ja…detta är också kanske ett perspektiv som saknas i våran kyrkor? Menar, en arbetare är värd sin lön…hur duktiga är vi på att välsigna våran pastorer och diakoner?

  8. Jakobs brev utmanar de rika. Att ha anseende till personen på grund av förmögenhet och ställning är synd enligt Jakobs brev. “Er rikedom ska förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver ska ärga,och ärgen ska vittna mot er och förtära ert kött som eld.”
  # Ja, och bredvid den teologi som kom med Kenyon, Hagin, Copeland m.fl är ju detta ett perspektiv som i dag även blir svårt med nyare rörelser som Willow Creek. Behövs bättre undervisning på det här området!

  9. Jesus utmanade den rike ynglingen att sälja allt han ägde och sedan följa Jesus, i den första kristna församlingen sålde man allt man ägde och praktiserade egendomsgemenskap. Sackeus omvändelse ledde till en radikal omorientering och hälften gav han bort direkt.
  # Och det är inte dumt! Des mer man ger till sin församling, och om församlingen är en bra förvaltar desto mer kan man satsa på social, diakonal och missions orienterat arbete.

  10. En bra uppmaning till kristna som är rika ges i 1 Tim 6:17 Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som ger oss rikligt ger oss allt att njuta av, Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig, och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern.
  # Amen

  11. Jag kan se att Jesus godkänner tiondegivandet när han säger till fariseerna att det ena ska ni göra men inte underlåta att göra det andra. I Pauli texter i Korintierbreven görs också koppling mellan tiondegivandet i GT och hur vi ska ge till dem som predikar.
  # Detta är ett område jag själv behöver omvärdera, samt lära mig mer om.

  12. Paulus säger i Fil 4:12 Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Gud ska ge er vad ni behöver säger han i v. 19 och av sammanhanget framgår att han förmodligen menar materiella tillgångar. 2 Kor. 8:9 talar om att Kristus som var rik blev fattig för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.
  # Andlig rikedom bestående av frid och salighet och evigt liv är inget dårligt! =)…

  13. Ja det var lite spridda bibelcitat. Bibeln är radikal när det gäller ekonomi, det finns en asketisk linje i Bibeln, men den är inte helt konsekvent, man måste inte vara asket för att vara kristen – är min bedömning, men det asketiska livet är något gott. Bibeln är mycket tydlig när det gäller att peka på rikedomens faror, det är farligt att vara rik, och det är svårt att bli kristen och vara rik, och det är svårt att vara kristen och vara rik. Ända möjligheten att kombinera rikedom med lärjungaskap är att leva i generositet, ge bort mycket, och använda sina tillgångar i Guds tjänst och betjäna människor som är fattiga och som har behov.
  # Ja det hela beror på var man har sitt hjärta.

  14. Är man rik, lever ett bekvämt och självupptaget liv, utan att använda sina tillgångar för att ge och betjäna andra människor, har man då gått igenom den omvändelse som Bibeln talar om för kristet liv?
  # Tror inte det…men kanske Gud inte är klar med omvändelsen i det här specifika område?- Kanske Gud önskar omvända andra områden som makt-misbruk, högmod etc först? – Vi tittar ibland för mycket på yttre gärningar, utan att tänka på att det är hjärtats omskärelse Herrens satsar på och inte våran gärningar…som jag ser det sitter inte synden i våran gärningar utan i våran hjärtan.

  15. Denna fråga är en jätteutmaning för oss i hela västvärldens kyrka, men också en utmaning för kyrkan i utvecklingsländer i snabbt växande ekonomier, där det finns en snabbt växande rik medel- och överklass.
  # Hur kan du själv tänka dig denna utveckling?

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Jag tycker att samtalet är viktigt och intressant. Hoppas fler kommer med. Är beredd att driva dessa frågor även i andra forum.

  hälsar

  Stefan swärd

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Stefan

  Jag håller med! Viktiga frågor!
  Hur ser du själv på exempel prosperity gospel? Willow Creek? Kanske inte så vanligt i Sverige, men exempel ”purpose drivenism/seeker sensitive” blir ju allt mer vanligt i evangelikala sammanhang, i mina ögon influerad av församlingar som Willow Creek. Här är ju pengar och företagverksamhet en viktig del- hur ser du på det?

  Sen undrar jag, hur ser du på tionde? Behöver man enbart betala till församlingen? Eller kan man ex betala tionde genom att hjälpa någon i nöd? – Beror svaret på hur man anser församlingen är som förvaltar?

  Matt 25 är ju ytterst intressant i sammanhanget!

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Dan/Anja/Michael. Det är vanligt att prata om ”hjärtat”, ”attityden” eller ”inställningen” när det handlar om rikedom. Man kan vara rik och kristen, bara man har rätt inställning. Jag saknar dock fortfarande ett enda bibelord som säger detta. Och Jesus tycks säga raka motsatsen, att det är omöjligt att komma in i Guds rike om man är rik. Jesus, Paulus och Jakob fördömer just rikedomen, inte (bara) inställningen.

  Jag tror det ofta eller alltid snarare är tvärtom, det viktiga är vad vi gör med rikedomen (gör oss av med den) och inte inställningen. Genom att göra rätt saker med vår rikedom så förändras vår inställning. Vi ska också dömas efter våra handlingar, inte efter vår ”attityd”.

 • Kalle 2

  Jonas/ Jag tycker ditt sätt att resonera på blir lite snävt, samtidigt är jag glad du utmanar oss som inte kommer fram till samma slutsatser som dig. Jag uppfattar det som att det är vår inställning Jesus vill åt, men vår inställning visar sig självklart i handlingar. Rika människor, mig själv innesluten, behöver ständigt öva sig i generositet och givmildhet. Girigheten kan lätt få tag i oss, men den kan även fånga den fattige som även den kan ha begär och vara girig! Det tycker jag är viktigt att poängtera! Det finns många fattiga, snåla och giriga personer! Liksom det finns många fattiga som har lärt sig vad verklig glädje är i livet och har mycket att lära oss som har det bättre ställt ekonomiskt.

  Jag finns i ett sammanhang där det lever många förmögna. Jag umgås med dem dagligen. Jag känner en kallelse från Gud att leva bland dessa människor och jag kan försäkra dig om att det går åt en del pengar för att socialisera sig med dem. Jag tackar Herren för att han har gett mig möjligheten och ber samtidigt till Gud att han ska använda mig som sitt redskap för att leda mina vänner till sig.

  Några spridda tankar!

 • Anja

  Jonas

  För en rik människa är det omöjligt att komma till himlen…i egen kraft.
  Men för Gud är allt möjligt…naturligtvis kan även rika människor komma till himlen.
  Vi kommer ju dit av nåd…och det gäller ju även fattiga.

  mvh

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Anja. Gud kan rädda rika. Men då måste man släppa taget om rikedomen, lika väl som man måste vända ryggen åt systemet (världen) och det kristna ibland kallar ”synden”. Man måste förstås inte bli perfekt, men man måste börja vandra i en annan riktning. Man måste bryta med rikedomen. Tror jag.

 • Stefan Swärd

  Återigen, en bra och utmanande diskussion. Bara några reflektioner i marginalen. Det är också bra att definiera begreppen. Jonas påpekar att jag använde ordet asketism slarvigt, han lyfter istället fram ordet enkel livsstil. Jag ser dock problem med den praktiska definitionen av begreppet enkel livsstil, man lägger olika innebörd i detta beroende av om man bor på Indiens landsbygd, i Stockholms innerstad, i centrala London eller i Perus bergsbygder. Hur ska man definiera enkel livsstil i förhållande till att bostadspriserna är så dramatiskt olika – beroende på var man bor?

  Men enkel livsstil kan kombineras med framgångsrikt företagande och att man har ett ansvarsfullt och krävande jobb med hög inkomst – eller? Att ha bra med ekonomiska resurser kan inte det i de flesta fall vara en positiv faktor, jag tänker till exempel på de enskilda personer i världen som har gjort mest (i ekonomiska termer) för att bekämpa fattigdomen i världen, Bill Gates och George Soros. Att vara rik och generös och givmild, borde väl ändå göra en bättre skickad att hjälpa de fattiga, än om man är fattig?

  Hur ska man ge? Jag tror på tiondegivandet som en enkel och praktisk princip i relation till sin lokala kristna gemenskap. Eftersom givandet är frivilligt får man själv avgöra om det ska räknas som före eller efter skatt. Bibeln talar om att ge till de fattiga, den pekar på att vara med och ge till missionssatsningar.

  hälsn

  Stefan Swärd

 • Dan

  Jonas och alla andra, tack för utmanande tankar. Släppa taget om rikedomen -javisst.

  Vi skulle nog kunna vända och vrida på dett i oändlighet. Frågan är vem som blir ärad genom min livsstil. Oavsett om jag lever som rik eller fattig så är det en ärlig fråga. Man kan leva skrytsamt på båda sätten. Det kan ju ”se bra ut” och bli som en upphöjelse inför människor att leva fattigt (det var det jag menade med ett falskt fattigdomsideal). I det andra diket är det förmodligen ännu mer fel att mäta sin tro med ”hur välsignad man är”. Jag kan se att Gud verkligen tar hand om människor och också ger oss det bästa. Ibland får vi lära oss att tacka Gud för att vi har precis det vi behöver. Inför Gud kvarstår ju sanningen att det är det som inte syns, det vi gör i det fördolda som verkligen gör skillnad.

  Men riktigt lärjungaskap är ju faktiskt att släppa taget om hela livet. Att frambära sig själv som ett levande offer (Rom 12:1). Pengar är, vare sig vi vill det eller inte, en del av livet och jag ser gärna detta i ett större perspektiv även om diskussionen varit givande.

  Luk 9:23
  Sedan sade han till alla: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och VARJE DAG ta sitt kors och följa mig.

  Matt 10:39, Matt 16:25, Mark 8:35, Luk 9:24,Luk 17:33 säger unisont:
  ”Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.”

  För vissa av oss är rikedomen säkert en del av detta. Men för alla människor tror jag att det handlar om att leva i kärlek (Hos 6:6) och lydnad (1 Sam 15:22) vad det än innebär.

  =>Här är jag sänd mig!

  Men jag tackar Gud för att det är nåden som frälser och inte gärningar. Annars skulle jag misslyckas varje dag. Men nu gör jag inte det -för jag är rättfärdiggjord genom Jesu försoningsverk!

  Det är gött det!

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Stefan. Höga inkomster kan vara ok i vissa situationer, det är väl detta Paulus säger i Fil 4. Det är att använda inkomsten till att samla på jordiska tillgångar som jag tycker Jesus och apostlarna fördömer (=vår livsstil). Vi bör sträva efter att leva så enkelt som möjligt och ge bort resten, tror jag. Jag håller också med om att man inte kan jämföra omkostnaderna för basbehov rakt av, även om jag tror att man bör ha med sig det.

  Dan. Jag håller med om det du säger om lärlingaskap, men jag tror att en sån överlåtelse måste synas i praktisk handling. Det hjälper inte att prata om en rätt attityd om inte gärningarna överensstämmer med detta. När det gäller nåden så tror jag att Gud räddar oss till ett annat sätt att leva, till goda gärningar. (Troligen har vi olika syn på ”försoningsläran”.) Tron utan gärningar är död.

  Stefan/Dan. För mig kvarstår huvuddilemmat. I väst är dom flesta kristna rika i ett globalt perspektiv. Och Jesus och apostlarna fördömer rikedomen. Det är en ekvation som inte går ihop.