Svar till Sten-Gunnar Hedin

Sten-Gunnar Hedin har kommenterat mitt senaste skrivande på www.pingst.se. Jag är minst sagt förvånad över hans inlägg. Alltsedan jag valdes till Evangeliska Frikyrkans styrelseordförande i maj 2002 har jag haft en hel del samarbete med Sten-Gunnar, vi har mötts vid en rad olika möten och sammanträden, bland annat i tidningen Dagens styrelse. Har aldrig upplevt någon spänning i vår relation så ärligt talat vet jag inte vad som har utlöst detta utspel. Jag har alltid respekterat Sten-Gunnar och vid flera tillfällen i tidningsartiklar försvarat honom när han har varit utsatt för kritik från andra pingstpredikanter. Jag har vid åtskilliga tillfällen sagt att det har varit mycket värdefullt att pingströrelsen äntligen har fått en talesman som kan ge rörelsen en röst i det svenska samhället,  jag tycker att det delvis har saknats sedan Lewi Pethrus dagar.

Tidningen Dagen skriver på sin hemsida att vi har hamnat i ett jättegräl men jag befinner mig inte i något gräl. Det jag har skrivit om på min blogg har handlat om Lakeland och Todd Bentley. Jag har inte grälat med några svenska pingstledare eller svensk pingströrelse, har inte nämnt det i ett ord. Har man läst mina blogginlägg så upptäcker man snabbt att min kritik handlar om den internationella och ofta USA-baserade TV-predikants- och jetsetkristendomen. Det har inte funnits några referenser till svenska pingströrelsen alls i dessa texter. Jag har kommenterat Ulf Christianssons sätt att argumentera mot Bentley och Lakeland-kritiker, men Christiansson är inte och har aldrig varit medlem i pingströrelsen, så vitt jag känner till. Nu har detta utspelats i en pingstförsamling i USA, men man bör komma ihåg att antalet pingst- karismatiska och trosrörelsesamfund i USA rör sig om åtskilliga hundra, kanske tusentals rörelser och samfund. Så det känns väldigt långsökt att en svensk pingstledare ska ha känt sig träffad av detta.

Hedin påstår att jag under en längre tid har skrivit kritiska artiklar om pingströrelsen. Jag vet ärligt talat inte vad han menar. I en mycket kortfattad intervju i tidningen Världen Idag förde jag fram kritiska synpunkter på hur Niklas Piensoho, Filadelfias pastor i Stockholm, uttryckte sig i en Dagenintervju. Det var framförallt Piensohos sätt att kritisera Åke Green, hans raljerande över att vi kristna har ägnat oss för mycket åt underlivsfrågor (vem har gjort det?) och att vi endast dyker upp i samhällsdebatten när äktenskapslagstiftningen diskuteras, – detta sätt att uttrycka sig på som jag kritiserade. Speciellt den sistnämnda punkten borde ha varit en direkt kritik mot Piensohos företrädare, Hedin, som har ägnat mycket kraft åt att i media försvara äktenskapslagstiftningen. Att föreståndaren för Filadelfia uttryckte sig som han gjorde, var unikt. Jag pratade med en ledande pingstpastor om detta, han delade helt mina synpunkter, och hävdade att i varje fall 25 pingstpastorer hört av sig till honom och fört fram samma synpunkter. Så min Piensoho-kritik var inte särskilt originell. Att tolka den kritiken som kritik mot svenska pingströrelsen är långsökt och ologiskt. Det gällde enbart några enstaka yttranden av Piensoho i en intervju, och jag upplevde det som nödvändigt att markera en annan uppfattning. Sedan uttryckte jag mig klart och tydligt i intervjun och drog ut konsekvenserna av Piensohos uttalanden. Niklas Piensoho utmanade mig sedan att utveckla min uppfattning, och jag skrev två artiklar i Dagen där jag utvecklade resonemangen.

Den ena artikeln var en analys av frikyrklighetens utveckling sedan sextiotalet, där jag pekade på att kyrkorna har förflyttat sina positioner i samlevnadsfrågor stegvis, och anpassad sig till samhällsutvecklingen. Artikeln var ingen specifik kritik mot pingströrelsen, utan en kritisk granskning av hela frikyrklighetens utveckling. Min ståndpunkt var kort och gott, att vi som kristna ska leva med Bibeln som ideal, och visa respekt för kyrkans historiska ståndpunkt i etiska frågor, och inte följa samhällets livsstil när det gäller värderingar i frågor som krockar med Bibelns syn. Jag nämnde bland annat om skilsmässofrågan, abortfrågan, sambofrågan och om enkönade relationer. Jag refererade i någon mening i artikeln till Hedins och Stanley Sjöbergs utspel om att vi bör liberalisera vår inställning till homosexuella i frikyrkorna. Artikeln var alltså en kritisk granskning av hela frikyrkans utveckling, inklusive Evangeliska Frikyrkan. Jag kan inte förstå hur den kan tolkas som pingströrelsekritik.

Man bör också komma ihåg att jag har doktorerat på dessa frågor och studerat dessa värderingsförskjutningar mer än de flesta, så jag är ingen novis när jag yttrar mig.

Den andra artikeln handlade om församlingssynen och församlingsmedlemskapet. Jag lyfte fram vårt baptistiska arv och betonade betydelsen av att tillämpa ett radikalt lärjungaskap, det finns en fara att moderna frikyrkor utvecklas till folkkyrkor med högt i tak som ledande princip. Jag argumenterade för att istället bör vi satsa på omvändelse, överlåtelse och radikal undervisning om efterföljelse. Det är vårt baptistiska arv. Jag kan inte se att artikeln innehöll någon kritik mot svenska pingströrelsen, utan den argumenterade för en riktning mot vilken vi bör gå i svensk kristenhet. Synpunkterna i artikeln visade självklart på åt vilket håll jag anser att Evangeliska Frikyrkans församlingar bör gå.

I övrigt kan jag inte minnas något som jag har sagt eller gjort, som kan tolkas som kritik av svenska pingströrelsen.

Sten Gunnar frågar mig om igen hur det är och bör vara i Evangeliska Frikyrkan. Det är väl bara att läsa innantill i dessa två Dagenartiklar, så ges mitt perspektiv på hur det bör vara i Evangeliska Frikyrkans församlingar. Sedan är vi en rörelse med fria församlingar i samverkan. Så den exakta praxisen när det gäller inriktning, medlemskap, undervisning etc. avgörs av den lokala församlingen. Men Evangeliska Frikyrkan har formulerat en allmän teologisk inriktning för vår rörelse, bland annat att vara evangelikal, baptistisk och karismatisk. Mina utspel i dessa artiklar låg inom den ramen. Att vara evangelikal innebär bland annat att ha Bibeln som rättesnöre för lära och liv, och inte styras av känslor eller tidsandan eller andra influenser. Sedan har vi inget centralt fastställt dokument med exakta regler för grunder för församlingsmedlemskap, men jag tror att det finns behov av att även i ett dokument formulera riktlinjer på detta område, det får vi diskutera internt.

Hedin hävdar alltså att jag i ett antal artiklar har kritiserat svenska pingströrelsen. Jag begriper inte vad han menar. Skulle behöva ha en exemplifiering av detta, han kan väl inte tolka den kortfattade intervjun med mig om Piensohos uttalande som ett generalangrepp på svenska pingströrelsen? Och varför vara rädd för kritik. Vi sitter och leder krympande och stagnerande verksamheter och kan någon av oss påpeka saker som är fel och som behöver ändras för att vi ska uppleva väckelse, ingen är mer tacksam än jag om någon kritiserar Evangeliska Frikyrkan och berättar vad vi ska göra för att uppleva mer av omvändelse, väckelse, hängivenhet, och växande och attraktiva församlingar.

På en blogg skriver man spontant och personligt, detta är en blogg! Att jag påpekar att jag har levt i ett troget 32-årigt äktenskap, och inte levt i utomäktenskapliga förbindelser, att det ska tolkas som en tävlan i moralisk höjd – enligt Sten Gunnar Hedin. Påståendet är oförskämt. Det enda jag säger är att jag faktiskt lever som den kristna kyrkan och Bibeln har undervisat i 2000 år, och att det går utmärkt att leva på det sättet. Det vore väl ytterst anmärkningsvärt om jag levde på ett annat sätt.

Hedin avslutar sin lysande artikel med att hävda att det är inte övermodiga fariséer som vi behöver just nu. En rimlig tolkning är att han anser att jag är en övermodig farisée. Eftersom detta är en ganska kraftig kritik skulle jag gärna vilja ha en mer exakt precisering av enligt vilka kriterier han gör den bedömningen. Är man farisée om man tycker att en världsberömd TV-predikant inte bör vänsterprassla och istället prioritera sitt äktenskap? Är man farisée om man hävdar att vi i pingströrelsen och EFK behöver värna om vårt baptistiska arv när det gäller församlingssyn och församlingsmedlemskap? Är man farisée om man kritiserar en kristen ledare som raljerar över kristet värnande om äktenskap och kristen sexualetik? Är man farisée om man uttrycker bekymmer över frikyrkans stegvisa liberalisering under de senaste 40-50 åren där vi alltmer lever som världen i övrigt i vår livsstil? Det är ju ungefär detta jag har sagt i de artiklar och intervjuer som Hedin refererar till.

 Jag kan konstatera att Sten Gunnar Hedin och Ulf Christiansson har exakt samma uppfattning, Lakelandrörelsens kritiker är fariséer.

Skriver och talar man mycket, så blir inte allt perfekt, genomtänkt eller färdigformulerat. Vi har alla våra dåliga dagar på jobbet. Jag får väl tolka broder Hedins utspel som att han hade en dålig dag.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  ”Skriver och talar man mycket, så blir inte allt perfekt, genomtänkt eller färdigformulerat. Vi har alla våra dåliga dagar på jobbet. Jag får väl tolka broder Hedins utspel som att han hade en dålig dag.” Så är det ju! Sen känns det lite som ”lika barn lekar bäst” – ni har ju båda här haft en kraftig sätt att uttrycka sig på, Hedin på sin hemsida, och nu senare i ditt bemötande av honom.

  Vi får alla bli duktigare på att söka ”Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden. ”

 • Selot

  ”Är man farisée om man tycker att en världsberömd TV-predikant inte bör vänsterprassla och istället prioritera sitt äktenskap? Är man farisée om man hävdar att vi i pingströrelsen och EFK behöver värna om vårt baptistiska arv när det gäller församlingssyn och församlingsmedlemskap? Är man farisée om man kritiserar en kristen ledare som raljerar över kristet värnande om äktenskap och kristen sexualetik? Är man farisée om man uttrycker bekymmer över frikyrkans stegvisa liberalisering under de senaste 40-50 åren där vi alltmer lever som världen i övrigt i vår livsstil?”

  – På fråga A, B, C och D skulle jag vilja svara JA. Om man jämför med fariséer i Bibeln så höll de hårt på religiösa regler på bekostnad av nåden. De ansåg att den egna läran var bättre än andra grenar och därför behövde värnas. De kritiserade nytänkande ledare (framför allt Jesus, eftersom han bröt mot deras normer över hur man skulle bete sig). Och de var milt konservativa.

  Kära SS. Bejaka farisén i dig. Ingen tycker sämre om dig för att du har samma värderingar som en antik judisk partigrupp. När du möter människor som inte är fariséer så kommer du upptäcka att de respekterar dina åsikter och accepterar dig så som du är. Kram!

 • http://fkm.zoomin.se,http://www.webfixaren.com/eksten Pastorsfamiljen NILS ALVAR ”Vajda” EKSTÉN

  ÄLSKADE STEFAN SWÄRD
  Tag INTE illa upp vad Hedin skriver (uttalar) sig för han har ju inte mycket trovärdighet, och är en och har varit en mycket svag Andlig ledare.
  Tag bara när det gäller den underbare Pastor Åke Green samt IOGT-NTO´s agerande emot oliktänkande som vågat stå upp för sanningen, samt åsikts registreringen om tros tillhörighet.
  Men också när det gäller hans senaste populistiska utspel om att starta en Nykterhets rörelse när det finns underbara LP eller Erik Edin verksamheter som han kunde utveckla positivt, och ställa upp för.
  Han har ju inte vågar stå upp, och ryta till såsom en Andligt stark ledare och Bibel och bekännelse trogen kristen och pastor.
  Så älskade Swärd.
  Tag Hedin och hans uttalande med en nypa salt

 • mirre

  ”Är man farisée om man hävdar att vi i pingströrelsen och EFK behöver värna om vårt baptistiska arv när det gäller församlingssyn och församlingsmedlemskap?”

  ”…vårt baptistiska arv när det gäller …. församlingsmedlemskap”…

  Hur är det, inte brukar väl döparförsamlingarna även räkna in barnen i församlingen (så var det i alla fall inte förr i tiden när jag var med i pingströrelsen)?

  Livets Ord räknar från 2006 även barnen som medlemmar (därav det höga medlemsantalet cirka 3.300). Vad säger du om detta i förhållande till vårt baptistiska arv? Själv är jag rädd att det bäddar för framtida barnbegjutning.

 • TOR

  Jag har nog aldrig läst en kristen ledare, eller någon kristen överhuvudtaget, som är så tydlig, klar och rakryggad som Stefan Swärd. Det är naturligtvis bra och nödvändigt att destruktiva sekter avslöjas och förhoppningsvis slutar med sin verksamhet och att offren får upprättelse. Sanningen gör fri, den är ett bra syfte. Dock känns det ibland som debatten går överstyr och blir en rundgång med personangrepp och fariseer inblandade. Det känns inte riktigt värdigt den kristna kyrkan. Kan inte säga att jag vet någon utväg. Naturligtvis måste liv och lära göras tydligt och man måste tala om viktiga saker som handlar om kyrkan och framtiden. Man måste framförallt fokusera på det som är friskt och inte sjukt, det positiva, inte det negativa. Hur man går vidare och framåt, inte omigen harva i sånt som inte leder någonstans. Människor kommer alltid att göra fel och då måste man lära sig av misstag och försöka förebygga. Alla dessa skandaler och sekter är inget som bygger upp förtroendet för kyrkan och den kristna tron. Men det ger kanske en insikt att tron är personlig och att relationen med Gud bör vara direkt och inte gå genom människor med fel och brister och svagheter som riskera skada och leda många vilse. Ja detta inlägg må vara banalt och tillför väl inget nytt men är det enda jag kan säga.

 • Carl

  Vill bara tillägga att jag verkligen gillade det jag läste i Dagen-artikeln för en tid sedan, ”Frikyrkor tappar bort omvändelsen”.
  Den speglar till stor del även min erfarenhet av flera frikyrkoförsamlingar idag. Såg att du anknöt lite till den artikeln i bloggen. Jag tror att det bränner till i människor när de känner sig träffade, och då vill de försvara sig. Kan tänka mig att detta till stor del påverkar kritiken mot dig.
  Det är stor skillnad mellan dels att låta varje trasig människa komma till kyrkan och få uppleva nåd, kärlek och upprättelse, dels att säga att ”Allt är tillåtet, gör som du vill”.
  Det ena är en strävan efter att föjla bibelns ord, det andra är att ge upp, tycker jag. Varje avsteg från bibelns ord och Guds vilja för människan längre bort från Gud. Att då komma med en varning, givetvis i kärlek och gott uppsåt, det borde verkligen uppmuntras, inte kritiseras! Annars blundar man ju helt för de brister som finns, och låtsas inte om dem. Blir mycket farligt i längden.

 • Christian

  Väl skrivet, Stefan. Allt kommer i Dagen, eller? Som sagt, begriper inte hur Hedin kan få för sig att det du skriver skulle vara ett angrepp på pingst. Mycket märkligt.

  Men som någon skrev har man inte så högt fötroende för denne Hedin efter hans agerande i samband med Greenåtalet, IOGT m m, samt hans inställning till homosexuella medlemmar i församlingen.

 • http://fkm.zoomin.se Pastorsfamiljen NILS ALVAR ”Vajda” EKSTÉN

  SVAR TILL TOR
  Mycket bra och korrekt skrivet liksom Christian.

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Stefan Swärd är bloggkung()

 • Christer Roshamn

  Hej Stefan!
  Jag kan inte fatta hur Hedin kan få det du skriver till kritik mot Pingströrelsen i Sverige. Det hela blir ju bara pinsamt.

 • S-E Sköld

  På S-G Hedins blogg har signaturen ”Pingstpredikant” tillskrivit mig synpunkter som jag inte har: en synpunkt som jag dock har, är att en Guds tjänare, som jag utgår från att signaturen Pingstpredikant är, inte skall uppträda anonymt, utan våga träda fram i ljuset med sina åsikter.

 • Tomas

  När Sten-Gunnar Hedin skriver om fariseer (utan att precisera sig) så känner sig Stefan Swärd personligen träffad. Samtidigt kan han inte förstå att Sten-Gunnar Hedin, som ledare för Svensk Pingströrelse, känner sig träffad när Stefan Swärd (utan att precisera sig) skriver om dekadensen inom den pingst-karismatiska rörelsen.

  Hur går detta ihop Stefan?

  Mvh
  Tomas Ander

 • charlie

  När jag suttit här och ägnat en lååååång stund att läsa alla dina inte så kärleksfulla kommentarer om Lakeland, Ulf Christiansson och Sten-Gunnar Hedin och man känner ju inte dirket att ”oh, vad glad, uppmuntrad och välsignad jag blev av att läsa det här”. Tänk om du istället ägnade din blogg till att berätta för människor om Jesus och be för den du anser är fel i dina ögon. Kristna människor kan vara bland de mest arroganta och fördömande människor man kan träffa och den upplevelsen besannas tyvärr när man läser din blogg.

 • S-E Sköld

  charlie, OM Stefan Swärd – med Guds Ords stöd – belyser falsarier och falskheter inom kristenheten – som det tyvärr finns uppsjöar av – gör han även ofrälsta människor en stor tjänst; så gjorde t.ex. också JESUS och Paulus.

  ”Ta er till vara för fariseernas surdeg” sa JESUS, och med ”surdeg” syftade Han på vad de LÄRDE människorna. Vad gäller förförelser, talade Han om kvarnstenar sänkta i havets djup, tillsammans med förförarna! Sveriges folk skall ha äkta livets bröd, och då får det inte finnas giftinblandningar i degen.

  Därför, OM Stefan Swärd är en väktare på muren, behövs han sannerligen i vårt land, för såväl kristenhetens -som syndarnas skull.

  Mvh

 • S-E Sköld

  Uppenbarligen uppfattar Hedin, att det finns oklarheter i det Swärd skrivit/uttalat ang. P-rörelsen, och eftersom Swärd uttalat sig offentligt är det väl helt i sin ordning, att Hedin vill ha ett offentligt klargörande på punkter som han uppfattar som ”nagelfarande” av P-rörelsen.

  Stefan Swärd är ju inte ”vem som helst”, utan vägleder andra.

 • Christian

  Jag antar att du, Stefan, ser dig själv som just ”pingstkarismatiker” även om du inte organisatoriskt tillhör pingst. Hedins angrepp blir lite komiskt i ljuset av detta förhållande. Om det skulle ligga något i hans tolkning, att det du skriver skulle vara ett påhopp på pingst, så skulle m a o även du och EFK omfattas av detta.

 • Inge

  Har sagt i mina senaste inlägg att det var det sista inlägget men här kommer ett till! Svårt att slita sig från denna såpopera!

  Anette Anders känd i Sveriges Kristenhet har idag skrivit ett inlägg i Sten-Gunnars Blogg.
  http://www.pingst.se/reflektioner.aspx?id=23

  Hon och hennes man Eric tillhör Ignithed Church i Lakeland, de om några borde kunna ge en trovärdig berättelse?

  Tycker inte den avviker från övriga inlägg från de som varit där!

  Skall bli spännande att se om man kan avfärda detta vittne på samma sätt som alla andra vittnesbörd blivit!

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Tomas: återkommer till ämnet fariseism, jag tycker nog att Hedins artikel var en specifik känga mot mig personligen, och jag begriper fortfarande inte hur min kritik mot Lakeland kan uppfattas som en kritik mot svenska pingströrelsen. Hade jag menat det hade jag uttryckt det specifikt. De pingst-tros-karismatiska TV-predikanterna i USA med dubbelliv och låg moral har jag kritiserat i minst 10 år, både i predikningar och Dagenartiklar, så mina kommentarer om Bentley borde inte ha förvånat någon som har följt mitt skrivande och predikande tidigare.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Tomas

  Inte märkligt att Livets Ord räknar med barnen som medlemmar. Det stämmer mycket väl överens med deras närmande till Katolska Kyrkan. Skulle vara intressant att höra hur du ser på att Livets Ord och Ulf Ekman talar om Maria som den evigt förblivande jungfrun, att brödet och vinet förvandlas till Jesu kropp och blod under nattvarden, att man börjat med ikoner och säljer mariastatyer.
  Dessutom skulle besökerantalet på din blogg säkerligen stiga ännu mer, även om Dagen nu ”gör reklam” för din sida dag efter dag.

 • Tomas Ander

  Vill bara klargöra att det inte är jag, Tomas Ander, som skrivit om Livets Ord i nr 19.

  Mvh
  Tomas Ander

 • Dan

  Märker att beskyllningarna haglar i många forum mot Livets Ord. Jag känner förtroende för den här bloggen och bemödar mig ett litet svar:

  ”Närmandet” till Katolska kyrkan är inte teologisk, den är en relation. Vi kommer inte bli katoliker -jag lovar!

  ”Den evigt förblivande jungfrun” är inget som förs som en lära. Jag vet att Ulf har sagt att han inte är så säker på att Maria fick fler barn men att man inte säkert kan veta. Det har väl ingen betydelse över huvud taget? Jesus är densamme och det är det enda som betyder något egentligen.

  Ikoner kan vara fin konst. men man kan ju inte be till en bild och skall heller inte göra det. Det görs verkligen inte på Livets ord – Lägg av!

  Mariastatyn är en jättefin skulptur ungefär som vissa har i krubban. Förtjänsten gick till välgörande ändamål. Det är väl trevligare med en fin mariafigur (med jesus i famnen) än de klassiska danska ”porslinsbarnen”.

  Tänk om vi kunde säga till varandra. ”Jag håller inte med dig om allt men jag ser Jesus i dig”. Jag tror Kristenheten oavsett om man är pingstvän, katolik, baptist eller cyklist skulle göra mer gott då. Det handlar inte om enhet på organisationsnivå där vi gör avkall på vår tro, det handlar om andens enhet där vi i alla fall kan erkänna varandra som syskon i tron!

  För övrigt är jag väldigt tacksam för dig Stefan. Jag är glad för din gåva att föra det offentliga samtalet med Jesus på dagordningen.

 • mirre

  Tack Tomas!

  Jag instämmer med dig, det skulle vara väldigt bra om Stefanville ta upp Ulf Ekmans närmande till katolicismen. Bara ett exempel från DagenMagazinet – mer finns att läsa på

  http://www.dagenmagazinet.no/artikkel.asp?Artid=29918

  ”– I historien er det alltid klostervesenet som har reddet kirken, sa Ulf Ekman.”

  Jag tror att det är jättemånga medlemmar i Livets Ord liksom andra ute i landet som inte alls har förstått vilken väldig kursändring som skett och det behöver skrivas om, så att de får kunskap om detta.

  Tacksam Stefan, om du ville ta upp denna stora, viktiga fråga.

  Mirre (än så länge fortfarande L.O.-medlem, som sörjer över utvecklingen)

 • Christian

  >>Dan
  Du skriver att det inte har någon betydelse om Ekman säger att Maria inte fick fler barn än Jesus och är en ”evigt förblivande jungfru” samt vidare att man inte säkert kan veta.

  Ursäkta men om vi inte säkert kan veta det, hur kan vi då säkert veta något ö h t som står i Bibeln. Det står ju klart och tydligt att Maria och Josef fick ytterligare söner och döttrar. En av dessa var Jakob, Herrens broder. En annan var Judas som enligt traditionen skrev Judas brev. Det står t x att hans moder och hans bröder kom och frågade efter honom i Mk 3:31. ”Icke ens hans bröder trodde på honom”, Joh 7:8. Samt vidare ”…Han som är Marias son och broder till Jakob och Joses och Judas och Simon? Och bo icke hans systrar här hos oss?” Mk 6:3.

  Ifrågasätter man om Maria födde fler barn och säger att hon är en ”evigt förblivande jungfru ”ifrågasätter man alltså Guds eget ord. Har det ingen betydelse?

 • Dan

  Christian,
  Jo, men Jesu bror kan faktiskt ha flera förklaringar. Jag tänker på Rom 8:17 som beskriver os som medarvingar till kristus. Det gör ju att vi kallar varandra för bröder och systrar. Om vi bekänner med vår mun och i våra hjärtan tror alltså…
  Detta kan man ha olika åsikter om utan att det behöver betyda så mycket. Själv har jag nog alltid trott och tror också att Jesus ingick i en större jordisk familj som även inkluderar syskon som inte är omnämnda i bibeln. Min tanke var mest att Ulf (eller jag eller du) kanske inte med nödvändighet måste vara så tvärsäkra på alla detaljer som inte uttrycks så tydligt. Tänk att det värsta som kan hända är att man har tolkat innebörden fel här. Vad blir konsekvensen? Inte nödvändigtvis någon alls. Jesus är fortfarande densamme. Maria är väl densamme också. (I biblisk mening den enda människa som följde Jesus från födseln till döden på korset. Någon som likt apostlarna satt vid Jesu fötter och blev undervisad osv.) Jag är säker på att detta löser sig om vi fokuserar på Jesus istället för att bli oroliga om någon vågar ställa lite känsliga frågor. Jag är så trygg hos Jesus och oroas inte över att jag har hela sanningen i varje liten detalj.

  En tanke bara: När vi ses i himlen. Kommer det inte kännas konstigt då att vi hängav oss ått dessa debatter, konspirationsteorier och meningslösa diskussioner. Tänk om vi alla gav lika mycket kraft åt bönen, att ge vår tro till den som inte funnit Jesus och på att älska varandra. Det känns mycket mer bibliskt än att säga jag håller mig till Paulus, Apollos eller Kefas. Vi är ju alla delar av samma kropp.

 • Christian

  >>Dan
  Jag tycker faktiskt inte att dessa bibelcitat kan ha flera förklaringar. Det står ju klart och tydligt att det handlar om hans moder och hans bröder i t x Mk 3:31, och att han specifikt är ”broder till Jakob och Joses och Judas och SImon. Och bo icke hans systrar här hos oss?” i Mk 6:3. AV sammanhanget framgår det att det här inte handlar om ett allmänt brödraskap eller om kusiner.

  Jag anser att det är ett ifrågasättande av Guds ord. Varför inte bara läsa som det står enligt tolkningsprincipen ”icke utöver vad skrivet är”. Som jag ser det handlar det om att anpassa bibelordet till dogmen om att Maria är en ”evigt förblivande jungfru”. På så sätt sätter man alltså dogmen över Ordet.

 • David R

  Hej Stefan!

  Tack för en tydlig blogg. Jag håller med i din analys av Todd Bentley och att det finns mycket ”konstigheter” i pingst-tros-karismatiska sammanhang, som tyvärr tillåts att pågå av olika anledningar. Vill även tillägga att jag som är medlem i en vanlig pingstförsamling i Sverige inte alls känner mig träffad eller sårad av det du skriver.

  Ang. Bentley så har illavarslande tecknen funnits hela tiden, t ex överdriven tilltro till änglabesök, fysisk misshandel av sjuka som han ”ber” för, demon-inspirerade tatueringar, brist på förankring i Guds ord, brist på omvändelsebudskap, parodi på dopcermoni mm. Listan kan göras hur lång som helst. Samtidigt har vittnesbörden om Guds närvaro och beröring funnits, ”stark” lovsång, vittnesbörd om helanden och Guds vidrörande. Till slut kommer nyheten om otrohet och skilsmässa och även rykten om alkoholmissbruk.

  Så hur löser man denna ekvation? Vissa sågar allt, vissa hyllar allt. Andra slätar över det som är fel och konstigt och vissa tvärtom vägrar att se att det finns goda saker också. Frågan är: kan Gud vara där och vidröra och hela människor medan Todd handlar i köttet, eller kan han t o m vara påverkad av onda andar? Kan onda andar och Gud verka på samma plats? Vissa menar att onda andar inte kan vara i Guds närvaro och därför måste Todd vara från Gud, men finns det stöd för detta i Bibeln? Jag tror att detta är en orsak till att det är så mycket diskussion om Lakeland/Bentley. Det verkar finnas goda saker blandad med onda och/eller köttsliga saker på samma gång.

  Vad tror du? Hinner du svara på detta?

  mvh
  David R
  Vanlig medlem i en vanlig pingstförsamling

 • David R

  Dan:

  “Närmandet” till Katolska kyrkan är inte teologisk, den är en relation. Vi kommer inte bli katoliker -jag lovar!

  Hur vet du det? Är det du som bestämmer på LO?

  Problemet är att det finns medlemmar i LO som har helt annat uppfattning än du i den frågan. Har du inte varit med i LO tillräckligt länge för att inse att församlingen inte är det beslutande organet utan styrelsen, och speciellt Ulf Ekman.
  Tyvärr så kan ofta Ulf vara extremt otydlig i många frågor, så man vet inte var han står. Så även i denna fråga. Ingen verkar veta hur långt LO kommer närma sig Katolska Kyrkan. Frågan är om Ulf vet det själv? Många frågor – inga svar.

 • Dan

  Christian, Jag läser som du och tror likadant men drar inte samma växel på det hela. Jag tycker verkligen att LO har lyft fram Guds Ord i vårt land. Det är nog ingen som tror att vi har hela sanningen men att Guds Ord är verkligt och sannt står ju LO för på ett väldigt radikalt sätt. Det finns oändligt många vittnesbörd om det. Observera att det inte är någon ny lära som introducerats. Ulf har inte sagt att det ÄR på något sätt, han uttryckte bara att han personligen kan se att det går att se andra förklaringar om man vill.

  Det känns som att vi kom lite ifrån ämnet i stefans blogg. Det var mitt fel. Jag reagerar på att man har så stor vilja att stämpla mitt sammanhang att när det ”gamla” argumenten inte längre kan tas till så lägger man mycket krut på att slå in nya utan att direkt ha en vilja att lyssna på den andra sidan. Du behöver inte tycka som mig men vi är väl bröder ändå? Detta blir mitt sista inlägg.

 • Peter T

  Det är anmärkningsvärt att Hedin kritiserar Svärd för att kräva certifiering av karismatiska pastorer. I svensk pingsttradition kan väl alla anställda kalla sig pastorer utan någon certifiering eller utbildning?
  Det är än mer anmärkningsvärt att Hedin inte kritiserar Sigfrid Deminger (SMK) för att i en debattartikel i Dagen dela upp svenskt väckelskristendom i ”den egentliga frikyrkan och pingströrelsen”. Det är ju faktiskt både anmärkningsvärt och fariséism.

 • Christian

  >>Dan
  Självklart inget personligt i det jag skriver. Hur kan du tro det? Ursäkta i så fall.

 • Tomas Fogdö

  Vill bara klargöra att det inte heller är Tomas Brolin som skrivit om Livets ord i nr 19. Brolin kopplar inte samman barns medlemskap i Livets ord med ett närmande mot katolska kyrkan.

 • Lars Widerberg

  Utvalt silver

  Läsning: Ords 10:32, Jes 61:11, Ords 10:20

  Vart vänder sig den fromme när dessa som getts styrets position vänder sig mot varandra i envig? Vart tar fåren vägen när deras beskydd faller? Var håller dessa hus som skulle stå som föredömen i försoningens ärende?

  ”Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt, de ogudaktigas mun förvränger allt.”
  Har man då mist förmågan att föra de gudfruktigas talan? Har dessa läppar mist sin makt att fatta tag i rättfärdighetens tal? Skulle de inte vara bärare, dessa styresmäns läppar, av ett Såsom i Himlen? Istället hörs ett ljudligt, nationellt, såsom i sandlådan. . . Ännu värre, såsom bland de ogudaktiga. . .

  Dessa herdar stod ju kallade att värna råmärken, deras håg kunde ju ha varit vänd till att freda de fromma, de som kränks och sargas. Istället försöker de dölja det som är brutet. Istället tar de det lätt med helandet. De försvarar hellre den som brutit än den som brutits. Det som är nära att tyna bort har ingen fredare – annat än Kristus själv. Och hans män vänder honom ryggen för att finna täckning i andra värden än hans. De väljer in arrogansen som sin styrka och mobiliserar sina erövringar på intellektets plan som tunga schackdrag.

  Syskonskap hette det förr. Endräkt fann man vara smaklig beskrivning av de heligas samvaro. Sådana ord finner inga brukare, sådana erfarenheter samlar ingen på hög. Förmågan att beskriva dess inneboende värde har gått förlorad. Viljan att söka sig in i dess hägn finns endast bland de minsta. Men, dessa har samlat in dem tillsammans med läglar fulla av tårar. De finns förvarade till en tid då den brutala verkligheten hinner ikapp oss alla och de ligger då tillreds för alla vars hjärtan brustit i smärtans tyngd.

  Liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård låter sin sådd växa upp, så skall Herren låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla hednafolk.
  Den rättfärdiges tunga är utvalt silver, de ogudaktigas hjärtan har ringa värde.

  Var ska denna lovsång kunna slå rot när herdarna går envig? Var ska man finna detta utvalda silver när pennor och tangentbord lånats till arrogansens krafter?

  Svaret formuleras på samma sätt som det alltid gjorts när väckelsen blivit till ett måste också bland sådana som skulle stå som beskyddare av dess värden.
  Svaret formuleras på samma sätt som det alltid gjorts när endast den djupgående omvändelsen återstår som handlingsväg.

  Låt oss samtala om dessa ting för att sedan bedja i endräkt.
  Låt oss skaffa oss syskonskapets harmoni i Kristus för att sedan bedja samfällt för att rättfärdighet ska växa upp, för läppar som förstår vad välbehagligt är.
  Låt oss bedja om försoningens utvalda silver kommet till uttryck i varje kristenliv.

  Lars Widerberg

 • mirre

  Angående om Jesus hade syskon, se
  Psaltaren 69:9
  …”främmande har jag blivit för mina bröder och en främling för min moders barn”

  Detta är ju en psalm som profetiskt handlar om Jesus.

  Jag håller med David R. om att Ulf Ekman är extremt otydlig många gånger, många märker inte alls att han svängt 180 grader i vissa lärofrågor.

 • mirre

  Beträffande KK:s Maria-teologi och Jesu syskon, se även:

  http://www.tidenstecken.se/kkmaria.htm

 • Inge

  Tack Lars Widerberg!
  Detta är troligen det mest visa och tänkvärda som har skrivits på denna blogg! Vi borde alla läsa detta noga (flera gånger) och verkligen ta det till våra hjärtan.

  mvh. Inge Nilsson

 • Christian

  >>mirre, dan
  Andra bibelord som tydligt visar på att Jesus hade bröder och systrar och att Maria alltså födde barn tvärsemot dogmen om henne som ”evig förblivande jungfru” är:

  Mt 13:55-56 ”…Heter icke hans moder Maria och heter icke hans bröde Jakob och Josef och Simon och Judas? Och hans systrar, bo de icke alla hos oss?…”

  Mk 3:31 ”..så kom nu hans moder och hans bröder…”

  Mk 6:3 ”…Han som är Marias son och broder till Jakob och Joses och Judas och SImon. Och bo icke hans systrar här hos oss?”

  Joh 2:12 ”…med sin moder och sina bröder och sina lärjungar…” (skillnad mellan lärjungar och hans ”fysiska” bröder)

  Joh 7:3, 5 ”Då sade hans bröder till honom… icke ens hans bröder trodde på honom…”

  Apg 1:14 ”Alla dessa(apostlarna) höllo endräktigt ut i bön tillika med Maria, Jesu moder, och några andra kvinnor samt Jesu bröder”

  Apg 15:13 ”…tog Jakob till orda… ” (Jerusalemförsamlingens föreståndare, Herrens broder).
  1Kor 9:5 ”…vi likaväl som de andra apostlarna och Herrens bröder och särskilt Cefas”.

  Gal 1:19 ”Men av de andra apostlarna såg jag ingen; allenast Jakob, Herrens broder, såg jag”.
  Gal 2.9 ”…både Jakob(d v s Herrens broder) och Cefas och Johannes, de män, som räknades för själva stöttepelarna”.
  Jud 1:1 ”Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror (d v s han var bror till Herrens bror, Jakob och därmed själv bror till Jesus).

 • http://-------- Elisabeth

  Det har förekommit frågor på Aletheia om huruvida du, Stefan Swärd ville yttra dig om den frikyrkliga kursändringen i riktning mot Rom : barnbegjutning, tillbedjan av hostia, klosterväsendet,…och ditt förhållande till Charta Oecumenica. Ingår din församling där bland frikyrkorna ??
  http://www.skr.org/faktaomskr.4.95ef17103e1e03476800020316.html

  Allt gott / e.

 • http://garankarlsson.bloggsport.com göran

  Vi får se upp så att ljuset vi säger att vi har – inte visar sig vara mörker .

 • S-E Sköld

  Den som står upp för Guds Ord – inte minst i en tid som denna – får räkna med strid även mot ”sina egna”, ja. t.o.m. mot sitt ”eget husfolk”, säger JESUS, som är Den mest kompetente att uttala sig i alla frågor.

  Men det innebär inte, att uttala sig nedsättande om någon. Guds folk är alla ”kära bröder”, oavsett Bibliskt ljus över olika frågor eller tjänster/funktioner.

  Profeten som exempel ser längre -och även klarare i nuet, än andra, beroende av det ljus -och den syn, som Gud ger vederbörande. Och dessa har ofta blivit utstötta bland sina egna, bland Guds folk. Åtminstone till en tid. Lewi Pethrus myntade begreppet: ”Tiden är sanningens bästa vän”.