Intensiv FRA-debatt

Det skapade en hel del respons med min artikel om FRA som publicerades på SVD Brännpunkt. 50 olika bloggar har kommenterat artikeln, SVD har fått in bortåt ett par hundra kommentarer, och jag har sett att en hel del tidningar runt om i Sverige har kommenterat den. Blev väckt 06.10 av Rapportnyheterna som gjorde en telefonintervju, jag svarade i sömnen. Har dessutom gjort fyra andra radio- och tidningsintervjuer under dagen. Alla bloggkommentarer hinner jag helt enkelt inte läsa. FRA-chefen Åkesson som är i skottgluggen i artikeln är på semester och ute och seglar, och har inte gått i svaromål än. Det har gjort att media har inte kunna följa upp det ytterligare under kvällen.

Bara några korta kommentarer med anledning av inläggen på min egen blogg. Tack för positiva kommentarer, ni som kommer med ryggdunkningar. Det är alltid positivt. Vissa av inläggen har mer karaktären av hejarop – tack. Några av inläggen är framförallt kristendoms- och religionskritiska, något utanför ramen för denna diskussion. Tycker dock att flera inlägg har kommenterat detta på ett bra sätt. När det gäller korståg som Rolf Nordahl tar upp så känner jag inte till någon kyrka eller aktiva kristna i Europa som stöder dem. De utfördes under en tidsperiod för 700-800 år sedan då Katolska kyrkan och statsmakten var helt integrerad. Det var en sorglig historia. Lärdomen en gång för alla var att kyrkan ska inte vara statskyrka eller folkkyrka, då blir den allierad med militärmakten. Man kan tycka vad man vill om Livets Ord, de är en vanlig kristen församling som bedriver mission i stora delar av världen. Och huvudbudskapet i min artikel är att pastorer och missionärer inte ska vara utsatta för hemlig avlyssning. Om det nu inte har råkat smyga in sig någon ulv i dessa kretsar som är en säkerhetspolitisk risk, men det har jag aldrig hört talas om. Janis Vikmanis, Jonas Kihlman, Mikael Jägerskog m.fl. har initierade inlägg om olika inslag i övervakningen och rättsskyddet. Jag tycker att det är bra att FRA-debatten har kommit upp, vi har successivt fått ett alltmer heltäckande övervakningssamhälle, det är väl okey så länge allt är fred och frid, men vi har inga garantier för att det kommer att vara så i all framtid.

Blev uppringd idag också av en av de ledande anti-FRA-aktivisterna. Det är en engagerad folkrörelse som håller på att växa fram. jag tror att det är ett latent folkligt uppror mot Storebror-samhället framförallt bland unga människor. Det är en sund reaktion. Jag kommer nog att fundera över om jag ska engagera mig mer i denna folkrörelse.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://forum.r-b-v.net Arild Holta

  En brannfakkel fra Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK)
  (Har ikke noe med EU å gjøre.)

  Ny dom i Strasbourg treffer Sveriges FRA-lovgivning- og praksis.

  (Sitat fra mitt forum:)
  Dom ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg:

  ECHR: Liberty and others v. The United Kingdom
  Dom av 1. juli 2008
  Klage 58243/00
  (Sitat slutt.)

  Professor Marianne Haslev Skånland var den som nevnte den på mitt diskusjonsforum.

  Storbritania er blitt dømt for noe som er _mye_ _mindre_ _omfattende_ enn hva svenske myndigheter driver med.

  Kort sagt: Klag Sverige inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

  Dommen finner dere her:
  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=12&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=11711347&skin=hudoc-en

  (Obs: Det var litt problem med å få fungerende lenke.)

 • http://forum.r-b-v.net Arild Holta

  Professor Skånland har lagt ut dommen på nevnte forum:
  http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=20640#20640

  De europeiske menneskerettighetene er lagt ut på norsk, svensk og dansk her:
  http://lov.r-b-v.net/

  Ikke minst er det artikkel 8 som er aktuell:
  http://lov.r-b-v.net/#art8sve

  Rätt till skydd för privat- och familjeliv
  1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
  2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

 • http://forum.r-b-v.net Arild Holta

  Den nye overvåkningsloven, er inklaget til menneskerettighetsdomstolen av disse:
  http://www.centrumforrattvisa.se/index.php/publisher/articleview/action/view/frmArticleID/138/

  Mesteparten av norsk epost går gjennom Sverige. Derfor rammes også vi av lovgivningen.

 • http://www.lettiska.se Janis Vikmanis

  Du skriver att Du kunde tänka Dig kanske engagera Dig i Anti-FRA-lagen. Förvisso bra. Men varför bara för denna fråga? Inte kan Du skickka mig ett hej på min mail? Det jag vill skriva till Dig är…mja…jag vill inte lägga ut allt jag säger på blogg. Man kan lära upp mindre seriöst folk på så vis annars.
  :-)
  Jag hittade en e-mailadress på Dig, men vet inte om jag kommer fram.